Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Nc 334/17 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie z 2018-10-09

Sygn. III Nc 334/17

POSTANOWIENIE

9 października 2018 r.

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, Wydział III Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR (del.) Rafał Jasiński

po rozpoznaniu 9 października 2018 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości (...) w W. w upadłości likwidacyjnej

przeciwko P. P.

o zapłatę

postanawia:

oddalić wniosek Syndyka Masy Upadłości (...) w W. w upadłości likwidacyjnej o sprostowanie nakazu zapłaty z 27 czerwca 2018 r.

UZASADNIENIE

Powód wniósł o sprostowanie oczywistej omyłek pisarskich zawartych w nakazie zapłaty z 27 czerwca 2018 r. polegających na omyłkowym wskazaniu nazwy powoda, tj. poprzez wskazanie, że roszczenie zasądzone zostaje na rzecz „ Spółdzielczej (...) w W. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w W.” zamiast prawidłowego określenia, że roszczenie zasądzone zostaje na rzecz „Syndyka masy upadłości (...) w W. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w W.” (pkt. 1 oraz 2 tenoru nakazu zapłaty).

Sąd może sprostować w nakazie zapłaty niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki (art. 350 § 1 k.p.c. w zw. z art. art. 353 2 k.p.c.).

Zgodzić się należy z powodem, iż po ogłoszeniu upadłości postępowania sądowe dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez syndyka albo przeciwko niemu (art. 144 ust. 1 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe). Oznacza to, że upadły jest pozbawiony legitymacji formalnej do występowania w tych postępowaniach, która przysługuje wyłącznie syndykowi (wyrok SA w Gdańsku z 28.2.2013 r. V ACa 29/13).

Powyższe nie przesądzało jednak o prawidłowości stanowiska powoda. Skład Sądu orzekający w niniejszej sprawie podzielił stanowisko wyrażone wielokrotnie w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, w tym m.in. w wyroku z 7 października 2004r. sygn. akt IV CK 86/04 (Biul. SN 2005, Nr 2, poz. 15), zgodnie z którym w sprawie, w której syndyk działa na rzecz upadłego świadczenie dochodzone przez syndyka lub przeciwko syndykowi podlega zasądzeniu na rzecz upadłego lub od upadłego. Należy wskazać, iż mimo ogłoszenia upadłości i związanej z tym utraty przez upadłego zarządu oraz możności korzystania i rozporządzania majątkiem stanowiącym masę upadłości, majątek ten należy w dalszym ciągu do upadłego, który w związku z tym pozostaje podmiotem praw i obowiązków wchodzących w skład tego majątku. Jest to przypadek tzw. zastępstwa procesowego pośredniego (substytucji, subrogacji procesowej, podstawienia procesowego), kiedy zastępca działa na rzecz zastąpionego, ale we własnym imieniu. W procesie, w którym syndyk działa na rzecz upadłego, upadły jest więc stroną w znaczeniu materialnym i świadczenie dochodzone przez syndyka podlega zasądzeniu na rzecz upadłego, a dochodzone przeciwko syndykowi podlega zasądzeniu od upadłego.

Z powyższych względów Sąd postanowił jak w sentencji.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Rafał Kwaśniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Rafał Jasiński
Data wytworzenia informacji: