Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 60/17 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Białogardzie z 2017-07-21

Sygn. akt III RC 60/17

UZASADNIENIE

Przedstawicielka ustawowa małoletniej powódki W. H., jej matka E. H. wniosła przeciwko pozwanemu J. H. (1) pozew o podwyższenie alimentów z kwoty 800 zł. do 2000 zł. miesięcznie.

Pozwany wnosił o oddalenie powództwa.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletnia powódka W. H. jest córką pozwanego. Ma szesnaście lat i mieszka z matką, której powierzone zostało wykonywanie władzy rodzicielskiej w sprawie o rozwód.

Powódka dotychczas mieszkała w Ś. i wraz z matką przeprowadziła się do Z., aby zamieszkać z dziadkami. Małżeństwo rodziców zostało rozwiązane 20.11.2014r.

W. ukończyła w tym roku gimnazjum i rozpocznie naukę w szkole ponadgimnazjalnej. Nie posiada majątku ani dochodów. Korzystała z korepetycji z matematyki i języka angielskiego. Koszty z tego tytułu stanowią ok. 150 zł. miesięcznie.

Od rozwodu powódka z matką mieszkały w domu obciążonym kredytem. Nieruchomość przypadła E. H. w wyniku podziału majątku małżeńskiego. Pozwany ponosił do pewnego czasu koszty eksploatacji tego domu. Od ubiegłego roku zaniechał płacenia wydatków związanych z korzystaniem z domu.

Dowód:

- akta I2C 1182/14

- zeznania E. H. k 81 i odwrót

Pozwany realizował obowiązek alimentacyjny wobec uprawnionej córki, a ponadto dawał jej kieszonkowe, dokonywał doraźnie zakupów, o które prosiła. Finansował też wizyty u ortodonty, ortopedy. Zawoził córkę do lekarzy. Codziennie zaopatrywał ją w śniadanie. Łącznie jego świadczenie na rzecz córki wynosiło około 1500zł. miesięcznie.

Dowód:

- zeznania E. H. k 81 odwrót,

- zeznania pozwanego k 82

Matka powódki do czasu rozwodu zajmowała się księgowością we wspólnej z pozwanym firmie. Później podjęła pracę w sklepie jubilerskim z wynagrodzeniem brutto 1850zł. Sprzedała dom spłacając kredyt z zaliczki nabywców. Zamierza kupić mieszkanie w nowym miejscu.

Dowód:

- zeznania E. H. k 82

Pozwany J. H. (2) ma 45 lat posiada zawód stolarza. Prowadzi działalność gospodarczą o charakterze ogólnobudowlanym.

Obecnie zatrudnia 8 pracowników tj. o trzech więcej niż w 2014r. Po rozwodzie nabył halę produkcyjną, a w bieżącym roku dom, który remontuje. Będzie w nim mieszkał z obecną partnerką i dzieckiem.

Pozwany ma oprócz powódki dwuletnie dziecko, na które płaci ustalone w drodze ugody alimenty w wysokości 800zł.

J. H. (1) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest obciążony spłatą kredytów zaciągniętych na tę działalność. W prowadzonej działalności korzysta z dotacji, inwestuje w sprzęt, środki transportu. Dochody są zróżnicowane i zależne od zleceń na roboty. Obecnie sytuacja przedsiębiorstwa jest trudna. Na rzecz powódki założył konto i wpłaca na nie pieniądze gromadząc oszczędności, obecnie jest to 2000zł., ponadto opłacił polisę zdrowotną na rzecz W. H..

Dowód:

- zeznania pozwanego k 82

Sąd zważył co następuje:

Przepis art.. 138 krio mówi, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub ugody dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zakres świadczeń alimentacyjnych reguluje art. 135 krio, który uzależnia go od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Na przestrzeni czasu, który upłynął od ustalenia obowiązku alimentacyjnego pozwanego wobec powódki po stronie uprawnionej do alimentów zaszły okoliczności powodujące wzrost jej usprawiedliwionych potrzeb. Jest już 16 – letnią dorastającą dziewczyną. Występują po jej stronie nowe potrzeby związane z wiekiem. Pozwany dotychczas oprócz ustalonych alimentów starał się na bieżąco uczestniczyć w zaspokajaniu różnych potrzeb dziecka. W początkowym okresie od rozwodu opłacał koszty zamieszkania powódki i jej matki, lecz od pewnego czasu całość kosztów ponosi E. H.. Powód osobiście zobowiązał się do ponoszenia kosztów poza alimentami, po ustaniu zaangażowania pozwanego matka powódki pokrywała je. W związku ze zmianą miejsca zamieszkania matka powódki będzie również ponosiła całość kosztów mieszkaniowych, albowiem zamierza kupić mieszkanie. Do czasu zamieszkania stron w tej samej miejscowości pozwany bieżąco reagował na zgłaszane przez córkę potrzeby starają się je dobrowolnie zaspokajać.

Sąd ocenił, że żądanie jest częściowo zasadne.

W świetle zebranego materiału procesowego pozwany J. H. (1) posiada możliwości zaspokojenia potrzeb córki w wyższym niż dotychczas zakresie. Jego sytuacja majątkowa, działania inwestycyjne w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa wskazują, że o ile pozwany twierdzi, że spadły jego dochody, to perspektywa przyszłości jest pozytywna. W tym celu inwestuje, zakupił dom, aby w nim zamieszkać z nową partnerką. Zatem potencjalne możliwości zobowiązanego są wysokie. Pozwany czyni nakłady na przedsiębiorstwo przewidując jego rozwój.

Dziecko ma prawo do równej z rodzicami stopy życiowej. Dotychczasowa kwota alimentów w ocenie Sądu nie zapewnia wyrównania poziomu życiowego małoletniej W. i pozwanego ojca, dlatego Sąd uznał za zasadne jej podwyższenie. Strony zgodnie określiły, że dotychczas J. H. (1) wydatkował w ciągu miesiąca około 1500zł na potrzeby córki, włączając w to alimenty. Skoro, w związku z zamieszkaniem powódki w dużym oddaleniu, pozwany nie będzie w stanie dodatkowo na co dzień realizować potrzeb córki, to jego udział w zaspokajaniu potrzeb w formie pieniężnej powinien zdaniem Sądu być wyższy od dotychczasowego.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Sąd uwzględnił roszczenie częściowo, gdyż ocenił żądanie strony powodowej za wygórowane i nie znajdujące oparcia w materiale dowodowym.

Mając powyższe okoliczności na względzie Sąd orzekł jak w sentencji.

O kosztach orzeczono na zasadzie przepisu art. 102 kpc

Sędzia

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Sztyrbicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Białogradzie
Data wytworzenia informacji: