Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 1613/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2012-09-26

POSTANOWIENIE

Dnia 26 września 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Bogdan Wysocki (spr.)

Sędziowie: SA Mikołaj Tomaszewski, SA Bogusława Żuber

po rozpoznaniu w dniu 26 września 2012 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi R. P.

o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem w sprawie XII C 1958/99 w sprawie z powództwa R. P. przeciwko PZU o zapłatę

na skutek zażalenia skarżącego

na postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 11 kwietnia 2012 r., sygn. akt: XII C 2262/09

postanawia:

oddalić zażalenie.

Mikołaj Tomaszewski Bogdan Wysocki Bogusława Żuber

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Poznaniu umorzył postępowanie wywołane zażaleniem na postanowienie z dnia 23 kwietnia 2010 r. o odrzuceniu zażalenia, umorzył postępowanie wywołane zażaleniem na postanowienie z dnia 29 września 2010 r. o odrzuceniu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, umorzył postępowanie wywołane zażaleniem na postanowienie z dnia 13 grudnia 2010 r. o oddaleniu wniosku o wyłączenie sędziego, umorzył postępowanie wywołane zażaleniem na postanowienie z dnia 8 lipca 2011 r. o odrzuceniu zażalenia, umorzył postępowanie wywołane zażaleniem na zarządzenie z dnia 25 lipca 2011 r. w przedmiocie wymiaru opłaty od zażalenia, umorzył postępowanie wywołane zażaleniem na zarządzenie z dnia 21 grudnia 2011 r. o zwrocie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. W uzasadnieniu orzeczenia wskazał, że zarządzeniem z dnia 15 lutego 2010 r. skarżącemu została zwrócona skarga o wznowienie postępowania. Zarządzenie to jest prawomocne z dniem 15 marca 2012 r. Wobec tego rozpoznanie wniesionych przez powoda zażaleń stało się tym samym zbędne.

Zażalenie na to postanowienie złożył powód, wniósł o jego uchylenie w całości jako niezgodnego ze stanem faktycznym i prawnym.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie okazało się niezasadne i nie zasługiwało na uwzględnienie.

W toku kontroli instancyjnej stwierdzono, że zaskarżone postanowienie zostało wydane na podstawie i w granicach prawa. Zastosowane przepisy zostały precyzyjnie wskazane w uzasadnieniu powołanego orzeczenia Sądu Okręgowego.

Powód w zażaleniu nie podniósł żadnych zarzutów, nie wskazał na istnienie jakichkolwiek uchybień popełnionych przez Sąd pierwszej instancji.

Żalący nie kwestionował, że zarządzenie z dnia 15 lutego 2010 r. o zwrocie skargi o wznowienie postępowania jest prawomocne. Wobec tego rozpoznanie wniesionych przez powoda zażaleń stało się tym samym zbędne.

Z wyżej przytoczonych względów Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

Mikołaj Tomaszewski Bogdan Wysocki Bogusława Żuber

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Bogdan Wysocki,  Mikołaj Tomaszewski, Bogusława Żuber
Data wytworzenia informacji: