Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 472/18 - wyrok Sąd Rejonowy w Łańcucie z 2019-06-25

Sygn. akt I C 472/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 czerwca 2019 r.

Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: Prezes SR Beata Faff

Protokolant: Beata Młynek

po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2019 r. w Łańcucie

na rozprawie

sprawy z powództwa D. S.

przeciwko A. B. i G. B., prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (...) s.c. (...) z siedzibą w Ł.

o zapłatę 25.000 zł

I./ zasądza od pozwanych A. B. i G. B., prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (...) s.c. (...) z siedzibą w Ł., solidarnie, na rzecz powoda D. S. kwotę 17.870,16 zł (siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych 16/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24.06.2018 r. do dnia zapłaty,

II./ w pozostałej części powództwo oddala,

III./ zasądza od pozwanych A. B. i G. B., prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (...) s.c. (...) z siedzibą w Ł., solidarnie na rzecz powoda D. S. kwotę 6.478,82 zł (sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych 82/100) tytułem zwrotu części kosztów postępowania, w tym kwotę 3.617,00 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego powoda,

IV./ nakazuje ściągnąć od :

- powoda D. S. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Łańcucie kwotę 8,78 zł (osiem złotych 78/100)

- pozwanych A. B. i G. B., prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (...) s.c. (...) z siedzibą w Ł., solidarnie, na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Łańcucie kwotę 138,13 zł (sto trzydzieści osiem złotych 13/100)

tytułem części kosztów związanych z ustną opinią biegłego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Osinko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Łańcucie
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Faff
Data wytworzenia informacji: