Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 125/18 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Lubaczowie z 2018-09-17

Sygn. akt I C 125/18

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 23 sierpnia 2018 roku

Powód (...) Bank Polska S.A. we W. wnosił o zasądzenie od I. i G. T. solidarnie kwoty 20.1800,93 zł. z umownymi odsetkami za opóźnienie od dnia 10 marca 2017 roku od kwoty 16.634,69 zł niespłaconej pożyczki gotówkowej.

Pozwana nie kwestionowała zobowiązania, jednocześnie deklarowała gotowość spłaty w odpowiednich ratach, zwłaszcza, że posiada nieprawomocnie zasądzoną wierzytelność w kwocie ponad 50.000 zł ale termin rozprawy apelacyjnej wyznaczono dopiero na przyszły rok. Jednocześnie podała, że pozwany, jej mąż który był poręczycielem kredytu odpowiada wraz z nią majątkiem wspólnym i aktualnie pracuje zagranicą.

Zważywszy że zobowiązanie dotyczyło majątku wspólnego sąd odstąpił od wydania wyroku zaocznego wobec pozwanego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

(...) Bank (...) S.A. we W. zawarł z pozwanymi w dniu 1 grudnia.2014 r. umowę o pożyczkę gotówkową na kwotę 25.290,22 zł, z której pozwani się nie wywiązali.

Oświadczeniem z dnia 16.03.2017 r, bank wypowiedział dłużnikom umowę.

Na dzień 9.03.2018 roku dług pozwanych wynosił w sumie kwotę 20.180,93 zł.

(dowód: umowa kredytu k. 20-26, wypowiedzenie umowy k. 27, wyciąg z ksiąg banku k. 18-19 ).

Przeprowadzone w sprawie dowody nie budząc wątpliwości co do stwierdzania rzeczywistego stanu rzeczy, pozostawały wiarygodne i pozwoliły na ustalenie oczywistego oraz bezspornego stanu faktycznego.

Sąd zważył co następuje:

Jak stanowi art. 69 ust. 1 ustawy Prawo bakowe (Dz.U. 2012.1376 tj.), przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Zgodnie z art.78 prawa bankowego , Do umów pożyczek pieniężnych zawieranych przez bank stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zabezpieczenia spłaty i oprocentowania kredytu.

Wobec niewywiązania się pozwanych pożyczkobiorców z umowy, Sąd zasądził na rzecz powoda należność dochodzoną pozwem..

Ponieważ pozwani przegrali proces w całości, o kosztach orzeczono na podstawie art. 98 kpc.

ZARZĄDZENIE

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Złonkiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lubaczowie
Data wytworzenia informacji: