Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 736/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2013-09-09

Sygn. akt II Cz 736/13

POSTANOWIENIE

Dnia 9 września 2013r

Sąd Okręgowy w Świdnicy II Wydział Cywilny Odwoławczy
w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Anatol Gul

Sędziowie: SO Piotr Rajczakowski

SO Aleksandra Żurawska

po rozpoznaniu w dniu 9 września 2013r r. w Świdnicy

na posiedzeniu niejawnym

zażalenia dłużniczki A. T. na postanowienie Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 9 kwietnia 2013r , sygn. akt I Co 299/13

w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela (...) Banku SA w W.

przeciwko dłużnikom J. T. i A. T.

o świadczenie pieniężne / sygn. akt kom. KM 119/13 /

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2013r Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie odrzucił skargę dłużników na czynność komornika. W uzasadnieniu orzeczenia Sąd stwierdził, że zarządzeniem z dnia 28 lutego 2013r dłużnicy zostali wezwani do uiszczenia opłaty sądowej od skargi w kwocie 100 zł. Ponadto Sąd wskazał, że skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego i podał, że dłużnicy nie uczynili zadość obowiązkowi wskazanemu w zarządzeniu, stąd też na podstawie art. 767 3 kpc, skarga podlegała odrzuceniu.

Zażalenie na powyższe rozstrzygnięcia wniosła dłużniczka domagając się uchylenia zaskarżonego orzeczenia i podnosząc okoliczności dotyczące samej skargi na czynność komornika.

Sąd Okręgowy zważył:

Zażalenie nie jest zasadne, gdyż argumenty w nim podniesione w żaden sposób nie odnoszą się do zaskarżonego postanowienia. Z akt sprawy wynika, że dłużniczka została wezwana przez Sąd Rejonowy do uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 100 zł w terminie tygodniowym pod rygorem odrzucenia skargi na czynność komornika. Wezwanie to doręczono jej w dniu 22 marca 2013r. Ponieważ opłata ta nie została uiszczona, słusznie Sąd Rejonowy w oparciu o przepis art. 767 3 kpc skargę odrzucił. Z tych też względów zażalenie dłużniczki, jako kompletnie pozbawione podstaw, podlegało oddaleniu- art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc i art. 13 § 2 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jadwiga Rybińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Anatol Gul,  Piotr Rajczakowski ,  Aleksandra Żurawska
Data wytworzenia informacji: