Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 62/15 - postanowienie, protokół Sąd Rejonowy w Łańcucie z 2015-09-30

Sygn. akt I C 62/15

PROTOKÓŁ

-wypis z protokołu-

Dnia 30 września 2015 r.

Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodnicząca: SSR Grażyna Worek

Protokolant: sekr. sądowy Justyna Bester - Babka

na posiedzeniu jawnym rozpoznał sprawę z powództwa M. S.

przeciwko (...) A. S. z siedzibą w P.

o zapłatę

Posiedzenie rozpoczęto o godz.12:00 zakończono o godz. 12:15

Po wywołaniu sprawy stawili się:

Powódka M. S. - osobiście.

Nie stawił się pełnomocnik powoda r.pr. B. K..

Za pozwanego (...) A. S. – staje pełnomocnik pozwanego r. pr. E. K..

Strony widzą możliwość ugodowego załatwienia sporu i zawierają ugodę następującej treści:

I.  (...) A. S. z siedzibą w P., działająca przez (...)Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w W. zapłaci na rzecz powódki M. S. kwotę 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) tytułem dopłaty zadośćuczynienia za krzywdy doznane przez powódkę M. S. w wypadku z dnia 12 grudnia 2012 r;

II.  (...) A. S. z siedzibą w P., działająca przez (...) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w W. zapłaci na rzecz powódki M. S. kwotę 1.200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych) tytułem połowy kosztów zastępstwa procesowego oraz kwotę 625,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć złotych) tytułem połowy opłaty od pozwu;

III.  (...) A. S. z siedzibą w P., działająca przez (...)Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w W. wypłaci kwoty wskazane w punkcie I i II w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej ugody na rachunek bankowy powódki;

IV.  Powódka M. S. zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu zdarzenia z dnia 12 grudnia 2012 r. względem (...) A. S. z siedzibą w P., działającej przez (...) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w W. oraz sprawcy zdarzenia;

V.  Powódka M. S. oświadcza, iż zawarcie niniejszej ugody i wypłata kwot wskazanych w punkcie I i II zaspokaja jej wszelkie roszczenia dotyczące zdarzenia z dnia 12 grudnia 2012 r. opisanego w punkcie I, względem (...) A. S. z siedzibą w P., działającej przez (...) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w W. oraz sprawcy zdarzenia;

VI.  Powódka M. S. oświadcza, że stan faktyczny jak i prawny sprawy jest jej znany, nie budzi wątpliwości i oświadcza, że ma świadomość skutków prawnych wynikających z ugody tj. wygaśnięcia wszelkich roszczeń w zakresie wskazanym w punkcie V ugody, wynikających z opisanego w punkcie I ugody zdarzenia. Powódka M. S. oświadcza również, iż do ugody przystąpiła dobrowolnie.

(…)

Sygn. akt I C 62/15

POSTANOWIENIE

Dnia 30 września 2015 roku

Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodnicząca: SSR Grażyna Worek

Protokolant: sekr. sądowy Justyna Bester - Babka

po rozpoznaniu w dniu 30 września 2015r. w Łańcucie

na rozprawie

sprawy z powództwa M. S.

przeciwko (...) A. S. z siedzibą w P.

o zapłatę

p o s t a n a w i a :

I.  umorzyć postępowanie,

II.  kosztami postępowania w kwocie 625,00 zł (sześćset dwadzieścia pięć złotych) obciążyć powódkę.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Osinko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Łańcucie
Osoba, która wytworzyła informację:  Grażyna Worek
Data wytworzenia informacji: