Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 1794/19 - wyrok Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze z 2020-08-24

Sygn. akt II K 1794/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

24 sierpnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący sędzia Aleksandra Grzelak - Kula

Protokolant Dagmara Nowicka – Bemś

po rozpoznaniu 24 sierpnia 2020 r.

sprawy K. M.

PESEL: (...)

oskarżonego o to, że:

w okresie od 4 grudnia 2018 roku do dnia 5 maja 2019 roku w J., woj. (...), działając w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej sposobności, w ten sposób, że wykorzystując nieuwagę pracowników sklepów:

- (...) przy ul. (...) w dniu 4 grudnia 2018 roku dokonał zaboru w celu przywłaszczenia artykułów spożywczych i kosmetycznych o łącznej wartości 156,93 złotych na szkodę (...) Sp. z o.o. z siedzibą w C.,

- (...) przy ul. (...) w dniu 6 grudnia 2018 roku dokonał zaboru w celu przywłaszczenia artykułów spożywczych o łącznej wartości 149,90 złotych na szkodę (...) S.A.,

- (...) przy ul. (...) w dniu 29 grudnia 2018 roku dokonał zaboru w celu przywłaszczenia artykułów kosmetycznych o łącznej wartości 246,33 złotych na szkodę (...) sp. z o.o. z siedzibą w C.,

- (...) przy ul. (...) w dniu 2 stycznia 2019 roku dokonał zaboru w celu przywłaszczenia artykułów spożywczych o łącznej wartości 188,64 złotych na szkodę (...) S.A.,

- (...) przy ul. (...) w dniu 2 stycznia 2019 roku dokonał zaboru w celu przywłaszczenia artykułów spożywczych o łącznej wartości 94,32 złotych na szkodę (...) S.A.,

- (...) przy ul. (...) w dniu 3 stycznia 2019 roku dokonał zaboru w celu przywłaszczenia odzieży, zabawek oraz artykułów AGD o łącznej wartości 441,98 złotych na szkodę (...) sp. z o.o. z siedzibą w C.,

- (...) przy ul. (...) w dniu 16 stycznia 2019 roku dokonał zaboru w celu przywłaszczenia odzieży, artykułów kosmetycznych oraz pościeli o łącznej wartości 401,97 złotych na szkodę (...) S.A.,

- (...) przy ul. (...) w dniu 7 marca 2019 roku dokonał zaboru w celu przywłaszczenia artykułów spożywczych o łącznej wartości 59,98 złotych na szkodę (...) S.A.,

- (...) Sp. z o.o. przy ul (...) w dniu 7 maja 2019 roku dokonał zaboru w celu przywłaszczenia artykułów kosmetycznych o wartości 406,99 złotych na szkodę (...) Sp. z o.o.,

a następnie każdorazowo przekroczył linię kas i wyszedł z powyższych sklepów nie uiszczając opłaty za towar, czym spowodował straty o łącznej wartości 2.147,04 zł na szkodę powyższych pokrzywdzonych,

przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa będąc uprzednio karanym wyrokami:

- Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie II K 1473/13 za czyny z art. 278 § 1 k.k. stanowiące ciąg przestępstw z art. 91 § 1 k.k. na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby,

- Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie II K 200/13 za czyny z art. 279 § 1 k.k. stanowiące ciąg przestępstw z art. 91 § 1 k.k. na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby, której wykonanie zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 17 kwietnia 2015 roku, II Ko 426/15, a które to kary zostały następnie połączone w wyroku łącznym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 26 października 2015 roku w sprawie II K 994/15, którym wymierzono K. M. karę łączną 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, którą to karę odbył w okresie od 24 kwietnia 2016 r. do 21 czerwca 2018 r., przy czym na poczet kary zaliczono na poczet pozbawienie wolności w dniach 31 stycznia - 1 luty 2013 r.,

to jest o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

I.  oskarżonego K. M. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w części wstępnej wyroku przy przyjęciu, że dopuścił się go przed upływem 5 lat po odbyciu kary roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 20 listopada 2013 r. w sprawie II K 200/13 za ciąg przestępstw z art. 278 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k., która to kara weszła w skład kary łącznej 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 26 października 2015 r. w sprawie II K 994/15, którą odbył od 24 kwietnia 2016 r. do 21 czerwca 2018 r., tj. występku z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 278 § 1 k.k. wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego K. M. obowiązek naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych:

- (...) S.A. w K. kwoty 894,81 zł,

- (...) Sp. z o.o. w C. kwoty 845,24 zł,

- (...) Sp. z o.o. w W. kwoty 406,99 zł;

III.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. D. B. kwotę 516,60 zł tytułem nieopłaconych kosztów obrony z urzędu, w tym kwotę 96,60 zł tytułem podatku od towarów i usług;

IV.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 1794/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

K. M.

w okresie od 4 grudnia 2018 roku do dnia 5 maja 2019 roku w J., woj. (...), działając w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej sposobności, w ten sposób, że wykorzystując nieuwagę pracowników sklepów:

- (...) przy ul. (...) w dniu 4 grudnia 2018 roku dokonał zaboru w celu przywłaszczenia artykułów spożywczych i kosmetycznych o łącznej wartości 156,93 złotych na szkodę (...) Sp. z o.o. z siedzibą w C.,

- (...) przy ul. (...) w dniu 6 grudnia 2018 roku dokonał zaboru w celu przywłaszczenia artykułów spożywczych o łącznej wartości 149,90 złotych na szkodę (...) S.A.,

- (...) przy ul. (...) w dniu 29 grudnia 2018 roku dokonał zaboru w celu przywłaszczenia artykułów kosmetycznych o łącznej wartości 246,33 złotych na szkodę (...) sp. z o.o. z siedzibą w C.,

- (...) przy ul. (...) w dniu 2 stycznia 2019 roku dokonał zaboru w celu przywłaszczenia artykułów spożywczych o łącznej wartości 188,64 złotych na szkodę (...) S.A.,

- (...) przy ul. (...) w dniu 2 stycznia 2019 roku dokonał zaboru w celu przywłaszczenia artykułów spożywczych o łącznej wartości 94,32 złotych na szkodę (...) S.A.,

- (...) przy ul. (...) w dniu 3 stycznia 2019 roku dokonał zaboru w celu przywłaszczenia odzieży, zabawek oraz artykułów AGD o łącznej wartości 441,98 złotych na szkodę (...) sp. z o.o. z siedzibą w C.,

- (...) przy ul. (...) w dniu 16 stycznia 2019 roku dokonał zaboru w celu przywłaszczenia odzieży, artykułów kosmetycznych oraz pościeli o łącznej wartości 401,97 złotych na szkodę (...) S.A.,

- (...) przy ul. (...) w dniu 7 marca 2019 roku dokonał zaboru w celu przywłaszczenia artykułów spożywczych o łącznej wartości 59,98 złotych na szkodę (...) S.A.,

- (...) Sp. z o.o. przy ul (...) w dniu 7 maja 2019 roku dokonał zaboru w celu przywłaszczenia artykułów kosmetycznych o wartości 406,99 złotych na szkodę (...) Sp. z o.o.,

a następnie każdorazowo przekroczył linię kas i wyszedł z powyższych sklepów nie uiszczając opłaty za towar, czym spowodował straty o łącznej wartości 2.147,04 zł na szkodę powyższych pokrzywdzonych, przy czym dopuścił się go przed upływem 5 lat po odbyciu kary roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 20 listopada 2013 r. w sprawie II K 200/13 za ciąg przestępstw z art. 278 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k., która to kara weszła w skład kary łącznej 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 26 października 2015 r. w sprawie II K 994/15, którą odbył od 24 kwietnia 2016 r. do 21 czerwca 2018 r.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

K. M. w okresie od 4 grudnia 2018 r. od 5 maja 2019 r. nie miał pracy. Chodził do sklepów (...), (...) i (...) w celu kradzieży z nich różnych artykułów i późniejszej ich odsprzedaży. W tym celu przychodził do sklepów w J.:

- (...) przy ulicy (...) i (...), skąd zabierał artykuły spożywcze i higieniczne o łącznej wartości 894,81 zł,

- (...)przy ul (...), skąd zabierał towary o łącznej wartości 845,24 zł

- i jeden raz do sklepu (...) przy ul. (...) skąd zabrał kosmetyki o łącznej wartości 406,99 zł,

co łącznie daje wartość 2147,04 zł. K. M. nie zapłacił za te przedmioty.

wyjaśnienia K. M.

20-22, 90, 155

notatki

1, -2, 5, 6, 65, 66, 67-69,

nagrania

4, 7, 8, 9, 10, 11, 36, 70

zeznania M. Z.

23-24, 155v

zeznania A. Z.

27-28, 75-77, 155v

zeznania M. F.

32-33, 155v

zeznania Ł. J.

72-73, 155v

K. M. była karany za przestępstwa, w tym wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 20 listopada 2013 r. w sprawie II K 200/13 za ciąg przestępstw z art. 278 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. na karę roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, która weszła w skład kary łącznej 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 26 października 2015 r. w sprawie II K 994/15, którą odbył od 24 kwietnia 2016 r. do 21 czerwca 2018 r.

dane o karalności

141-143

odpisy wyroków

44-45, 48-49

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

wyjaśnienia K. M.

Sąd uznał za wiarygodne wyjaśnienia oskarżonego, który przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu, opisał okoliczności swoich działań, podał ich powody. Wyjaśnienia te znajdują potwierdzenie w zeznaniach pracowników sklepów, do których przychodził oskarżony, a także w nagraniach i notatkach urzędowych Policji, w których został rozpoznany jako sprawca kradzieży.

zeznania M. Z., A. Z., Z. F., Ł. J.

Sąd ocenił je jako wiarygodne. Odnoszą się do obserwacji świadków poczynionych na podstawie nagrań ze sklepowego monitoringu lub na podstawie obserwacji bieżącego zachowania oskarżonego w sklepie. Są zgodne z wyjaśnieniami oskarżonego i nagraniami z monitoringu, które opisują.

dane o karalnosci, odpisy wyroków, nagrania z monitoringu, totatki

Wszystkie te dokumenty zostały sporządzone we właściwej formie, pochodzą od uprawnionych osób. Nie były kwestionowane w czasie postępowania.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

K. M.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

K. M. w okresie obejmującym kilka miesięcy przychodził do różnych sklepów na terenie J., skąd zabierał w celu przywłaszczenia artykuły o łącznej wartości 2147,04 zł. Oskarżony działał w krótkich odstępach czasu - przychodził co kilka-kilkanaście dni i zachowywał się w podobny sposób. Każdorazowo zabierał artykuły o wartości mniejszej niż 500 zł, lecz łączną wartość skradzionych rzeczy przekracza 2.000 zł. Zgodnie z art. 12 § 2 k.k. Odpowiada jak za jeden czyn zabroniony wyczerpujący znamiona przestępstwa ten, kto w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej albo takiej samej sposobności lub w podobny sposób popełnia dwa lub więcej umyślnych wykroczeń przeciwko mieniu, jeżeli łączna wartość mienia uzasadnia odpowiedzialność za przestępstwo. Odpowiedzialność ta zaczyna się, gdy wartość skradzionych rzeczy przekracza 500 zł (art. 119 § 1 k.w.).

W związku z powyższym sąd przyjął, że opisane zachowania K. M. wypełniają znamiona przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 2 k.k.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. M.

I

K. M. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i fakt ten sąd potraktował jako okoliczność łagodzącą. Wcześniejsza karalność oskarżonego, w tym za przestępstwa podobne, stanowiła jednak okoliczność obciążającą. Oskarżony był w przeszłości 4 razy karany za przestępstwa przeciwko mieniu (oprócz tego także za inne występki), odbywał za to kary pozbawienia wolności. Sąd potraktował jako okoliczność obciążającą również to, że przypisanego mu czynu oskarżony dopuścił się zaledwie pół roku po opuszczeniu zakładu karnego, co świadczy o jego głębokiej demoralizacji.

Fakt, że oskarżony dopuszczał się kradzieży, aby w ten sposób zdobyć pieniądze na utrzymanie, również świadczy na jego niekorzyść. Działał świadomie - każdorazowo nie przekraczał kwoty 500 zł, "zarabiał" w ten sposób pieniądze na życie.

Stopień społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa jest znaczny - oskarżony sięgnął po łatwy sposób zdobycia środków do życia, dopuścił się kilkunastu zachowań na przestrzeni około pół roku. Wyrządził szkodę przekraczającą ponad czterokrotnie ustawowy próg.

Biorąc to wszystko pod uwagę oraz granice kary, jaką sąd mógł wymierzyć (od 3 miesięcy do 7,5 roku pozbawienia wolności) wymierzona kara to 10 miesięcy pozbawienia wolności. Jest ona karą odpowiednią zarówno do winy, jak i społecznej szkodliwości czynu. Tylko surowe oddziaływanie jest stanie odnieść wobec oskarżonego skutek, innego rodzaju oddziaływanie, jak i kara pozbawienia wolnosci w niższym wymiarze byłaby nieskuteczna. K. M. musi mieć świadomość dotkliwych konsekwencji, które spotkają go w razie naruszania prawa.

K. M.

II

Jeden z pokrzywdzonych, tj. (...) Sp. z o.o. w C., złożył wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody, w związku z czym sąd był zobowiązany orzec taki środek kompensacyjny.

Pozostali pokrzywdzeni takich wniosków nie składali, lecz sąd uznał za celowe orzeczenie tego środka również na ich rzecz. Ma on na celu wyrównanie poniesionych przez nich strat, a oskarżonemu dodatkowo uświadomienie nieopłacalności naruszania prawa. Kwoty są tożsame z kwotami szkód wyrządzonych poszeczgólnym pokrzywdzonym.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III

Na rzecz obrońcy z urzędu zasądzono kwotę 516,60 zł. Wynika ona z § 17 ust. 2 pkt 3 w zw. z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

IV

K. M. odbywa karę pozbawienia wolności, nie ma majątku, a zatem zasadne było zwolnienie go z kosztów sądowych.

6.  1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grzegorz Kosowski
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Aleksandra Grzelak-Kula
Data wytworzenia informacji: