Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Ka 63/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2017-03-24

Sygn. akt VI Ka 63/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 marca 2017 r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w VI Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Andrzej Żuk

Protokolant Anna Potaczek

po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2017 r.

sprawy K. Z. ur. (...) w B.

s. K., G. z domu Z.

oskarżonego z art. 57 § 1 kks

z powodu apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Bolesławcu

z dnia 13 grudnia 2016 r. sygn. akt II W 1008/14

I.  uchyla zaskarżony wyrok wobec oskarżonego K. Z. i na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 kpk w zw. z art. 113 § 1 kks postępowanie w sprawie umarza,

II.  stwierdza, że koszty postępowania ponosi Skarb Państwa.

Sygn.akt VI Ka 63/17

UZASADNIENIE

K. Z. został oskarżony o to, że :

za miesiące styczeń, luty, kwiecień, maj i czerwiec 2012 r. uporczywie nie wpłacał na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w B. należnych zaliczek na podatek dochodowy za 2012 r. w terminie do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni oraz należnego podatku dochodowego obliczonego w zeznaniu podatkowym (...) (...) wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z prowadzonej działalności gospodarczej pomimo upływu terminu płatności z dniem 30 kwietnia 2013 r. w łącznej kwocie 12 158,00 zł, naruszając tym przepisy art. 44 ust. 6 i art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012.361 ze zm.),

tj. o czyn z art. 57 § 1 k.k.s.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu wyrokiem z dnia 13 grudnia 2016r. (sygn. akt II W 1008/14):

I.  uznał oskarżonego K. Z. za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w części wstępnej wyroku, tj. wykroczenia skarbowego z art. 57 § 1 k.k.s. i za to na podstawie art. 57 § 1 k.k.s. wymierzył mu karę 3000 złotych grzywny;

II.  na podstawie art. 29 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze w zw. z § 14 ust. 2 pkt 2 w zw. z § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adwokata A. M. tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu kwotę 360 zł oraz dalsze 82,80 zł tytułem podatku VAT;

III.  na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 113 § 1 k.k.2. zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, zaś na podstawie art. 3 ust. 1 w zw. z art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych wymierzył mu 300 złotych opłaty.

Wyrok ten zaskarżył w całości obrońca oskarżonego K. Z. i zarzucił:

1) naruszenie przepisów postępowania mające wpływ na treść zaskarżonego wyroku, art. 5 § 1 ust. 4 k.p.w. poprzez brak umorzenia postępowania, mimo że w dniu 31 grudnia 2016 r. nastąpiło przedawnienie orzekania,

2) obrazę przepisów prawa materialnego, art. 51 § 1 i 2 k.k.s. poprzez brak przyjęcia przedawnienia w przedmiotowej sprawie.

Stawiając te zarzuty obrońca oskarżonego wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez umorzenie postępowania na podstawie art. 5 § 1 ust. 4 k.p.w. z uwagi na przedawnienie orzekania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje :

Wniosek apelacyjny jest zasadny. Przed prawomocnym zakończeniem postępowania nastąpiło bowiem przedawnienie karalności wykroczenia skarbowego zarzuconego oskarżonemu, przy czym Sąd Rejonowy nie dopuścił się naruszenia przepisów postępowania ani obrazy prawa materialnego, skoro wydał wyrok przed dniem 31 grudnia 2016 r.

Zgodnie z art. 51 § 1 i 2 k.k.s. karalność wykroczenia skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok, a jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie przeciwko sprawcy, karalność popełnionego wykroczenia skarbowego ustaje z upływem 2 lat od czasu jego popełnienia. Odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy art. 44 § 2-4 i 6 k.k.s., w szczególności art. 44 § 3 k.k.s., a zatem jeżeli wykroczenie skarbowe polega na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej, bieg przedawnienia rozpoczyna się z końcem roku, w którym upłynął termin płatności tej należności.

W przypadku czynu zarzuconego K. Z. bieg terminu przedawnienia rozpoczął się z dniem 31 grudnia 2013 r., zatem nawet wydłużony na podstawie art. 51 § 2 k.k.s. termin przedawnienia karalności wykroczenia skarbowego upłynął w dniu 31 grudniu 2016 r. Do tego dnia nie zostało przeciwko K. Z. zakończone prawomocnie postępowanie, a po tej dacie nie może być ono dalej prowadzone. Sąd Okręgowy miał obowiązek uchylenia zaskarżonego wyroku i na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. umorzenia postępowania.

Orzeczenie o kosztach znajduje oparcie w treści przepisu art. 632 pkt 2 kpk.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Herka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Żuk
Data wytworzenia informacji: