Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 118/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Głubczycach z 2016-07-27

Sygn. akt: I Ns 118/15

POSTANOWIENIE

Dnia 27 lipca 2016 roku

Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski

Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Bliźnicka

po rozpoznaniu

na rozprawie

sprawy z wniosku A. W., B. W. i J. Z.

z udziałem (...) Sp. z o.o. w S., J. W. i P. W.

o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia spadku po M. W.

postanawia:

1.  na podstawie art. 1019 § 2 k.c. zatwierdzić uchylenie się przez A. W.(PESEL: (...)) w dniu 26 stycznia 2016 roku od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia spadku po M. W., zmarłym dnia
(...) roku w S., ostatnio stale zamieszkałym w G..

2.  na podstawie art. 1019 § 2 k.c. zatwierdzić uchylenie się przez B. W.(PESEL: (...)) w dniu 26 stycznia 2016 roku od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia spadku po M. W., zmarłym dnia
(...)roku w S., ostatnio stale zamieszkałym w G..

3.  na podstawie art. 1019 § 2 k.c. zatwierdzić uchylenie się przez J. Z.(PESEL: (...)) w dniu 26 stycznia 2016 roku od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia spadku po M. W., zmarłym dnia (...)roku w S., ostatnio stale zamieszkałym w G..

I Ns 118/15

UZASADNIENIE

Wnioskodawca A. W. wystąpił z wnioskiem o przyjęcie przez Sąd, jego oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku po jego ojcu M. W. a także o zatwierdzenie przez Sąd tego oświadczenia.

Wnioskodawca B. W. wystąpił z wnioskiem o przyjęcie przez Sąd, jego oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku po jego ojcu M. W. a także o zatwierdzenie przez Sąd tego oświadczenia.

Wnioskodawczyni J. Z. wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie przez Sąd, jej oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku po jej ojcu M. W. a także o zatwierdzenie przez Sąd tego oświadczenia.

Uczestnicy postępowania (...) Sp. z o.o. w S., J. W. i P. W. nie opowiedzieli się co do wniosku A. W., B. W. i J. Z..

Sąd ustalił:

M. W.zmarł dnia (...)roku. Jego dzieci wnioskodawcy A. W., B. W.i J. Z.w ustawowym terminie 6 miesięcy nie złożyli oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku po nim, w trybie przepisu art. 1012 k.c. Przed tutejszym Sądem toczy się pod sygnaturą I Ns(...)sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po M. W.z wniosku (...) Sp. z o.o.w S.. Z akt tego postępowania wynika, że zmarły M. W.był dłużnikiem (...) Sp. z o.o.w S..

Wnioskodawcy A. W., B. W. i J. Z. nie utrzymywali żadnego kontaktu z ojcem M. W.. M. W. odszedł od matki wnioskodawców w 1978 roku. Od tego czasu ich kontakty zostały całkowicie zerwane.

W toku postępowania dnia 26 stycznia 2016 roku wnioskodawca A. W. złożył oświadczenie, iż spadek po ojcu M. W. odrzuca. Wnioskodawca B. W. dnia 26 stycznia 2016 roku złożył oświadczenie, iż spadek po ojcu M. W. odrzuca. Także wnioskodawczyni J. Z. w dniu 26 stycznia 2016 roku złożyła oświadczenie, iż spadek po ojcu M. W. odrzuca.

/ dowód : dokumenty w aktach I Ns (...), stanowisko wnioskodawców k. 71 – 72, oświadczenie wnioskodawcy A. W.k. 66, oświadczenie wnioskodawcy B. W.k. 65 i oświadczenie wnioskodawczyni J. Z.k. 64/

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 1019 § 2 k.c. spadkobierca, który pod wpływem błędu, nie złożył w terminie żadnego oświadczenia, w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia spadku, może uchylić się od skutków prawnych niezachowania tego terminu.

Podstawę uchylenia się przez spadkobiercę od skutków prawnych braku oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, może stanowić jedynie błąd prawnie doniosły, a to uchylenie się, wymaga zatwierdzenia przez Sąd. /art. 1019 § 3 k.c./

Konstrukcja przepisu art. 1019 § 2 k.c., dotyczy sytuacji, w której pod wpływem błędu, spadkobierca nie złożył w zakreślonym przez przepis art. 1015 k.c. terminie, żadnego oświadczenia, co do przypadającego mu spadku.

W niniejszej sprawie, ojciec wnioskodawców M. W. był dłużnikiem (...) Sp. z o.o. w S..

Wnioskodawcy A. W., B. W. i J. Z. nie posiadali informacji o tym fakcie bowiem nie utrzymywali żadnego kontaktu z ojcem M. W.. M. W. odszedł od matki wnioskodawców w 1978 roku. Od tego czasu ich kontakty zostały całkowicie zerwane.

W tym stanie rzeczy, błąd wnioskodawców A. W., B. W. i J. Z., co do istnienia długu spadkowego, który spowodował zaniechanie przez nich złożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku po ojcu M. W., został przez Sąd zakwalifikowany jako błąd istotny, co do treści czynności prawnej.

Zdaniem Sądu, w okolicznościach tej sprawy, nie można także zarzucić wnioskodawcom A. W., B. W. i J. Z., braku należytej staranności w działaniach, zmierzających do ustalenia stanu spadku po M. W.. Z racji tego, iż od roku 1978 nie utrzymywali oni żadnego kontaktu z ojcem, z jego winy, to faktycznie nie mieli możliwości uzyskania wiedzy o rzeczywistym stanie majątku spadkowego, pozostałego po nim.

Dlatego też w sytuacji, gdy wnioskodawca A. W., powołując się na powyższe okoliczności, dnia 26 stycznia 2016 roku złożył oświadczenie, w którym uchylił się od skutków prawnych niezachowania terminu do odrzucenia spadku po M. W. i spadek ten odrzucił, to Sąd, na podstawie przepisu art. 1019 § 2 k.c., zatwierdził to uchylenie się przez A. W., od skutków prawnych niezachowania terminu, do złożenia oświadczenia, w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia spadku po M. W..

Także wnioskodawca B. W., powołując się na powyższe okoliczności, dnia 26 stycznia 2016 roku złożył oświadczenie, w którym uchylił się od skutków prawnych niezachowania terminu do odrzucenia spadku po M. W. i spadek ten odrzucił, to w tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie przepisu art. 1019 § 2 k.c., zatwierdził to uchylenie się przez B. W., od skutków prawnych niezachowania terminu, do złożenia oświadczenia, w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia spadku po M. W..

Analogicznie skoro wnioskodawczyni J. Z., powołując się na powyższe okoliczności, dnia 26 stycznia 2016 roku złożyła oświadczenie, w którym uchyliła się od skutków prawnych niezachowania terminu do odrzucenia spadku po M. W. i spadek ten odrzuciła, to Sąd także, na podstawie przepisu art. 1019 § 2 k.c., zatwierdził to uchylenie się przez J. Z., od skutków prawnych niezachowania terminu, do złożenia oświadczenia, w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia spadku po M. W..

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Wiorek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Głubczycach
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Chruszczewski
Data wytworzenia informacji: