Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX GC 536/15 - wyrok Sąd Okręgowy w Lublinie z 2016-01-22

Sygn. akt IX GC 536/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 stycznia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Lublinie IX Wydział Gospodarczy

w składzie :

Przewodniczący Sędzia Sądu Okręgowego Sławomir Boratyński

Protokolant: st. sekretarz sądowy Anna Babiarz

po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2016 roku, w L.

na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w M.

przeciwko: (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w T.

o zapłatę

zasądza od pozwanego (...) z ograniczoną odpowiedzialnością w T. na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w M. kwotę 253.322,43 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dwa złote czterdzieści trzy grosze) z odsetkami ustawowymi liczonymi:

1.  od kwoty 15.111,82 zł (piętnaście tysięcy sto jedenaście złotych osiemdziesiąt dwa grosze) od dnia 22 marca 2015 roku do dnia zapłaty;

2.  od kwoty 8.508,53 zł (osiem tysięcy pięćset osiem złotych pięćdziesiąt trzy grosze) od dnia 29 kwietnia 2015 roku do dnia zapłaty;

3.  od kwoty 3.604,73 zł (trzy tysiące sześćset cztery złote siedemdziesiąt trzy grosze) od dnia 30 kwietnia 2015 roku do dnia zapłaty;

4.  od kwoty 0,03 zł (trzy grosze) od dnia 13 maja 2012 roku do dnia zapłaty;

5.  od kwoty 4.656,01 zł (cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć złotych jeden grosz) od dnia 14 maja 2015 roku do dnia zapłaty;

6.  od kwoty 4.971,07 zł (cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych siedem groszy) od dnia 17 maja 2015 roku do dnia zapłaty;

7.  od kwoty 6.393,83 zł (sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt trzy grosze) od dnia 21 maja 2015 roku do dnia zapłaty;

8.  od kwoty 4.708,14 zł (cztery tysiące siedemset osiem złotych czternaście groszy) od dnia 23 maja 2015 roku do dnia zapłaty;

9.  od kwoty 833,22 zł (osiemset trzydzieści trzy złote dwadzieścia dwa grosze) od dnia 27 maja 2015 roku do dnia zapłaty;

10.  od kwoty 15.735,48 zł (piętnaście tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych czterdzieści osiem groszy) od dnia 28 maja 2015 roku do dnia zapłaty;

11.  od kwoty 9.443,89 zł (dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt dziewięć groszy) od dnia 29 maja 2015 roku do dnia zapłaty;

12.  od kwoty 2.427,06 zł (dwa tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych sześć groszy) od dnia 30 maja 2015 roku do dnia zapłaty;

13.  od kwoty 873,42 zł (osiemset siedemdziesiąt trzy złote czterdzieści dwa grosze) od dnia 3 czerwca 2015 roku do dnia zapłaty;

14.  od kwoty 2.363,25 zł (dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy złote dwadzieścia pięć groszy) od dnia 4 czerwca 2015 roku do dnia zapłaty;

15.  od kwoty 2.387,87 zł (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt siedem groszy) od dnia 6 czerwca 2015 roku do dnia zapłaty;

16.  od kwoty 4.252,50 zł (cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy) od dnia 10 czerwca 2015 roku do dnia zapłaty;

17.  od kwoty 9.463,52 zł (dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dwa grosze) od dnia 11 czerwca 2015 roku do dnia zapłaty;

18.  od kwoty 1.149,30 zł (tysiąc sto czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści groszy) od dnia 17 czerwca 2015 roku do dnia zapłaty;

19.  od kwoty 3.779,50 zł (trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) od dnia 18 czerwca 2015 roku do dnia zapłaty;

20.  od kwoty 361,20 zł (trzysta sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy) od dnia 19 czerwca 2015 roku do dnia zapłaty;

21.  od kwoty 2.962,45 zł (dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści pięć groszy) od dnia 21 czerwca 2015 roku do dnia zapłaty;

22.  od kwoty 1.129,86 zł (tysiąc sto dwadzieścia dziewięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy) od dnia 24 czerwca 2015 roku do dnia zapłaty;

23.  od kwoty 5.542,07 zł (pięć tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote siedem groszy) od dnia 25 czerwca 2015 roku do dnia zapłaty;

24.  od kwoty 3.364,38 zł (trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści osiem groszy) od dnia 26 czerwca 2015 roku do dnia zapłaty;

25.  od kwoty 1.823,42 zł (tysiąc osiemset dwadzieścia trzy złote czterdzieści dwa grosze) od dnia 26 czerwca 2015 roku do dnia zapłaty;

26.  od kwoty 6.089,23 zł (sześć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia trzy grosze) od dnia 27 czerwca 2015 roku do dnia zapłaty;

27.  od kwoty 2.362,82 zł (dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt dwa grosze) od dnia 28 czerwca 2015 roku do dnia zapłaty;

28.  od kwoty 1.413,89 zł (tysiąc czterysta trzynaście złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) od dnia 1 lipca 2015 roku do dnia zapłaty;

29.  od kwoty 8.460,18 zł (osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych osiemnaście groszy) od dnia 2 lipca 2015 roku do dnia zapłaty;

30.  od kwoty 2.695,48 zł (dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści osiem groszy) od dnia 3 lipca 2015 roku do dnia zapłaty;

31.  od kwoty 44.720,24 zł (czterdzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia złotych dwadzieścia cztery grosze) od dnia 9 lipca 2015 roku do dnia zapłaty;

32.  od kwoty 722.40 zł (siedemset dwadzieścia dwa złote czterdzieści groszy) od dnia 10 lipca 2015 roku do dnia zapłaty;

33.  od kwoty 1.450,83 zł (tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt trzy grosze) od dnia 11 lipca 2015 roku do dnia zapłaty;

34.  od kwoty 3.426,74 zł (trzy tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych siedemdziesiąt cztery grosze) od dnia 15 lipca 2015 roku do dnia zapłaty;

35.  od kwoty 18.311,94 zł (osiemnaście tysięcy trzysta jedenaście złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) od dnia 16 lipca 2015 roku do dnia zapłaty;

36.  od kwoty 5.273,10 zł (pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote dziesięć groszy) od dnia 18 lipca 2015 roku do dnia zapłaty;

37.  od kwoty 3.578,25 zł (trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia pięć groszy) od dnia 22 lipca 2015 roku do dnia zapłaty;

38.  od kwoty 10.786,38 zł (dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych trzydzieści osiem groszy) od dnia 25 lipca 2015 roku do dnia zapłaty;

39.  od kwoty 1.143,46 zł (tysiąc sto czterdzieści trzy złote czterdzieści sześć groszy) od dnia 29 lipca 2015 roku do dnia zapłaty;

40.  od kwoty 25.182.65 zł (dwadzieścia pięć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt pięć groszy) od dnia 30 lipca 2015 roku do dnia zapłaty;

41.  od kwoty 1.858,29 zł (tysiąc osiemset pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia dziewięć groszy) od dnia 31 lipca 2015 roku do dnia zapłaty;

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w T. na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w M. kwotę 16284 zł (szesnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote) tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSO Sławomir Boratyński

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Babiarz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Lublinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Okręgowego Sławomir Boratyński
Data wytworzenia informacji: