Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X P 497/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2020-03-24

Sygnatura akt X P 497/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 marca 2020 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia Anna Garncarz

Protokolant: Dorota Wabnitz

po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2020 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy

z powództwa Zakładowej Organizacji Związkowej (...) w (...) w C. działającej na rzecz: E. B., A. B. (1), A. B. (2), M. D., B. D., A. D. (1), J. F., A. G., N. G., L. K., M. K. (1), A. T. (1), K. K., D. L., M. L., E. Ł., M. M. (1), B. M., J. M., A. M. (1), M. M. (2), I. M., M. M. (3), M. C., B. N., A. O., G. D., E. S., A. S. (1), J. W., M. T., A. T. (2), R. T., M. W. (1), K. W., M. W. (2), M. W. (3), H. M. i powódek J. F., A. B. (1)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w W.

o wynagrodzenie

I.  zasądza od strony pozwanej (...) w W. na rzecz:

1.  E. B. kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

2.  A. B. (1) kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

3.  A. B. (2) kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

4.  M. D. kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

5.  B. D. kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

6.  A. D. (1) kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

7.  J. F. kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

8.  A. G. kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

9.  N. G. kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

10.  L. K. kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

11.  M. K. (1) kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

12.  A. T. (1) kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

13.  K. K. kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

14.  D. L. kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

15.  M. L. kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

16.  E. Ł. kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

17.  M. M. (1) kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

18.  B. M. kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

19.  J. M. kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

20.  A. M. (1) kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

21.  M. M. (2) kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

22.  I. M. kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

23.  M. M. (3) kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

24.  H. M. kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

25.  M. C. kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

26.  B. N. kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

27.  A. O. kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

28.  G. D. kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

29.  E. S. kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

30.  A. S. (1) kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

31.  J. W. kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

32.  M. T. kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

33.  A. T. (2) kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

34.  R. T. kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

35.  M. W. (1) kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

36.  K. W. kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

37.  M. W. (2) kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

38.  M. W. (3) kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

II.  oddala powództwo wobec strony pozwanej (...) Oddział we W.,

III.  zasądza od strony pozwanej (...) w W. na rzecz strony powodowej kwotę 607,50 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania,

IV.  nie obciąża strony powodowej kosztami postępowania,

V.  orzeka, że nieuiszczone koszty sądowe ponosi Skarb Państwa,

VI.  wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 7 sierpnia 2017 r. (data wpływu do tut. Sądu) strona powodowa Zakładowa Organizacja Związkowa (...) w (...), działająca na rzecz pracowników (...) Oddział we W. : E. B., A. B. (3), A. B. (4), M. D., B. D., A. D. (1), A. G., N. G., L. K., M. K. (1), A. T. (1), K. K., D. L., M. L., E. Ł., M. M. (1), B. M., J. M., A. M. (1), M. M. (2), I. M., M. M. (3), H. M., M. C., B. N., A. O., G. D., E. S., A. S. (1), J. W., A. T. (2), R. T., M. W. (1), K. W., M. W. (2), M. W. (3) wniosła o orzeczenie nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym, że strona pozwana (...) Oddział we W. na rzecz:

1.  E. B. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

2.  A. B. (1) kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

3.  A. B. (3) kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

4.  A. B. (4) kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

5.  M. D. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

6.  B. D. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

7.  A. D. (1) kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

8.  J. F. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

9.  A. G. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

10.  N. G. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

11.  L. K. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

12.  M. K. (1) kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

13.  A. T. (1) kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

14.  K. K. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

15.  D. L. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

16.  M. L. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

17.  E. Ł. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

18.  M. M. (1) kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

19.  B. M. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

20.  J. M. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

21.  A. M. (1) kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

22.  M. M. (2) kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

23.  I. M. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

24.  M. M. (3) kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

25.  H. M. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

26.  M. C. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

27.  B. N. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

28.  A. O. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

29.  G. D. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

30.  E. S. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

31.  A. S. (1) kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

32.  J. W. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

33.  M. T. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

34.  A. T. (2) kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

35.  R. T. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

36.  M. W. (1) kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

37.  K. W. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

38.  M. W. (2) kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

39.  M. W. (3) kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych.

a w razie wniesienia przez pozwaną sprzeciwu od nakazu zapłaty bądź wyznaczenia rozprawy, wniosła o zasądzenie od strony pozwanej na rzecz:

1.  E. B. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

2.  A. B. (1) kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

3.  A. B. (3) kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

4.  A. B. (4) kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

5.  M. D. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

6.  B. D. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

7.  A. D. (1) kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

8.  J. F. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

9.  A. G. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

10.  N. G. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

11.  L. K. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

12.  M. K. (1) kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

13.  A. T. (1) kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

14.  K. K. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

15.  D. L. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

16.  M. L. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

17.  E. Ł. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

18.  M. M. (1) kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

19.  B. M. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

20.  J. M. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

21.  A. M. (1) kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

22.  M. M. (2) kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

23.  I. M. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

24.  M. M. (3) kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

25.  H. M. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

26.  M. C. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

27.  B. N. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

28.  A. O. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

29.  G. D. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

30.  E. S. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

31.  A. S. (1) kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

32.  J. W. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

33.  M. T. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

34.  A. T. (2) kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

35.  R. T. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

36.  M. W. (1) kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

37.  K. W. kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

38.  M. W. (2) kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych,

39.  M. W. (3) kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego według norm przepisanych.

Uzasadniając swoje powództwo strona powodowa podniosła, że w myśl porozumienia z dnia 24 października 2016 r. zawartego pomiędzy (...) a związkami zawodowymi tam działającymi (w tym stroną powodową) ZUS zobowiązał się, że wypłaci każdemu pracownikowi pozostającemu w zatrudnieniu w dniu 24 października 2016 r., który nie został ukarany w 2016 r. karą porządkową upomnienia bądź nagany, dodatkową nagrodę w wysokości po 1.000,00 zł brutto na pracownika. Strona pozwana częściowo wywiązała się z powyższego zobowiązania, wypłacając większości pracowników nagrody, a przebywający na zwolnieniu lekarskim bądź urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim i pobierający w 2016 r. zasiłek chorobowy lub macierzyński takiej gratyfikacji nie otrzymali. Pozwany nie poinformował tych pracowników o przyczynach ich pominięcia. Ponadto, pominięto wymóg uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi podziału środków przyznanych na nagrody. Strona powodowa zarzuciła, iż nie było obiektywnie uzasadnione to, że pracodawca odmówił wypłaty przedmiotowej nagrody z tego względu, że ubiegający się o jej zapłatę pracownicy byli w pracy w 2016 roku nieobecni. Nieobecność ta była bowiem w pełni usprawiedliwiona, a za okres absencji pracownik pobierał stosowny zasiłek, a nadto, porozumienie zawarte między stronami nie przewidywało przesłanki efektywnej pracy, ani w żaden sposób nie wyłączało prawa do nagrody dla pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim ani na urlopach związanych z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich. Zatem okoliczności przywołane przez pracodawcę nie uzasadniały odmowy wypłaty nagrody.

W odpowiedzi na pozew strona pozwana (...) Oddział we W. wniosła o odrzucenie w całości powództwa względem (...) Oddział we W., a z ostrożności procesowej w przypadku nieuwzględnienia ww. wniosku, pozwana wniosła o oddalenie powództwa względem (...) Oddział we W. w całości jako bezzasadnego.

W uzasadnieniu swojego stanowiska odnosząc się do odrzucenia pozwu strona pozwana wskazała, że strona powodowa pozwała (...) Oddział we W., który nie jest pracodawcą, a więc stroną tego postępowania i nie posiada legitymacji procesowej do występowania w sprawie w charakterze pozwanego. (...) Oddział we W. jako terenowa jednostka organizacyjna wchodzi w skład Zakładu i jest kierowany przez Dyrektora, który na podstawie udzielonego upoważnienia od Prezesa (...) wykonuje czynności związane z funkcją pracodawcy w zakreślonych granicach. Upoważnienie takie zostało udzielone obecnie pełniącemu funkcję Dyrektorowi Oddziału w dniu 29 listopada 2016 r. z pewnymi wyłączeniami. W związku z tym (...) Oddział we W. jako (...) Zakładu nie jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 kodeksu pracy.

Jeśli chodzi z kolei o uzasadnienie oddalenia powództwa, pozwana podniosła, iż nie jest pracodawcą osób wymienionych w pozwie, jak również nie podejmowała decyzji o przyznaniu jednorazowych nagród dla pracowników (...) z okazji Dnia Pracownika (...) oraz nie określała ich wysokości ani warunków uzyskania. Stronami porozumienia był (...) reprezentowany przez Prezesa Zakładu oraz zakładowe organizacje związkowe. Strona pozwana podkreśliła, że już na etapie zawierania porozumienia z dnia 24 października 2016 r. zgodnie z propozycją podziału środków na nagrody dla pracowników Zakładu zakładowe organizacje związkowe zaakceptowały przyznanie środków dla (...) Oddział we W. z wyłączeniem pracowników świadczących pracę w ramach umowy o pracę w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, a więc wyraziły zgodę na zastosowanie dodatkowego kryterium przyznania nagrody niż wynikające z zawartego porozumienia. Pozwana zaznaczyła ponadto, że pozostała kwota w wysokości 29.000,00 zł została rozdysponowana w 2016 r. na rzecz pracowników w formie nagród uznaniowych za czwarty kwartał 2016 r. za zgodą związków zawodowych przy zastosowaniu wyłączenia, o którym mowa powyżej.

A. B. (1) oraz J. F. wyraziły zgody na przystąpienie do przedmiotowego postępowania w charakterze powoda.

W piśmie z dnia 16 stycznia 2018 r. (data wpływu do tut. Sądu) strona powodowa w trybie art. 194 k.p.c. wniosła o zawezwanie do wzięcia udziału w sprawie (...) w W..

E. B., A. B. (3), A. B. (2), M. D., B. D., A. D. (1), A. G., N. G., L. K., M. K. (1), A. T. (1), K. K., D. L., M. L., E. Ł., M. M. (1), B. M., J. M., A. M. (1), M. M. (2), I. M., M. M. (3), H. M., M. C., B. N., A. O., G. D., E. S., A. S. (1), J. W., M. T., A. T. (2), M. W. (1), R. T., K. W., M. W. (2), M. W. (3) wyraziły zgodę na wezwanie do udziału w sprawie w charakterze strony pozwanej (...) w W..

J. F. oraz A. B. (1) również wyraziły zgodę na wezwanie do udziału w sprawie w charakterze strony pozwanej (...) w W..

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Wydział X Pracy i Ubezpieczeń Społecznych postanowieniem z dnia 30 maja 2018 r. wezwał do udziału w sprawie w charakterze strony pozwanej (...) w W..

W odpowiedzi na pozew strona wezwana do udziału w sprawie – (...) w W. – wniosła o odrzucenie w całości powództwa, a z ostrożności procesowej w przypadku nieuwzględnienia powyższego wniosku o oddalenie powództwa w całości jako bezzasadnego oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz kwoty 17,00 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Uzasadniając swoje stanowisko ZUS w W. wskazał, iż podtrzymuje dotychczasowe stanowisko oraz wnioski pozwanego dotyczące wskazania jako strony pozwanej (...) oddział we W. niebędącego pracodawcą i niemającego legitymacji procesowej do występowania w sprawie w charakterze pozwanego, co winno skutkować odrzuceniem pozwu. Ponadto, zakwestionowano umocowanie i prawidłowość wezwania do udziału w sprawie w charakterze strony pozwanej (...) w W. na mocy postanowienia Sądu z dnia 30 maja 2018 r., ponieważ postanowienie w tym zakresie powinno zostać wydane na rozprawie, a nie na posiedzeniu niejawnym. Dalej, zarówno pod względem przedmiotowym, jak i podmiotowym proces cywilny definiuje strona powodowa, a ewentualne przekształcenia podmiotowe po wniesieniu pozwu i zawiśnięciu sporu są dopuszczalne tylko w przypadkach wyraźnie przewidzianych w ustawie, przy zachowaniu wymaganych ustawowo warunków. Sąd pracy nie powinien zastępować profesjonalnego pełnomocnika we wskazywaniu, zwłaszcza, że strona powodowa konsekwentnie podnosi, że w jej ocenie pozwanym w niniejszej sprawie powinien być Oddział ZUS we W.. Co więcej, w przedmiotowej sprawie brak było podstaw do zastosowania art. 477 k.p.c. w związku z art. 194 k.p.c. z uwagi na fakt, iż powództwo nie zostało wytoczone przez pracowników, ale zakładową organizację związkową reprezentowaną przez profesjonalnego pełnomocnika. W związku z tym brak jest podstaw do sanowania braków i nieprawidłowości w zakresie błędnego wskazania strony pozwanej przez profesjonalnego pełnomocnika i wniosek o odrzucenie pozwu jest uzasadniony. Odnosząc się z kolei do oddalenia powództwa, ZUS w W. wskazał, iż z propozycji podziału środków na nagrody dla pracowników Zakładu będącej integralną częścią porozumienia z dnia 24 października 2016 r. wynika , że zakładowe organizacje związkowe wyraziły zgodę na przyznanie środków na wypłatę nagród dla ZUS oddział we W. w kwocie 1.588.525,00 zł, która została obliczona jako iloczyn kwoty nagród i liczby zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na etaty na dzień 24 października 2016 r., tj. bez uwzględnienia osób zatrudnionych na okres zastępstwa i po odjęciu pracowników ukaranych. Ponadto, związki zawodowe zaakceptowały propozycję podziału nagród za 4 kwartał 2016 r. ze środków pochodzących z funduszu nagród, funduszu dyrektora oraz z oszczędności, a także uwzględniając kwotę 29.000,00 zł, przy czym nie wyrażono zgody na wypłatę nagrody świątecznej dla pracowników zatrudnionych na okres próbny. Oprócz tego ZUS w W. wskazał, że przyznanie nagród osobom długotrwale nieobecnym w pracy, którzy nie świadczyli pracy i nie mieli możliwości wykonywania obowiązków pracowniczych ani wykazania inicjatywy tylko z racji samego pozostawania na etacie „w zawieszeniu” byłoby nie tylko niezgodne z art. 105 k.p., ale także stanowiłoby przejaw nierównego traktowania pracowników. W takiej sytuacji nagrodę, która zgodnie z przywoływanym przepisem przysługuje za wzorowe wykonywanie obowiązków pracowniczych i przejawianie inicjatywy w pracy otrzymaliby bowiem pracownicy faktycznie świadczący proces pracy, jak też pracownicy, którzy ze względu na długotrwałą nieobecność nie mieli możliwości świadczenia jakiejkolwiek pracy.

Pełnomocnik strony powodowej na rozprawie w dniu 7 maja 2019 r. poinformował tut. Sąd o tym, iż zmarła jedna z powódek, A. B. (3). W związku z tym strona powodowa cofnęła żądanie pozwu na rzecz A. B. (3) (pismo z dn. 20.05.2019 r. – data wpływu do tut. Sądu). Postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych umorzył postępowanie wytoczone przez stronę powodową na rzecz powódki A. B. (3).

Strona pozwana wyraziła zgodę na cofnięcie pozwu na rzecz A. B. (3).

Postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2019 r. Sąd umorzył postępowanie w stosunku do A. B. (3).

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

M. K. (2) zawarła z (...) reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału ZUS we W. umowę o pracę na czas nieokreślony, na mocy której została zatrudniona na stanowisku referenta w Wydziale Wypłaty Emerytur i R. w wymiarze pełnego etatu.

Dowód: - umowa z dn. 23.02.1983 r., k. 85.

H. M. pozostawała zatrudniona w (...) Oddział we W. w okresie od dnia 1 września 1983 r. do dnia 22 marca 2017 r. na stanowiskach referenta, starszego referenta, inspektora, starszego inspektora ubezpieczeń, starszego inspektora w wymiarze pełnego etatu.

Dowód: - świadectwo pracy z dn. 22.03.2017 r., k. 87.

E. Ł. pozostawała zatrudniona w (...) Oddział we W. w okresie od dnia 24 stycznia 1986 r. do dnia 29 kwietnia 2017 r. na stanowisku inspektora i specjalisty w wymiarze pełnego etatu.

Dowód: - umowa o pracę z dn. 24.01.1986 r., k. 71,

- świadectwo pracy z dn. 02.05.2017 r., k. 70.

B. M. pozostawała zatrudniona w (...) Oddział we W. w okresie od dnia 7 września 1992 r. do dnia 7 maja 2017 r. na stanowiskach inspektora, aprobanta, starszego aprobanta, starszego specjalisty w wymiarze pełnego etatu.

Dowód: - świadectwo pracy z dn. 08.05.2017 r., k. 75.

L. S. zawarła z (...) reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału ZUS we W. umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 września 1994 r., na mocy której została zatrudniona na stanowisku referenta w Inspektoracie ZUS w T. w wymiarze pełnego etatu.

Dowód: - umowa o pracę z dn. 17.08.1994 r., k.56.

M. T. zawarła z (...) reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału ZUS we W. umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 6 grudnia 1994 r., na mocy której została zatrudniona na stanowisku referenta w Wydziale (...) w wymiarze pełnego etatu.

Dowód: - umowa o pracę z dn. 02.12.1994 r., k. 115.

D. L. zawarła z (...) reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału ZUS we W. umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 6 maja 1997 r., na mocy której została zatrudniona na stanowisku inspektora w Wydziale Dochodów i Rozliczeń I w wymiarze pełnego etatu.

Dowód: - umowa o pracę z dn. 28.04.1997 r., k. 66.

M. K. (1) zawarła z (...) reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału ZUS we W. umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 lutego 1999 r., na mocy której została zatrudniona na stanowisku referenta ubezpieczeń w Wydziale Dochodów i Rozliczeń w wymiarze pełnego etatu.

Dowód:- odpis skrócony aktu małżeństwa, k. 58,

- umowa z dn. 26.01.1999 r., k. 59.

M. L. zawarła z (...) reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału ZUS we W. umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2000 r., na mocy której została zatrudniona na stanowisku referenta ubezpieczeń w Wydziale Zasiłków w wymiarze pełnego etatu.

Dowód: - umowa o pracę z dn. 15.12.1999 r., k. 68.

M. W. (3) zawarła z (...) reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału ZUS we W. umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 22 października 2002 r., na mocy której została zatrudniona na stanowisku inspektora w Biurze Terenowym Oddziału ZUS w Ś. w wymiarze pełnego etatu.

Dowód: - umowa o pracę z dn. 10.10.2002 r., k.103

A. D. (2) zawarła z (...) reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału ZUS we W. umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2003 r., na mocy której została zatrudniona na stanowisku referenta w Wydziale Kapitału Początkowego w wymiarze pełnego etatu.

Dowód: - umowa o pracę z dn. 17.06.2003 r., k. 37.

A. B. (5) zawarła z (...) reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału ZUS we W. umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 9 lipca 2004 r., na mocy której została zatrudniona na stanowisku referenta w Inspektoracie O. w wymiarze pełnego etatu.

Dowód: - umowa o pracę z dn. 07.07.2004 r., k. 52.

A. T. (2) zawarła z (...) reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału ZUS we W. umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 9 lutego 2004 r., na mocy której została zatrudniona na stanowisku referenta w Inspektoracie Miejskim w wymiarze pełnego etatu.

Dowód: - umowa o pracę z dn. 28.01.2004 r., k. 113.

E. K. zawarła z (...) reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału ZUS we W. umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 listopada 2004 r., na podstawie której objęła stanowisko referenta w Oddziale ZUS we W. Wydziale (...) i Składek w pełnym wymiarze czasu pracy.

Dowód: - umowa o pracę z dn. 28.10.2004 r., k. 35.

A. D. (1) zawarła z (...) reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału ZUS we W. umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2007 r., na mocy której została zatrudniona na stanowisku referenta w Oddziale ZUS we W. Wydziale Kapitału Początkowego w wymiarze pełnego etatu.

Dowód: - umowa o pracę z dn. 29.12.2006 r., k.48.

M. C. zawarła z (...) reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału ZUS we W. umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 kwietnia 2007 r., na mocy której została zatrudniona na stanowisku inspektora w Biurze Terenowym Ś. w wymiarze pełnego etatu.

Dowód: - umowa o pracę z dn. 30.03.2007 r., k. 89.

A. S. (1) zawarła z (...) reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału ZUS we W. umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 kwietnia 2007 r., na mocy której została zatrudniona na stanowisku inspektora w II Inspektoracie Miejskim w wymiarze pełnego etatu.

Dowód: - umowa o pracę z dn. 30.03.2007 r., k. 99.

J. W. zawarła z (...) reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału ZUS we W. umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 maja 2007 r., na mocy której została zatrudniona na stanowisku starszego referenta w I Inspektoracie Miejskim w wymiarze pełnego etatu.

Dowód: - umowa o pracę z dn. 30.04.2007 r., k. 101.

G. P. zawarła z (...) reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Oddziału ZUS we W. umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 listopada 2007 r., na mocy której została zatrudniona na stanowisku inspektora w Wydziale Rozliczeń Kont Płatników Składek i Ubezpieczonych Oddziału ZUS we W. w wymiarze pełnego etatu.

Dowód: - umowa o pracę z dn. 29.10.2007 r., k. 95.

I. M. zawarła z (...) reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego (...) we W. umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2008 r., na mocy której została zatrudniona na stanowisku referenta w Wydziale Kapitału Początkowego Oddziału ZUS we W. w wymiarze pełnego etatu.

Dowód: - umowa z dn. 31.12.2007 r., k.83.

A. D. (3) zawarła z (...) reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału ZUS we W. umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2008 r., na mocy której została zatrudniona na stanowisku referenta w Inspektoracie ZUS w O. w wymiarze pełnego etatu.

Dowód: - umowa o pracę z dn. 30.06.2008 r., k. 33.

J. C. zawarła z (...) reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału ZUS we W. umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 sierpnia 2008 r., na mocy której została zatrudniona na stanowisku starszego referenta w Wydziale Orzecznictwa Lekarskiego Oddziału ZUS we W. w wymiarze pełnego etatu.

Dowód: - umowa o pracę z dn. 31.07.2008 r., k. 77.

E. S. zawarła z (...) reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału ZUS we W. umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 sierpnia 2008 r., na mocy której została zatrudniona na stanowisku starszego referenta w Wydziale Rachunkowości Oddziału ZUS we W. w wymiarze pełnego etatu.

Dowód: - umowa o pracę z dn. 31.07.2008 r., k. 97.

M. S. zawarła z (...) reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału ZUS we W. umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 sierpnia 2008 r., na mocy której została zatrudniona na stanowisku inspektora w Wydziale (...) i Składek Oddziału ZUS we W. w wymiarze pełnego etatu.

Dowód: - umowa o pracę z dn. 31.07.2008 r., k.109.

M. M. (2) zawarła z (...) reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału ZUS we W. umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 października 2008 r., na mocy której została zatrudniona na stanowisku starszego referenta w I Inspektoracie ZUS we W. w wymiarze pełnego etatu.

Dowód: - umowa o pracę z dn. 01.10.2008 r., k. 81.

R. T. zawarła z (...) reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału ZUS we W. umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 kwietnia 2010 r., na mocy której została zatrudniona na stanowisku inspektora w Wydziale (...) i Składek Oddziału ZUS we W. w wymiarze pełnego etatu.

Dowód: - umowa o pracę z dn. 29.03.2010 r., k. 111.

A. B. (2) została powołana na stanowisko inspektora kontroli (...) z dniem 1 listopada 2010 r.

Dowód: - akt powołania z dn. 28.10.2010 r., k. 41.

A. B. (6) zawarła z (...) reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału ZUS we W. umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 maja 2011 r., na mocy której została zatrudniona na stanowisku inspektora w Wydziale Kapitału Początkowego oraz Emerytur i R. z Systemu Zreformowanego Oddziału ZUS we W. w wymiarze pełnego etatu.

Dowód: - umowa o pracę z dn. 27.04.2011 r., k. 79.

K. W. zawarła z (...) reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału ZUS we W. umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 października 2011 r., na mocy której została zatrudniona na stanowisku inspektora w Wydziale Świadczeń E.-Rentowych – 3 Oddziału ZUS we W. w wymiarze pełnego etatu.

Dowód: - umowa o pracę z dn. 28.09.2011 r., k. 107.

K. K. została powołana na stanowisko inspektora kontroli (...) z dniem 1 listopada 2011 r. w Oddziale we W. w wymiarze pełnego etatu.

Dowód: - akt powołania z dn. 26.10.2011 r., k.63.

A. T. (1) zawarła z (...) reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału ZUS we W. umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 grudnia 2011 r., na mocy której została zatrudniona na stanowisku inspektora w Oddziale ZUS we W. Wydziale (...) i Składek – 1 w wymiarze pełnego etatu.

Dowód: - umowa o pracę z dn. 28.11.2011 r., k. 61,

- porozumienie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego i innych warunków zatrudnienia z dn. 10.11.2011 r., k.64.

N. S. zawarła z (...) reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału ZUS we W. umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2014 r., na mocy której została zatrudniona na stanowisku starszego referenta w I Inspektoracie ZUS we W. w Wydziale Zasiłków w wymiarze pełnego etatu.

Dowód : - umowa o pracę z dn. 30.12.2013 r., k. 54.

M. M. (1) zawarła z (...) reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału ZUS we W. umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 grudnia 2013 r., na mocy której została zatrudniona na stanowisku inspektora w Inspektoracie w O. w Samodzielnym Referacie (...) i Składek w wymiarze pełnego etatu.

Dowód: - umowa o pracę z dn. 27.11.2013 r., k.73.

B. G. zawarła z (...) reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału ZUS we W. umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 czerwca 2014 r., na mocy której została zatrudniona na stanowisku inspektora w Wydziale Obsługi Klientów i Korespondencji Oddziału ZUS we W. w wymiarze pełnego etatu.

Dowód: - umowa o pracę z dn. 29.05.2014 r., k. 91.

J. F. zawarła z (...) reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału ZUS we W. umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 sierpnia 2014 r., na mocy której została zatrudniona na stanowisku inspektora w Oddziale ZUS we W. w Wydziale (...) Dochodów w wymiarze pełnego etatu.

Dowód: - umowa o pracę z dn. 30.07.2014 r., k. 50.

M. B. (1) została powołana na stanowisko inspektora kontroli (...) z dniem 1 listopada 2014 r.

Dowód: - akt powołania z dn. 22.10.2014 r., k. 43.

A. O. zawarła z (...) reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału ZUS we W. umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2015 r., na mocy której została zatrudniona na stanowisku inspektora w Wydziale Świadczeń E.-Rentowych 1 Oddział we W. z miejscem wykonywania pracy w Inspektoracie w O. w wymiarze pełnego etatu.

Dowód: - umowa o pracę z dn. 25.06.2015 r., k. 93.

M. W. (2) zawarła z (...) reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału ZUS we W. umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 listopada 2015 r., na mocy której została zatrudniona na stanowisku starszego referenta w Wydziale Rozliczeń Kont Płatników Składek – 1 Oddziału ZUS we W. w wymiarze pełnego etatu.

Dowód: - umowa o pracę z dn. 29.10.2015 r., k. 105.

B. D. zawarła z (...) reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału ZUS we W. umowę o pracę na czas określony od dnia 1 marca 2016 r. do dnia 28 lutego 2017 r., na mocy której została zatrudniona na stanowisku inspektora w Oddziale ZUS we W. w Wydziale Świadczeń E.-Rentowych 1 w wymiarze pełnego etatu. Następnie B. D. zawarła z (...) reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Oddziału ZUS we W. umowę o pracę na czas określony od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r., na mocy której została zatrudniona na stanowisku inspektora w Inspektoracie w O. w wymiarze pełnego etatu.

Dowód: - umowa o pracę z dn. 25.02.2016 r., k. 46,

- umowa o pracę z dn. 23.02.2017 r., k. 45.

(...) były oddziały, inspektoraty i biura terenowe.

Do kompetencji dyrektora oddziału należało m.in. wykonywanie czynności związanych z funkcją pracodawcy w granicach i na podstawie udzielonych umocowań (§28). Z kolei do obowiązków dyrektora oddziału należy m.in. zapewnienie przestrzegania dyscypliny i czasu pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i przepisów kodeksu pracy.

Dowód: - regulamin organizacyjny ZUS , koszulka k. 395.

Do zakresu zadań Wydziału Spraw Pracowniczych Oddziału ZUS we W. należało m.in. realizowanie polityki kadrowej w oddziale i podległych terenowych jednostkach organizacyjnych, prowadzenie spraw osobowych pracowników – z wyłączeniem spraw kadrowych realizowanych przez Departament Spraw Pracowniczych.

Dowód: - regulamin organizacyjny Oddziału ZUS we W., koszulka k. 396.

(...) z siedzibą w W. zawarł z zakładowymi organizacjami związkowymi, tj. Związkiem Zawodowym (...) (...) z siedzibą w W., Organizacją (...) (...) z siedzibą w A., Krajowym Związkiem Zawodowym (...) (...) z siedzibą w C. Zbiorowy Układ Pracy dla pracowników (...).

Zakresem powyższego układu objęci zostali wszyscy pracownicy (...) bez względu na zajmowane stanowisko i podstawę nawiązania stosunku pracy, z wyłączeniem pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, zatrudnionych na stanowiskach Prezesa ZUS, członka zarządu, dyrektora oddziału, głównego księgowego oddziału, głównego księgowego centrali, głównego księgowego funduszy, głównego księgowego zakładu w części dotyczącej wynagrodzenia.

Układ określał stosunek pracy, wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia związane z pracą oraz zasady współdziałania zakładowych organizacji związkowych z ZUS.

Jako terenową jednostkę organizacyjną uznano oddział, inspektorat i biuro terenowe. W myśl układu, jako pracodawcę należy rozumieć Prezesa Zakładu oraz upoważnionych imiennie przez prezesa do pełnienia funkcji pracodawcy dyrektorów oddziałów i inne osoby.

W Zakładzie utworzono fundusz nagród w wysokości 5% rocznego planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych. Fundusz nagród przeznacza się na wypłatę nagród dla pracowników co najmniej raz za każdy kwartał. Wypłaty nagród dokonuje się do dnia 15 miesiąca następującego po kwartale, którego nagroda dotyczy. Nagrody przyznaje się w drodze uznania za wyróżniające wyniki pracy, sumienność, jakość i terminowość pracy, realizację dodatkowych zadań oraz szczególne zaangażowanie w wykonywane zadania.

Dysponentem funduszu wynagrodzeń i nagród jest Prezes Zakładu. Po dokonaniu podziału środków w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, dysponentami są kierownicy jednostek organizacyjnych, na które środki zostały przydzielone. Kierownicy jednostek organizacyjnych uzgadniają zasady podziału funduszu wynagrodzeń i nagród z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych w danej jednostce.

Dowód: - zakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników (...) z dn. 31.05.2007 r., k. 29 – 32.

Zgodnie z procedurą uzgadniania w terenowych jednostkach organizacyjnych (...) zasad podziału środków na podwyżki wynagrodzeń, nagrody z 5% funduszu nagród, a także dodatkowych środków na nagrody dla pracowników, dyrektor oddziału zapraszał organizacje związkowe działające w oddziale na spotkanie, na którym przekazuje informację o wysokości środków finansowych i jednocześnie przedstawia propozycję zasad podziału tych środków.

W przypadku działania w oddziale kilku organizacji związkowych akceptacja propozycji zasad podziału środków przez wszystkie organizacje związkowe działające w oddziale podczas spotkania z dyrektorem stanowiła uzgodnienie, o którym mowa w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników (...).

Podczas spotkania możliwym było wspólne uzgodnienie – w drodze negocjacji – innych zasad podziału środków, niż zawarte w propozycji dyrektora oddziału.

W przypadku nieuzgodnienia zasad podziału środków na spotkaniu dyrektor oddziału wspólnie z organizacjami związkowymi ustalał termin na przedstawienie wspólnego stanowiska organizacji związkowych.

W razie nieprzedstawienia przez organizacje związkowe wspólnego stanowiska w wyznaczonym terminie dyrektor oddziału po upływie wyznaczonego terminu samodzielnie podejmował decyzję w sprawie zasad podziału środków na wynagrodzenia lub nagrody dla pracowników oddziału, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska większości organizacji związkowych działających w oddziale.

Dowód: - procedura uzgadniania zasad podziału środków, k. 33.

Organizacja (...) w (...) zrzeszała pracowników (...) bez względu na formę zatrudnienia oraz byłych pracowników ZUS tj. emerytów, w tym osoby pobierające świadczenia przedemerytalne, rencistów i bezrobotnych.

Dowód: - regulamin Organizacji (...) w ZUS z dn. 14.12.2015 r., k. 116 – 120.

W dniu 24 października 2016 r. w W. odbywały się uroczystości z okazji Dnia Pracownika ZUS. Przed rozpoczęciem odbyło się spotkanie, które dotyczyło uzgodnienia przekazania środków, które się pojawiły na funduszu osobowym (z oszczędności) i przekazania tych środków do oddziałów na nagrody dla pracowników. Było to jedyne spotkanie dotyczące tego tematu. Okoliczności spotkania sugerowały, że są to nagrody z okazji tego dnia.

Dowód: - zeznania świadka R. B., k. 640 – 642,

- zeznania świadka D. M., k. 726,

- zeznania świadka T. Ś., k. 727.

W dniu 24 października 2016 r. (...) reprezentowany przez Prezesa ZUS zawarł z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w (...), tj. Związkiem Zawodowym (...) (...), Organizacją (...) w (...), Krajowym Związkiem Zawodowym (...) (...), Ogólnopolskim (...) Związkiem Zawodowym (...) (...) (...), Organizacją (...) – 80 w (...), Związkiem Zawodowym (...) (...) (...), Krajowym Związkiem Zawodowym (...) (...), (...) Związkiem Zawodowym (...) (...) (...), (...) Związkiem Zawodowym (...).

Na mocy porozumienia strony ustaliły, że z okazji Dnia Pracownika (...) w 2016 r. dodatkowe nagrody w wysokości 1.000,00 zł brutto otrzymają pracownicy (...) pozostający w zatrudnieniu w dniu 24 października 2016 r., wobec których nie zastosowano w 2016 roku kary porządkowej upomnienia lub nagany.

Wspomniane powyżej nagrody miały charakter jednorazowy i wypłacone miały być w ramach środków funduszu wynagrodzeń osobowych (...) na rok 2016. Wypłata nagród miała nastąpić nie później niż dnia 31 października 2016 r.

W wyniku podziału środków na nagrody dla Oddziału we W. przeznaczono kwotę 1.588.525,00 zł.

Dowód: - porozumienie z dn. 24.10.2016 r. wraz z załącznikiem, k. 15 – 16,

- pismo z dn. 24.10.2016 r., k. 301.

Uzgodnienia dotyczące zasad nagradzania odbywały się między prezesem a związkami zawodowymi na szczeblu centralnym. Po ich uzgodnieniu następowały wyliczenia kwot dla poszczególnych oddziałów.

Dowód: - zeznania świadka A. M. (2), k. 677.

Prezes ZUS poinformował wszystkich pracowników (...) o tym, iż każdy pracownik ZUS otrzyma 1.000,00 zł nagrody okolicznościowej.

Dowód: - pismo Prezesa ZUS z dn. 24.10.2016 r., k. 17.

Do porozumienia został dołączony dokument propozycja podziału środków na nagrody dla pracowników zakładu. Nie było informacji o tym, że dane dotyczące stanu zatrudnienia na dzień 24 października 2016 r. w ZUS w poszczególnych miastach nie obejmują osób przebywających na zwolnieniach lekarskich i urlopach.

Dowód: - zeznania świadka R. B., k. 640 – 642,

- zeznania świadka A. L. . 657 (płyta CD)

- zeznania świadka D. M. 728 (płyta CD)

- zeznania świadka T. Ś. 728 (płyta CD)

Dyrektorzy oddziałów odbyli naradę, na której uzgodnili, że nagrody te mają zostać przydzielone tak samo jak nagrody kwartalne, czyli jak ktoś pracuje to otrzyma nagrodę, a jeśli nie pracuje to jej nie otrzyma.

Nie ma uregulowania określającego okres nieobecności pracownika, wyłączającego go od otrzymania nagrody kwartalnej. Nagroda kwartalna jest uznaniowa, przyznawana indywidualnie. Osoby, które nie świadczyły pracy nie otrzymywały nagrody. Kierownik oceniał komu ją przyznać.

Co do zasady kierowano się regułami, które obowiązywały przy przyznawaniu nagród kwartalnych.

Dowód: - zeznania świadka A. M. (2), k. 677,

- zeznania świadka J. R., k. 655 – 656,

- zeznania świadka M. P., k. 655,

- zeznania świadka M. B. (2), k. 700.

W przypadku Oddziału we W. nie odbyło się spotkanie na szczeblu oddziałowym. W innych oddziałach przyznanie nagród było uporządkowane.

Dowód: - zeznania A. S. (2) w charakterze strony powodowej, k. 699,

- zeznania świadka T. Ś., k. 727.

W czasie tygodnia trzeba było przekazać środki. Po dokonaniu podziału środków dyrektor wraz z organizacjami związkowymi powinien ustalić podział środków dla swoich pracowników.

Dowód: - zeznania świadka M. B. (2), k. 700.

W dniu 31 października zostały wypłacone nagrody. Okazało się, że niektóre osoby nie dostały tej nagrody. Zostały pominięte osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich. Z przyznania nagród wyłączono 4 pracowników, którzy otrzymali kary porządkowe. Dla 41 osób, które pracowały fizycznie w oddziale, przyznano nagrody. Przyznano nagrody osobom, które pracowały na zastępstwo, a nie tym, które były zastępowane. Warunek był taki, że trzeba było przepracować co najmniej jeden miesiąc.

Dowód: - zeznania A. S. (2) w charakterze strony powodowej, k. 699,

- zeznania świadka M. P., k. 655,

- zeznania świadka J. R., k. 655 – 656,

- zeznania świadka A. L., k. 654.

Świadczenia nie otrzymali na pewno pracownicy ukarani karami porządkowymi oraz pracownicy ZUS we W.. Okazało się, że zabrakło pieniędzy dla jakiejś grupy osób. Obowiązkiem dyrektora było zwrócenie się do pracodawcy o uzupełnienie środków. W chwili zawarcia porozumienia w centrali w W. doszło do podziału środków na poszczególne jednostki terenowe ZUS. To nie odbywało się jeszcze według zasad ustalonych w porozumieniu. Dopiero na etapie placówek terenowych te zasady miały być wdrażane w życie. Środki miały być dzielone wówczas według zasad ustalonych w porozumieniu, co zgodne jest z paragrafem 12 zakładowego układu zbiorowego pracy, który w pierwszej części nakazuje podział środków z prezesem jako dysponentem i przekazanie do terenowych jednostek. Natomiast w paragrafie 2 kierownicy terenowych jednostek ustalają zasady podziału z oddziałowymi organizacjami działającymi na terenie tego oddziału. Jednostka terenowa ZUS we W. tj. dyrektor nie uzgodnił zasad podziału ze związkami zawodowymi i nie doszło do przekazania tych środków dla części osób. W dniu zawarcia porozumienia pracodawca nie informował o jakichkolwiek wyłączeniach innych poza wyżej wymienionymi. Z pewnością nie mówił , że wyłączenia dotyczyć będą pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach bądź urlopach.

W chwili podpisywania porozumienia związki zawodowe nie miały świadomości, że dokument propozycja podziału środków na nagrody dla pracowników zakładu pomija pracowników przebywających na urlopach bądź zwolnieniach lekarskich. W porozumieniu nie określono zasad podziału środków dla poszczególnych pracowników. Te zasady miały być wypracowane na szczeblu terenowym zgodnie z zapisami układu zbiorowego.

Dowód: - zeznania świadka R. B., k. 640 – 642,

W związku z niewypłaceniem części pracowników okolicznościowej nagrody, Krajowy Związek Zawodowy (...), Komisja Oddziałowa (...), Zarząd Związku Zawodowego (...), Oddziałowa Organizacja (...) oraz Związek Zawodowy (...) w ZUS wystąpiły do Dyrektora (...) Oddział we W. o udzielenie informacji na temat kryteriów wypłaty powyższej nagrody, czy Oddział otrzymał szczegółowe wytyczne z Centrali na temat tego, którym pracownikom nie należy przyznać ww. nagrody okolicznościowej, dlaczego nie wszystkim pracownikom pozostającym w zatrudnieniu na dzień 24 października 2016 r. przyznano ww. nagrody okolicznościowe i dlaczego oraz kto o tym zadecydował, ilu pracownikom nie przyznano nagrody okolicznościowej i jakie czynniki miały na to wpływ oraz jakie środki Oddział otrzymał na wypłatę ww. nagrody, a także jakie środki zostały rozdysponowane przez Oddział na ten cel.

Dowód: - pismo z dn. 02.11.2016 r., k. 18.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, zastępca dyrektora Oddziału we W. poinformował, iż Oddział we W. otrzymał środki finansowe na nagrody w wysokości 1.588.530,00 zł proporcjonalnie do stanu zatrudnienia (...),525 etatu w dniu 24 października 2016 r.

W powyższej kwocie nie zostały uwzględnione 4 osoby, które otrzymały w 2016 r. kary porządkowe oraz 41 pracowników zatrudnionych na zastępstwo za osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach lekarskich oraz urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, co jest zasadą stosowaną przy przyznawaniu dodatkowych środków z Centrali, gdyż na 1 etat nie mogą być przyznane podwójne środki finansowe.

Dalej, zastępca dyrektora wskazał, iż z informacji telefonicznej uzyskanej z Departamentu Spraw Pracowniczych, która została następnie potwierdzona przez Dyrektora Departamentu Spraw Pracowniczych na naradzie dyrektorów w dniu 25 października 2046 r., przy wspomnianych nagrodach powinny być stosowane takie same zasady jak przy nagrodach kwartalnych. Zaznaczono, iż jeżeli pracownik jest długo nieobecny w pracy, to nagrody nie dostaje, ale dostaje ją osoba, która ją zastępuje i wykonuje pracę.

W związku z tym, że w Oddziale we W. przebywa na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich 47 osób, 1 osoba na świadczeniu rehabilitacyjnym, 22 osoby na długotrwałych zwolnieniach lekarskich ponad 3 miesiące, a tylko za część tych osób w ilości 41 (35 na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich i 6 na długotrwałych zwolnieniach lekarskich) jest zastępstwo innego pracownika, przyjęto takie same zasady dla pozostałych pracowników, za których nie ma zastępstwa i nie wypłacono im nagrody.

Nagrody okolicznościowej nie otrzymało w sumie 70 pracowników.

Z przyznanych przez Centralę środków pozostało 29.000,00 zł.

Dowód: - pismo z dn. 04.11.2016 r., k. 19,

- wykaz pracowników pozostających w zatrudnieniu w dn. 24.10.2016 r. zatrudnionych za osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach lekarskich , macierzyńskich i rodzicielskich, k. 305,

- wykaz pracowników zatrudnionych w dn. 24.10.2016 r., którzy nie otrzymali nagrody, k. 306

Organizacje związkowe odbyły spotkanie z zastępcą Dyrektora Oddziału ZUS ds. dochodów, na którym zastępca ponownie poinformował o zasadach przyznania nagród okolicznościowych w październiku 2016 r. oraz o rozmowie telefonicznej, w której potwierdzono słuszność przyjętych kryteriów przyznania nagrody okolicznościowej.

W związku z pozostaniem kwoty 29.000,00 zł ze środków otrzymanych z Centrali organizacje związkowe zaproponowały przeanalizowanie nieobecności 70 osób, które nie otrzymały nagrody pod kątem długości trwania nieobecności i wyodrębnienie grupy pracowników, którzy przepracowali w 2016 r. co najmniej jeden miesiąc.

Dowód: - protokół ze spotkania z dn. 09.11.2016 r., k. 21.

Po przeanalizowaniu nieobecności 70 osób, które nie otrzymały nagrody okolicznościowej, pod kątem długości trwania nieobecności, wyodrębniono grupę 36 osób, które przepracowały w 2016 roku co najmniej jeden miesiąc. W związku z tym Oddział ZUS we W. zwrócił się do Departamentu Spraw Pracowniczych o zgodę na uruchomienie kwoty 29.000,00 zł z funduszu na nagrody okolicznościowe oraz 7.000,00 zł z oszczędności, które pozostały z III kwartału 2016 r.

Departament Spraw Pracowniczych poinformował, że środki, które pozostały w wysokości 29.000,00 zł ze środków przyznanych Oddziałowi na nagrody okolicznościowe mają być włączone do oszczędności Oddziału za IV kwartał 2016 r.

Dowód: - pismo z dn. 02.12.2016 r., k. 311.

Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła w (...) Oddziale we W. kontrolę.

W wyniku kontroli ustalono, iż pełniący do dnia 30 listopada 2016 r. funkcję Dyrektora Oddziału ZUS we W., A. M. (2), nie uzgodnił zasad podziału przydzielonych na nagrody środków z przedstawicielami organizacji związkowych.

Dowód: - protokół kontroli z dn. 03.02.2017 r., k. 22 – 25.

Po przeprowadzonej kontroli do (...) Oddział we W. wystosowano wystąpienie, w którym wniesiono o każdorazowe uzgadnianie z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych działających w Oddziale ZUS we W. zasad podziału środków finansowych przydzielonych z funduszu wynagrodzeń osobowych oraz o przyznanie nagrody z okazji Dnia Pracownika (...) każdemu zatrudnionemu na dzień 24 października 2016 r. w wysokości uzgodnionej z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych działających w jednostce z uwzględnieniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Dowód: - wystąpienie z dn. 14.02.2017 r., k. 26.

W odpowiedzi na powyższe wystąpienie (...) Oddział we W. poinformował Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we W., iż zasada uzgodnienia została zrealizowana w drodze porozumienia z dnia 24 października 2016 r. Jednocześnie zaznaczono, że otrzymane środki zostały następnie rozdysponowane przez poszczególne jednostki organizacyjne na poziomie terenowym, w tym przez pozwaną. W zakresie tym przeprowadzono konsultacje z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Oddziale ZUS we W..

Odnośnie wniosku dotyczącego przyznania nagród z okazji Dnia Pracownika ZUS wskazano, iż powyższe nagrody zostały przyznane na zasadach określonych w porozumieniu z dnia 24 października 2016 r., doprecyzowanych szczegółowo na poziomie terenowym w zależności od sytuacji poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Dowód: - pismo z dn. 21.03.2015 r., k. 315.

Wynagrodzenie brutto N. G. liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 2.770,00 zł.

Wynagrodzenie brutto M. K. (3) liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 3.010,00 zł.

Wynagrodzenie brutto E. Ł. liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 3.000,00zł.

Wynagrodzenie brutto M. M. (1) liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 2.750,00 zł.

Wynagrodzenie brutto B. M. liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 3.530,00 zł.

Wynagrodzenie brutto J. M. liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 2.940,00 zł.

Wynagrodzenie brutto H. M. liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 2.920,00 zł.

Wynagrodzenie brutto A. T. (2) liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 2.750,00 zł.

Wynagrodzenie brutto A. B. (3) liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 2.810,00 zł.

Wynagrodzenie brutto A. B. (2) liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 4.040,00 zł.

Wynagrodzenie brutto M. D. liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 3.590,00 zł.

Wynagrodzenie brutto B. D. liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 2.460,00 zł.

Wynagrodzenie brutto A. D. (1) liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 2.800,00 zł.

Wynagrodzenie brutto K. K. liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 3.670,00 zł.

Wynagrodzenie brutto D. L. liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 2.850,00 zł.

Wynagrodzenie brutto M. L. liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 3.270,00 zł.

Wynagrodzenie brutto A. M. (1) liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 3.560,00 zł.

Wynagrodzenie brutto M. M. (2) liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 2.950,00 zł.

Wynagrodzenie brutto M. C. liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 2.810,00 zł.

Wynagrodzenie brutto B. N. liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 3.170,00 zł.

Wynagrodzenie brutto A. O. liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 2.520,00 zł.

Wynagrodzenie brutto E. S. liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 3.010,00 zł.

Wynagrodzenie brutto A. S. (1) liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 3.260,00 zł.

Wynagrodzenie brutto J. W. liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 2.760,00 zł.

Wynagrodzenie brutto M. T. liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 2.580,00 zł.

Wynagrodzenie brutto M. W. (1) liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 3.060,00 zł.

Wynagrodzenie brutto K. W. liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 2.860,00 zł.

Wynagrodzenie brutto A. B. (1) liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 2.730,00 zł.

Wynagrodzenie brutto J. F. liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 2.710,00 zł.

Wynagrodzenie brutto A. G. liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 3.010,00 zł.

Wynagrodzenie brutto L. K. liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 3.250,00 zł.

Wynagrodzenie brutto G. D. liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 3.110,00 zł.

Wynagrodzenie brutto M. W. (2) liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 2.460,00 zł.

Wynagrodzenie brutto E. B. liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 2.580,00 zł.

Wynagrodzenie brutto A. T. (1) liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 2.440,00 zł.

Wynagrodzenie brutto I. M. liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 2.330,00 zł.

Wynagrodzenie brutto M. M. (3) liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 2.850,00 zł.

Wynagrodzenie brutto M. W. (3) liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 3.180,00 zł.

Wynagrodzenie brutto R. T. liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 2.680,00 zł

Dowód: - zaświadczenia z dn. 28.11.2017 r., k. 356 – 394.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo jako zasadne zasługiwało na uwzględnienie w stosunku do pracodawcy tj. ZUS w W..

W niniejszej sprawie strona powodowa oraz powódki domagali się zapłaty 1.000,00 zł od strony pozwanej w związku z nagrodą okolicznościową z okazji Dnia Pracownika ZUS. Z kolei strona pozwana (...) Oddział W. oraz strona zawezwana do udziału w postępowaniu po stronie pozwanej ZUS w W. wnosiły o oddalenie powództwa w całości.

W pierwszej kolejności, z uwagi na powstałe na wątpliwości w zakresie określenia, kto jest pracodawcą w niniejszej sprawie, wskazać należy na pogląd Sądu Najwyższego, zgodnie z którym „Rozważając, który podmiot jest pracodawcą dla pracowników wykonujących pracę w jednostkach organizacyjnych (...), a więc czy Zakład, czy też ta jednostka organizacyjna należy powtórzyć, że to Zakład a nie jego jednostki organizacyjne posiada osobowość prawną. Tym samym z pewnością zdolność do zatrudniania pracowników posiada Zakład (…)”. (postanowienie Sądu Najwyższego z dn. 4 kwietnia 2012 r., sygn. akt I UZ 66/11). Sąd Najwyższy dalej wskazał, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i utratą mocy ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1989 r. Nr 25, poz. 137 z późn. zm.) w art. 113c postanowiono, że stroną stosunków pracy pracowników zatrudnionych w (...) działającym na podstawie art. 7 ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych, staje się Zakład.

Jak podkreślił Sąd Najwyższy, „(…) analiza przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 76-78) prowadzi do wniosku, że wewnętrzne jednostki organizacyjne Zakładu nie posiadają wystarczająco wyodrębnionego majątku i samodzielności w zakresie jego wykorzystywania, co także jest konieczne dla uzyskania statusu pracodawcy. Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy Zakład gospodaruje swoim mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków. Przepisy § 23 Regulaminu organizacyjnego (...) stanowią, że zadania określone w regulaminie obejmujące zarządzanie Zakładem realizują komórki organizacyjne Centrali Zakładu w szczególności poprzez zapewnienie terenowym jednostkom organizacyjnym niezbędnej pomocy organizacyjno - technicznej i finansowej, umożliwiającej sprawną realizację zadań. Komórki organizacyjne Centrali Zakładu wykonują ponadto nadzór funkcjonalny nad działalnością wewnętrznych komórek organizacyjnych”.

Niezależnie od powyższego, pamiętać należy również o tym, że zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy systemowej, działalnością ZUS kieruje Prezes Zakładu, który reprezentuje Zakład na zewnątrz. Do zakresu działania Prezesa Zakładu należy spełnianie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy( art. 73 ust. 3 pkt 7 ustawy systemowej).

Pozycję Prezesa ZUS reguluje także statut ZUS. Zgodnie z § 2 ust. 1 statutu do kompetencji Prezesa Zakładu należy spełnianie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Natomiast dyrektorzy oddziałów Zakładu posiadają kompetencje w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcją pracodawcy jedynie w granicach i na podstawie udzielonych umocowań (§ 28 pkt 1 poz. 5 regulaminu organizacyjnego ZUS).

Biorąc powyższe pod uwagę, niewątpliwym jest, że pracodawcą dla pracowników wykonujących prace w jednostkach organizacyjnych (...) jest (...), nie zaś jego wewnętrzne jednostki. W związku z tym, pracownicy wykonujący pracę w oddziałach (...) są pracownikami Zakładu, a nie jego jednostek terenowych (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2012 r., sygn. akt III UZP 3/11).

Dlatego też Sąd uznał, że ewentualne roszczenia o wynagrodzenia powódki mogły skierować jedynie przeciwko pracodawcy tj. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w W., a nie (...) Oddział we W.. Dlatego też Sąd w pkt II wyroku oddalił powództwa przeciwko stronie pozwanej (...) Oddział we W. jako stronie, która w stosunku do pracowników nie miała statusu pracodawcy.

Natomiast Sąd rozpoznał uznał roszczenie za zasadne w stosunku do strony pozwanej ad 2 tj. ZUS w W..

Przechodząc do meritum wskazać należy, że spór w sprawie sprowadzał się przede wszystkim do tego, jaki charakter miało sporne świadczenie, które zostało przewidziane w porozumieniu z dnia 24 października 2016 r.

W pierwszej kolejności koniecznym jest zwrócenie uwagi na to, że zgodnie z art. 65 § 1 k.c. w zw. z art. 300 k.p., oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Przy czym w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu (art. 65 § 2 k.c.).

W uzasadnieniu wyroku z 5 kwietnia 2007 r. (II CSK 546/06 – publ. portal orzeczeń SN) Sąd Najwyższy wskazał, że „W myśl art. 65 § 2 k.c. w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. To rozłożenie akcentów oznacza, że argumenty językowe (gramatyczne) mają znaczenie drugorzędne i ustępują argumentom odnoszącym się do woli stron, ich zamiaru i celu. Mimo to prawidłowa, pełna i wszechstronna wykładnia umowy nie może pomijać treści zwerbalizowanej na piśmie, bowiem napisane sformułowania i pojęcia, a także sama semantyka i struktura aktu umowy, są jednym z istotnych wykładników woli stron, pozwalają ją poznać i ocenić. Jest więc jasne, że wykładnia umowy nie może prowadzić do stwierdzeń w sposób sprzeczny z jej treścią. Istotnie, gramatyczne dyrektywy wykładni mają swój walor poznawczy, ale przede wszystkim wówczas, gdy treść kontraktu jest jednoznaczna, pozwalająca na odtworzenie woli kontrahentów według reguł znaczeniowych. Jeśli jednak tekst umowy jest niejasny, konieczne staje się usunięcie wątpliwości przy zastosowaniu obowiązujących zasad wykładni umowy według reguł przewidzianych w art. 65 § 2 k.c.".

Przechodząc do analizy charakteru spornego świadczenia należy wskazać w pierwszej kolejności, że premią jest uboczny, nieobligatoryjny i zmienny składnik wynagrodzenia za pracę, przysługujący pracownikowi tytułem ekwiwalentu za określone wyniki w pracy indywidualnej i (lub) zespołowej. Premia może występować przy wszystkich systemach płac i zawsze uzupełnia wynagrodzenie zasadnicze, nigdy zaś nie występuje, jako samodzielny składnik wynagrodzenia. Jej rola polega głównie na wzmocnieniu i uaktywnieniu funkcji motywacyjnej wynagrodzenia. W doktrynie wykształcił się podział premii na premie regulaminowe, stanowiące część składową płacy pracownika oraz tzw. premie uznaniowe. Należy, zatem rozróżnić premię uznaniową od premii, jako składnika wynagrodzenia za pracę. Pojęcia te są często używane wymiennie, mimo że w rozumieniu prawa pracy nie są to pojęcia tożsame, a ich rozróżnienie ma decydujące znaczenie dla oceny, czy stanowią one część wynagrodzenia wraz ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami prawnymi, czy nie mogą być za takie uważane.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjęto, iż premią jest, bez względu na nazwę (premia czy nagroda), takie świadczenie, które uzależnione jest od spełnienia określonych w regulaminie pozytywnych przesłanek i niewystąpienia tamże przesłanek negatywnych, sformułowanych w sposób konkretny i sprawdzalny (wyr. SN z 01.10.1984 r., I PRN 131/84, OSPiKA 1988/1/21). Warunki uzyskania premii, tzw. reduktory premii, a także jej wysokość - limit premii - określa najczęściej regulamin premiowania. Prawo do premii przysługuje pracownikowi wówczas, gdy zostało to ustalone w umowie o pracę lub w przepisach płacowych, a pracownik spełnił warunki wymagane do jej uzyskania. Powstanie prawa podmiotowego pracownika do premii oraz jej przyznanie nie są uzależnione od uznania podmiotu zatrudniającego (uchwała SN z 10.06.1983 r., III PZP 25/83, OSN 1983/12/192 oraz uchwała SN z 30.08.1986 r., III PZP 47/86, OSN 1987/5-6/82). W literaturze prawa pracy na tle czynności przyznawania premii i nagród został przyjęty dwupodział na czynności deklaratoryjne i konstytutywne. Pierwsze występują przy przyznawaniu premii i sprowadzają się do stwierdzenia, że w związku ze spełnieniem (lub niespełnieniem) przesłanek określonych w przepisach pracownik nabył (lub nie) prawo do premii. Decyzja pracodawcy jest więc jedynie czynnością ewidencyjną. Z chwilą spełnienia przez pracownika pozytywnych przesłanek prawa do premii, powstaje po jego stronie prawo podmiotowe do jej żądania. Decyzja pracodawcy odmawiająca przyznania premii lub przyznająca ją w niższej wysokości niż wynika to z regulaminu premiowania, podlega kontroli sądu (wyr. SN z 30.03.1977 r., I PRN 26/ 77, PiZS 1978/8-9/81). Decyzja pracodawcy o przyznaniu lub odmowie przyznania premii ma charakter deklaratywny, a nie konstytutywny. Dlatego może być korygowana przez pracodawcę. Prawidłowość oceny pracodawcy spełniania warunków premiowych może podlegać weryfikacji sądowej. Ocena sądu obejmuje ogół przesłanek warunkujących nabycie uprawnień premiowych (tzw. układ warunkujący), w tym także tych, od występowania, których zależy uruchomienie funduszu premiowego. Premia jest wynagrodzeniem warunkowym. Niespełnienie któregokolwiek z warunków może pozbawić pracownika prawa do premii albo spowodować, że nabędzie on prawo do premii w zmniejszonej wysokości. Jeśli w regulaminie nazwano premią świadczenie i wyznaczono warunki do jej przyznania przy pomocy mierników konkretnych i sprawdzalnych, to nazwa wynagrodzenia, jako premii odpowiada treści tej instytucji prawnej (wyr. SN z 10.06.1983 r., III PZP 25/83, OSN 1983/12/192).

Prawo do premii regulaminowej wynika z regulaminu pracy lub innego, wewnątrzzakładowego aktu prawnego. Dla otrzymania premii regulaminowej niezbędne jest spełnienie warunków, które w regulaminie lub innym akcie prawa pracy winny być szczegółowo określone. Premia regulaminowa przyznawana jest bowiem w oparciu o konkretnie kryteria oceny poszczególnych pracowników. Jeśli pracownicy znają pozytywne i negatywne przesłanki mające wpływ na decyzję o przyznaniu i wysokości premii, to ma ona charakter roszczeniowy. W praktyce oznacza to możliwość sądowego dochodzenia roszczeń z tytułu takiej premii. W orzecznictwie Sądu Najwyższego (...), utrwaliła się zasada, że premia stanowi część wynagrodzenia za pracę i że prawo podmiotowe do żądania premii, jako części wynagrodzenia za pracę, powstaje wówczas, gdy odpowiednie akty przewidują z góry skonkretyzowane i zobiektywizowane wskaźniki premiowania, przy czym wskaźniki te zostały spełnione przez pracownika. W takiej sytuacji źródłem podmiotowych uprawnień pracownika do premii jest wykonanie przez niego wspomnianych wskaźników premiowania (...)" (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 marca 1977 r., sygn. akt I PRN 26/77, OSNC 77.11.225).

Należy także zauważyć, że o charakterze prawnym świadczenia nie przesądza nazwa nadana mu odpowiednim regulaminem. W myśl zgodnych poglądów doktryny i utrwalonego orzecznictwa sądowego, jeżeli uzyskanie prawa do danego świadczenia zostało uzależnione od warunków określonych w sposób na tyle konkretny, by ich spełnienie było sprawdzalne i poddawało się kontroli, to wówczas mamy do czynienia z premią w znaczeniu prawnym, mimo nazwania świadczenia premią uznaniową względnie nagrodą (zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 czerwca 1983 r., sygn. akt III PZP 25/83, Legalis).

Natomiast premia uznaniowa (będąca w sensie prawnym nagrodą – art. 105 k.p.), to świadczenie pieniężne, którego przyznanie zależy od swobodnego uznania podmiotu zatrudniającego. Przyjmuje się, iż różnica między nagrodą a premią polega na tym, że uzyskanie prawa do nagrody nie jest uzależnione od dopełnienia konkretnych warunków, a jej przyznanie uzależnione jest od swobodnego uznania pracodawcy. Pracownikowi przed przyznaniem nagrody przez pracodawcę nie przysługuje prawo podmiotowe do jej żądania (uchwala SN z 30.07.1986 r., III PZP 47/86, OSN 1987/5-7/82 oraz uchwala SN z 08.10.1988 r., III PZP 34/88, OSN 1990/1/1). Dopiero przyznanie pracownikowi świadczenia o charakterze nieobowiązkowym rodzi po jego stronie prawo domagania się wypłaty takiego świadczenia, a po stronie pracodawcy obowiązek jego realizacji (wyr. SN z 21.10.1990 r., I PR 236/90, Sł. Prac. 1991/6/28). Premia przewidziana w regulaminie wynagradzania, której wypłata uzależniona jest od jej uruchomienia i szczegółowego ustalenia warunków premiowania przez pracodawcę, do czasu wykonania tych czynności jest tzw. premią uznaniową, czyli nagrodą (wyr. SN z 06.06.2000 r., I PKN 705/99, OSNP 2001/24/713). Decyzja pracodawcy o przyznaniu nagrody jest oświadczeniem konstytutywnym, niepodlegającym kontroli sądu. Przepisy o premii określają szczegółowo warunki, od których spełnienia zależy prawo do premii, zaś przepisy o nagrodzie ujmują te przesłanki ogólnie, posługując się zwrotami ogólnikowymi i niedookreślonymi ( patrz wyr. SN z 21.10.1984 r., I PRN 131/84, OSPiKA 1988/1/21).

Jak wynika z powyższych rozważań, kryteria przyznawania premii muszą być jasne, konkretne, czytelne, z których bezpośrednio musi wynikać, kiedy, komu i w jakich okolicznościach premia będzie przyznawana.

W niniejsze sprawie, w ocenie Sądu strona powodowa wykazała, że świadczenie, o którym mowa w porozumieniu z dnia 24 października 2016 r. miało charakter premii, mimo iż zostało nazwane przez stronę pozwaną nagrodą.

Z literalnego brzmienia porozumienia wynikały jasne kryteria jej przyznania oraz przesłanki negatywne, pozbawiające prawa do niej. Zgodnie z porozumieniem, z okazji Dnia Pracownika (...) w 2016 r. dodatkowe świadczenie w wysokości 1.000,00 zł brutto otrzymać mieli pracownicy (...) pozostający w zatrudnieniu w dniu 24 października 2016 r., wobec których nie zastosowano w 2016 roku kary porządkowej upomnienia lub nagany. Zatem, aby otrzymać wskazane świadczenie należało pozostawać w stosunku zatrudnienia z ZUS oraz nie być ukaranym karą porządkową. Żadne inne kryterium nie zostało w porozumieniu zawarte.

Nie ulega wątpliwości, że zasady przyznania powyższej premii dla pracowników zostały jasno i precyzyjnie ujęte. Nie sposób doszukać się tutaj jakichś dodatkowych kryteriów, tak jak próbowała wykazać to strona pozwana. Nie może znaleźć uzasadnienia argument o konieczności stosowania w przypadku tego świadczenia kryteriów dotyczących nagród kwartalnych, gdyż nie ma ku temu żadnej podstawy.

Wspomniane powyżej premie miały charakter jednorazowy i wypłacone miały być w ramach środków funduszu wynagrodzeń osobowych (...) na rok 2016. Wypłata nagród miała nastąpić nie później niż dnia 31 października 2016 r. Do uzgodnienia wypłaty jednorazowych nagród doszło na linii Prezes ZUS – organizacje związkowe. Nie dokonano dalszych uzgodnień (konsultacji) na poziomie oddziałów ZUS miedzy dyrektorami tych oddziałów a organizacjami związkowymi. W tym miejscu zaznaczyć należy, że to, jak inne oddziały rozwiązały kwestię podziału nie ma znaczenia.

Z powyższego wynika przede wszystkim, że premia, określana przez pracodawcę mianem nagrody, była w istocie premią regulaminową. Pracodawca określił bowiem w Porozumieniu sprawdzalne kryteria jej przyznania. Premii tej nie można by nawet uznać za uznaniową co do decyzji o wysokości premii, jaka zostanie wypłacona, ponieważ ta kwestia również została wprost wskazana w treści porozumienia.

Podkreślić należy, że świadczenie ma charakter uznaniowy tylko wtedy, gdy regulamin wynagradzania nie określa warunków przyznania świadczenia, albo gdy warunki przyznania świadczenia są określone w sposób na tyle ogólny, że uniemożliwiają kontrolę ich spełnienia, co nie występuje w przypadku premii określonej w regulaminie wynagradzania przedłożonym do akt sprawy. Oczywiście pracodawca, ustalając, czy członek Zarządu spełnił warunki przyznania premii, które mają charakter ocenny, dysponuje pewnym marginesem swobody, lecz nie jest to z pewnością swobodne uznanie w podjęciu decyzji o przyznaniu lub nie przyznaniu premii (tak Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, (...) i Spraw Publicznych z 2006-09-21, II PK 13/06, O.: Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rok 2007, Nr 17-18, poz. 254, str. 746). Skoro zaś regulamin wynagradzania określa pozytywne i negatywne warunki premiowania, które są wystarczająco konkretne i sprawdzalne, to premia z natury rzeczy nie może mieć charakteru uznaniowego ( tak Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, (...) i Spraw Publicznych z 2005-01-20, I PK 146/04,O.: L.).

Tymczasem ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że tzw. nagroda ani nie miała źródła w okolicznościach, o jakich mowa w art. 105 k.p., ani też nie miała charakteru uznaniowego. Przede wszystkim jej warunki regulowało porozumienie, które określało kryteria uprawniające do jej przyznania.

Nie była to więc nagroda w rozumieniu Kodeksu pracy, lecz tak naprawdę premia o charakterze regulaminowym. Zawierała bowiem ścisłe kryteria, które należało spełnić, aby móc ją otrzymać, jak również warunki, które pozbawiały pracownika do niej prawa.

W przypadku premii, osoby reprezentowane przez stronę powodową oraz powódki spełnili przesłanki do jej nabycia przy jednoczesnym braku zaistnienia jakichkolwiek negatywnych przesłanek określonych w Porozumieniu. Nabyły więc prawo do spornego świadczenia i obowiązkiem strony pozwanej było im je wypłacić.

Stan faktyczny w sprawie, Sąd ustalił zarówno w oparciu o osobowe źródła dowodowe, jak i dowody z dokumentów w szczególności znajdujących się w aktach osobowych powoda, które zostały sporządzone w przewidzianej formie, a ich autentyczność, nie została skutecznie zakwestionowana przez strony w toku postępowania.

Oceny zeznań, świadków oraz wyjaśnień stron Sąd dokonał w kontekście całego zebranego w sprawie materiału dowodowego. Sąd dał wiarę zeznaniom świadków D. M., T. Ś., A. L., R. B., J. R., które spójnie i logicznie korespondowały ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, w szczególności w zakresie faktu, że w trakcie porozumienia nie było mowy o żadnych innych kryteriach nieprzyznania premii jak tylko ukaranie karami porządkowymi. Sąd w tym zakresie nie dal wiary zeznaniom świadka A. M. (2), który powoływał się na inne dodatkowe kryteria, względem których nie przyznano premii powódkom z uwagi na fakt, że były w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Mając powyższe okoliczności na uwadze, Sąd znalazł podstaw do uwzględnienia żądania pozwu, czego wyrazem jest uwzględnienie powództwa, o czym orzeczono jak w punkcie I sentencji wyroku.

W punkcie III sentencji wyroku Sąd orzekł o kosztach zastępstwa procesowego, należnych stronie pozwanej, zgodnie z zasadą odpowiedzialności strony za wynik procesu, wyrażoną w art. 98 § 1 k.p.c. Wysokość tych kosztów Sąd ustalił w oparciu o § 9 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1804). Koszty zastępstwa procesowego strony pozwanej wyrażały się kwotą 607,50 zł. Kwota kosztów zastępstwa procesowego jest to kwota 75% z kwoty 810 zł, która to kwota stanowi sumę wynagrodzenia pełnomocnika strony pozwanej – zakładowej organizacji związkowej (kwota 270 zł), powódki J. F. (kwota 270 zł) i A. B. (1) (kwota 270 zł).

W punkcie IV sentencji wyroku Sąd na podstawie art. 102 kpc nie obciążył nieuiszczonymi kosztami strony powodowej.

W pkt V wyroku, kosztami sądowymi został obciążony Skarb Państwa.

O rygorze natychmiastowej wykonalności w pkt VI sentencji wyroku orzeczono na podstawie art. 477 (2) § 1 k.p.c. Z zaświadczenia strony pozwanej wynika, że średnie miesięczne wynagrodzenie dla każdej z powódek wynosiło kwotę wyższą niż kwota 1.000 zł, dlatego też Sąd nadał rygor wykonalności pkt. I wyroku w całości.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marzena Pietrzak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Anna Garncarz
Data wytworzenia informacji: