Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 74/15 - postanowienie, protokół Sąd Rejonowy w Łańcucie z 2015-06-23

Sygn. akt I C 74/15

PROTOKÓŁ

-wypis z protokołu-

Dnia 23 czerwca 2015 r.

Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodnicząca: SSR Grażyna Worek

Protokolant: sekr. sądowy Justyna Bester - Babka

na posiedzeniu jawnym rozpoznał sprawę z powództwa A. C., D. C.

przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W.

o zapłatę

Posiedzenie rozpoczęto o godz.13:40 zakończono o godz. 13:55

Po wywołaniu sprawy stawili się:

Powód D. C. - osobiście.

Powódka nie stawiła się prawidłowo zawiadomiona.

Staje pełnomocnik powodów r. pr. S. M.

Za pozwanego Towarzystwo (...) S.A. w W. - apl. radcowski W. U..

W tym miejscu strony oświadczają, że są skłonne zawrzeć ugodę w sprawie i zawierają ugodę następującej treści.

U G O D A:

1./ pozwane Towarzystwo (...) S.A. w W. zobowiązuje się zapłacić na rzecz powodów D. C. i A. C. kwoty po 4500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych) tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania płatne do dnia 7.07.2015r.,

2./ pozwane Towarzystwo (...) S.A. w W. zobowiązuje się zapłacić na rzecz powoda D. C. kwotę 234,00 zł (dwieście trzydzieści cztery złote) tytułem zwrotu połowy wpisu oraz kwotę 600,00 zł (sześćset złotych) tytułem zwrotu połowy kosztów zastępstwa procesowego, płatne do dnia 7.07.2015r.,

3./ pozwane Towarzystwo (...) S.A. w W. zobowiązuje się zapłacić na rzecz powódki A. C. kwotę 225,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć złotych) tytułem zwrotu połowy wpisu oraz kwotę 600,00 zł (sześćset złotych) tytułem zwrotu połowy kosztów zastępstwa procesowego, płatne do dnia 7.07.2015r.,

4./w związku z zawarciem powyższej ugody powodowie A. C. i D. C. oświadczają, iż ich roszczenia z tytułu wypadku komunikacyjnego z dnia 28.09.2014r. w Ł. wyczerpują się.

(…)

Sygn. akt I C 74/15

POSTANOWIENIE

Dnia 23 czerwca 2015 roku

Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodnicząca: SSR Grażyna Worek

Protokolant: sekr. sądowy Justyna Bester - Babka

po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2015r. w Łańcucie

na rozprawie

sprawy z powództwa A. C., D. C.

przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W.,

o zapłatę

p o s t a n a w i a :

I.  umorzyć postępowanie,

II.  kosztami postępowania obciążyć powodów.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Osinko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Łańcucie
Osoba, która wytworzyła informację:  Grażyna Worek
Data wytworzenia informacji: