Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 88/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2017-03-14

Tytuł:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2017-03-14
Data orzeczenia:
14 marca 2017
Data publikacji:
13 kwietnia 2017
Sygnatura:
I Ns 88/16
Sąd:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Lidia Grzelak
Protokolant:
st. sekr. sąd. Jolanta Dziki
Hasła tematyczne:
Podział majątku wspólnego
Podstawa prawna:
art. 46 k.r.o.
Teza:
I ustalić, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni M.D. i uczestnika postępowania D.D. wchodzą: 1. lodówka o wartości 600,00 zł ( sześćset złotych ); 2. szafa o wartości 500,00 zł ( pięćset złotych ); 3. odkurzacz piorący o wartości 500,00 zł ( pięćset złotych ); 4. regał o wartości 1400,00 zł ( jeden tysiąc czterysta złotych ); 5. telewizor o wartości 500,00 z ( pięćset złotych ); 6. odtwarzacz DVD o wartości 200,00 zł ( dwieście złotych ); 7. ława o wartości 200,00 zł ( dwieście złotych ); 8. łóżko o wartości 300,00 zł ( trzysta złotych ); 9. wersalka i dwa fotele o łącznej wartości 800,00 zł ( osiemset złotych ); 10. prodiż o wartości 50,00 zł ( pięćdziesiąt złotych ); 11. maszynka do mielenia mięsa o wartości 100,00 zł ( sto złotych ); 12. mikser o wartości 50,00 zł ( pięćdziesiąt złotych ); 13. odkurzacz o wartości 150,00 zł ( sto pięćdziesiąt złotych ); 14. pralka o wartości 500,00 zł ( pięćset złotych ); 15. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr położonego w C. przy ul., wchodzącego w skład zasobów mieszkaniowych …. o wartości 98000,00 zł ( dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych ); tj. składniki majątkowe o łącznej wartości 103850,00 zł ( sto trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych ); II dokonać podziału majątku wspólnego wnioskodawczyni M.D. i uczestnika postępowania D.D. w ten sposób, że: a. składniki majątkowe opisane w pkt I ppkt 1 - 8 o łącznej wartości 4200,00 zł ( cztery tysiące dwieście złotych ) przyznać na rzecz uczestnika postępowania D.D.; b. składniki majątkowe opisane w pkt I ppkt 9 – 15 o łącznej wartości 99650,00 zł ( dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych ) przyznać na rzecz wnioskodawczyni M.D.; III nakazać uczestnikowi postępowania D.D. wydanie wnioskodawczyni M.D. lokalu mieszkalnego nr położonego w C. przy ul. , wchodzącego w skład zasobów mieszkaniowych … w C. w terminie dwóch miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia; IV zasądzić od wnioskodawczyni M.D. na rzecz uczestnika postępowania D.D. tytułem dopłaty kwotę 47725,00 zł ( czterdzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych ) płatną terminie sześciu miesięcy od wydania przez uczestnika postępowania D.D. lokalu mieszkalnego wnioskodawczyni M.D. zgodnie z pkt III postanowienia, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminowi płatności; V nakazać ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa od uczestnika postępowania D.D. kwotę 500,00 zł ( pięćset złotych ) tytułem połowy opłaty sądowej od wniosku; VI nakazać ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa od uczestnika postępowania D.D. kwotę 1007,14 zł ( jeden tysiąc siedem złotych czternaście groszy ) tytułem zwrotu części kosztów postępowania orzeczonych prawomocnym postanowieniem z dnia 14 października 2016 r.; VII w pozostałym zakresie koszty postępowania orzeczone postanowieniem z dnia 14 października 2016 r. przejąć na rachunek Skarbu Państwa; VIII przyznać adw. W.P. za pełnienie obowiązków pełnomocnika z urzędu wnioskodawczyni M.D. wynagrodzenie w wysokości 3600,00 zł ( trzy tysiące sześćset złotych ) wraz z podatkiem VAT w wysokości 23 % od tej sumy; IX przyznane w pkt VIII postanowienia wynagrodzenie nakazać Skarbowi Państwa wypłacić adw. W.P. z sum budżetowych; X koszty pełnomocnika z urzędu wnioskodawczyni M.D. orzeczone w pkt VIII postanowienia przejąć na rachunek Skarbu Państwa; XI w pozostałym zakresie pozostawić wnioskodawczynię i uczestnika postępowania przy poniesionych kosztach postępowania związanych z ich udziałem w sprawie.
Istotność:
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Chojnacka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Grzelak
Data wytworzenia informacji: