Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 493/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2016-01-28

Tytuł:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2016-01-28
Data orzeczenia:
28 stycznia 2016
Data publikacji:
29 lutego 2016
Sygnatura:
I Ns 493/13
Sąd:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Lidia Grzelak
Protokolant:
Sylwia Gawarecka
Hasła tematyczne:
Podział Majątku Wspólnego
Podstawa prawna:
art. 43 kro
Teza:
I ustalić, że w skład majątku wspólnego wnioskodawcy i uczestniczki postępowania wchodzą: 1.kino domowe S. o wartości 1000,00 zł ( jeden tysiąc złotych ); 2. pralka B. o wartości 300,00 zł ( trzysta złotych ); 3. lodówka P. o wartości 300,00 zł ( trzysta złotych ); 4. kuchnia gazowo - elektryczna A. o wartości 300,00 zł ( trzysta złotych ); 5. kwota uzyskana w związku demontażem samochodu osobowego R.(...) nr rej. (...) w wysokości 800,00 zł ( osiemset złotych ); 6. samochód osobowy marki F. (...) o wartości 2500,00 zł ( dwa tysiące pięćset złotych ); 7. wierzytelność z tytułu nakładów z majątku wspólnego wnioskodawcy i uczestniczki postępowania na nieruchomość stanowiącą własność, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW (...) w łącznej wysokości 146336,00 zł ( sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych ) tj. składniki majątkowe o łącznej wartości 151536,00 zł ( sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych ); II oddalić żądanie uczestniczki postępowania o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym; III dokonać podziału majątku wspólnego wnioskodawcy i uczestniczki postępowania w ten sposób, że a. składniki majątkowe opisane w pkt I ppkt 1 – 4, 6 – 7 o łącznej wartości 150736,00 zł ( sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych ) przyznać na rzecz uczestniczki postępowania; b. składnik majątkowy opisany w pkt I ppkt 5 o wartości 800,00 zł ( osiemset złotych ) przyznać na rzecz wnioskodawcy; IV zasądzić od uczestniczki postępowania na rzecz wnioskodawcy tytułem dopłaty kwotę 74968,00 zł ( siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych ) płatną w terminie 6 ( sześciu ) miesięcy od uprawomocnienia się niniejszego postanowienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminowi płatności; V ustalić, że wnioskodawca i uczestniczka postępowania ponieśli nakłady z majątku wspólnego na majątek osobisty uczestniczki postępowania w łącznej wysokości 18060,80 zł ( osiemnaście tysięcy sześćdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy ); VI zasądzić od uczestniczki postępowania na rzecz wnioskodawcy tytułem zwrotu połowy nakładów opisanych w pkt V kwotę 9030,40 zł ( dziewięć tysięcy trzydzieści złotych czterdzieści groszy ) płatną w terminie 6 ( sześciu ) miesięcy od uprawomocnienia się niniejszego postanowienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminowi płatności; VII zasądzić od uczestniczki postępowania na rzecz wnioskodawcy kwotę 500,00 zł ( pięćset złotych ) tytułem zwrotu połowy opłaty sądowej od wniosku oraz 3617,00 zł ( trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego; VIII nakazać ściągnąć od uczestniczki postępowania kwotę 3007,34 zł ( trzy tysiące siedem złotych trzydzieści cztery grosze ) tytułem uzupełnienia kosztów postępowania orzeczonych postanowieniami z dnia 13 lipca 2015 r. oraz 28 stycznia 2016 r.
Istotność:
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Chojnacka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Grzelak
Data wytworzenia informacji: