Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 201/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2013-06-27

Sygn. akt I Ns 201/12

POSTANOWIENIE

Dnia 27 czerwca 2013 roku

Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska

Protokolant : Daria Paliwoda

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 czerwca 2013 roku w Kłodzku

sprawy z wniosku (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S.

przy udziale A. D., M. D., E. D. (1), (...) S.A. w Z.

o stwierdzenie nabycia spadku po H. D.

I. stwierdza, że spadek po H. D., zmarłej dnia (...). w K., ostatnio zamieszkałej w P., na podstawie ustawy nabyli synowie: A. D., s. E.i H., i E. D. (2), s. E.i H., oraz wnuk M. D., s. J. P.i L.- po 1/3 części;

II. oddala wniosek wnioskodawcy o zwrot kosztów postępowania;

III. nakazuje wnioskodawcy uiścić na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kłodzku kwotę 178,40 zł, tytułem wydatków, poniesionych w postępowaniu tymczasowo przez Skarb Państwa.

sygn. akt I Ns 201/12

UZASADNIENIE

Orzeczenie o kosztach w pkt II postanowienia z dnia 27 czerwca 2013r. oparto na przepisie art. 520 § 1 kpc, zgodnie z którym, w postępowaniu nieprocesowym, każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Zgodnie z tą zasadą, wniosek wnioskodawcy (...) Sp. z o.o. z/s w S., o zwrot kosztów postępowania przez uczestników, podlegał oddaleniu. Wnioskodawca, jako wierzyciel spadku, był zainteresowany stwierdzeniem praw do spadku po H. D.. W niniejszej sprawie nie było sporu co do kręgu spadkobierców oraz podstawy i zasad ich dziedziczenia, nie można zatem mówić tu o sprzeczności interesów stron (art. 520 § 2 i 3 kpc).

Orzeczenie w pkt III postanowienia oparto na przepisach art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zw. z art. 520 § 1 kpc. W skład kosztów sądowych, którymi obciążono wnioskodawcę, wchodzi wynagrodzenie kuratora, ustanowionego dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników A. D. i E. D. (1) (2 x 73,80 zł) oraz wydatki na doręczenie korespondencji uczestniczce E. D. (1), na adres wskazany przez wnioskodawcę, poniesione w postępowaniu tymczasowo przez Skarb Państwa. Wydatki te spowodowane były czynnościami podjętym na wniosek i w interesie wnioskodawcy.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Szczyglewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Daria Ratymirska
Data wytworzenia informacji: