Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 2/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2019-02-26

Tytuł:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2019-02-26
Data orzeczenia:
26 lutego 2019
Data publikacji:
26 marca 2019
Sygnatura:
I Ns 2/16
Sąd:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Lidia Grzelak
Protokolant:
st. sekr. sąd. Jolanta Dziki
Hasła tematyczne:
Służebność przesyłu
Podstawa prawna:
art. 3051 kc
Teza:
I ustanowić na rzecz wnioskodawcy P. & L.P. S.A. w P. służebność przesyłu obciążającą nieruchomość położoną w S. gmina G., składającej się z działek oznaczonych numerami 212 oraz 213/3, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW PL1C/000…( nieruchomość obciążona ), polegającą na: - znoszeniu istnienia posadowionego na głębokości dwóch metrów pod nieruchomością obciążoną rurociągu w postaci czterech rur stalowych izolowanych: DN 600 – ścieki przemysłowe do oczyszczalni, DN 200 – ścieki sanitarne do oczyszczalni, DN 500 – świeża woda do zakładu oraz DN 600 – ścieki nadmiarowe i amoniakalne do oczyszczalni, w granicach wyznaczonych punktami: 730-A-B-C-D-E-F-1086-1362-G-H-I-J-730 w zakresie działki nr 212 oraz punktami: 1476-K-L-M-N-O-P-R-1473-1250-1251-1476 w zakresie działki nr 213/3, przestawionych na mapie sporządzonej w dniu 14 czerwca 2016 r. przez geodetów uprawnionych mgr inż. Adama Gutowskiego oraz Zygmunta Lulińskiego, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 22 czerwca 2016 r. za numerem identyfikacyjnym P…. ( koperta k. 68 akt ), przy czym mapa ta stanowi integralną część niniejszego postanowienia; - prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do prowadzenia eksploatacji, konserwacji, remontów i modernizacji opisanego powyżej rurociągu wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren nieruchomości obciążonej w niezbędnym zakresie z odpowiednim sprzętem przez pracowników P. & L.P. S.A. w P.oraz osoby, którymi się posługuje w związku z prowadzoną działalnością przy wykonywaniu czynności technicznych; II zasądzić od wnioskodawcy P. & L.P. S.A. w P. na rzecz uczestnika postępowania P.G. tytułem jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu opisanej w pkt I kwotę 26586,00 zł ( dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych ); III nakazać ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa od uczestnika postępowania P.G. kwotę 634,35 zł ( sześćset trzydzieści cztery złote trzydzieści pięć groszy ) tytułem uzupełnienia kosztów postępowania orzeczonych prawomocnymi postanowieniami z dnia 30 maja 2018 r. oraz 30 października 2018 r.; IV pozostawić strony przy poniesionych kosztach postępowania związanych z ich udziałem w sprawie.
Istotność:
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Wojciechowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Grzelak
Data wytworzenia informacji: