Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V Pz 5/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Legnicy z 2013-01-28

Sygn. akt VPz 5/13

POSTANOWIENIE

Dnia 28 stycznia 2013 roku

Sąd Okręgowy w Legnicy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Jacek Wilga (spr.)

Sędziowie: SSO Krzysztof Główczyński

SSO Andrzej Marek

po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2013 roku w Legnicy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w L.

przeciwko S. Ś.

o odszkodowanie

na skutek zażalenia pozwanego

na postanowienie Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy

z dnia 17 grudnia 2012 roku

sygn. akt IV P 9/12

postanawia:

- oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 17 grudnia 2012 roku Sąd Rejonowy w Legnicy przyznał biegłemu K. G. wynagrodzenie w kwocie 4 237, 98 zł za sporządzenie opinii z dnia 30 listopada 2012 roku.

W uzasadnieniu wskazał, iż biegły z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego – K. G. na zlecenie Sądu sporządził opinię pisemną niezbędną do merytorycznego rozpoznania sprawy. Nakład pracy biegłego, poświęcony przez niego czas i sposób opracowania opinii uzasadniają przyznanie wynagrodzenia zgodnie z przedłożonym rachunkiem.

Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 288 kpc oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 roku w sprawie kosztów przeprowadzania dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz. U. nr 46 poz. 254 z późn. zm.) orzekł, jak w sentencji.

Postanowienie powyższe zaskarżył zażaleniem pozwany w części, w której przyznane wynagrodzenie biegłemu przekracza 3 000 zł.

Postanowieniu zarzucił naruszenie przepisów §1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym z dnia 18 grudnia 1975 roku poprzez wyliczenie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego w przedmiotowej sprawie na kwotę 4 327, 98zł jako odpowiadających ponad 133 godziną pracy, a zdaniem pozwanego wykonana praca biegłego winna być ustalona w oparciu o konieczny czas niezbędny do sporządzenia tej opinii.

Skarżący wniósł o zmianę postanowienia w zaskarżonej części i orzeczenie w tej części co do istoty sprawy i zasądzenie na rzecz pozwanego od strony powodowej kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym według norm prawem przewidzianych.

W uzasadnieniu wskazywał, iż praca wykonana przez biegłego winna być ustalona w oparciu o czas niezbędny do sporządzenia opinii. Zlecona w sprawie opinia biegłego co do swej metodyki w dużym stopniu opiera się weryfikacji obliczeń dokonanych przez powoda, a stan sprawy oraz przedstawione do opinii dokumenty spowodował, iż biegły nie dokonywał litrażowania przedmiotowego pojazdu i oparł się w całości na istniejących dokumentach. Mając na uwadze powyższe czas pracy biegłego i sposób opracowania opinii uzasadniają przyznanie wynagrodzenia w kwocie 3 000 złotych.

Sąd Okręgowy zważył:

W zażaleniu brak jest argumentów podważających trafność zaskarżonego orzeczenia.

Przyznając biegłemu wynagrodzenie Sąd I instancji dysponował rachunkiem biegłego, który ze względu na nadaną mu formę stanowił również kartę pracy. Wynikało z niej jakie czynności podejmował biegły i ile czasu na ich wykonanie poświęcił celem wydania ostatecznej opinii w sprawie. Sąd Rejonowym nie znalazł podstaw do zakwestionowania wskazanej przez biegłego liczby godzin poświęconych na poszczególne czynności wykonane przez biegłego.

Zażalenie oparte na przesłance, iż biegły nie poświęcił, a przynajmniej nie było koniecznym, aby poświęcił na sporządzenie opinii w sprawie wskazaną przez niego liczbą godzin nie odnosi się jednak w żaden sposób do zawartego w rachunku wykazu tych godzin w rozbiciu na poszczególne czynności prowadzące do wydania opinii. Nie wiadomo w takiej sytuacji czas pracy na które czynności poświęcony i w jakim rozmiarze pozwany kwestionuje. Ogólny charakter zarzutów zażalenia nie pozwala na ich merytoryczną ocenę. Zażalenie stanowi jedynie wyraz dezaprobaty pozwanego co do wysokości przyznanego biegłemu wynagrodzenia bez wskazania dlaczego przyznane wynagrodzenie narusza przepis art. 288 kpc Rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1975 roku w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.

Z tych względów podlegało ono oddaleniu jako niezasadne na podstawie art. 397 §2 w zw. z art. 385 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Smektała
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Legnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Jacek Wilga,  Krzysztof Główczyński ,  Andrzej Marek
Data wytworzenia informacji: