Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 179/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koninie z 2014-11-13

Sygnatura akt I Ns 179/14

POSTANOWIENIE

K., dnia 13-11-2014 r.

Sąd Okręgowy w K., Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Jolanta Tembłowska

Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Urban

po rozpoznaniu w dniu 13.11. 2014r. w K.

na rozprawie

z wniosku R. P.

przy uczestnictwie T. B.

w trybie art. 111§ 1 ustawy kodeks wyborczy

postanawia:

oddalić wniosek

Jolanta Tembłowska

Sygn. akt I Ns 179/14

UZASADNIENIE

Wnioskodawca R. P. wniósł o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym na podstawie przepisów o Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w związku z art. 2 ust 2 ustawy z 20 czerwca 2002 o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta następującej treści:

1. ZakazanieTeresie B. rozpowszechniania na portalu (...) wschodniej Lm.K. w regionie K. w temacie „kto na Wójta Gminy K.???” , oraz na stronie internetowej nieprawdziwych informacji o wnioskodawcy:

- że „to najgorszy kandydat zwolniony za korupcję w Starostwie, na kasę leci znam go dobrze, wiem że kasa dla niego najważniejsza”

- że „po znajomości po pół roku wrócił do pracy w Starostwie”

- że „przywłaszczył sobie działki budowlane, które były Wspólnotą Wiejską”

2. Nakazanie T. B. sprostowania tych informacji poprzez zamieszczenie ogłoszenia w najbliższym wydaniu (...) wraz z przeproszeniem wnioskodawcy

3. Nakazanie uczestniczce T. B. wpłacenia kwoty 10.000,00 złotych na rzecz instytucji charytatywnej – Domu Pomocy Społecznej w K.

4. Obciążenie uczestniczki T. B. kosztami sądowymi

Uczestniczka prawidłowo zawiadomiona nie stawiła się na terminie rozprawy.

Sąd ustalił i zważył co następuje:

R. P. jest zarejestrowanym kandydatem na stanowisko wójta gminy K.. W dniach 6 i 11 listopada 2014r na portalu LM K. , region K. oraz na stronie internetowej h. nasze miasto. pl. ukazały się wpisy od autora oznaczonego jako „gość”, „goś”,” j.gość”. załączone do wniosku na kartach 5,6,7 .

T. B. jest byłą teściową córki wnioskodawcy . W 2012 r w Sądzie Rejonowym w K. wnioskodawca założył sprawę o pomówienie go na portalu LM przeciwko uczestniczce. W toku postępowania ustalono IP komputera , dane właściciela , którym była uczestniczka. Wnioskodawca cofnął pozew, albowiem uczestniczka podała, że komputer jest w sklepie i każdy z pracowników ma do niego dostęp.

Art.111§1 kodeksu wyborczego stanowi , że jeżeli rozpowszechniane, w tym również w prasie w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.), materiały wyborcze, w szczególności plakaty, ulotki i hasła, a także wypowiedzi lub inne formy prowadzonej agitacji wyborczej, zawierają informacje nieprawdziwe, kandydat lub pełnomocnik wyborczy zainteresowanego komitetu wyborczego ma prawo wnieść do sądu okręgowego wniosek o wydanie orzeczenia:

1) zakazu rozpowszechniania takich informacji;

2) przepadku materiałów wyborczych zawierających takie informacje;

3) nakazania sprostowania takich informacji;

4) nakazania publikacji odpowiedzi na stwierdzenia naruszające dobra osobiste;

5) nakazania przeproszenia osoby, której dobra osobiste zostały naruszone;

6) nakazania uczestnikowi postępowania wpłacenia kwoty do 100.000 złotych na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Przede wszystkim należy wskazać, że wnioskodawca nie wykazał, aby autorem jakichkolwiek wpisów załączonych do wniosku na stronach 5, 6 i 7 akt była uczestniczka. R. P. wniosek, iż napisała je T. B. wywodzi z tego, iż styl spisów jest tożsamy z innymi wpisami, które w jego ocenie obrażały go, pomawiały, na przestrzeni ostatnich lat i w związku z którymi wytoczył uczestniczce sprawę cywilną przed Sądem Rejonowym w K., która po oświadczeniu T. B., iż komputer na którym były wpisy napisane przed 2012 rokiem nie są jej autorstwa, bo komputer jest w sklepie i każdy z pracowników ma do niego dostęp.

Rzeczą Sądu prowadzącego postępowanie w sprawie z wniosku w trybie art. 111 kodeksu wyborczego jest rozpoznanie w czasie zakreślonym w/w przepisem żądania, a nie poszukiwanie kto winien być uczestnikiem postepowania, gdyż taki obowiązek ciąży na wnioskodawcy.

Wnioskodawca nie wykazał skutecznie, aby autorem wpisów objętych żądaniem wniosku była uczestniczka. Powoływanie się na zachowanie uczestniczki- byłej teściowej jego córki i wskazywanie na podobieństwo stylu nie jest wystarczającym dowodem pozwalającym na przypisanie autorstwa wpisów uczestniczce.

Mając powyższe ma uwadze Sąd uznając, że w toku niniejszego postępowania wnioskodawca nie wykazał, aby autorem wpisów zacytowanych w uzasadnieniu wniosku była uczestniczka złożony wniosek oddalił.

Jolanta Tembłowska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Górska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Koninie
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Tembłowska
Data wytworzenia informacji: