Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V Pz 33/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Legnicy z 2013-06-24

Sygn. akt VPz 33/13

POSTANOWIENIE

Dnia 24 czerwca 2013 roku

Sąd Okręgowy w Legnicy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Jacek Wilga (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2013 roku w Legnicy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa H. C., S. C.i M. M.

przeciwko Przedszkolu (...) w Z.

o odszkodowanie i zadośćuczynienie

na skutek zażalenia powódki

na postanowienie Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy

z dnia 21 maja 2013 roku sygn. akt IV P 182/13

postanawia:

- oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 21 maja 2013 roku Sąd Rejonowy w Legnicy oddalił wniosek powódki H. C.o ustanowienie dla niej pełnomocnika z urzędu.

W uzasadnieniu powołał się na przepisy art. 117 §1 i 2 kpc wskazujące na uprawnienia strony do żądania ustanowienia pełnomocnika z urzędu i warunki jego przyznania, a także na art. 117 § 5 kpc uzależniający ustanowienie takiego pełnomocnika od uznania przez Sąd potrzeby jego udziału w sprawie. Wskazał, iż udział adwokata w sprawie będzie potrzebny zazwyczaj wtedy gdy strona wnosząca o jego ustanowienie jest nieporadna, ma trudności z samodzielnym podejmowaniem czynności procesowych albo, gdy sprawa jest skomplikowana pod względem faktycznym lub prawnym.

Dalej wskazał Sąd Rejonowy, iż w jego ocenie w rozpoznawanej sprawie taka potrzeba na obecnym etapie procesu nie zachodzi, zaś okoliczności, które przemawiały za ustanowieniem pełnomocnika z urzędu dla męża powódki jej osoby nie dotyczą. Sprawa jest w zasadzie dojrzała do rozstrzygnięcia. Przeprowadzone zostały w zasadzie wszystkie dowody. Dalszych dowodów A. C. występujący w sprawie poprzednio w charakterze powoda i korzystający z pomocy pełnomocnika z urzędu nie zgłaszał.

Sama zaś powódka H. C.poradzi sobie z dalszym prowadzeniem procesu. Po stronie powodowej występuje bowiem wraz z dorosłymi dziećmi S. C.i M. M..

Postanowienie powyższe zaskarżyła zażaleniem powódka H. C.domagając się jego zmiany poprzez uwzględnienie wniosku.

Sąd Okręgowy zważył:

Analiza uzasadnienia zaskarżonego postanowienia prowadzi do wniosku, iż podstawą oddalenia wniosku powódki o ustanowienie dla niej pełnomocnika z urzędu był brak potrzeby jego udziału w sprawie podyktowany stanem jej zaawansowania oraz ocena, iż powódka sama poradzi sobie z jej prowadzeniem w końcowym etapie postępowania. Podstawą oddalenia wniosku był zatem przepis art. 117 §5 kpc, a na rozstrzygnięcie w jego przedmiocie nie miała wpływu sytuacja materialna powódki.

Pomoc prawna z urzędu nie jest pomocą świadczoną bezpłatnie. Jej koszty ponosi Skarb Państwa. Celowym w takiej sytuacji jest aby była ona świadczona tylko w sprawach w których udział pełnomocnika z urzędu jest potrzebny. Ocena w tym zakresie pozostawiona została sądowi orzekającemu. W rozpoznawanej sprawie ocena dokonana przez Sąd Rejonowy w Legnicy nie budzi wątpliwości. Rzeczywiście brak jest w sprawie przesłanek do przyjęcia, aby dla powódki samodzielne prowadzenie sprawy było zbyt trudne i to nawet jeśli nie może w tym względzie liczyć na pomoc swoich dorosłych dzieci. Powódka ma wykształcenie wyższe. Była dyrektorem strony pozwanej. Zna specyfikę jej działania. Stan sprawy jest jej w dużej części znany. Była obecna na rozprawie w dniu 4 lipca 2012 roku i to na jej wniosek świadkowie zeznający w sprawie tj. J. C., I. C., A. J. i M. N. byli słuchani kiedy przebywała na sali rozpraw.

Okoliczności powyższe świadczą, iż H. C.jest w stanie występować w sprawie samodzielnie bez szkody dla jej ostatecznego wyniku. Odmienne stanowisko prezentowane przez powódkę stanowi jedynie wyraz subiektywnej, dokonanej na potrzebę uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej, oceny swoich możliwości procesowych.

Taka zaś ocena nie może być podstawą przyznania pełnomocnika z urzędu.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 397 § 2 w związku z art. 385 kpc orzeczono jak na wstępie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Smektała
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Legnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Jacek Wilga
Data wytworzenia informacji: