Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 175/15 - wyrok Sąd Rejonowy w Lesku z 2016-03-24

Sygn. akt. II K 175/15

1 Ds 528/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 marca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Lesku, II Wydział Karny, w składzie:

Przewodniczący SSR Jacek Łukasik

Protokolant Adrian Dżugan

po rozpoznaniu na rozprawach w dniach 14.01.2016r. i 17.03.2016r.

sprawy

J. L. s. L. i M. z d. M., ur. (...) w R., PESEL (...)

oskarżonego o to, że:

w dniu 22 marca 2014 roku w m. Z., woj. (...) działając z góry powziętym zamiarem, zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w łącznej kwocie 49.000 złotych w ten sposób, że wykorzystując hasło i login do firmowego konta bankowego swojej żony U. L., wiedząc o tym, że nie ma prawa do zgromadzonych na nim środków finansowych, przekazał je w trzech transzach przelewami na wspólne konto bankowe, a następnie na konto bankowe własności swojego ojca L. L. (2), a to:

- kwotę 12.000 złotych tytułem pokrycia kosztów związanych z wynajęciem rzeczoznawców majątkowych i adwokata,

- kwotę 18.000 złotych tytułem zwrotu kosztów zakupu mieszkania,

- kwotę 19.000 złotych tytułem zwrotu kosztów zakupu samochodu marki F. (...) czy działał na szkodę U. L.

tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

u z n a j e

I. oskarżonego J. L. za winnego tego, że w dniu 22 marca 2014 roku w m. Z., woj. (...), zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w łącznej kwocie 49.000 złotych w ten sposób, że wykorzystując hasło i login do firmowego konta bankowego swojej żony U. L., wiedząc o tym, że nie ma prawa do zgromadzonych na nim środków finansowych, przekazał je w trzech transzach przelewami na wspólne konto bankowe, a następnie na konto bankowe własności swojego ojca L. L. (2), a to:

- kwotę 12.000 złotych tytułem pokrycia kosztów związanych z wynajęciem rzeczoznawców majątkowych i adwokata,

- kwotę 18.000 złotych tytułem zwrotu kosztów zakupu mieszkania,

- kwotę 19.000 złotych tytułem zwrotu kosztów zakupu samochodu marki F. (...) czy działał na szkodę U. L.

co stanowi przestępstwo z art. 278 § 1 kk i za to na podstawie art. 278 § 1 kk

s k a z u j e

go na karę 10 ( dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

II. na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk w zw. z art. 4 § 1 kk oraz art. 70 § 1 kk
w
a r u n k o w o z a w i e s z a oskarżonemu J. L. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności na okres próby 3 ( trzech) lat,

III. na podstawie art. 72 § 2 kk zobowiązuje oskarżonego J. L. do naprawienia na rzecz pokrzywdzonej szkody w całości przez zapłatę na rzecz pokrzywdzonej U. L. kwoty 49.000,00 (czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych w terminie 6 (sześciu) miesięcy od uprawomocnienia się wyroku,

IV. na podstawie art. 627 kpk i §14 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 pkt 3 i 4 i § 7 i § 16 oraz §2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1348)
z a s ą d z a od oskarżonego J. L. na rzecz oskarżycielki posiłkowej U. L. kwotę 1 212 (jeden tysiąc dwieście dwanaście) złotych tytułem poniesionych wydatków w związku z ustanowieniem pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,

V. na podstawie art. 627 kpk oraz art. 2 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych z a s ą d z a od oskarżonego J. L. na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w całości oraz opłatę sądową w kwocie 180 (sto osiemdziesiąt) złotych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aldona Krystyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lesku
Osoba, która wytworzyła informację:  Jacek Łukasik
Data wytworzenia informacji: