Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVI GC 562/15 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2015-07-10

Sygn. akt XVI GC 562/15

POSTANOWIENIE

Dnia 10 lipca 2015 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Anna Maria Kowalik

po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2015 roku w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...)Company L.P. w H. i (...) Company w P.

przeciwko (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

o nakazanie

w przedmiocie wniosku powoda o udzielenie zabezpieczenie roszczenia, o zabezpieczenie dowodów oraz zobowiązanie pozwanego do udzielenia informacji w trybie art. 286 1 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo własności przemysłowej

postanawia:

1.  udzielić zabezpieczenia roszczenia poprzez:

a)  nakazanie pozwanemu udzielenia powodom informacji za okres 5 lat poprzedzających datę złożenia pozwu oraz od dnia złożenia pozwu do dnia udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji następujących kartridżów atramentowych oznaczonych symbolami :

(...) (...) M., (...) (...) Y., (...) (...) C., (...) (...) B., (...) (...) (...) B., (...) (...) (...) B., (...) (...) (...) B., (...) (...) M., (...) (...) C., (...) (...) Y., (...) (...) (...) M., (...) (...) Y., (...) B., (...) (...) (...) (...)) B., (...) (...) C., R. (...) (...) C., R. (...) (...) B., R. (...) (...) B., R. (...) (...) C., R. (...) (...) B., R. (...) (...) C., R. (...) B., R. (...) (...) R. (...), (...) H. (...) M., H. (...) Y., H. (...) C., H. (...) B., H. (...) B., H. (...) M., H. (...) C., H. (...) Y., H. (...) M., H. (...) Y., H. (...) P. B., H. (...) B., H. (...) C., H. (...) C., H. (...) B., (...) B., H. (...) C., H. (...) B., H. (...) C., H. (...) B., H. (...) (...), H. (...) (...), (...) marki H.P. (...),

(...) (...)stanowiących zamiennik da kartridżów atramentowych, odpowiednio H. (...) M., H. (...) Y., H. (...) C., H. (...) B., H. (...) Y., H. (...) M., H. (...) Y., H. (...) P. B., H. (...) B., H. (...) C., H. (...) (...), H. (...) B., (...) B., H. (...) C., H. (...) B., H. (...) C., H. (...) B., H. (...) B., H. (...) C., H. (...) B., H. (...) C., H. (...) B., H. (...) (...), H. (...) (...), (...) marki H.P. (...);

kartridżów atramentowych, bez względu na użyte oznaczenie, stanowiących zamienniki dla kartridżów atramentowych H. (...) M., H. (...) Y., H. (...) C., H. (...) B., H. (...) Y., H. (...) M., H. (...) Y., H. (...) P. B., H. (...) B., H. (...) C., H. (...) (...), H. (...) B., (...) B., H. (...) C., H. (...) B., H. (...) C., H. (...) B., H. (...) B., H. (...) C., H. (...) B., H. (...) C., H. (...) B., H. (...) (...), H. (...) (...), (...) marki H.P. (...);

poprzez przekazanie powodom:

firm i adresów producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy tych kartridżów, jak również przewidzianych odbiorców hurtowych tych kartridżów i prowadzących ich sprzedaż detaliczną, mających siedzibę zarówno na terytorium RP, jak i poza jej granicami;

ilości tych kartridżów wyprodukowanych, wytworzonych oraz zbytych przez Pozwanego;

ilości tych kartridżów otrzymanych oraz zamówionych przez pozwanego od producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy mających siedzibę zarówno na terytorium RP, jak i poza jej granicami;

ilości tych kartridżów zbytych przez pozwanego zarówno na terytorium RP, jak i poza jej granicami;

wysokości cen uiszczonych i otrzymanych przez pozwanego za te kartridże;

b)  zakazanie pozwanemu importowania, używania, oferowania i wprowadzania do obrotu, na czas trwania procesu, następujących kartridżów atramentowych oznaczonych symbolami: (...) (...) M., (...) (...) Y., (...) (...) C., (...) (...) B., (...) (...) (...) B., (...) (...) (...) B., (...) (...) (...) B., (...) (...) M., (...) (...) C., (...) (...) Y., (...) (...) (...) M., (...) (...) Y., (...) B., (...) (...) (...) (...)) B., (...) (...) C., R. (...) (...) C., R. (...) (...) B., R. (...) (...) B., R. (...) (...) C., R. (...) (...) B., R. (...) (...) C., R. (...) B., R. (...) (...) R. (...), (...) H. (...) M., H. (...) Y., H. (...) C., H. (...) B., H. (...) B., H. (...) M., H. (...) C., H. (...) Y., H. (...) M., H. (...) Y., H. (...) P. B., H. (...) B., H. (...) C., H. (...) C., H. (...) B., (...) B., H. (...) C., H. (...) B., H. (...) C., H. (...) B., H. (...) (...), H. (...) (...), (...) marki H.P. (...);

2. oddalić wniosek w pozostałej części.

SSO Anna Maria Kowalik

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 23 czerwca 2015 roku powodowie (...) Company L.P. w H.oraz (...) Company w P. wnieśli miedzy innymi o zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego o

I.  nakazanie zaniechania naruszania patentu PL(...). ,,Wkład płynowy do doprowadzającego płyn układu’’ udzielonego na rzecz (...) przez Europejski Urząd Patentowy, które to naruszenia polegają na wytwarzaniu, używaniu, importowaniu, oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu kartridżów atramentowych szczegółowo określonych w pozwie;

II.  nakazanie zaniechania naruszania patentu PL(...). ,,Wkład z płynem’’ udzielonego na rzecz (...) przez Europejski Urząd Patentowy, które to naruszenia polegają na wytwarzaniu, używaniu, importowaniu, oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu kartridżów atramentowych szczegółowo opisanych w pozwie;

III.  nakazanie zaniechania naruszania patentu PL(...). ,, Weryfikacja integralności danych pamięci nieulotnej’’ udzielonego na rzecz (...) przez Europejski Urząd Patentowy, które to naruszenia polegają na wytwarzaniu, używaniu, importowaniu, oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu kartridżów atramentowych szczegółowo opisanych w pozwie;

IV.  nakazanie zaniechania naruszania patentu (...). ,,Połączony system klinowania w seri drukarek przeznaczony dla kartridża atramentowego’’, udzielonego na rzecz (...) przez Europejski Urząd patentowy, które to naruszenia polegają na wytwarzaniu, używaniu, importowaniu, oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu kartridżów atramentowych szczegółowo opisanych w pozwie;

V.  nakazanie zaniechania naruszania patentu PL (...) pt. ,,Drukujący pojemnik do drukarki atramentowej’’ udzielonego na rzecz (...) przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, które to naruszenia polegają na importowaniu, używaniu, oferowaniu, i wprowadzaniu do obrotu kartridżów atramentowych szczegółowo opisanych w pozwie;

VI.  nakazanie zaniechania naruszania patentu PL (...) pt. ,,Głowica drukująca drukarki atramentowej’’ udzielonego na rzecz (...) przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, które to naruszenia polegają na importowaniu, używaniu, oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu kartridżów atramentowych szczegółowo opisanych w pozwie;

VII.  nakazanie zaniechania naruszania patentu PL (...) pt.,,Układ do wykrywania błędu w danych odbieranych z pamięci wymiennej części składowej drukarki’’, udzielonego na rzecz (...) przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, które to naruszenia polegają na importowaniu, używaniu, oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu kartridżów atramentowych szczegółowo opisanych w pozwie;

VIII.  nakazanie zaniechania naruszania patentu PL (...) pt.,, Kaseta wyrzucająca kropelki płynu i obwód łączący’’ udzielonego na rzecz (...) przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, które to naruszania polegają na importowaniu, używaniu, oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu kartridżów atramentowych szczegółowo opisanych w pozwie;

B.  wycofanie z obrotu i zniszczenie będących własnością pozwanego bezprawnie wytworzonych wytworów, w których zastosowano rozwiązania techniczne według zastrzeżeń patentowych patentu nr PL(...), PL(...), PL(...), PL(...);

C.  zobowiązanie pozwanego do podania do publicznej wiadomości orzeczenia wydanego w niniejszej sprawie.

Ponadto powodowie wnieśli o:

a)  zabezpieczenie roszczenia poprzez zobowiązanie pozwanego, na podstawie art. 286 1 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo własności przemysłowej (dalej p.w.p), do udzielenia informacji szczegółowo opisanych w pozwie;

b)  zabezpieczenie dowodów na podstawie 286 1 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo własności przemysłowej w sposób opisany w pozwie;

c)  zabezpieczenie roszczeń wymienionych w pkt I i II pozwu poprzez:

- zakazanie pozwanemu, na czas trwania procesu importowania, używania, oferowania, wprowadzania do obrotu, wytwarzania kartridżów szczegółowo opisanych w pozwie;

- zajęcie, na czas trwania procesu, będących własnością pozwanego kartridżów szczegółowo opisanych w pozwie.

W uzasadnieniu wniosku wskazano, iż istotną częścią działalności spółek z grupy (...)jest produkcja i sprzedaż materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, w tym tonerów do drukarek laserowych oraz wkładów atramentowych do drukarek atramentowych tzw. kartridżów. W/w grupa jest jednym z liderów wynalazczości z tytułu licznych patentów. W związku natomiast z faktem udzielenia przez Europejski Urząd Patentowy oraz Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej w/w patentów za bezprawne należało, zdaniem Uprawnionych, uznać działania Obowiązanej polegające na: wytwarzaniu, używaniu, wprowadzaniu do obrotu oraz importowaniu dla tychże celów zamienników kartridżów atramentowych oznaczonych symbolami: (...) (...) M., (...) (...) Y., (...) (...) C., (...) (...) B., (...) (...) (...) B., (...) (...) (...) B., (...) (...) (...) B., (...) (...) M., (...) (...) C., (...) (...) Y., (...) (...) M., (...) (...) (...) Y., (...) (...) (...) B., (...) (...) (...) (...)) B., (...) (...) C. R. (...) (...) C., R. (...) (...) B., R. (...) (...) B., R. (...) (...) C., R. (...) (...) B., R. (...) (...) C., R. (...) B., R. (...) (...) R. (...) oraz innych katridżów atramentowych bez względu na ich nazwę. Zdaniem Uprawnionych bowiem w/w kartridże inkorporują rozwiązania techniczne zawarte w treściach zastrzeżeń patentowych patentów udzielonych Wnioskodawcom, a co za tym idzie naruszają art. 63 p.w.p.

W przedmiocie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia wskazano, iż pozwana spółka przejmuje część rynku, na którym funkcjonują powodowie, tym samym stając się ich konkurencją. Powodowie podkreślili w dalszej kolejności, iż przejmując ich kontrahentów pozwany, nie bazuje na swoim dorobku, a technologiach stworzonych przez nich i odzwierciedlonych w drodze uzyskanych patentów. Dalsze funkcjonowanie na rynku zamienników w/w w petitum wniosku kartridżów spowoduje utratę zaufania partnerów handlowych do (...) Company L.P. w H. oraz (...) Company w P.. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo ukrycia przez pozwanego produktów stanowiących naruszenie patentów, co uniemożliwi w przyszłości wykonanie orzeczenia wydanego przez Sąd.

Sąd zważył co następuje:

Wniosek podlegał oddaleniu w części.

Stosownie do art. 730 i 730 1 k.p.c. przesłankami ustawowymi zabezpieczenia roszczenia są uwiarygodnienie roszczenia, tj. uprawdopodobnienie jego zasadności oraz uprawdopodobnienie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Tak wskazane warunki dopuszczalności zabezpieczenia muszą istnieć łącznie, co oznacza, że brak chociażby jednej z nich powoduje, że zabezpieczenie roszczenia jest niedopuszczalne. Sąd ponadto związany jest treścią wniosku o zabezpieczenie, a więc również wskazanym w nim sposobem zabezpieczenia, który winien być skonkretyzowany i odpowiada podobnym celom jak dokładne oznaczenie w pozwie dochodzonego żądania. W pierwszej kolejności wskazania wymaga, iż uprawdopodobnienie roszczenia odpowiada obowiązkowi uprawdopodobnienia wiarygodności roszczenia. Uprawdopodobnienie roszczenia w postępowaniu zabezpieczającym, przy uwzględnieniu treści art. 243 k.p.c. oznacza, że uprawniony przedstawił i należycie uzasadnił twierdzenia, które stanowią podstawę dochodzonego roszczenia. Należy przyjąć, że roszczenie jest uprawdopodobnione, jeżeli prima facie istnieje znaczna szansa na jego istnienie. Wymóg uprawdopodobnienia roszczenia natomiast oznacza konieczność uprawdopodobnienia faktów, z których jest ono wywodzone.

Rzeczą powodów było w przedmiotowej sprawie przytoczenie takich twierdzeń popartych uwiarygodnionymi wnioskami dowodowymi, z których będzie wynikać, że dane roszczenie im przysługuje, a wskazane przez nich okoliczności, po przeprowadzeniu pobieżnej analizy zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, okażą, się należycie uprawdopodobnione. Przy ocenie prawdopodobieństwa istnienia roszczenia nie można abstrahować od tego, czy fakty przytoczone przez Uprawnionych tworzą to roszczenie w świetle istniejących przepisów prawa. Z kolei wiarygodność roszczenia musi sprowadzać się nie tylko do podstawy faktycznej, lecz także prawnej.

Na gruncie art. 63 p.w.p. przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe, zawarte w opisie patentowym. Opis wynalazku i rysunki mogą natomiast służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych. Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym.

Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 287 p.w.p uprawniony z patentu, którego patent został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego patent zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku. Ponadto na gruncie art. 286 p.w.p Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu.

Przenosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy Sąd po zbadaniu i rozważeniu przedstawionego przez powodów materiału dowodowego stwierdził, iż uprawdopodobnili oni w sposób dostateczny istnienie w/w roszczenia stanowiącego podstawę do udzielenia zabezpieczenia jedynie w części, w jakiej enumeratywnie oznaczyli produkty naruszające prawa patentowe.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że powodom przysługują prawa wynikające z patentów o numerach: PL(...), PL(...), PL(...), (...), PL (...), PL (...), Pl (...), PL (...). Ponadto ochrona patentowa jeszcze nie wygasła, a zatem zachowana została również przesłanka temporalna. Pozwana spóła natomiast wprowadza do obrotu i importuje kartridże atramentowe, które inkorporują rozwiązania techniczne wskazane w zastrzeżeniach patentowych zakreślonych w ich opisach patentowych, tym samym naruszając prawa wyłączne powodów wynikające z decyzji patentowych. Powyższe okoliczności wynikają w szczególności z: dokumentów patentowych, wyciągów z rejestrów patentowych, wyciągów z Wiadomości Urzędu Patentowego, raportów z dnia 27 lutego 2015 r. oraz 24 kwietnia 2015 roku, 28 kwietnia 2015 roku, protokołów zasobników tuszy oraz faktur zakupu kartridżów atramentowych pozwanego załączonych do wniosku.

W pozostałym zakresie, w jakim doszło do oddalenia przedmiotowego wniosku, wskazania wymaga, iż Sąd, a w dalszej kolejności organy wykonujące orzeczenia Sądu nie są władne do określenia granic roszczenia. Ciężar dowodu w tym zakresie, zgodnie z ogólną zasada zawartą w art. 6 k.c. leży bowiem na stronie, która wywodzi z nich korzystne dla siebie skutki prawne. W związku z powyższym Sąd nie był zobligowany do sprecyzowania w pozostałym zakresie, które z towarów pozwanego naruszają patenty powodów. W tym zakresie bowiem za niewystarczające należało uznać wskazanie powodów zawarte w petitum wniosku, iż żądają zabezpieczenia roszczenia poprzez zakazanie pozwanemu, na czas trwania procesu, importowania, używania, oferowania i wprowadzania do obrotu oraz zakazanie wytwarzania na czas trwania procesu będących własnością pozwanego kartridżów atramentowych, „bez względu na użyte oznaczenie, stanowiących zamienniki dla kartridżów atramentowych” oznaczonych symbolami wymienionymi we wniosku, w których zastosowano rozwiązania techniczne według zastrzeżeń patentowych patentu nr PL(...), PL(...), PL(...), PL(...). Powodowie winni byli bowiem wyróżnić wszelkie produkty pozwanego naruszające jego patenty i przedłożyć dokumenty przynajmniej stwarzające podstawę do uznania roszczenia w tym zakresie za prawdopodobne, aby po wydaniu orzeczenia przez Sąd możliwe stało się jego wykonanie. Koniecznym zatem w tym zakresie stało się oddalenie wniosku.

Drugą przesłanką udzielenia zabezpieczenia jest istnienie interesu prawnego w jego uzyskaniu. Zgodnie z § 2 art. 730 1 k.p.c. interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia roszczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

W kontekście powyższych rozważań uznać należy, iż powodowie uprawdopodobnili istnienia interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Przede wszystkim za relewantne należy uznać twierdzenie powodów jakoby dalsze oferowanie i wprowadzanie przez pozwanego produktów naruszających patenty powodów powodowało przejmowanie ich kontrahentów. Byłoby to zgodne z zasadami uczciwej konkurencji gdyby nie fakt, iż pozwany, nie bazuje na swoim dorobku, a technologiach stworzonych przez powodów i odzwierciedlonych w drodze uzyskanych patentów. Korzystanie z technologii pozwanych ponadto może mieć wpływ na utratę zaufania do marki (...)nie tylko wśród konsumentów, ale również partnerów handlowych powodów. Istotną okolicznością wskazującą na interes prawny powodów w udzieleniu zabezpieczenia jest również niebagatelna skala działalności pozwanego, a co za tym idzie uzyskiwanie znacznych korzyści z rozwiązań technicznych powodów.

Odnosząc się do sposobów zabezpieczenia wskazanych przez powodów w petitum wniosku. Zgodnie z art. 755 § 1 k.p.c. jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych dla zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, zatem tych wskazanych w art. 747 k.p.c. W myśl art. 738 k.p.c. natomiast Sąd jest związany zarówno treścią wniosku o zabezpieczenia, a więc wskazanym w nim sposobem zabezpieczenia również. Oznacza to, że Sąd nie może zastosować środka zabezpieczenia niewskazanego przez stronę i orzec ponad żądanie. Dopuszczalne jest jednak, w ramach granic wniosku o zabezpieczenie, udzielenie zabezpieczenia w mniejszym zakresie, niż żądał tego uprawniony, poprzez: zabezpieczenie części roszczenia, zmniejszenie żądanego sposobu zabezpieczenia lub oznaczenie mniejszej sumy zabezpieczenia.

Wobec powyższego wskazania wymaga w pierwszej kolejności, iż Sąd zabezpieczył roszczenie pozwanych jedynie w części wobec okoliczności, iż powodowie w sposób precyzyjny nie sformułowali wszystkich oznaczeń towarów naruszających ich patenty. Sąd zwrócił uwagę na argumentację, iż pozwany oferuje produkty naruszające patenty powodów wyróżnione enumeratywnie we wniosku zmieniając ciągle ich oznaczenia, jednakże to w gestii powodów leżało takie sformułowanie wniosku, które pozwalałoby na jego wykonanie, o czym powyżej. Sąd oraz organy wykonujące w dalszej części orzeczenie bowiem nie są zobligowane do badania na nowo przesłanek z art. 63 p.w.p w stosunku do każdego z kartridżów atramentowych wyprodukowanych przez pozwanego. Organy egzekucyjne wykonują w pełnym zakresie treść orzeczenia Sądu i istotnym jest w związku z tym precyzyjne i konkretne sformułowanie jego treści, nie budzące zastrzeżeń, co do jego zakresu. Sąd zabezpieczył roszczenie w pozostałym zakresie wobec faktu, iż powodowie uprawdopodobnili zarówno istnienie roszczenie, jak również interesu prawnego w uwzględnionym zakresie, a zakazanie pozwanemu importowani, używania, oferowania i wprowadzania do obrotu ściśle oznaczonych kartridżów na czas trwania postępowania nie stanowi niewspółmiernego obciążenia dla pozwanego, w przeciwieństwie do zakazania pozwanemu wytwarzania kartridżów opisanych w pozwie. Zdaniem Sądu uwzględnienie wniosku w pozostałej części jest wystarczające do zabezpieczenia interesów powodów na czas trwania postępowania.

Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 730 1 k.p.c. postanowił jak w pkt 1 i 2 sentencji postanowienia. Na gruncie art. 733 k.p.c. należało natomiast orzec w pkt 3 sentencji orzeczenia.

Z kolei na podstawie art. 286 1 ust. 1 pkt 2 p.w.p Sąd zabezpieczył roszczenie powodów poprzez zobowiązanie pozwanego do udzielenia informacji za okres 5 lat poprzedzających datę złożenia pozwu oraz od dnia złożenia pozwu do dnia udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji następujących kartridżów atramentowych opisanych szczegółowo w pozwie.

Natomiast Sąd nie znalazł podstaw do uwzględnienia wniosku powodów w zakresie zabezpieczenia dowodów, na podstawie art. 286 1 ust. 1 pkt 1 p.w.p, w sposób opisany w pozwie, albowiem powodowie nie wykazali, aby istniało niebezpieczeństwo usunięcia dowodów przez pozwanego w toku procesu.

SSO Anna Maria Kowalik

ZARZĄDZENIE

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Maria Kowalik
Data wytworzenia informacji: