Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 364/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich z 2014-07-31

Sygn. akt I Ns 364/14

POSTANOWIENIE

Dnia 31 lipca 2014 roku

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska

Protokolant: Ewelina Potuszyńska

po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich

na rozprawie sprawy z wniosku J. M.

przy uczestnictwie M. G., A. B. i D. T.

o stwierdzenie nabycia spadku po zm. J. T.

I.  stwierdza, że spadek po J. T.

zmarłej dnia 13 kwietnia 2014 roku w P.

ostatnio stale zamieszkałej w M.

na podstawie testamentu własnoręcznego z 26 stycznia 2012 roku

nabyły córki M. G., J. M. i A. B. w częściach po 1/3 każda z nich wprost;

II.  ustala, że wnioskodawczyni i uczestniczki ponoszą koszty związane ze swoim udziałem w sprawie;

III.  nakazuje wnioskodawczyni i uczestniczkom uiścić na rzecz Skarbu Państwa- Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich kwoty po 50zł tytułem opłat od oświadczeń o przyjęciu spadku.

Sygn. akt I Ns 364/14

UZASADNIENIE

Wnioskodawca J. M. wniosła o stwierdzenie nabycia spadku po J. T..

Uczestniczki M. G., A. B. i T. poparły wniosek.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Spadkodawczyni J. T. znarła w dniu 13.04.2014r. w P.; ostatnio zamieszkiwała w M..

W chwili śmierci spadkodawczyni była wdową.

Spadkodawczyni miała czworo dzieci: M. G., J. M., A. B., i K. T..

K. T. zmarł w dniu 15 lutego 2011r.

Miał córkę D. T..

Spadkodawczyni J. T. zostawiła testament.

( dowód: - odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;

- odpis skrócony aktu zgonu K. T.

- odpis skrócony aktu małżeństwa M. G.;

- odpis skrócony aktu małżeństwa J. M.;

- odpis skrócony aktu małżeństwa A. B.;

- zapewnienie wnioskodawcy J. M.)

Sąd zważył:

Zgodnie z art. 926 §1 k.c. powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu.

Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje, gdy spadkobierca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał nie chce lub nie może być spadkobiercą ( art. 926 §2 k.c.).

Zgodnie z powyższym dziedziczenie ustawowe co do całości spadku ma miejsce wtedy, gdy spadkodawca wprawdzie sporządził testament ale okazał się on bezskuteczny. Sytuacja zaś, gdy testament jest bezskuteczny zachodzi wówczas, gdy powołani w testamencie spadkobiercy nie chcą lub nie mogą dziedziczyć. Spadkobierca, który nie chce dziedziczyć daje temu wyraz, składając oświadczenie o odrzuceniu spadku.

W niniejszej sprawie w dniu 26 stycznia 2012r. spadkodawczyni J. T. sporządziła własnoręczny testament na mocy, którego powołała spadkobierców w osobach córek : M. G., J. M., i A. B..

Zgodnie z art. 949 §1 k.c. spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, ze napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.

Jak zeznała wnioskodawczyni J. M.- którym to zeznaniom uczestniczki nie zaprzeczyły- testament został w całości sporządzony i podpisany przez spadkodawczynię J. T..

W toku postępowania uczestniczki, w tym uczestniczka D. T. nie podniosły żadnych okoliczności wskazujących na nieważność lub bezskuteczność testamentu.

Wobec tego stwierdzono nabycie spadku zgodnie z wolą spadkodawcy.

Zgodnie z art. 960 k.c. jeżeli spadkodawca powołał do spadku lub oznaczonej jego części kilku spadkobierców nie określając ich udziałów spadkowych , dziedziczą oni w częściach równych.

Z tych też powodów na podstawie powoływanych wyżej przepisów orzeczono jak w sentencji postanowienia.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 520 §1 k.p.c.

Nakazano również wnioskodawczyni i uczestniczkom uiścić na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich kwoty po 50 zł., na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 128 lipca 2005r., o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz. U. 10.90.594).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Wojciechowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Czyniewska
Data wytworzenia informacji: