Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 98/17 - wyrok Sąd Okręgowy w Lublinie z 2017-04-21

IV K 98/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 kwietnia 2017 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie IV Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Adam Daniel

Ławnicy: Barbara Lepionka, Sławomir Mazur

Protokolant: Justyna Syczewska - Duda

w obecności Prokuratora: Krystyny Chudziak

po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2017 r.

sprawy:

M. M. syna M. i K. z domu S. urodzonego (...) w Z.

oskarżonego o to, że:

I.  W okresie od maja 2015 r. do sierpnia 2015 r. w J. gm. R. na ternie kompleksu leśnego wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomani w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, uprawiał nie mniej niż 3 rośliny konopi innych niż włókniste, mogących dostarczyć ziela konopi innych niż włókniste w ilości nie mniejszej niż 66 gram, a następnie z części tych roślin, poprzez ich zebranie, wysuszenie i selekcję wytworzył środek odurzający w postaci suszu konopi innych niż włókniste w ilości nie mniejszej niż 66 gram, tj. o przestępstwo z art. 53 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zb. z art. 63 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk;

II.  W okresie od maja 2016 r. do 31 października 2016 r. w J. gm. R. na terenie kompleksu leśnego wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, uprawiał rośliny konopi innych niż włókniste, mogących dostarczyć znacznej ilości ziela konopi innych niż włókniste, a następnie z części tych roślin, poprzez ich zebranie, wysuszenie i selekcję wytworzył znaczną ilość środka odurzającego w postaci suszu ziela konopi innych niż włókniste w ilości 2100,22 grama, tj. o przestępstwo z art. 53 ust. 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zb. z art. 63 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk;

III.  W okresie od sierpnia 2015 r. do września 2015 r. w B. i J. gm. R. działając w warunkach czynu ciągłego w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii kilkukrotnie udzielił M. N., R. N., P. N. i K. K. (2) środka odurzającego w postaci marihuany w nieznacznych ilościach, tj. przestępstwo z art. 58 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk;

oskarżonego M. M. uznaje za winnego dokonania zarzucanych mu czynów, przy czym ustala, że każdego z nich dopuścił się on będąc uzależnionym od marihuany
i w związku z używaniem tego środka, a nadto z opisu czynu z pkt I eliminuje zwrot „nie mniej niż” oraz dwukrotnie użyty zwrot „nie mniejszej niż” i skazuje:

- za czyn w pkt I wypełniający dyspozycję art. 53 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zb. z art. 63 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 224) w zw. z art. 11 § 3 kk, wymierza mu karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

- za czyn w pkt II wypełniający dyspozycję art. 53 ust. 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zb. z art. 63 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 224) w zw. z art. 11 § 3 kk w zw. z art. 60 § 2 kk w zw. z art. 60 § 6 pkt 2 kk, wymierza mu karę roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 500 (pięciuset) stawek dziennych z ustaleniem w oparciu o art. 33 § 3 kk wysokości każdej stawki na 20 (dwadzieścia) złotych; na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 224) orzeka wobec oskarżonego M. M. przepadek dowodów rzeczowych ujętych w wykazie dowodów rzeczowych nr I/498/17/N pod poz. 1 - 17 karta 315;

- za czyn w pkt III wypełniający dyspozycję art. 58 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk, na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 224), wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

- na podstawie art. 85 § 1 kk i art. 86 § 1 i 2 kk orzeczone wyżej kary jednostkowe pozbawienia wolności łączy i wymierza mu jako karę łączną rok i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności;

- na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej wobec oskarżonego M. M. kary pozbawienia wolności zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 31 października 2016 r. godz. 13.30 do dnia 21 kwietnia 2017 r.;

- zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa 1.382,73 (tysiąc trzysta osiemdziesiąt dwa 73/100) zł tytułem zwrotu wydatków oraz 2.300 (dwa tysiące trzysta) zł tytułem opłaty

Barbara Lepionka Adam Daniel Sławomir Mazur

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Buzek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Lublinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Adam Daniel,  Barbara Lepionka ,  Sławomir Mazur
Data wytworzenia informacji: