Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Ka 423/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2015-10-20

Sygn. akt VI Ka 423/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 października 2015 r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w VI Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Andrzej Tekieli

Protokolant Anna Potaczek

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze R. R.

po rozpoznaniu w dniu 20 października 2015 r.

sprawy A. Ż. ur. (...) w Ł.

s. J., H. z domu P.

oskarżonego z art. 177 § 1 kk

z powodu apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze

z dnia 29 czerwca 2015 r. sygn. akt II K 327/15

uchyla zaskarżony wyrok wobec oskarżonego A. Ż. i sprawę przekazuje Sądowi Rejonowemu w Kamiennej Górze do ponownego rozpoznania.

Sygn. akt VI Ka 423/15

UZASADNIENIE

A. Ż. oskarżony został o to że:

w dniu 28 stycznia 2015 na parkingu przy ulicy (...) w miejscowości L. woj. (...) w sposób nieumyślny naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym i spowodował nieumyślnie wypadek drogowy w ten sposób że kierując samochodem osobowym m-ki R. (...) nr rej. (...) wykonując manewr cofania nie zachował należytej ostrożności i potrącił przechodzącą parkingiem M. F. która doznała obrażeń ciała w postaci: złamania zgnieceniowego kłykcia bocznego kości piszczelowej lewej które to obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządu ciała pokrzywdzonej na okres powyżej 7 dni

tj. o czyn z art. 177 § 1 k.k.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze wyrokiem z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie II K 327/15:

1.A. Ż. uznał za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w części wstępnej wyroku stanowiącego występek z art. 177 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 177 § 1 k.k. wymierzył mu karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych określając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych;

2.na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzekł wobec A. Ż. zadośćuczynienie w części w kwocie 10.000 zł. na rzecz M. F.;

3. na podstawie art. 627 k.p.k. i art.3 ust.1 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasadził od A. Ż. koszty sądowe w kwocie 680 zł. na rzecz Skarbu Państwa w Tm wymierzył mu opłatę w kwocie 50 zł.

Wyrok powyższy zaskarżył Prokurator Rejonowy w Kamiennej Górze zarzucając obrazę przepisu prawa materialnego w postaci art. 177 § 1 k.k. poprzez orzeczenie na podstawie tego artykułu kary grzywny które to rozstrzygniecie nie mieści się w zakresie zagrożenia karą przewidzianym za to przestępstwo. wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku w części dotyczącej orzeczenia o karze poprzez wymierzenie oskarżonemu kary grzywny w kwocie 50 stawek dziennych określając jedna stawkę na 10 zł. jednak ze wskazaniem przepisu art. 58 § 3 k.k. jako podstawy orzeczonej wobec A. Ż. kary grzywny zaś w pozostałym zakresie pozostawienie wyroku bez zmian. Na rozprawie odwoławczej prokurator zmodyfikował wniosek apelacji i wniósł o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji wskazując na błędne sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Apelacja skutkowała uchyleniem zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

Słusznie prokurator podniósł na rozprawie odwoławczej, że pisemne uzasadnienie zaskarżonego wyroku zawiera fragmenty sprzeczne z treścią wyroku, uniemożliwiające w istocie jego wykonanie.

Uzasadniając wysokość kary Sąd I instancji – jak należy domniemywać na skutek błędnego komputerowego „wklejenia” z projektu innego uzasadnienia – napisał m.in. „Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd uznał że spełnione zostały wszystkie przesłanki z art. 335 § 1 k.p.k., niezbędne dla uwzględnienia zmodyfikowanego wniosku Prokuratora o wydanie wobec oskarżonego wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy. Dlatego też Sąd uwzględnił ten wniosek i wymierzył oskarżonemu A. Ż. karę grzywny pięciu miesięcy ograniczenia wolności w wymiarze 40 godzin miesięcznie, świadczenie pieniężne w kwocie 100 zł, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 2 lat oraz zwolnił go od ponoszenia kosztów sądowych, w tym od opłaty”. Dalej Sąd ten stwierdził „Ustawodawca przewidział za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. karę grzywny, ograniczenia wolności albo karę pozbawienia wolności do lat 2” (str. 4 uzasadnienia, karta 61 odwrót akt). Powyższe fragmenty uzasadnienia z pewnością nie dotyczą sprawy A. Ż. oskarżonego o przestępstwo z art. 177 §1 k.k. Fragmentów tych nie można ”sprostować” ani w żaden inny sposób wyeliminować z treści uzasadnienia.

Zarzut zawarty w pisemnej apelacji wydaje się być oczywiście słuszny, niemniej rozstrzygnie o tym Sąd I instancji ponownie rozpoznając sprawę.

W tym stanie rzeczy Sąd Okręgowy uchylił zaskarżony wyrok wobec oskarżonego A. Ż. i sprawę przekazał Sądowi Rejonowemu w Kamiennej Górze do ponownego rozpoznania.

Ponownie rozpoznając sprawę Sąd I instancji przeprowadzi postępowanie dowodowe w zakresie niezbędnym do prawidłowego rozstrzygnięcia i wyda wyrok, który prawidłowo uzasadni nie popełniając błędów, które legły u podstaw obecnemu uchyleniu wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Herka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Tekieli
Data wytworzenia informacji: