Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II AKzw 352/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z 2012-04-23

Sygn. akt II AKzw 352/12

POSTANOWIENIE

Dnia 23 kwietnia 2012r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSA Zdzisław Pachowicz

Protokolant: Beata Kicińska

po rozpoznaniu w sprawie skazanego Z. S. (1)

zażalenia wniesionego przez skazanego

na postanowienie Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 21 lutego 2012r.(V Kow. 125/12/owz)

w przedmiocie odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia

na podstawie art.437 § 1 kpk w zw. z art. 1 § 2 kkw

p o s t a n a w i a

zaskarżone postanowienie uchylić i sprawę przekazać Sądowi Okręgowemu w Świdnicy do ponownego rozpoznania.

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Świdnicy postanowieniem z dnia 21 lutego 2012r. odwołał warunkowe przedterminowe zwolnienie skazanego Z. S. (2) i zarządził wykonanie pozostałej nieodbytej kary pozbawienia wolności, uznając, że popełnienie w okresie próby, tj. w dniu 1 lipca 2011r. umyślnych przestępstw za które wymierzono skazanemu karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania rodzi skutki w postaci obligatoryjnego odwołania warunkowego zwolnienia.

Na powyższe postanowienie złożył zażalenie skazany, w którym podniósł okoliczności dotyczące sytuacji rodzinnej i osobistej. Wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia i nieodwoływanie warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Niezależnie od treści zażalenia należy zauważyć, że Sąd I instancji nie dostrzegł zachodzącego w niniejszej sprawie problemu intertemporalnego. Przepis art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011r. o zmianie ustawy kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 1431) nie uchyla zasady określonej w art. 4 § 1 kk dotyczącej kolizji ustaw w czasie. Zmiana art. 160 § 1 kkw - nakazująca obligatoryjne odwołanie warunkowego zwolnienia w wypadku popełnienia w okresie próby przestępstwa za które orzeczono karę pozbawienia wolności (bez względu na jej postać) - nastąpiła z dniem 1 stycznia 2012r. Natomiast w chwili popełnienia przestępstwa, które skutkowało odwołaniem warunkowego zwolnienia (1 lipca 2011r.) obowiązywał stan prawny, według którego obligatoryjne odwołanie warunkowego zwolnienia mogło nastąpić tylko w wypadku popełnienia w okresie próby przestępstwa umyślnego, za które wymierzono bezwzględną karę pozbawienia wolności. Wynika z tego w sposób oczywisty, że pomiędzy lipcem 2011r., kiedy zostało popełnione przestępstwo, a lutym 2012r., kiedy orzekano o skutkach popełnienia tego przestępstwa, nastąpiła zmiana stanu prawnego w postaci zaostrzenia zasad odwoływania warunkowego przedterminowego zwolnienia. Nowe zasady nie są względniejsze dla skazanego, co oznacza – zgodnie z art. 4 § 1 kk, że nie mogą mieć zastosowania. Obligatoryjne odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia na podstawie art. 160 § 1 pkt 1 kkw możliwe będzie tylko wówczas, gdy w okresie próby, ale po 1 stycznia 2012r., zostało popełnione przestępstwo, za które orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Z uwagi na to, że Sąd I instancji rozpoznał wniosek kuratora jedynie pod kątem obligatoryjnego odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia należało zaskarżone postanowienie uchylić i sprawę przekazać do ponownego rozpoznania w zakresie przesłanek fakultatywnych wymienionych w art. 160 § 2 kkw w brzmieniu poprzednim.

W związku z powyższym postanowiono – jak na wstępie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Bernakiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Zdzisław Pachowicz
Data wytworzenia informacji: