Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 535/16 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze z 2016-12-07

Sygn. akt Ins 535/16

POSTANOWIENIE

Dnia 17 listopada 2016 r.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Marek Dziwiński

Protokolant: Anna Lasko

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2016 r.

sprawy z wniosku P. K.

z udziałem J. K.

o stwierdzenie nabycia spadku po F. K., K. K. (1) i K. K. (1)

1.  stwierdza, że spadek po F. K.

zmarłym 24 kwietnia 1992 r. w P.

ostatnio stale zamieszkałym w P.

na podstawie ustawy nabyli:

- żona – K. K. (1) – córka K. i M. – w 1/3 części,

- syn – P. K. – syn F. i K. – w 1/3 części,

- syn – K. K. (1) – syn F. i K. – w 1/3 części,

2.  stwierdza, że spadek po K. K. (1)

zmarłej 18 czerwca 2007 r. w P.

ostatnio stale zamieszkałej w P.

na podstawie ustawy nabyli:

- syn – P. K. – syn F. i K. – w 1/2 części,

- syn – K. K. (1) – syn F. i K. – w 1/2 części,

3.  stwierdza, że spadek po K. K. (1)

zmarłym 16 lutego 2014 r. w W.

ostatnio stale zamieszkałym w P.

na podstawie ustawy nabyli:

- żona – J. K. – w 1/2 części,

- brat – P. K. – syn F. i K. – w 1/2 części.

Sygn. akt I Ns 535/16

UZASADNIENIE

Wnioskodawca P. K. wniósł o stwierdzenie, że spadek po F. K., zmarłym w dniu 24 kwietnia 1992 r. w P., ostatnio tam stale zamieszkującym, nabyli na podstawie ustawy żona K. K. (1) z domu S. w 1/3 części i dzieci P. K. (wnioskodawca) i K. K. (1) - każde po 1/3 części. Wniósł również o stwierdzenie, że spadek po K. K. (1) z domu S., zmarłej w dniu 18 czerwca 2007 r. w P., ostatnio tam stale zamieszkującej, nabyli na podstawie ustawy synowie P. K. (wnioskodawca) i K. K. (1) - każdy po ½ części. Wniósł także o stwierdzenie, że spadek po K. K. (1), zmarłym w dniu 16 lutego 2014 r. w W., ostatnio stale zamieszkującym w P., nabyli na podstawie ustawy żona J. K. z domu G. (uczestniczka postępowania) i brat P. K. (wnioskodawca) – każde po ½ części. Wnioskodawca wskazał krąg spadkobierców ustawowych po każdym ze spadkodawców i wskazał, że spadkodawcy nie pozostawili testamentów, nie ma innych spadkobierców po nich, spadkobiercy przyjęli spadek wprost a w skład spadków nie wchodziły gospodarstwa rolne.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca urodził się w dniu (...) w K.. Jego rodzicami byli spadkodawca F. K. i spadkodawczyni K. K. (1) z d. S.. Spadkodawca F. K., urodzony w dniu (...) w S., w chwili śmierci żonaty był ze spadkodawczynią K. K. (1) z d. S., zmarł w dniu 24 kwietnia 1992 r. w P.. Spadkodawczyni K. K. (1), urodzona w dniu (...) w D., w chwili śmierci wdowa, zmarła w dniu 18 czerwca 2007 r. w P.. Spadkodawca K. K. (1), brat wnioskodawcy, urodzony w dniu (...) w K., w chwili śmierci żonaty z J. K. z d. G., zmarł w dniu 16 lutego 2014 r. w W.. Spadkodawca F. K. pozostawił dwóch synów- wnioskodawcę i spadkodawcę K. K. (1). Nie miał innych dzieci, w tym dzieci pozamałżeńskich i przysposobionych. Testamentu nie zostawił. W skład spadku po nim nie weszło gospodarstwo rolne. Nikt nie składał względem spadku po nim zapewnień spadkowych. Spadkodawczyni K. K. (1) pozostawiła dwóch synów-wnioskodawcę i spadkodawcę K. K. (1). Nie miała innych dzieci. W skład spadku po niej nie weszło gospodarstwo rolne. Nikt nie składał względem spadku po niej zapewnień spadkowych. Spadkodawca K. K. (1) zmarł bezdzietnie. W dacie jego śmierci jego rodzice już nie żyli. Miał jednego brata – wnioskodawcę. Testamentu nie zostawił. W skład spadku po nim nie weszło gospodarstwo rolne. Nikt nie składał względem spadku po nim zapewnień spadkowych

/dowód: odpis skrócony aktu urodzenia z dnia 23

października 1957 r. Nr 937/57, Urząd S.

Cywilnego w K.; odpis skrócony aktu

zgonu z dnia 8 lipca 2016 r. USC/OS/3, (...),

Urząd Stanu Cywilnego w K.; odpis

skrócony aktu zgonu z dnia 8 lipca 2016 r. USC/OS/3,

(...), Urząd Stanu Cywilnego w K.

Górze; odpis skrócony aktu zgonu z dnia 8 lipca 2016

r. USC/OS/3, (...) - k. 15; zapewnienie

spadkowe wnioskodawcy e-protokół rozprawy w

dniu 17 listopada 2016 r. od 00.02.42 do 00.07.37 –

k. 25; zapewnienie spadkowe uczestniczki

postępowania e-protokół rozprawy w dniu 17

listopada 2016 r. od 00.07.37 do 00.09.17/

Sąd zważył, co następuje:

Wniosek zasługiwał na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią przepisu art. 931 § 1 k.c. w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta spadku. Zgodnie z treścią przepisu art. 932 k.c. w braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku jego małżonek i rodzice. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. Jeżeli jednak jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Przepis art. 933 § 1 k.c. stanowi zaś, że udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku.

W związku więc z powyższym, należało orzec jak w punktach I, II i III sentencji na podstawie art. 669 k.p.c. w zw. z art. 670 k.p.c. i art. 677 § 1 k.p.c. w zw. z art. 924 k.c., art. 925 k.c., art.926 § 1 k.c. Spadkobiercy po zmarłym F. K. nabyli spadek na podstawie ustawy w częściach równych w oparciu o przepis art. 931 § 1 k.c. Spadkobiercy po zmarłej K. K. (1) nabyli spadek na podstawie ustawy w częściach równych w oparciu o przepis art. 931 § 1 k.c. Spadkobiercy po zmarłym K. K. (1) nabyli spadek na podstawie ustawy w oparciu o przepisy art. 932 k.c. w zw. z art. 933 § 1 k.c.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Sygn. akt I Ns 535/16

ZARZĄDZENIE

1)  odnotować,

2)  doręczyć pełnomocnikowi wnioskodawcy P. K. r.pr. U. G.,

3)  po uprawomocnieniu się – jak w punkcie 3. zarządzenia z dnia 17 listopada 2016 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lidia Wąchała
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Dziwiński
Data wytworzenia informacji: