Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 332/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2014-05-06

Sygn. akt I Ns 332/14

POSTANOWIENIE

Dnia 6 maja 2014 r.

Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Ewa Karp

Protokolant: Ewelina Świrta

po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2014 r. w Kłodzku

na rozprawie

sprawy z wniosku (...)S.A. w W.

przy udziale K. V., D. D., H. W., E. Z. i I. G.

o stwierdzenie nabycia spadku po G. J.

stwierdza, że spadek po G. J.

zmarłej w dniu 22 sierpnia 2008 r. w N.

ostatnio stale zamieszkałej w N.

na podstawie ustawy nabyły córki: D. D. córka G. i E., H. W., córka G. i E., E. Z., córka G. i E., K. V., córka G. i E., i I. G., córka G. i E. – każda po 1/5 części spadku.

Sygn. akt I Ns 332/14

UZASADNIENIE

(...) Bank S.A. w W. wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po G. J..

W uzasadnieniu podał, że jest wierzycielem spadkodawczyni.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Spadkodawczyni G. J. zmarła w dniu 22 sierpnia 2003 r. w N.. W chwili śmierci była wdową. Miała pięć córek: E. Z., H. W., K. V., D. D., I. G.. Dzieci pozamałżeńskich ani przysposobionych nie miała. Spadkodawczyni nie pozostawiła testamentu. Uczestniczki postępowania nie składały oświadczeń w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia spadku.

Dowód:

1.  odpis skrócony aktu zgonu spadkodawczyni - k. 2;

1.  odpis skrócony aktu małżeństwa uczestniczki E. Z. – k. 34;

1.  zapewnienie spadkowe oraz zeznania uczestniczki E. Z. – k. 44 i k. 44 odwrót;

G. J. w dniu 23 czerwca 2003 r. zawarła umowę kredytu z (...) Bank S.A. w W.. (...) Bank S.A. w W. zmienił firmę na (...) Bank S.A. w W..

Dowód:

umowa – k. 12-13;

odpis z KRS – k. 4 – 9;

postanowienie – k. 10

Sąd zważył:

Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą. (przepis art. 926 kc).

W niniejszej sprawie, jak wynika z ustalonego stanu faktycznego, spadkodawca nie pozostawił testamentu, tak więc powołanie do spadku po nim wynika z ustawy.

Przepis art. 931 § 1 kc, stanowi, że w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

W chwili śmierci spadkodawczyni żyło pięcioro jej dzieci tj. E. Z., H. W., K. V., D. D., I. G., zatem dziedziczą one spadek wprost w częściach równych tj. każdy po 1/5 części spadku.

Uwzględniając powyższe, na podstawie powołanych przepisów, orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Kulig
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Karp
Data wytworzenia informacji: