Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 252/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim z 2016-03-24

Sygn. akt I Ns. 252/15

POSTANOWIENIE

Dnia 24 marca 2016 roku

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

SSR Lucyna Czerko

Protokolant:

Justyna Bysiak

po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2016 roku w Kamieniu Pomorskim

na rozprawie

z wniosku S. W. (1)

z udziałem W. R. i I. W.

o stwierdzenie nabycia spadku po S. W. (2)

I.  Stwierdza, że spadek po S. W. (2) zmarłym w dniu 16 grudnia 1972 roku w G., ostatnio stale zamieszkałym w S., gmina K. na podstawie ustawy nabyli wprost wdowa I. W. z domu S. (córka S. i J.) oraz dzieci (zmarłego i I. M.): W. R. z domu W. i S. W. (1), każde z nich w udziale do 1/3 części spadku.

II.  Każda ze stron ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

S ę d z i a ,-

Sygnatura akt I Ns 252/15

UZASADNIENIE

Wnioskodawca S. W. (1) reprezentowany przez adw. J. K. (umocowanie k. 24) wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym w dniu 16 grudnia 1972 roku. S. W. (2), ostatnio stale zamieszkałym w S. na podstawie ustawy, tj. po 1/3 części dla żony I. W. i dzieci wnioskodawcy S. W. (1) i córki W. R..

Uzasadniając wniosek pełnomocnik podał, że spadkodawca S. W. (2) zmarł dnia 16 grudnia 1972 roku w S., powiat (...). Zmarły nie pozostawił po sobie testamentu, w związku z czym na podstawie ustawy spadek po nim dziedziczą po 1/3 części dzieci oraz małżonka. Nie był po nim sporządzony akt oświadczenia dziedziczenia u notariusza. W skład spadku wchodzi udział w gospodarstwie rolnym. (k. 1-9)

Uczestniczka I. W. w niniejszej sprawie reprezentowana jest przez adwokata J. K. (pełnomocnictwo k. 2).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Spadkodawca S. W. (2) syn A. i W. zmarł dnia 16 grudnia 1972 roku w G., ostatnio stale zamieszkiwał w S., Gm. K., był raz żonaty z uczestniczką I. W., z d. S.. Z tego związku małżeńskiego urodziło się dwoje dzieci, tj. córka - uczestniczka W. R., z d. W. oraz syn - wnioskodawca S. W. (1).

Spadkodawca nie miał dzieci pozamałżeńskich ani przysposobionych. S. W. (2) nie sporządził testamentu. Jest to pierwsze postępowanie spadkowe po spadkodawcy, nie był sporządzany notarialny akt poświadczenia dziedziczenia po nim.

Wnioskodawca S. W. (1) oraz uczestnicy I. W. i W. R. nie składali żadnych oświadczeń o przyjęciu bądź o odrzuceniu spadku po S. W. (2). Żadna ze stron nie zrzekała się dziedziczenia po spadkodawcy ani nie została uznana sądownie za osobę niegodną dziedziczenia.

W skład spadku po S. W. (2) nie wchodzi gospodarstwo rolne.

Na marginesie w aktach stanu cywilnego istnieje rozbieżność co do pisowni drugiego imienia uczestniczki I. W., z d. S. urodzonej (...) w W., córki S. i J., z d. Tyrała, gdzie zamiast prawidłowo wpisanego imienia M., wpisano M.. W związku z powyższym na wniosek uczestniczki W. R. toczy się postępowanie przed Wojewodą (...) w sprawie ustalenia zgodności danych zapisanych w aktach stanu cywilnego I. W.. W odpisie skróconym aktu małżeństwa S. W. (2) i I. S. oraz w akcie urodzenia S. W. (1) drugie imię I. S. brzmi (...) (k. 7-8).

Dowód:

akty zgonu spadkodawcy (k. 30);

akty stanu cywilnego stron (k. 7-8, k. 23, k. 41);

zapewnienie spadkowe wnioskodawcy S. W. (1) ( k. 25);

zapewnienie spadkowe uczestniczki W. R. (k. 25);

pismo zastępcy Kierownika USC w W. (k. 40);

odpis aktu notarialnego z dnia 24 marca 1971 roku (k. 45-48);

odpis księgi wieczystej nr (...) dotyczący gospodarstwa rolnego położonego w S. (k. 52-57);

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 926 k.c. powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu, przy czym dziedziczenie ustawowe, co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo, gdy żadna z osób, które powołał nie chce lub nie może być spadkobiercą (§ 2 cytowanego artykułu).

Z powyższego przepisu wynika, że dziedziczenie według ustawowego porządku dziedziczenia następuje wtedy, gdy:

-

spadkodawca nie sporządził w ogóle testamentu,

-

spadkodawca sporządził testament, którego treść ogranicza się do innych rozporządzeń,

-

spadkodawca sporządził testament, który okazał się nieważny lub bezskuteczny.

Zgodnie z art. 925 k.c. spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. W niniejszej sprawie spadkodawca S. W. (2) nie sporządził żadnego testamentu. Ma, więc miejsce dziedziczenie według ustawowego porządku dziedziczenia wskazanego w art. 931 k.c.

Stosownie do tego przepisu w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych.

Z zapewnienia spadkowego złożonego przez wnioskodawcą S. W. (1) i uczestniczkę W. R. oraz odpisu aktu zgonu spadkodawcy i aktów stanu cywilnego stron wynika, że S. W. (2) był żonaty raz z uczestniczką I. W., z d. S. i pozostawił po sobie dwoje dzieci, tj. S. W. (1) i W. R.. Ponadto spadkodawca nie miał dzieci pozamałżeńskich ani przysposobionych. W tej sytuacji na podstawie art. 931 § 1 k.c. spadek po S. W. (2) według ustawowego porządku dziedziczenia nabyli :

- wdowa I. W. oraz dzieci S. W. (1) i W. R., z d. W., każde z nich w udziale do 1/3 części spadku.

We wniosku pełnomocnik S. W. (1) adwokat J. K. wywodził, że w skład spadku wchodzi udział w gospodarstwie rolnym położonym w S.. Po przeprowadzeniu stosownego postępowania dowodowego z dokumentów, a w szczególności z odpisu aktu notarialnego z dnia 24 marca 1971 roku dotyczącego umowy o dożywocie, zawartej przez A. K. oraz W. W. (3) i odpisu księgi wieczystej KW nr (...) prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w K. wynika, że właścicielem gospodarstwa rolnego położonego w S., Gm. K. - na działkach nr (...) o powierzchni 13,8658 ha jest wymieniony wyżej W. W. (3) na podstawie aktu notarialnego z dnia 24 marca 1971 roku.

Z tych względów bezprzedmiotowe okazało się orzekanie co do dziedziczenia gospodarstwa rolnego.

Zgodnie z art. 520 k.p.c. w postępowaniu nieprocesowym każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swoim udziałem w sprawie. Jeżeli jednak uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani w wyniku postępowania lub interesy ich są sprzeczne, Sąd może stosunkowo rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów lub włożyć go na jednego z uczestników w całości. To samo dotyczy zwrotu kosztów postępowania wyłożonych przez uczestników. Jeżeli interesy uczestników są sprzeczne, Sąd może włożyć na uczestnika, którego wnioski zostały oddalone lub odrzucone, obowiązek zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez innego uczestnika. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio jeżeli uczestnik postępował niesumiennie lub oczywiście niewłaściwie.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 520 kpc w związku z art. 108 §1 k.p.c. w zw. z art. 13 §2 k.p.c.

S ę d z i a , -

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mirela Piławka-Nadskakulska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Lucyna Czerko
Data wytworzenia informacji: