Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XIII GC 629/15 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 2016-02-12

Tytuł:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 2016-02-12
Data orzeczenia:
12 lutego 2016
Data publikacji:
8 marca 2016
Sygnatura:
XIII GC 629/15
Sąd:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wydział:
XIII Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
sędzia Tomasz Kucharski
Protokolant:
starszy sekretarz sądu Katarzyna Prencel
Teza:
Na gruncie Kodeksu postępowania cywilnego ustawodawca nie dokonał wartościowania sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych, co oznacza, że nie można uznać, aby którykolwiek ze sposobów egzekucji został uznany za ważniejszy od innego z jakichkolwiek przyczyn. Każdy z nich może więc prowadzić do osiągnięcia zamierzonych celów egzekucji świadczenia pieniężnego w tym samym stopniu, zaś niemożność osiągnięcia powyższych celów może być efektem zastosowania któregokolwiek z prawnie dopuszczalnych sposobów egzekucji, także pojedynczego. Tym samym na gruncie art.299 § 1 k.s.h. nie jest konieczne wykazywanie przez wierzyciela bezskuteczności wszystkich sposobów egzekucji, aby udowodnić jej nieefektywność wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wystarczającym elementem potwierdzającym tak rozumianą niemożność jest obiektywne stwierdzenie, że dany sposób egzekucji okazał się definitywnie nieskuteczny. Powyższe stanowisko jest od dawna aprobowane w orzecznictwie i w większości w doktrynie. Konsekwentnie jednak nie można wykluczyć przypadku, iż nawet zastosowanie kilku sposobów egzekucji nie doprowadzi do stwierdzenia jej bezskuteczności. Tego rodzaju ewentualność będzie dotyczyła tych sytuacji, gdy wierzyciel wiedział, albo z łatwością mógł się dowiedzieć, że dłużna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dysponuje takim prawem majątkowym, z którego windykacja przy zastosowaniu innego sposobu egzekucji zapewni odzyskanie danej wierzytelności pieniężnej, ale mimo posiadania takiej wiedzy albo mimo łatwości jej uzyskania umyślnie albo wskutek niedbalstwa nie podejmuje koniecznych działań w toku egzekucji, aby zrealizować jej cele wobec tego dłużnika poprzez wykorzystanie dotychczas nie stosowanego sposobu egzekucji. Przejawem tego typu uchybień mogą być zdarzenia kwalifikowane jako niestaranne prowadzenie sprawy egzekucyjnej, gdy czynności wykonawcze organu egzekucyjnego nie odpowiadają żądaniom określonym we wniosku egzekucyjnym lub zgłoszonym w toku egzekucji ale aprobowanym przez wierzyciela, który mając świadomość powyższych nieprawidłowości nie przeciwdziała im.
Istotność:
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Zdziebkowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Tomasz Kucharski
Data wytworzenia informacji: