Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 326/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2019-10-17

Tytuł:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2019-10-17
Data orzeczenia:
17 października 2019
Data publikacji:
18 listopada 2019
Sygnatura:
I Ns 326/17
Sąd:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Sędzia Lidia Grzelak
Protokolant:
st. sekr. sąd. Jolanta Dziki
Hasła tematyczne:
Podział majątku wspólnego
Podstawa prawna:
art. 46 kro
Teza:
I ustalić, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni K.N. i uczestnika postępowania R.T. wchodzą: 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr … położonego w C. przy ul. G. … o wartości 116000,00 zł ( sto szesnaście tysięcy złotych ); 2. Kanapa 3 – osobowa o wartości 850,00 zł ( osiemset pięćdziesiąt złotych ); 3. Łóżko „Quatro” o wartości 520,00 zł ( pięćset dwadzieścia złotych ); 4. Kanapa o wartości 300,00 zł ( trzysta złotych ); 5. Komoda BRW „Kent” o wartości 260,00 zł ( dwieście sześćdziesiąt złotych ); 6. Pralka „Samsung” o wartości 880,00 zł ( osiemset osiemdziesiąt złotych ); 7. Lodówka „Samsung” o wartości 330,00 zł ( trzysta trzydzieści złotych ); 8. Meble kuchenne o wartości 600,00 zł ( sześćset złotych ); 9. Suszarka „Vileda” o wartości 70,00 zł ( siedemdziesiąt złotych ); 10. Maszynka do mięsa „Zelmer” o wartości 126,00 zł ( sto dwadzieścia sześć złotych ); 11. Mikser „Zelmer” o wartości 70,00 zł ( siedemdziesiąt złotych ); 12. Meblościanka o wartości 150,00 zł ( sto pięćdziesiąt złotych ); 13. Komplety pościeli o łącznej wartości 167,00 zł ( sto sześćdziesiąt siedem złotych ); 14. Ława „Kasia” o wartości 80,00 zł ( osiemdziesiąt złotych ); 15. Wyposażenie kuchni ( naczynia, garnki, sztućce ) o łącznej wartości 306,00 zł ( trzysta sześć złotych ); 16. Samochód marki Volkswagen Passat nr rej. … o wartości 4000,00 zł ( cztery tysiące złotych ); tj. składniki majątkowe o łącznej wartości 124709,00 zł ( sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset dziewięć złotych ); II oddalić żądanie uczestnika postępowania R.T. o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym; III dokonać podziału majątku wspólnego wnioskodawczyni K.N. i uczestnika postępowania R.T. w ten sposób, że a. składniki majątkowe opisane w pkt I ppkt 10. – 11. o łącznej wartości 196,00 zł ( sto dziewięćdziesiąt sześć złotych ) przyznać na rzecz wnioskodawczyni K.N.; b. składniki majątkowe opisane w pkt I ppkt 1. – 9., 12. – 16. o łącznej wartości 124513,00 zł ( sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset trzynaście złotych ) przyznać na rzecz uczestnika postępowania R.T.; IV zasądzić od uczestnika postępowania R.T. na rzecz wnioskodawczyni K.N. tytułem dopłaty kwotę 62158,50 zł ( sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy ) płatną w terminie 6 ( sześciu ) miesięcy od uprawomocnienia się niniejszego postanowienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminowi płatności; V ustalić, że uczestnik postępowania R.T. poniósł nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny w łącznej wysokości 81299,94 zł ( osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze ): 1. w wysokości 52000,00 zł ( pięćdziesiąt dwa tysiące złotych ) tytułem ceny nabycia prawa do lokalu mieszkalnego opisanego w pkt I ppkt 1., co stanowiło 100 % jego wartości w dacie zawarcia umowy; 2. w wysokości 13000,00 zł ( trzynaście tysięcy złotych ) tytułem kosztów remontu lokalu mieszkalnego opisanego w pkt I ppkt 1.; 3. w wysokości 1604,64 zł ( jeden tysiąc sześćset cztery złote sześćdziesiąt cztery grosze ) tytułem spłaty kredytu z dnia … r. zaciągniętego w Sygma Bank Societe Anonyme ( Spółka Akcyjna ) w Paryżu Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie w okresie dnia 19 sierpnia 2015 r. do dnia 12 grudnia 2016 r.; 4. w wysokości 376,00 zł ( trzysta siedemdziesiąt sześć złotych ) tytułem raty składki ubezpieczenia OC samochodu marki Volkswagen Passat nr rej. … w okresie 21 lutego 2018 r. – 20 lutego 2019 r.; 5. w wysokości 241,00 zł ( dwieście czterdzieści jeden złotych ) tytułem składki ubezpieczenia lokalu mieszkalnego opisanego w pkt I ppkt 1. w latach 2016 - 2017; 6. w wysokości 14078,30 zł ( czternaście tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych trzydzieści groszy ) tytułem czynszu w okresie lipiec 2015 – wrzesień 2019 r.; VI zasądzić od wnioskodawczyni K.N. na rzecz uczestnika postępowania R.T. tytułem zwrotu połowy nakładów opisanych w pkt V kwotę 40649,97 zł ( czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) płatną w terminie 6 ( sześciu ) miesięcy od uprawomocnienia się niniejszego postanowienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminowi płatności; VII ustalić, że wnioskodawczyni K.N. i uczestnik postępowania R.T. ponieśli nakłady z majątku wspólnego na majątek osobisty uczestnika postępowania R.T. w wysokości 2578,08 zł ( dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem złotych osiem groszy ) tytułem spłaty kredytu z dnia … r. zaciągniętego w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie w okresie od dnia 14 sierpnia 2014 r. do dnia 14 lipca 2015 r.; VIII zasądzić od uczestnika postępowania R.T. na rzecz wnioskodawczyni K.N. tytułem zwrotu połowy nakładów opisanych w pkt VII kwotę 1289,04 zł ( dwanaście tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych cztery grosze ) płatną w terminie 6 ( sześciu ) miesięcy od uprawomocnienia się niniejszego postanowienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminowi płatności; IX nakazać ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa od uczestnika postępowania R.T. kwotę 500,00 zł ( pięćset złotych ) tytułem uzupełnienia opłaty sądowej; X nakazać ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa od uczestnika postępowania R.T. kwotę 1837,15 zł ( jeden tysiąc osiemset trzydzieści siedem złotych piętnaście groszy ) tytułem uzupełnienia kosztów postępowania orzeczonych prawomocnymi postanowieniami z dnia 30 listopada 2018 r. oraz 11 marca 2019 r.; XI w pozostałym zakresie koszty postępowania orzeczone prawomocnymi postanowieniami z dnia 25 września 2018 r., 30 listopada 2018 r. oraz 11 marca 2019 r. przejąć na rachunek Skarbu Państwa; XII pozostawić wnioskodawczynię K.N. i uczestnika postępowania R.N. przy poniesionych kosztach postępowania związanych z ich udziałem w sprawie.
Istotność:
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Wojciechowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Lidia Grzelak
Data wytworzenia informacji: