Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 1081/14 - postanowienie Sąd Rejonowy w Trzciance z 2016-09-06

Sygn. akt I Ns 1081/14

POSTANOWIENIE

Dnia 6 września 2016 roku

Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny

w następującym składzie :

Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski

Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks

po rozpoznaniu dnia 6 września 2016 roku w Trzciance

na rozprawie

sprawy z wniosku B. B. i M. B.

przy uczestnictwie (...) Sp. z o.o.,

o ustanowienie służebności przesyłu i wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu

1.obciąża nieruchomość położoną w miejscowości S., Gmina T., Powiat C.- (...), Woj. (...), o powierzchni 8.57.00 ha, działki nr (...) (w księdze wieczystej oznaczone jako 84), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Trzciance V Wydział Ksiąg Wieczystych w Trzciance prowadzi księgę wieczystą (...) na rzecz (...) Sp. z o.o. oraz jej następców prawnych służebnością przesyłu polegająca na tym, iż (...) Sp. z o.o. oraz jej następcy prawni będą prowadzić eksploatację sieci przesyłowych przebiegających przez działki numer (...) położone w miejscowości S., w graniach zakreślonych w opinii biegłego Z. Ż. z dnia 7 grudnia 2015 roku - w szczególności w załączniku do opinii nr (...) zawierającym mapę pasów ochronnych linii przesyłowej - stanowiącej integralną część niniejszego postanowienia, w tym będą mieli prawo swobodnego wstępu i dojazdu do urządzeń przesyłowych w celu wykonania prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych, modernizacyjnych i remontowych oraz usuwania ewentualnych awarii sieci przesyłowej i jej rozbudowy, w tym wymiany urządzeń i przewodów, wprowadzania nowych obwodów elektrycznych z urządzeń już istniejących, przyłączania do sieci nowych podmiotów z istniejącej infrastruktury przesyłowej, w ramach przestrzennych ustanowionej służebności i z minimalizacją uciążliwości dla każdorazowego właściciela opisanej wyżej nieruchomości, natomiast każdorazowy właściciel opisanej wyżej nieruchomości będzie miał obowiązek znoszenia ograniczeń i zakazów wynikających z istnienia urządzeń wchodzących w skład sieci, kabla elektroenergetycznego, a także korzystania z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń przesyłowych, ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska,

2.obciąża nieruchomość położoną w miejscowości S., Gmina T., Powiat C.- (...), Woj. (...), o powierzchni 1.18.28 ha, działka nr (...), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Trzciance V Wydział Ksiąg Wieczystych w Trzciance prowadzi księgę wieczystą (...) na rzecz (...) Sp. z o.o. oraz jej następców prawnych służebnością przesyłu polegająca na tym, iż (...) Sp. z o.o. oraz jej następcy prawni będą prowadzić eksploatację sieci przesyłowych przebiegających przez działkę numer (...) położoną w miejscowości S., w graniach zakreślonych w opinii biegłego Z. Ż. z dnia 7 grudnia 2015 roku - w szczególności w załączniku do opinii nr (...) zawierającym mapę pasów ochronnych linii przesyłowej - stanowiącej integralną część niniejszego postanowienia, w tym będą mieli prawo swobodnego wstępu i dojazdu do urządzeń przesyłowych w celu wykonania prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych, modernizacyjnych i remontowych oraz usuwania ewentualnych awarii sieci przesyłowej i jej rozbudowy, w tym wymiany urządzeń i przewodów, wprowadzania nowych obwodów elektrycznych z urządzeń już istniejących, przyłączania do sieci nowych podmiotów z istniejącej infrastruktury przesyłowej, w ramach przestrzennych ustanowionej służebności i z minimalizacją uciążliwości dla każdorazowego właściciela opisanej wyżej nieruchomości, natomiast każdorazowy właściciel opisanej wyżej nieruchomości będzie miał obowiązek znoszenia ograniczeń i zakazów wynikających z istnienia urządzeń wchodzących w skład sieci, kabla elektroenergetycznego, a także korzystania z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń przesyłowych, ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska,

3.tytułem jednorazowego wynagrodzenia za obciążenie nieruchomości służebnościami przesyłu opisanymi wyżej, zasądza od uczestnika (...) Sp. z o.o. na rzecz wnioskodawców B. B. i M. B. solidarnie kwotę 51.091 zł (pięćdziesięciu jeden tysięcy dziewięćdziesięciu jeden złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się postanowienia do dnia zapłaty,

4.w pozostałym zakresie wniosek oddala,

5.kosztami postępowania obciąża uczestnika (...) Sp. z o.o. i z tego tytułu zasądza od uczestnika (...) Sp. z o.o.:

- na rzecz wnioskodawców M. B. i B. B. solidarnie kwotę 4.377,15 zł (czterech tysięcy trzystu siedemdziesięciu siedmiu złotych piętnastu groszy),

- na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Trzciance kwotę 11,40 zł (jedenastu złotych czterdziestu groszy).

/-/ S.S.R. Piotr Chrzanowski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Furs
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Trzciance
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: