Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 65/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2018-06-19

Sygn. akt III K 65/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

dnia, 19 czerwca 2018r.,

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w III Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSO Tomasz Krawczyk

Ławnicy: Maria Misztal, Roman Olakowski

Protokolant: Patrycja Turska

bez udziału Prokuratora

po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2017r., 21 czerwca 2017r., 6 września 2017r., 4 października 2017r., 10 listopada 2017r., 27 listopada 2017r., 3 stycznia 2018r., 5 lutego 2018r., 16 marca 2018r., 20 kwietnia 2018r., 16 maja 2018r., 12 czerwca 2018r. sprawy:

1.  A. Z., syna T. i B. z domu K., ur. (...), w Ż.

oskarżonego o to, że:

I.  w okresie od czerwca do dnia 1 lipca 2016 roku brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, działającej na terenie E., w skład której wchodzili D. M., M. M. (1) oraz inne osoby, zajmującej się przemytem do P. i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych,

tj. o czyn z art. 258§lkk;

II.  w okresie od czerwca do dnia 1 lipca 2016 roku w H. (H.) oraz B., działając w warunkach zorganizowanej grupy przestępczej, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wbrew przepisom określonym w art. 33-35, 37 i 40 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii brał udział w przemycie oraz usiłował wprowadzić do obrotu znaczne ilości substancji psychotropowych w postaci, co najmniej 15.880,5 gramów amfetaminy, 1594,3 gramów (...) oraz 1889,2 gramów ziela konopi, w ten sposób, że po przywiezieniu narkotyków przez inne osoby z H., usiłował je od nich odebrać, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec zatrzymania przez funkcjonariuszy Policji,

tj. o czyn z art. 55 ust. 3 i art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art.ll§2kk i art.65§lkk;

1.  S. P. , syna A. i E. z domu S., ur. (...), w G.

oskarżonego o to, że:

I.  w okresie od kwietnia do czerwca 2016 roku w G., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wbrew przepisom określonym w art. 33-35, 37 i 40 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii uczestniczył w obrocie znacznych ilości substancji psychotropowych w postaci, co najmniej 2100 tabletek ekstazy, o wartości 5,50 złotych za sztukę, w ten sposób, że jednorazowo nabył po 500 i 800 sztuk oraz usiłował nabyć 800 sztuk, celem wprowadzenia do obrotu;

tj. o czyn z art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

1.  S. S. (1), syna A. i E. z domu K., ur. (...), w M.

oskarżonego o to, że:

I.  na przełomie kwietnia i maja 2016 roku w O., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wbrew przepisom określonym w art. 33-35, 37 i 40 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii uczestniczył w obrocie znacznych ilości substancji psychotropowych w postaci, nie mniejszej niż 500 gramów amfetaminy o wartości 2750 złotych, w ten sposób, że za pośrednictwem M. M. (1) nabył wskazaną substancję od innej osoby, celem wprowadzenia do obrotu,

tj. o czyn z art.56 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

II.  w maju 2016 roku w G., wspólnie i w porozumieniu z D. M., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, uchylił się od opodatkowania i nie ujawnił zakupu wyrobów akcyzowych w postaci 15 kilogramów tytoniu, przez co naraził podatek publicznoprawny na uszczuplenie małej wartości w kwocie 11.507 złotych,

tj. o czyn z art.65§3kks

III.  w dniu 14 lutego 2017 roku w O., wbrew przepisom ustawy posiadał 4,37 gramów netto amfetaminy,

tj. o czyn z art.62 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

******

I.  uniewinnia oskarżonego A. Z. od popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie I. części wstępnej wyroku;

II.  uznaje oskarżonego A. Z. za winnego tego, że w okresie od czerwca do dnia 1 lipca 2016 roku w H. (H.) oraz B., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wbrew przepisom określonym w art. 33-35, 37 i 40 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii brał udział w przemycie oraz usiłował wprowadzić do obrotu znaczne ilości substancji psychotropowych w postaci 1889,2 gramów ziela konopi, w ten sposób, że po przywiezieniu narkotyków przez inne osoby z H., usiłował je od nich odebrać, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec zatrzymania przez funkcjonariuszy Policji, tj. przestępstwa z art. 55 ust. 3 i art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art.11§2kk i za to na podstawie art. 55 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art.11§3kk i wymierza mu karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności i karę 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 100 (stu) złotych;

III.  uznaje oskarżonego S. P. za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w punkcie III. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na podstawie art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności i karę 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 100 (stu) złotych;

IV.  uznaje oskarżonego S. S. (1) za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w punkcie IV. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na podstawie art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności i karę 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 100 (stu) złotych;

V.  uznaje oskarżonego S. S. (1) za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w punkcie V. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 65§3kks i za to na podstawie art. 65§3kks wymierza mu karę 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 100 (stu) złotych;

VI.  uznaje oskarżonego S. S. (1) za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w punkcie VI. części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 62 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na podstawie art. 62 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii wymierza mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

VII.  na podstawie art. 85 § 1 k.k. art. 85a k.k. i art. 86 § 1 i k.k. w zw. z art. 39 § 2 k.k.s. łączy kary jednostkowe grzywny wymierzone oskarżonemu S. S. (1) opisane w punktach IV. i V. części dyspozytywnej wyroku i orzeka karę łączną 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 100 (stu) złotych;

VIII.  na podstawie art. 85 § 1 k.k. art. 85a k.k. i art. 86 § 1 i k.k. łączy kary jednostkowe pozbawienia wolności wymierzone oskarżonemu S. S. (1) opisane w punktach IV, V i VI części dyspozytywnej wyroku i orzeka karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

IX.  na podstawie art. 63§1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza:

- oskarżonemu A. Z. okres tymczasowego aresztowania od dnia 1 lipca 2016r., godz. 20:30 do dnia 21 czerwca 2017r. godz. 15:20

- oskarżonemu S. P. okres zatrzymania od dnia 7 grudnia 2016r., godz. 19:25 do dnia 8 grudnia 2016r., godz. 11:30

- oskarżonemu S. S. (1) okres zatrzymania od dnia 14 lutego 2017r., godz. 11:30 do dnia 15 lutego 2017r., godz. 11:00

X. na podstawie art. 70 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek dowodów rzeczowych opisanych w wykazie dowodów rzeczowych numer II/61/16/N/ (...), numer III/6/17/N/ (...), numer V/15/17/P/ (...), numer IV/14/17/P/ (...), VI/19/17/P/ (...)

XI.  zwalnia oskarżonych od ponoszenia kosztów sądowych.

Maria Misztal SSO Tomasz Krawczyk Roman O.

sygn. akt III K 65/17

UZASADNIENIE

Na początku stycznia 2016r. D. Z. skontaktował M. M. (1) z T. R., który mieszkał w H.. M. M. (1) w tym
czasie pracował w firmie transportowej. Wyjeżdżał za granicę, w tym również do H.. Podczas jednego z wyjazdów służbowych M. M. (1) spotkał
się z T. R. w H..

Dowód:

- zeznania świadka M. M. (1) k. 133-135, 142-144, 151-152, 181-183, 184-188, 190-195, 197-198, 200-206, 229-234, 240-247, 272-275, 279-280, 1395v-1398v.

Na spotkaniu T. R. zaproponował M. M. (1)
odpłatne przewożenie narkotyków z H. do P.. M. M. (1) zdecydował się na tę propozycję. Nie chciał jednak do przewozu narkotyków używać samochodu służbowego, dlatego skontaktował się z D. M..

Dowód:

- zeznania świadka M. M. (1) k. 133-135, 142-144, 151-152, 181-183, 184-188, 190-195, 197-198, 200-206, 229-234, 240-247, 272-275, 279-280, 1395v-1398v.

D. M. zajmował się sprowadzaniem samochodów z zagranicy. W związku z wykonywaną pracą miał do dyspozycji lawetę. M. M. (1) przedstawił mu propozycję przemytu narkotyków z H. do P.. D. M. potrzebował pieniędzy i przystał na propozycję M. M. (1).
Ustalili, że będą dzielić się zarobionymi pieniędzmi po połowie.

Dowód:

- zeznania świadka M. M. (1) k. 133-135, 142-144, 151-152, 181-183, 184-188, 190-195, 197-198, 200-206, 229-234, 240-247, 272-275, 279-280, 1395v-1398v,

- zeznania świadka D. M. k. 366-368, 375-377, 387, 427-428,
430-434, 435-438, 441-449, 514-516, 1366v-1367v.

W okresie od stycznia do lipca 2016r. D. M. i M. M. (1) przewieźli narkotyki z H. do P. co najmniej pięć razy, w postaci amfetaminy, marihuany oraz tabletek (...).

Schemat działania był za każdym razem podobny. Kiedy D.
M. miał do odebrania auto w N., M. M. (1) kontaktował się
z T. R., aby ten przygotował paczkę narkotyków do odbioru. Paczki z narkotykami były przygotowywane w H. i umieszczane
w jednym kartonie.

D. M. i M. M. (1) najpierw jechali lawetą po auto do
N., a następnie do H. po narkotyki. T. R. kontaktował się z M. M. (1) telefonicznie używając holenderskich kart SIM. Każdorazowo wskazywał miejsce, w którym miał nastąpić odbiór narkotyków w H..

Dowód :

- zeznania świadka M. M. (1) k. 133-135, 142-144, 151-152, 181-183, 184-188, 190-195, 197-198, 200-206, 229-234, 240-247, 272-275, 279-280, 1395v-1398v,

- zeznania świadka D. M. k. 366-368, 375-377, 387, 427-428,
430-434, 435-438, 441-449, 514-516, 1366v-1367v,

- zeznania świadka D. T. k. 503-504,

- zeznania świadka K. T. k. 540-541,

- protokół oględzin telefonów komórkowych M. M. (1) k. 165-167.

T. R. przekazywał M. M. (1) gotową przesyłkę. Do danej przesyłki każdorazowo załączano list przewozowy wystawiany na fikcyjne dane. M. M. (1) otrzymane narkotyki umieszczał w bagażniku auta, które było na lawecie, a następnie po przewiezieniu do P. przekazywał osobie wskazanej przez T. R..

Dowód :

- zeznania świadka M. M. (1) k. 133-135, 142-144, 151-152, 181-183, 184-188, 190-195, 197-198, 200-206, 229-234, 240-247, 272-275, 279-280, 1395v-1398v,

- zeznania świadka D. M. k. 366-368, 375-377, 387, 427-428,
430-434, 435-438, 441-449, 514-516 1366v-1367v.

Część narkotyków była każdorazowo odbierana na B.. Pierwszą dostawę odebrał T. R., kolejne odebrał S. M. o pseudonimie (...). M. M. (1) nie znał go. Zwracał się do niego po pseudonimie.

Pozostałe narkotyki M. M. (1) zabierał do swojego miejsca zamieszkania w R.. Stamtąd odbierała je kolejna osoba wskazana
przez T. R., w tym D. Z..

W paczce odebranej przez D. Z. oprócz narkotyków znajdowały się trzy aparaty telefoniczne oraz woreczek strunowy
z holenderskimi kartami telefonicznymi do kontaktów z T. R.. Zgodnie z ustaleniami od T. R. M. M. (1) zabrał jeden telefon
i kartę SIM. Pozostałe telefony i karty zabrał D. Z..

Dowód :

- zeznania świadka M. M. (1) k. 133-135, 142-144, 151-152, 181-183, 184-188, 190-195, 197-198, 200-206, 229-234, 240-247, 272-275, 279-280, 1395v-1398v,

- zeznania świadka D. M. k. 366-368, 375-377, 387, 427-428,
430-434, 435-438, 441-449, 514-516, 1366v-1367v,

- protokół oględzin telefonów komórkowych M. M. (1) k. 165-167.

W dwóch przypadkach osoby, które odbierały narkotyki od M. M. (1), po około tygodniu skontaktowały się z nim telefonicznie, a następnie przekazywały mu pieniądze za narkotyki. Jednokrotnie pieniądze przekazał mu D. Z..

M. M. (1) wcześniej ustalił z T. R., że otrzymane pieniądze ma wymienić w kantorze na euro i przekazywać mu, gdy przyjedzie z D. M. po kolejną partię narkotyków do H.. M.
M. przekazał T. R. łącznie kwotę 70.000 zł pochodzących
z przemytu i sprzedaży narkotyków.

Dowód :

- zeznania świadka M. M. (1) k. 133-135, 142-144, 151-152, 181-183, 184-188, 190-195, 197-198, 200-206, 229-234, 240-247, 272-275, 279-280, 1395v-1398v.

D. M. i M. M. (1) początkowo przywozili do P.
narkotyki przygotowane przez T. R., które następnie były przekazywane innym osobom. M. M. (1) otrzymywał za transport narkotyków pieniądze w kwocie od 3 do 5 tys. zł, którymi dzielił się
z D. M..

Dowód :

- zeznania świadka M. M. (1) k. 133-135, 142-144, 151-152, 181-183, 184-188, 190-195, 197-198, 200-206, 229-234, 240-247, 272-275, 279-280, 1395v-1398v,

- zeznania świadka D. M. k. 366-368, 375-377, 387, 427-428,
430-434, 435-438, 441-449, 514-516 1366v-1367v.

Podczas kolejnych przemytów M. M. (1) i D. M., oprócz narkotyków przygotowanych do przemytu przez T. R., przywieźli
do P. narkotyki, którymi następnie sami handlowali. D. M. przywiózł 150 gram amfetaminy i 150 gram marihuany, a M. M. (1) każdorazowo 500 i 800 sztuk tabletek ekstazy.

M. M. (1) sprzedał narkotyki S. P.
dwukrotnie 500 i 800 sztuk tabletek ekstazy po 5,50 zł za tabletkę, którymi następnie S. P. sam handlował. Do przekazania narkotyków doszło w G., na parkingu przy (...), gdzie obaj trenowali, oraz na osiedlu, gdzie mieszka S. P..

S. P. kontaktował się z M. M. (1) telefonicznie, gdy potrzebował narkotyków. M. M. (1) następnie zamawiał tabletki ekstazy u T. R.. M. M. (1) nie zapłacił T. R. za te narkotyki. Uzgodnili, że kwotę należną za tabletki ekstazy T. R. potrąci mu z pieniędzy, jakie miał otrzymać za przemyt narkotyków do
P..

Dowód :

- zeznania świadka M. M. (1) k. 133-135, 142-144, 151-152, 181-183, 184-188, 190-195, 197-198, 200-206, 229-234, 240-247, 272-275, 279-280, 1395v-1398v,

- zeznania świadka D. M. k. 366-368, 375-377, 387, 427-428,
430-434, 435-438, 441-449, 514-516, 1366v-1367v,

- zeznania świadka A. G. k. 589,

- protokół oględzin telefonów komórkowych M. M. (1) k. 165-167,

- protokół przeszukania domu w O. D. M. k. 328-
333,

- protokół oględzin rzeczy k. 344-363,

- opinia (...) k. 746-748v,

- opinia (...) k. 760- 761v,

- opinia (...) k. 765-476v,

- opinia (...) k. 770-771.

M. M. (1) o tym, że przywozi narkotyki z zagranicy, powiedział swojemu koledze S. S. (1). S. S. (1) zapytał M. M. (1), czy może mu załatwić pół kilograma amfetaminy. M. M. (1) kontaktował się w tej sprawie z T. R.. Ten powiedział mu, że amfetamina jest dostępna na miejscu, tj. w P., i skierował go do D. Z..

M. M. (1) pojechał do D. Z. w miejscowości O.. Odebrał od niego amfetaminę. Następnie spotkał się z S. S. (1) w jego miejscu zamieszkania w O. i przekazał mu pół kilograma amfetaminy. S. S. (1) zapłacił mu za nią 2750 zł.

Dowód :

- zeznania świadka M. M. (1) k. 133-135, 142-144, 151-152, 181-183, 184-188, 190-195, 197-198, 200-206, 229-234, 240-247, 272-275, 279-280, 1395v-1398v,

- protokół oględzin telefonów komórkowych M. M. (1) k. 165-167.

Ponadto w maju 2016r. w G. S. S. (1) razem
z D. M. znaleźli na słupie ogłoszeniowym informację
o sprzedaży tytoniu. S. S. (1) i D. M. skontaktowali się
z mężczyzną z ogłoszenia i zamówili 15 kilogramów tytoniu. Zakupiony przez nich tytoń był zapakowany w worek foliowy i nie miał żadnych znaków
akcyzy. Następnie S. S. (1) i D. M. tytoń ten sprzedali swoim znajomym.

Dowód :

- zeznania świadka D. M. k. 366-368, 375-377, 387, 427-428,
430-434, 435-438, 441-449, 514-516, 1366v-1367v,

- zeznania świadka A. S. k. 1382v-1383,

- wyliczenie akcyzy k. 519.

Ostatni przemyt narkotyków miał miejsce na przełomie czerwca i lipca 2016r. D. M. i M. M. (1) odebrali w H. paczkę
z narkotykami od T. R.. Następnie pojechali na B., gdzie M. M. (1) miał przekazać część narkotyków A. Z.. A. Z. skontaktował się w tym celu z M. M. (1) telefonicznie. Pozostałe narkotyki M. M. (1) miał zabrać na (...).

M. M. (1) czekał na niego w samochodzie na parkingu. D.
M. wysiadł z auta i szedł w stronę Centrum Handlowego. Kiedy szedł
obok sklepu (...), minął się z A. Z..

Dowód :

- zeznania świadka D. M. k. 366-368, 375-377, 387, 427-428,
430-434, 435-438, 441-449, 514-516, 1366v-1367v,

- zeznania świadka M. M. (1) k. 133-135, 142-144, 151-152, 181-183, 184-188, 190-195, 197-198, 200-206, 229-234, 240-247, 272-275, 279-280, 1395v-1398v.

Następnie A. Z. przeparkował samochód i stanął obok lawety. M. M. (1) otworzył bagażnik samochodu R. (...), który był na
lawecie. Obaj stanęli przy bagażniku i rozmawiali.

A. Z. powiedział M. M. (1), że spotkał D. M.. Nie chciał, aby D. M. dowiedział się, że to on przyszedł po odbiór narkotyków, dlatego polecił M. M. (1), aby ten powiedział D. M., że A. Z. był z dziewczyną na zakupach
i spotkali się pod D. przypadkiem.

Dowód :

- zeznania świadka M. M. (1) k. 133-135, 142-144, 151-152, 181-183, 184-188, 190-195, 197-198, 200-206, 229-234, 240-247, 272-275, 279-280, 1395v-1398v,

- zeznania świadka M. B. k. 16-17, 1381v-1382.

M. M. (1) stojąc przy bagażniku auta w założonych na dłoniach rękawiczkach powiedział A. Z., aby „zabrał co ma do zabrania”. W bagażniku samochodu znajdowały się przywiezione przez M. M. (1)
i D. M. narkotyki.

W jednym kartonie były cztery mniejsze pudełka. W każdym z nich znajdowały się pakunki zawierające różnego rodzaju narkotyki. W pierwszym pudełku były dwa pakunki koloru czarnego o wadze 1017 gramów brutto
i 1092,32 gramów brutto z marihuaną. W drugim pudełku koloru zielonego było sześć pakunków o wadze 1009,40 gram brutto, 1032,62 gram brutto, 998,23 gram brutto, 1020 gram brutto i 1002,54 gram brutto amfetaminy
oraz 1040 sztuk tabletek koloru zielonego o wadze 101,52 gram brutto
(...). W trzecim pudełku koloru szarego było pięć pakunków amfetaminy
o wadze 1993,35 gram brutto, 2030,85 gram brutto, 1990,52 gram brutto, 2015,83 gram brutto oraz 1992,11 gram brutto. W czwartym pudełku znajdowały się trzy pakunki 24,53 gram brutto marihuany, 521,73 gram brutto amfetaminy oraz 4639 sztuk tabletek koloru pomarańczowego
i zielonego o wadze 1508,49 gram brutto (...).

A. Z. nie wiedział, którą paczkę narkotyków ma zabrać.
M. M. (1) chciał skontaktować się z T. R., aby ten wskazał, które narkotyki ma przekazać A. Z.. W międzyczasie do A. Z. zadzwonił jego brat D. Z.. A. Z. przekazał telefon M. M. (1). D. Z. powiedział M. M. (1), że „ zwinęli naszego kolegę z H.oraz „ mają nic nie robić i spadać
stamtąd.”

A. Z. nie zabrał z bagażnika narkotyków. Mężczyźni wsiedli
do swoich samochodów. Gdy chcieli odjechać, zostali zatrzymani przez
policję. W samochodzie R. (...) ujawniono łącznie 2133,85 gram brutto marihuany, 17219,30 gram brutto amfetaminy oraz 5679 sztuk tabletek ekstazy z zawartością (...).

W dniu 14 lutego 2017r., dokonano przeszukania mieszkania oskarżonego S. S. (1). Ujawniono, iż oskarżony przechowywał
w mieszkaniu (...) gram amfetaminy.

Dowód :

- zeznania świadka M. M. (1) k. 133-135, 142-144, 151-152, 181-183, 184-188, 190-195, 197-198, 200-206, 229-234, 240-247, 272-275, 279-280, 1395v-1398v,

- zeznania świadka D. M. k. 366-368, 375-377, 387, 427-428,
430-434, 435-438, 441-449, 514-516, 1366v-1367v,

- zeznania świadka M. B. k. 16-17, 1381v-1382,

- protokół przeszukania samochodu R. k. 23-25,

- protokół oględzin rzeczy zabezpieczonych w trakcie przeszukania
samochodu osobowego R. (...) k. 34-60,

- protokół przeszukania k. 993-995,

- protokół oględzin k. 996-999,

- wstępna opinia toksykologiczna k. 66-69,

- protokół zatrzymania płyty z monitoringu k. 77-79,

- protokół oględzin płyty z monitoringu k. 80-81,

- opinia dot. zapisu monitoringu k. 85-88,

- protokół zatrzymania M. M. (1) k. 114,

- protokół zatrzymania D. M. k. 320,

- protokół zatrzymania A. Z. k. 594,

- protokół zatrzymania S. S. (1) k. 990,

- protokół zatrzymania S. P. k. 960,

- protokół zatrzymania rękawiczek należących do M. M. (1) k. 120-122,

- protokół oględzin telefonów komórkowych M. M. (1) k. 165-167,

- wykaz dowodów rzeczowych nr V/15/17/P/ (...) k. 284-285,

- wykaz dowodów rzeczowych nr III/6/17/N/ (...) k. 750,

- wykaz dowodów rzeczowych nr VI/19/17/P/ (...) k. 1008,

- opinia (...) k. 796-798,

- opinia (...) k. 814-815,

- opinia (...) k. 828-831,

- opinia (...) k. 843-845,

- opinia (...) k. 863-864,

- opinia (...) k. 869-871,

- opinia (...) K. 1223-1224,

- wykaz dowodów rzeczowych II/61/16/N/ (...) k. 880-882.

Oskarżony S. S. (1) syn A. i E. z domu K., ur. (...) w M.. Posiada wykształcenie średnie technika górnictwa podziemnego. Zatrudniony jako monter wiązek elektrycznych
w (...) Sp. z o.o. w M.. Osiąga dochody 1800-2000 zł netto miesięcznie. Kawaler, bezdzietny. Uprzednio karany m.in. za przestępstwo
z art. 62 ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dowód:

- karta karna k. 1067-1068,

- wyjaśnienia oskarżonego S. S. (1) k. 1003-1006, 1350v-1351.

Oskarżony S. S. (1) przesłuchiwany w toku postępowania przygotowawczego przyznał się do popełnienia trzeciego z zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień.

Przesłuchiwany w toku postępowania sądowego przyznał się częściowo do popełnienia zarzucanego mu czynu, tj. posiadania amfetaminy. Do popełnienia pozostałych czynów nie przyznaje się.

Dowód:

- wyjaśnienia oskarżonego S. S. (1) k. 1003-1006, 1350v-1351,

- protokół konfrontacji M. S. P. k. 980.

Oskarżony S. P. syn A. i E. z domu S., ur. (...) w G.. Posiada wykształcenie średnie. Bez zawodu. Pracuje w Kopalni (...) jako górnik
z wynagrodzeniem 3 tys. zł netto. Kawaler, bezdzietny. Uprzednio niekarany.

Dowód:

- karta karna k. 975,

- wyjaśnienia oskarżonego S. P. k. 969-971, 1351.

Oskarżony S. P. przesłuchiwany w toku postępowania przygotowawczego przyznał się, że w okolicach czerwca – lipca kupił
w (...) tabletek od chłopaka, który miał na imię M.. Tabletki
zużył przez weekend. Wskazał, że M. M. (1) miał mu przywieźć tabletki anaboliczne z H.. Nie jest prawdą, że kupił od niego 500 i 800 sztuk tabletek. Wyjaśnił, że kupił tylko 50 tabletek ekstazy. Przeznaczył je na
własny użytek.

Przesłuchiwany w toku postępowania sądowego przyznał się częściowo do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił, że nabył kilkadziesiąt sztuk ekstazy i nie było to w celu wprowadzenia w obrót, tylko na własny użytek.

Dowód:

- wyjaśnienia oskarżonego S. P. k. 969-971, 1351.

Oskarżony A. Z. syn T. i B. z domu K., ur. (...) w Ż.. Posiada wykształcenie średnie techniczne.
Z zawodu technik geodeta. Bezrobotny. Kawaler, bezdzietny. Uprzednio niekarany.

Dowód:

- karta karna k. 650,

- wyjaśnienia oskarżonego A. Z. k. 619-621, 629-631, 655, 666, 1351-1351v.

Oskarżony A. Z. przesłuchiwany w toku postępowania przygotowawczego nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Odmówił składania wyjaśnień. Przesłuchiwany na posiedzeniu w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania wskazał, że tydzień przed zatrzymaniem spotkał M. M. (1) w galerii handlowej, który zapytał go, czy chciałby zarobić. Miał go pilotować, tzn. miał jechać w stronę (...)
kilka kilometrów przed nim, i informować go o ewentualnych korkach, zwężeniach, patrolach. Wyjaśnił, że to nie prawda, że razem z M. podszedł do samochodu i zaglądał do bagażnika. Podał, że podjechał,
zamienił z nim parę słów i odjechał. Nie wiedział, w jakim celu miał go pilotować, dlatego nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu. Wolał nie wnikać o co chodzi, bo chciał zarobić.

Przesłuchiwany w toku postępowania sądowego oświadczył, że nie podtrzymuje wyjaśnień złożonych na posiedzeniu w przedmiocie tymczasowego aresztowania. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Dowód:

- wyjaśnienia oskarżonego A. Z. k. 619-621, 629-631, 655, 666, 1351-1351v.

Sąd zważył, co następuje:

Dokonując ustaleń faktycznych Sąd oparł się przede wszystkim na dowodach w postaci zeznań świadków M. M. (1) i D. M., protokołów zatrzymania rzeczy, protokołów oględzin rzeczy, a także opiniach wydanych na podstawie ekspertyz kryminalistycznych.

Wyżej wskazane dowody wskazują na istnienie zorganizowanej grupy przestępczej, w której działali M. M. (1) i D. M. (wyłączeni do odrębnego postępowania pod sygnaturą III K 174/17).

Obaj zgodnie zeznali, że czerpali korzyści majątkowe z przemytu narkotyków z H. do P.. M. M. (1) i D. M. szczegółowo opisali schemat działania grupy oraz role poszczególnych osób. Wskazali, że odbierali narkotyki od T. R. w H., a następnie przewozili je
do P.. Część narkotyków każdorazowo odbierała osoba wskazana przez T. R. na B., pozostałe narkotyki M.
M. zabierał do R. i tam odbierała je kolejna osoba.

M. M. (1) w swoich zeznaniach podał, iż nie zna osób, które
odbierały narkotyki. S. M. znał jedynie po pseudonimie i zwracał się do niego (...). Wskazał natomiast na osobę D.
Z., przez którego T. R. skontaktował się M. M. (1). Zeznał, że D. Z. odbierał od niego narkotyki. Posiadał również telefony i karty SIM do kontaktu z T. R., a także przekazywał M. M. (1) pieniądze za narkotyki, które następnie M. M. (1) oddawał T. R..

Zeznania M. M. (1) i D. M. są ze sobą zgodne, uzupełniają się wzajemnie i nie ma w nich sprzeczności. Sąd nie miał
podstaw do podważania ich wiarygodności również z tego względu, iż
w postępowaniu o sygn. akt III K 174/17 wobec D. M. i M. M. (1) został wydany wyrok skazujący bez przeprowadzenia rozprawy. Okoliczności popełnienia przez D. M. i M. M. (1)
zarzucanych im przestępstw m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i handlu narkotykami zostały ustalone na podstawie ich wyjaśnień, które są zbieżne z zeznaniami złożonymi w tej sprawie.

M. M. (1) i D. M. w postępowaniu o sygn. akt III K 174/17 przyznali się do popełnienia czynów, które pozostają w ścisłym związku
z czynami zarzuconymi oskarżonemu A. Z., S. P. i S. S. (1).

M. M. (1) w postępowaniu o sygnaturze akt III K 174/17 przyznał
się do popełnienia zarzucanego mu czynu z art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii opisanego w punkcie III. aktu oskarżenia, tj. do wprowadzenia do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych w ilości co najmniej 500 gramów amfetaminy oraz 2100 tabletek ekstazy w ten sposób, że sprzedał 500 gramów amfetaminy S. S. (1) oraz 1300 tabletek ekstazy S.
P., każdorazowo po 500 i 800 sztuk, oraz usiłował sprzedać 800 sztuk S. P..

M. M. (1) przesłuchiwany w sprawie o sygn. akt III K 174/17 na rozprawie wskazał, że nie kwestionuje ilości narkotyków i ich wartości,
o których mowa w punktach I do IV aktu oskarżenia. Wskazał również, że przed zaangażowaniem się w ten proceder miał zadłużenie w banku
w wysokości około 20 tys. zł i gdyby nie został zatrzymany, to dalej byłby
w to zaangażowany, ponieważ jego celem było spłacenie zadłużenia.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia M. M. (1) oraz jego zeznania złożone w tym postępowaniu Sąd w niniejszej sprawie nie miał podstaw do kwestionowania ilości zakupionych narkotyków przez M. M. (1), które następnie sprzedał S. P. i S. S. (1). Wyjaśnienia (zeznania) M. M. (1) w tym zakresie są bowiem wobec niego obciążające i za czyn opisany w punkcie III. aktu oskarżenia poniósł on odpowiedzialność karną.

M. M. (1) wskazał wprost, iż początkowo przywoził do P.
z H. narkotyki przygotowane przez T. R., jednak przy kolejnych przemytach zamawiał tabletki ekstazy u T. R., ponieważ „chciał mieć dla siebie towar – narkotyki do handlu”.

W związku z powyższym zarzuty związane z handlem narkotykami postawiono również S. P. i S. S. (1).

Oskarżonemu S. P. zarzucano popełnienie czynu opisanego w punkcie III. części wstępnej wyroku, tj. przestępstwa
z art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
narkomanii
.

Art. 56 ust. 1 powyższej Ustawy mówi o wprowadzaniu do obrotu
wbrew przepisom art. 33-35, art. 37 i art. 40 środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej albo uczestnictwie w takim obrocie. Art. 56 ust. 3 Ustawy stanowi typ kwalifikowany tego przestępstwa. Znamieniem kwalifikującym jest przedmiot czynności wykonawczej, którym jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej.

S. P. przesłuchiwany w niniejszej sprawie wyjaśnił, że kupił od M. M. (1) 50 sztuk tabletek ekstazy. Przeznaczył je na własny użytek i zużył je w jeden weekend. Wskazał, że M. M. (1) miał mu
przywieźć również tabletki anaboliczne z H.. Sąd dał wiarę
wyjaśnieniom S. P. w zakresie, w jakim przyznał, że kupił narkotyki od M. M. (1).

Sąd nie dał natomiast wiary co do ilości zakupionych narkotyków oraz co do tego, iż zużył je na własne potrzeby. W dniu 1 lipca 2016r.
w samochodzie, którym M. M. (1) i D. M. przemycali narkotyki, ujawniono 800 sztuk tabletek ekstazy. M. M. (1) zeznał, że tabletki te przywiózł z H. dla S. P.. S. P. nie zdołał jednak ich zakupić z uwagi na zatrzymanie M. M. (1) przez
policję.

Ilość ujawnionych tabletek w ilości 800 sztuk przemawia za wiarygodnością zeznań M. M. (1) co do wielkości poprzednich
zamówień składanych przez S. P.. M. M. (1) bowiem wskazał, że S. P. uprzednio zamówił i kupił u niego 500 i 800 sztuk tabletek. Wskazał również, że oskarżony S. P. handlował tymi tabletkami. Ilość zamówionych tabletek, tj. łącznie 1300 tabletek
ekstazy, również wskazuje na to, że narkotyki te nie były zamówione przez S. P. na własne potrzeby.

Oskarżonemu S. S. (1) zarzucano popełnienie czynu opisanego w punkcie IV. części wstępnej wyroku, tj. przestępstwa z art. 56
ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomani polegającego na tym, iż zakupił od M. M. (1) 500 gram amfetaminy
celem wprowadzenia jej do obrotu.

M. M. (1) zeznał, że S. S. (1) zapytał go, czy ten może
mu „załatwić” pół kilograma amfetaminy. M. M. (1) kontaktował się w tej sprawie z T. R.. Ten powiedział mu, że amfetamina jest dostępna na miejscu, tj. w P., i skierował go do D. Z.. M. M. (1) pojechał do D. Z. w miejscowości O.. Odebrał od niego amfetaminę. Następnie spotkał się z S. S. (1) w jego miejscu zamieszkania w O. i przekazał mu narkotyki. S.
S. zapłacił mu za nie 2750 zł.

Sąd dał wiarę zeznaniom M. M. (1). Jak zostało opisane powyżej, M. M. (1) w postępowaniu o sygnaturze III K 174/17 przyznał się do wprowadzenia do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych poprzez sprzedaż tabletek ekstazy S. P. oraz 500 gram amfetaminy S. S. (1).

Analogicznie jak w przypadku opisanym powyżej dotyczącym sprzedaży i usiłowania sprzedaży tabletek ekstazy S. P. Sąd nie miał zatem podstaw do kwestionowania zeznań (wyjaśnień) M. M. (1), bowiem M. M. (1) przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie III. aktu oskarżenia i poniósł za ten czyn odpowiedzialność karną.

Oskarżonemu S. S. (1) zarzucano popełnienie czynu opisanego w punkcie V. części wstępnej wyroku, tj. przestępstwa z art. 65 § 3 k.k.s., polegającego na tym, iż S. S. (1) w maju 2016r.
w G. działał wspólnie i w porozumieniu z D. M. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, uchylił się od opodatkowania i nie ujawnił zakupu wyrobów akcyzowych w postaci 15 kilogramów tytoniu, przez co naraził podatek publicznoprawny na uszczuplenie małej wartości w kwocie 11.507 zł.

Art. 65 § 1 k.k.s. wskazuje, iż odpowiedzialność karną ponosi ten, kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi wyroby akcyzowe stanowiące przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63, art. 64 lub art. 73 lub pomaga w ich zbyciu albo te wyroby akcyzowe przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu. § 3 tego artykułu wskazuje, iż jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu
zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Należy wskazać, iż tytoń jest zaliczany do wyrobów akcyzowych. Art.
53 § 14 k.k.s.
stanowi natomiast, iż przez „małą wartość” należy rozumieć wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Czyn zarzucony S. S. (1) opisany w punkcie V. części wstępnej wyroku, tj. przestępstwo z art. 65 § 3 k.k., pozostaje w ścisłym związku z czynem zarzuconym D. M. opisanym w punkcie IX aktu oskarżenia. D. M. w postępowaniu o sygnaturze akt
III K 174/17 został bowiem skazany m.in. za przestępstwo z art. 65 § 3 k.k. polegające na tym, iż D. M. działał wspólnie i w porozumieniu
z S. S. (1) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, uchylił się
od opodatkowania i nie ujawnił zakupu wyrobów akcyzowych w postaci 15 kilogramów tytoniu, przez co naraził podatek publicznoprawny na uszczuplenie małej wartości w kwocie 11.507 zł.

D. M. przesłuchiwany w postępowaniu przygotowawczym wskazał, że S. S. (1) jest jego dobrym znajomym. W maju 2016r.
w G. razem z S. S. (1) znaleźli na słupie ogłoszeniowym informację o sprzedaży tytoniu. S. S. (1) i D. M. skontaktowali się z mężczyzną z ogłoszenia i zamówili 15 kilogramów tytoniu. Zakupiony przez nich tytoń był zapakowany w worek foliowy i nie miał
żadnych znaków akcyzy. Następnie S. S. (1) i D. M. tytoń ten sprzedali swoim znajomym.

Na rozprawie w dniu 3 stycznia 2018r. w sprawie o sygnaturze
III K 65/17. Świadek D. M. zeznał, że policjanci naciskali na niego, żeby powiedział coś o S. S. (1), dlatego przesłuchiwany
w postępowaniu przygotowawczym wskazał, że działał razem z S. S. (1). Świadek A. S. – policjant, który przesłuchiwał D. M., wskazał, że nie doszło z jego strony do żadnych sugestii wobec niego. Przesłuchanie nie odbiegało od normy, a M. nie składał żadnych zastrzeżeń. Zgodnie z procedurą odczytał swoje wyjaśnienia i podpisał je bez zastrzeżeń.

Na rozprawie w dniu 14 września 2017r. w sprawie o sygnaturze
III K 174/17, do której D. M. został wyłączony do odrębnego postępowania, odczytano wyjaśnienia D. M. złożone w toku postępowania przygotowawczego (k. 514-516), w których wskazał, że razem
z S. S. (1) zakupił 15 kilogramów tytoniu, a następnie
sprzedali go swoim znajomym. D. M. wskazał, że złożył takie wyjaśnienia i podtrzymał je.

Mając na uwadze powyższe Sąd dał wiarę zeznaniom (wyjaśnieniom) D. M., jakie złożył w postępowaniu przygotowawczym oraz na rozprawie w sprawie o sygn. akt III K 174/17. D. M. w postępowaniu o wydanie wobec niego wyroku skazującego nie wskazywał, aby był
naciskany przez funkcjonariuszy do składania w toku postępowania przygotowawczego wyjaśnień obciążających S. S. (1). Wersję zdarzeń zmienił dopiero, gdy był przesłuchiwany jako świadek w sprawie
o sygn. akt III K 65/17, a więc po wydaniu wobec niego wyroku skazującego.

Powyższe w cenie Sądu świadczy o tym, że świadek D. M. zmieniając swoje zeznania chciał działać na korzyść S. S. (1), aby ten uniknął odpowiedzialności za zarzucany mu czyn opisany w punkcie V części wstępnej wyroku.

Oskarżony S. S. (1) nie przyznał się do popełnienia wyżej wskazanych zarzucanych mu czynów. Przyznał się natomiast do posiadana 4,37 grama amfetaminy.

Oskarżonemu S. S. (1) zarzucano popełnienie czynu opisanego w punkcie VI. części wstępnej wyroku, tj. przestępstwa z art. 62
ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2009r. o przeciwdziałaniu narkomani.

Art. 62 ust. 1 stanowi, iż odpowiedzialności karnej podlega ten, kto wbrew przepisom ustawy posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe. Art. 62 ust. 3 wskazuje, iż w wypadku mniejszej wagi sprawcapodlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

S. S. (1) zarzucono, iż w dniu 14 lutego 2017r.
w O., wbrew przepisom Ustawy posiadał 4,37 gramów netto amfetaminy. Opinia wydana na podstawie ekspertyzy kryminalistycznej wskazała, że środki posiadane przez S. S. (1) stanowią amfetaminę – środek ujęty w wykazie środków psychotropowych w Ustawie
z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii
.

Należy również wskazać, że wśród charakterystycznych dla przestępstw naruszających przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii znamion ocennych, różnicujących podstawy odpowiedzialności pomiędzy typem podstawowym a uprzywilejowanym wypadkiem mniejszej wagi, jest
kryterium ilościowe oraz kryterium jakościowe, a więc rodzaj wprowadzonego do obrotu środka narkotycznego. Ilość posiadanego przez oskarżonego
środka w ilości mniej niż 5 gram uzasadnia zatem, iż zachodzi wobec niego wypadek mniejszej wagi.

W dniu 14 lutego 2017r. w wyniku przeszukania mieszkania oskarżonego S. S. (1) ujawniono, iż oskarżony przechowywał
w mieszkaniu (...) gram amfetaminy. Oskarżony przyznał się do posiadania narkotyków. Biegły w opinii wykonanej na podstawie ekspertyzy kryminalistycznej wskazał, iż narkotyki te zawierają siarczan amfetaminy
i jest to substancja opisana w wykazie substancji psychotropowych
w załączniku do Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Oskarżonemu A. Z. zarzucono popełnienie czynu z art. 258 § 1 k.k. Artykuł ten stanowi, iż podlega karze ten, kto bierze udział
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Termin „branie udziału”
wskazuje na przynależność do grupy lub związku, akceptowaniu zasad, które nimi rządzą, oraz wykonywaniu poleceń i zadań wskazanych przez osoby stojące w hierarchii grupy lub związku odpowiednio wyżej. Istotna jest tu też identyfikacja członka z grupą lub związkiem, przy czym nie pozostaje on tam wyłącznie pasywny.

„Branie udziału” może polegać na wspólnych akcjach przestępczych,
ich planowaniu, odbywaniu spotkań, uzgadnianiu struktury, wyszukiwaniu kryjówek, posługiwaniu się pseudonimami, zdobywaniu zaopatrzenia niezbędnego grupie lub związkowi do realizacji założonych celów, a także na podejmowaniu czynności mających uniemożliwić wykrycie sprawców.

Sąd Najwyższy w wyroku z 24.03.2010 r., II KK 199/09, OSNwSK 2010/1, poz. 635 wskazał, iż do przypisania danej osobie czynu z art. 258
k.k.
niezbędne jest wykazanie nie tylko tego, że miała ona świadomość istnienia grupy przestępczej i zamiar działania w jej ramach, lecz także tego, że jako jej członek została zaakceptowana przez pozostałe tworzące tę grupę osoby, a już co najmniej te, które decydować mogły o jej składzie osobowym (por. też wyrok SA w Lublinie z 13.11.2008 r., II AKa 166/08, LEX nr
477857). Branie udziału nie musi wiązać się z popełnianiem przestępstw, wystarczająca jest bowiem „świadoma przynależność" do takiej grupy (zob. wyrok SA w Warszawie z 04.02.2015 r., II AKa 405/14, LEX nr 1661244).

Istotne jest również ustalenie, czy zorganizowana grupa rzeczywiście istniała i czy każdy z oskarżonych był jej członkiem, czy też mamy do
czynienia wyłącznie ze współdziałaniem z grupą, a przestępstwo zostało zrealizowane w ramach zwykłego współsprawstwa (wyrok SA w Katowicach
z 27.10.2010 r., II AKa 123/10, LEX nr 686851).

Jak zostało wskazane powyżej M. M. (1) i D. M. w swoich zeznaniach szczegółowo opisali schemat działania grupy przestępczej, do której należeli, oraz role poszczególnych osób. Wskazali, że odbierali
narkotyki od T. R. w H., a następnie przewozili je do P.. Część z nich odbierała osoba wskazana przez T. R. na B., pozostałe narkotyki M. M. (1) zabierał do R. i tam odbierała je kolejna osoba. M. M. (1) wskazuje w swoich zeznaniach na osoby, które odbierały od niego narkotyki, tj. (...), oraz D. Z.. Odnośnie D. Z. wskazał, że posiadał on telefony i karty SIM do kontaktu z T. R., a także przekazywał M. M. (1) pieniądze za narkotyki, które następnie M. M. (1) oddawał T. R..

Z opisu grupy przestępczej przedstawionego przez M. M. (1)
i D. M. nie wynika, aby A. Z. do niej należał. Materiał dowodowy w niniejszej sprawie wskazuje na to, iż A. Z. w dniu 1 lipca 2016r. miał odebrać od M. M. (1) część narkotyków, które ten razem z D. M. przywiózł z H..

D. M. i M. M. (1) działali w grupie przestępczej od stycznia 2016r. Ich rola w tej grupie była istotna. Przewozili narkotyki z H. do P.. Jako osoby zajmujące się transportem mieli bezpośredni kontakt
z osobą, od której odbierali narkotyki, tj. z T. R., oraz z osobami, którym je w P. przekazywali.

Od stycznia 2016r. do dnia ujawnienia działania grupy, tj. do dnia
1 lipca 2016r., D. M. i M. M. (1) kilkukrotnie przewieźli
narkotyki z H. do P.. Z ich zeznań nie wynika, aby A. Z.
w tym okresie podejmował jakiekolwiek czynności w ramach działania grupy przestępczej. M. M. (1) precyzyjnie opisał każdy przemyt wskazując,
komu przekazywał narkotyki po przywiezieniu ich do P.. Wskazał na
osobę T. R., D. Z., osobę o pseudonimie (...) oraz inne osoby, których tożsamości nie znał.

Zeznania świadków, tj. D. M., M. M. (1), wskazują, że A. Z. w dniu 1 lipca 2016r. pojawił się na parkingu przy centrum handlowym na B. w celu odebrania od M. M. (1) paczki z narkotykami. W wyniku działania policji nie doszło do przekazania narkotyków, a M. M. (1), A. Z. i D. M. zostali
zatrzymani.

D. M. zeznał, że minął się z A. Z. pod sklepem (...) i uznał to spotkanie za przypadkowe. Wskazał, że mieszka na śląsku w O., a A. Z. jakieś 6 – 7 km od niego, dlatego był zaskoczony, gdy spotkał go na B.. M. M. (1) przesłuchiwany
na rozprawie zeznał, że został skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej (sygn. akt III K 174/17). Podał, że A. Z. nie pojawił się w żadnych okolicznościach związanych z jego działalnością przestępczą polegającą na przemycie narkotyków.

Należy zważyć, iż grupa przestępcza funkcjonowała od stycznia 2016r., a z relacji M. M. (1) i D. M. wynika, iż A. Z. nie podejmował żadnych czynności związanych z narkotykami przed dniem 1
lipca 2016r.

W sprawie nie ma żadnych dowodów, które wskazywałyby na to, że
A. Z. przewoził narkotyki, dostarczał pieniądze z ich sprzedaży czy też uzyskiwał jakiekolwiek korzyści w związku z ich przemytem. Tym samym w ocenie Sądu nie można mu przypisać, iż działał on w świadomości
istnienia grupy przestępczej i zasadnym było uznanie, iż zachowanie A. Z. było działaniem jednorazowym.

Ze względu na zatrzymanie oskarżonego A. Z. przez policję,
w momencie podjęcia przez niego pierwszej czynności związanej z przemytem narkotyków, nie sposób uznać, że była to pierwsza czynność, jaką A. Z. podjął w ramach działania w grupie przestępczej. Nie można
bowiem z góry założyć, że A. Z., gdyby nie został zatrzymany przez policję, podjąłby się kolejnych działań związanych z procederem przemytu narkotyków np. ich odbioru.

Z uwagi na powyższe Sąd uniewinnił oskarżonego A. Z. od popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w punkcie I części wstępnej wyroku. Materiał dowodowy dał jednak podstawę do uznania A.
Z.
za winnego popełnienia czynu z art. 55 ust 3. i art. 56 ust. 3
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
.
W konsekwencji wyżej wskazanych ustaleń Sąd usunął z opisu zarzuconego A. Z. czynu opisanego w punkcie II. części wstępnej wyroku, iż działał w warunkach zorganizowanej grupy przestępczej.

Zeznania świadków M. M. (1) i policjanta obecnego przy zatrzymaniu A. M. B. wskazują na to, że A. Z. podjechał samochodem na parking przy galerii handlowej na B. i zaparkował obok lawety, którą przyjechał M. M. (1). M. M. (1) wyszedł z samochodu i otworzył bagażnik. Stojąc przy bagażniku rozmawiali ze sobą. M. B. zeznał, iż M. M. (1) miał na dłoniach rękawiczki, co potwierdził sam M. M. (1) w swoich zeznaniach.

M. M. (1) zeznał również, iż powiedział do A. Z., aby „zabrał co ma do zabrania” z uwagi na to, że A. Z. nie wiedział,
jakie narkotyki ma odebrać, M. M. (1) zatelefonował do T. R..
W międzyczasie do A. Z. zadzwonił jego brat D. Z. informując, że T. R. został zatrzymany. A. Z. i M.
M. w reakcji na tę wiadomość chcieli odjechać z miejsca zdarzenia, jednak zostali zatrzymani przez policję.

Zeznania świadka M. M. (1) i M. B. tworzą obraz zdarzenia, z którego wynika, że A. Z. obejmował świadomością fakt, iż przyjechał po odbiór narkotyków przywiezionych z zagranicy. Przybycie A. Z. było zapowiedziane. M. M. (1) dostał bowiem telefonicznie informację, iż na B. zjawi się osoba po odbiór narkotyków. A. Z. ponadto przed spotkaniem skontaktował się
z M. M. (1) telefonicznie. Powyższe wskazuje, że spotkanie A. Z. i M. M. (1) nie było zatem przypadkowe. A. Z.
ponadto przeparkował samochód i stanął obok lawety, co również może świadczyć o tym, że jak najszybciej i niepostrzeżenie chciał odebrać od
M. M. (1) narkotyki. M. M. (1) miał na sobie rękawiczki, mimo iż
była letnia pora, co również świadczy o tym, że M. M. (1) zamierzał wyjmować z auta paczki z narkotykami. W swoich zeznaniach wskazał
wprost, iż miał je na sobie, aby nie pozostawić odcisków palców.

Oskarżony A. Z. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił, iż to nieprawda, że razem z M. podszedł do samochodu i zaglądał do bagażnika. Mając na uwadze zgodne zeznania M. M. (1) i M. B. Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonego.

A. Z. miał odebrać tylko część narkotyków, a resztę M. M. (1) miał zawieźć na (...) i przekazać innej osobie. W bagażniku
samochodu R. (...) ujawniono łącznie 2133,85 gram brutto marihuany, 17219,30 gram brutto amfetaminy oraz 5679 sztuk tabletek ekstazy
z zawartością (...). Opinie sporządzone w postępowaniu przygotowawczym wskazały, że środki zabezpieczone w samochodzie C. są ujęte w wykazie środków psychotropowych wskazanych w załączniku do Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Z uwagi na to, iż na podstawie materiału dowodowego zebranego
w sprawie nie można było ustalić, które z narkotyków miał odebrać A. Z., Sąd przyjął na korzyść oskarżonego, iż oskarżony usiłował odebrać 1889,20 ziela konopi innych niż włókniste, a zatem narkotyki zaliczane do narkotyków „miękkich”, co ma wpływ na rozmiar odpowiedzialności karnej oskarżonego. Przypisanie oskarżonemu usiłowania odebrania wszystkich narkotyków ujawnionych w samochodzie byłoby niezgodne z ustalonym stanem faktycznym, bowiem z zeznań M. M. (1) wynika, że oskarżony miał odebrać tylko cześć narkotyków. Sąd zatem zmienił opis zarzucanego oskarżonemu czynu w powyższym zakresie.

Wymierzając oskarżonym kary jednostkowe pozbawienia wolności Sąd miał przede wszystkim na względzie dyrektywy wymiaru kary zawarte w art. 53 § 1 k.k., zatem baczył, by dolegliwość kar nie przekraczała stopnia winy, uwzględnił stopień społecznej szkodliwości przypisanych oskarżonym czynów oraz miał na uwadze cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do sprawcy, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Wymierzając oskarżonemu A. Z. karę za czyn opisany
w punkcie II części wstępnej wyroku Sąd za okoliczność obostrzająca uznał,
iż oskarżony swoim zachowaniem godził w zdrowie publiczne.

Wymierzając oskarżonemu S. P. karę za czyn opisany w punkcie III części wstępnej wyroku Sąd za okoliczność
obostrzająca uznał, iż zachowanie oskarżonego poprzez kilkukrotne nabycie środków odurzających pochodzących z zagranicy godzi w zabezpieczenie
kraju przed nielegalnym wprowadzeniem na jego terytorium środków odurzających lub psychotropowych, a tym samym w zdrowie publiczne. Jako okoliczność łagodzącą Sąd uznał fakt, iż oskarżony nie był uprzednio karany.

Wymierzając oskarżonemu S. S. (1) karę za czyn opisany w punkcie IV części wstępnej wyroku Sąd za okoliczność obostrzająca uznał, jak w przypadku czynu zarzuconemu S. P., iż nabycie środków odurzających pochodzących z zagranicy godzi w zabezpieczenie
kraju przed nielegalnym wprowadzeniem na jego terytorium środków odurzających lub psychotropowych, a tym samym w zdrowie publiczne. Jako okoliczność łagodzącą Sąd uznał to, iż działanie oskarżonego było jednorazowe.

Wymierzając oskarżonemu S. S. (1) karę za czyn opisany w punkcie V części wstępnej wyroku Sąd za okoliczność obostrzająca uznał,
iż oskarżony swoim działaniem godził w mienie Skarbu Państwa. Przepis art. 65 § 3 k.k. ma bowiem za zadanie zapobiegać bezprawnemu obrotowi wyrobami akcyzowymi bez oznaczenia znakami akcyzy. Jako okoliczność łagodzącą Sąd uznał, iż działanie oskarżonego miało charakter jednorazowy.

Wymierzając oskarżonemu S. S. (1) karę za czyn opisany w punkcie VI części wstępnej wyroku Sąd za okoliczność obostrzająca uznał rodzaj posiadanego przez oskarżonego środka odurzającego. Natomiast za okoliczność łagodzącą należało uznać jego niewielką ilość.

Wymierzając oskarżonym jednostkowe kary grzywny Sąd przy
ustalaniu stawek dziennych miał na uwadze dochody oskarżonych, ich warunku osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe oraz możliwości
zarobkowe.

Sąd na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 85a k.k. i art. 86 § 1 k.k.
połączył orzeczone wobec oskarżonego S. S. (1) jednostkowe kary pozbawienia wolności oraz kary jednostkowe grzywny. Przy wymiarze kar łącznych Sąd zastosował zasadę absorpcji.

Sąd uznał, iż orzeczone wobec A. Z., S. P. i S. S. (1) kary są dla oskarżonych wystarczająco dolegliwe
i spełniają w stosunku do oskarżonych cele zapobiegawcze i wychowawcze. Zapobiegawczy sens wymierzonej kary pozbawienia wolności ma na celu odstraszenie od ponownego wejścia na drogę przestępstwa, natomiast jej cel wychowawczy realizuje się poprzez kształtowanie postawy sprawcy zarówno wobec własnego czynu, jak i przestępstwa w ogóle.

Kary wymierzone oskarżonym w takiej wysokości mają ich skłonić do zmiany postępowania i przestrzegania porządku prawnego. W ramach prewencji ogólnej wymierzona kara będzie w ocenie Sądu utwierdzać
w świadomości społecznej przekonanie o obowiązywaniu normy prawnej
i dawać gwarancję skutecznego zwalczania przestępczości. Ponadto
orzeczone wobec oskarżonych kary mają działać odstraszająco na potencjalnych sprawców tego rodzaju przestępstw. (...) oddziaływanie kary jako jeden z celów kary jest podyktowane potrzebą przekonania społeczeństwa o nieuchronności kary za naruszenie dóbr chronionych prawem i nieopłacalności zamachów na te dobra, wzmożenia poczucia odpowiedzialności, ugruntowania poszanowania prawa i wyrobienia właściwego poczucia sprawiedliwości oraz poczucia bezpieczeństwa.

Na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono oskarżonemu A. Z. okres tymczasowego aresztowania od dnia 1 lipca 2016r. godz. 20:30 do dnia 21 czerwca 2017r. godz. 15:20, oskarżonemu S. P. okres zatrzymania od dnia 7 grudnia 2016r. godz. 19:25 do dnia 8 grudnia 2016r. godz. 11:30, oskarżonemu S. S. (1) okres zatrzymania od dnia 14 lutego 2017r. godz. 11:30 do dnia 15 lutego 2017r. godz. 11:00.

Na podstawie art. 70 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu narkomanii
orzeka przepadek dowodów rzeczowych opisanych w wykazie dowodów rzeczowych numer II/61/16/N/ (...), numer III/6/17/N/ (...), numer V/15/17/P/ (...), numer IV/14/17/P/ (...), VI/19/17/P/ (...).

W oparciu o art. 624 § 1 k.p.k. zwolniono oskarżonych od ponoszenia kosztów sądowych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Patrycja Świtoń
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Krawczyk,  Maria Misztal ,  Roman Olakowski
Data wytworzenia informacji: