Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 504/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Złotoryi z 2013-10-17

Sygn. akt I Ns Ns 504/13

POSTANOWIENIE

Dnia 17 października 2013 roku

Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny

w składzie :

Przewodniczący: SSR Joanna Nierzewska-Sosa

Protokolant: Ewelina Bober

po rozpoznaniu w dniu 17 października 2013 roku w Złotoryi

sprawy z wniosku M. K.

przy udziale Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej imienia F. S. w G.

o zatwierdzenie uchylenia się od skutków nie złożenia w terminie oświadczenia spadkowego

postanawia:

I.  zatwierdzić uchylenie się przez wnioskodawczynię M. K. działającą w imieniu małoletniej córki O. K. od skutków prawnych nie złożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku po zmarłym dnia 13 stycznia 2011 roku A. K. w Z., ostatnio stale zamieszkałym w (...) numer 113 gmina P.;

II.  nakazać wnioskodawczyni, aby uiściła na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Złotoryi kwotę 50,00 złotych tytułem opłaty sądowej od oświadczenia spadkowego.

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni M. K., działająca w imieniu swojej małoletniej córki O. K., w dniu 17 października 2013r. złożyła przed sądem oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych nie zachowania terminu do odrzucenia spadku po zmarłym A. K., z żądaniem jego zatwierdzenia przez sąd i przyjęcia oświadczenia o odrzuceniu spadku. Wywodziła, że nie złożyła w terminie ustawowym oświadczenia o odrzuceniu spadku po zmarłym A. K., bo nie posiadała dostatecznej wiedzy o jego majątku i zadłużeniu, a ponadto było przekonana, że zgoda sądu rodzinnego na odrzucenie spadku w imieniu małoletniej, którą uzyskała w dniu 01 sierpnia 2012r. zastępuje już jej oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu córki.

Uczestnik postępowania Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. F.S. w G. wniósł o oddalenie powyższego żądania i zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych. Zarzucał, że brak wiedzy wnioskodawczyni o długach spadkowych zmarłego nie był usprawiedliwiony i nie uzasadniał uchylenia się przezeń od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny sprawy:

W dniu 13 stycznia 2011r. zmarł A. K., ojciec wnioskodawczyni M. K., a dziadek małoletniej O. R. K.. W dniu 19 maja 2011r. spadkobiercy ustawowi zmarłego A. K., w tym wnioskodawczyni M. K., złożyli przed notariuszem oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Postanowieniem z dnia 01 sierpnia 2012r. Sąd Rejonowy w Złotoryi zezwolił przedstawicielom ustawowym małoletniej O. K., na złożenie w jej imieniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po A. K. zmarłym w dniu 13 stycznia 2011r.

Dowód: - akta tut. Sądu o sygn. I Ns 305/11,

- postanowienie w sprawie o sygn. akt III RNsm 146/12;

A. K. był dłużnikiem uczestnika postępowania Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo – Kredytową im. F.S. w G.. Wnioskodawczyni nie mieszkała z ojcem, utrzymywała z nim kontakt telefoniczny. O zadłużeniu ojca dowiedziała się dopiero po jego śmierci. Po otrzymaniu postanowienia sądu z dnia 01 sierpnia 2012r. była przekonana, że zastępuje ono również oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Dowód: - wyjaśnienia wnioskodawczyni – k.25-25v.;

W dniu 17 października 2013r. wnioskodawczyni działając w imieniu małoletniej córki O. K. złożyła przed sądem oświadczenie o odrzuceniu spadku po zmarłym A. K..

Dowód: - oświadczenie o odrzuceniu spadku z dnia 17.10.2013r. – k.24;

Przy tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył, co następuje:

Spadkobierca, który dąży do wyłączenia go z kręgu osób powołanych do dziedziczenia może odrzucić spadek przez oświadczenie złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania do spadku (art. 1012 k.c. i art. 1015 § 1 k.c.). Gdy oświadczenia takiego nie złożył w błędnym, usprawiedliwionym okolicznościami przekonaniu, że spadek obejmował wyłączenie aktywa albo, że w skład spadku wchodziły wprawdzie długi, ale w niższej wysokości niż było to w rzeczywistości, pozostaje mu uchylić się przed sądem od skutków prawnych nie zachowania terminu do odrzucenia spadku. Wraz z tym spadkobierca powinien oświadczyć, że spadek odrzuca i złożyć wniosek o zatwierdzenie swego uchylenia się przez sąd spadku, a wszystko to powinno mieć miejsce przed upływem roku od wykrycia błędu (art. 84 § 1 i 2 k.c. i art. 88 § 2 k.c. w zw. z art.1019 § 1 - 3 k.c.).

W ocenie Sądu wnioskodawczyni spełniła powyższe wymagania. Brak jej rozeznania co do wysokości długów spadkowych był wynikiem niedostatecznej orientacji w zobowiązaniach umownych spadkodawcy. O długach swojego ojca wnioskodawczyni dowiedziała się po jego śmierci. W odpowiedzi na to, w ustawowym terminie złożyła przed notariuszem oświadczenie o odrzuceniu spadku. To spowodowało, że tytuł powołania do spadku przeszedł na jej małoletnią córkę O. K.. Wnioskodawczyni niezwłocznie wystąpiła do sądu rodzinnego o zezwolenie jej na odrzucenie spadku również w imieniu małoletniej córki, a po otrzymaniu stosownego postanowienia pozostawała w błędnym przekonaniu, że orzeczenie to zastępuje jej oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniej córki. Ostatecznie po wykryciu swojego błędu uchyliła się ona od skutków prawnych nie zachowania terminu do odrzucenia spadku zanim upłynął roczny terminu od daty jego wykrycia.

Wobec powyższego Sąd uznał żądanie wniosku za uprawnione i na podstawie art. 1019 § 3 k.c. zatwierdził uchylenie się wnioskodawczyni od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku, jak w pkt I sentencji.

O kosztach opłaty od oświadczenia wnioskodawczyni o odrzuceniu spadku Sąd postanowił na podstawie art. 520 § 1 k.p.c. w zw. z art. 113 ust.1 u.k.s.c.-

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Kęska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Złotoryi
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Nierzewska-Sosa
Data wytworzenia informacji: