Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 24/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Złotoryi z 2013-08-06

Sygn. akt I C 24/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ

Dnia 6 sierpnia 2013 roku

Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa

Protokolant : st. sekr. sądowy Łukasz Szliwa

po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2013 roku w Złotoryi

na rozprawie

sprawy z powództwa P. J. (1)

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

I.  zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda P. J. (1) kwotę 7.035,60 złotych (słownie: siedem tysięcy trzydzieści pięć złotych sześćdziesiąt groszy) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 3 grudnia 2012 roku do dnia zapłaty;

II.  zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 1.569 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 1.217 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego.

UZASADNIENIE

Powód P. J. (1) w pozwie z dnia 03 grudnia 2012r. skierowanym przeciwko (...) S.A. w W. domagał się zasądzenia kwoty 7.035,60 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu podał, że w wyniku kolizji drogowej uszkodzeniu uległ samochód osobowy marki C. o nr rej. (...), należący do powoda. Powód zgłosił szkodę ubezpieczycielowi sprawcy wypadku. Uszkodzenia uniemożliwiały dalsze korzystanie z pojazdu, co wiązało się z koniecznością wynajęcia samochodu zastępczego. Powód korzystał z pojazdu zastępczego do dnia otrzymania od ubezpieczyciela należnego mu odszkodowania.

Strona pozwana (...) S.A. w W. wniosła o oddalenie powództwa w całości zarzucając, że powód nie wykazał zasadności i wysokości żądanego roszczenia.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 28 maja 2012r. miało miejsce zdarzenie drogowe, w którym uczestniczył samochód osobowy marki C. o nr rej. (...), należący do P. J. (1). Sprawca kolizji był ubezpieczony w zakresie OC u strony pozwanej /bezsporne/.

Poszkodowany wykorzystywał auto do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Powód prowadzi zakład blacharski i często wyjeżdżał po części samochodowe i materiały lakiernicze. W wyniku kolizji auto nie nadawało się do dalszej eksploatacji i prowadzenia działalności. Początkowo powód korzystał z auta swojej małżonki, która również prowadzi własną działalność gospodarczą. Ostatecznie powód zdecydował się wynająć auto zastępcze ponieważ - wspólnie z żoną – nie byli w stanie prowadzić dwóch działalności wykorzystując do tego tylko jedno auto. Poszkodowany zgłosił szkodę parę dni po kolizji. Odszkodowanie zostało powodowi wypłacone w dniu 17 lipca 2012r.

W dniu 20 czerwca 2012r. poszkodowany P. J. (1) zawarł z A. A. prowadzącym Przedsiębiorstwo (...) w L. umowę najmu pojazdu zastępczego marki F. (...) na czas do dnia 06 lipca 2012r., przedłużony następnie do dnia 20 lipca 2012r., przy zastosowaniu stawki wynoszącej netto 220,00 zł za dobę.

P. J. (1) zwrócił auto zastępcze w dniu 17 lipca 2012r. Powód korzystał z auta zastępczego przez okres 26 dni. Przez cały ten czas jego auto nie było zdatne do eksploatacji, a odszkodowanie nie zostało jeszcze wypłacone. Ostateczny koszt wynajmu pojazdu zastępczego wyniósł brutto 7.035,60 zł.

Powód skorzystał z oferty firmy (...) ponieważ nie była wymagana wpłata kaucji, był elastycznie określony limit kilometrów oraz czas używania auta.

Dowody: - akta szkody nr 0002970112 – k.54,

- kopia umowa najmu pojazdu z 20.06.2012r. – k.8,

- kopia faktury VAT nr (...) z 18.07.2012r. – k.9,

- wyjaśnienia powoda P. J. – k.50v.;

Przy tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył, iż roszczenie powoda w całości zasługuje na uwzględnienie.

Sporna w niniejszej sprawie była kwestia wysokości kosztów wynajmu pojazdu zastępczego oraz jego zasadności.

Zgodnie z treścią art. 361 § 1 i § 2 kc zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. Naprawienie szkody w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono. Szkoda obejmuje wszelkie celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki poniesione przez poszkodowanego w celu jej naprawienia.

Uwzględniając żądanie powoda Sąd oparł się na aktach szkody oraz na wyjaśnieniach powoda, które korespondują z pozostałymi dowodami w postaci umowy najmu i dowodu zapłaty za wynajem auta. W ocenie Sądu powód był zmuszony, z uwagi na wykonywaną działalność zarobkową, wynająć inny pojazd mechaniczny pozwalający na przewożenie części samochodowych i materiałów lakierniczych. Powód skorzystał z oferty legalnie działającej firmy, która zaproponowała mu najkorzystniejsze warunki, gdzie kluczową rolę odegrał brak wymogu wpłacenia kaucji. Wskazać przy tym należy, że powód nie wynajął auta zastępczego od razu po zdarzeniu, tylko z miesięcznym opóźnieniem, próbując w tym czasie prowadzić działalność z wykorzystaniem auta swojej małżonki, co w znacznym stopniu spowodowało zminimalizowanie poniesionej przez powoda szkody.

Mając na uwadze powyższe rozważania Sąd zasądził na rzecz powoda całą dochodzona pozwem kwotę.

Orzekając o kosztach postępowania Sąd oparł się na zasadzie wyrażonej w art. 98 kpc.-

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Kęska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Złotoryi
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Nierzewska-Sosa
Data wytworzenia informacji: