Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1649/17 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2018-03-20

Sygn. I C 1649/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 marca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Lidia Kopczyńska

Protokolant: protokolant Milena Kołpak

po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2018 r. w Ciechanowie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w G.

przeciwko R. W.

o zapłatę

orzeka

I.  zasądza od pozwanej R. W. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w G. kwotę 57 011,96 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy jedenaście złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) z odsetkami liczonymi od kwot:

- 846,08 zł (osiemset czterdzieści sześć złotych osiem groszy) ustawowymi od 08.01.2015 roku do 31.12.2015 roku i ustawowymi za opóźnienie od 01.01.2016 roku do dnia zapłaty;

- 552,12 zł ( pięćset pięćdziesiąt dwa złote dwanaście groszy) ustawowymi od 17.02.2015 roku do 31.12.2015 roku i ustawowymi za opóźnienie od 01.01.2016 roku do dnia zapłaty;

- 18,83 zł (osiemnaście złotych osiemdziesiąt trzy grosze)ustawowymi za opóźnienie od 03.08.2017 roku do dnia zapłaty;

- 379,79 zł (trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) ustawowymi od 12.03.2015 roku do 31.12.2015 roku i ustawowymi za opóźnienie od 01.01.2016 roku do dnia zapłaty;

- 820,64 zł (osiemset dwadzieścia złotych sześćdziesiąt cztery grosze) ustawowymi od 10.05.2015 roku do 31.12.2015 roku i ustawowymi za opóźnienie od 01.01.2016 roku do dnia zapłaty;

- 34, 39 zł (trzydzieści cztery złote trzydzieści dziewięć groszy) ustawowymi za opóźnienie od 03.08.2017 roku do dnia zapłaty;

- 2 499, 40 zł (dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści groszy) ustawowymi od 12.07.2015 roku do 31.12.2015 roku i ustawowymi za opóźnienie od 01.01.2016 roku do dnia zapłaty;

- 10 212, 63 zł (dziesięć tysięcy dwieście dwanaście złotych sześćdziesiąt trzy grosze) ustawowymi od 24.11.2015 roku do 31.12.2015 roku i ustawowymi za opóźnienie od 01.01.2016 roku do dnia zapłaty;

- 117, 18 zł (sto siedemnaście złotych osiemnaście groszy) ustawowymi od 03.08.2017 roku do dnia zapłaty;

- 68, 78 zł (sześćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt osiem groszy) ustawowymi za opóźnienie od 03.08.2017 roku do dnia zapłaty;

- 4 794, 56 zł (cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt sześć groszy) ustawowymi za opóźnienie od 16.01.2016 roku do dnia zapłaty;

- 126, 61 zł (sto dwadzieścia sześć złotych sześćdziesiąt jeden groszy) ustawowymi za opóźnienie od 03.08.2017 roku do dnia zapłaty;

- 4 884, 61 zł (cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt jeden groszy) ustawowymi za opóźnienie od 17.03.2016 roku do dnia zapłaty;

- 204,52 zł (dwieście cztery złote pięćdziesiąt dwa grosze) ustawowymi za opóźnienie od 03.08.2017 roku do dnia zapłaty;

- 4 511, 42 zł (cztery tysiące pięćset jedenaście złotych czterdzieści dwa grosze) ustawowymi za opóźnienie od 28.05.2016 roku do dnia zapłaty;

- 306, 23 zł (trzysta sześć złotych dwadzieścia trzy grosze) ustawowymi za opóźnienie od 03.08.2017 roku do dnia zapłaty;

- 3 858, 93 zł (trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) ustawowymi za opóźnienie od 12.07.2016 roku do dnia zapłaty;

- 227, 83 zł (dwieście dwadzieścia siedem złotych osiemdziesiąt trzy grosze) ustawowymi za opóźnienie od 03.08.2017 roku do dnia zapłaty;

- 4 193, 60 zł (cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy) ustawowymi za opóźnienie od 01.10.2016 roku do dnia zapłaty;

- 502, 32 zł (pięćset dwa złote trzydzieści dwa grosze) ustawowymi za opóźnienie od 03.08.2017 roku do dnia zapłaty;

- 4 446, 99 zł (cztery tysiące czterysta czterdzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) ustawowymi za opóźnienie od 19.11.2016 roku do dnia zapłaty;

- 328, 50 zł (trzysta dwadzieścia osiem złotych pięćdziesiąt groszy) ustawowymi za opóźnienie od 03.08.2017 roku do dnia zapłaty;

- 4 744, 17 zł (cztery tysiące siedemset czterdzieści cztery złotych siedemnaście groszy) ustawowymi za opóźnienie od 26.01.2017 roku do dnia zapłaty;

- 517, 59 zł (pięćset siedemnaście złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) ustawowymi za opóźnienie od 03.08.2017 roku do dnia zapłaty;

- 08, 40 zł (osiem złotych czterdzieści groszy) ustawowymi za opóźnienie od 03.08.2017 roku do dnia zapłaty;

- 6 835, 88 zł (sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy) ustawowymi za opóźnienie od 30.05.2017 roku do dnia zapłaty;

- 969, 96 zł (dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) ustawowymi za opóźnienie od 03.08.2017 roku do dnia zapłaty.

II.  zasądza od pozwanej R. W. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w G. kwotę 6 137,13 zł (sześć tysięcy sto trzydzieści siedem złotych trzynaście groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 1649/17

UZASADNIENIE

Powód (...) S.A. z siedzibą w G., reprezentowany przez radcę prawnego A. J., w pozwie złożonym do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie w dniu 3 sierpnia 2017 r. wnosił o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu elektronicznym i zasądzenie na jego rzecz od pozwanej R. W. kwoty 57 011,96 zł w tym z odsetkami liczonymi od kwot:

- 846,08 zł ustawowymi od 08.01.2015 roku do 31.12.2015 roku i ustawowymi za opóźnienie od 01.01.2016 roku do dnia zapłaty;

- 552,12 zł ustawowymi od 17.02.2015 roku do 31.12.2015 roku i ustawowymi za opóźnienie od 01.01.2016 roku do dnia zapłaty;

- 18,83 zł ustawowymi za opóźnienie od 03.08.2017 roku do dnia zapłaty;

- 379,79 zł ustawowymi od 12.03.2015 roku do 31.12.2015 roku i ustawowymi za opóźnienie od 01.01.2016 roku do dnia zapłaty;

- 820,64 zł ustawowymi od 10.05.2015 roku do 31.12.2015 roku i ustawowymi za opóźnienie od 01.01.2016 roku do dnia zapłaty;

- 34,39 zł ustawowymi za opóźnienie od 03.08.2017 roku do dnia zapłaty;

- 2 499, 40 zł ustawowymi od 12.07.2015 roku do 31.12.2015 roku i ustawowymi za opóźnienie od 01.01.2016 roku do dnia zapłaty;

- 10 212, 63 zł ustawowymi od 24.11.2015 roku do 31.12.2015 roku i ustawowymi za opóźnienie od 01.01.2016 roku do dnia zapłaty;

- 117,18 zł ustawowymi od 03.08.2017 roku do dnia zapłaty;

- 68, 78 zł ustawowymi za opóźnienie od 03.08.2017 roku do dnia zapłaty;

- 4 794,56 zł ustawowymi za opóźnienie od 16.01.2016 roku do dnia zapłaty;

- 126,61 zł ustawowymi za opóźnienie od 03.08.2017 roku do dnia zapłaty;

- 4 884,61 zł ustawowymi za opóźnienie od 17.03.2016 roku do dnia zapłaty;

- 204,52 zł ustawowymi za opóźnienie od 03.08.2017 roku do dnia zapłaty;

- 4 511,42 zł ustawowymi za opóźnienie od 28.05.2016 roku do dnia zapłaty;

- 306,23 zł ustawowymi za opóźnienie od 03.08.2017 roku do dnia zapłaty;

- 3 858,93 zł ustawowymi za opóźnienie od 12.07.2016 roku do dnia zapłaty;

- 227,83 zł ustawowymi za opóźnienie od 03.08.2017 roku do dnia zapłaty;

- 4 193,60 zł ustawowymi za opóźnienie od 01.10.2016 roku do dnia zapłaty;

- 502,32 zł ustawowymi za opóźnienie od 03.08.2017 roku do dnia zapłaty;

- 4 446,99 zł ustawowymi za opóźnienie od 19.11.2016 roku do dnia zapłaty;

- 328,50 zł ustawowymi za opóźnienie od 03.08.2017 roku do dnia zapłaty;

- 4 744,17 zł ustawowymi za opóźnienie od 26.01.2017 roku do dnia zapłaty;

- 517,59 zł ustawowymi za opóźnienie od 03.08.2017 roku do dnia zapłaty;

- 08,40 zł ustawowymi za opóźnienie od 03.08.2017 roku do dnia zapłaty;

- 6 835,88 zł ustawowymi za opóźnienie od 30.05.2017 roku do dnia zapłaty;

- 969,96 zł ustawowymi za opóźnienie od 03.08.2017 roku do dnia zapłaty.

Ponadto powód wnosił o zasądzenie kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że strona powodowa na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej dostarczała pozwanej energię elektryczną do lokalu wskazanego w umowie. W związku z wykonaniem usługi powód wystawił faktury:

- nr (...), która stała się wymagalna dnia 7 stycznia 2015 r.,

- nr (...), która stała się wymagalna dnia 16 lutego 2015 r.,

- nr (...), która stała się wymagalna dnia 11 marca 2015 r.,

- nr (...), która stała się wymagalna dnia 9 maja 2015 r.,

- nr (...), która stała się wymagalna dnia 9 maja 2015 r.,

- nr (...), która stała się wymagalna dnia 11 lipca 2015 r.,

- nr (...), która stała się wymagalna dnia 23 listopada 2015 r.,

- nr (...), która stała się wymagalna dnia 23 listopada 2015 r.,

- nr (...), która stała się wymagalna dnia 15 stycznia 2016 r.,

- nr (...), która stała się wymagalna dnia 16 marca 2016 r.,

- nr (...), która stała się wymagalna dnia 27 maja 2016 r.,

- nr (...), która stała się wymagalna dnia 11 lipca 2016 r.,

- nr (...), która stała się wymagalna dnia 30 września 2016 r.,

- nr (...), która stała się wymagalna dnia 18 listopada 2016 r.,

- nr (...), która stała się wymagalna dnia 25 stycznia 2017 r.,

- nr (...), która stała się wymagalna dnia 26 stycznia 2017 r.,

- nr (...), która stała się wymagalna dnia 29 maja 2017 r.,

oraz noty odsetkowe:

- nr (...), która stała się wymagalna 16 lutego 2015 r.

- wykazana fakturą nr (...), która stała się wymagalna 23 listopada 2015 r.,

- wykazana fakturą nr (...), która stała się wymagalna 15 stycznia 2016 r.

- wykazana fakturą nr (...), która stała się wymagalna 15 stycznia 2016 r.,

- wykazana fakturą nr (...), która stała się wymagalna 16 marca 2016 r.,

- wykazana fakturą nr (...), która stała się wymagalna 27 maja 2016 r.,

- wykazana fakturą nr (...), która stała się wymagalna 11 lipca 2016 r.,

- wykazana fakturą nr (...), która stała się wymagalna 30 września 2016 r.,

- wykazana fakturą nr (...), która stała się wymagalna 18 listopada 2016 r.,

- wykazana fakturą nr (...), która stała się wymagalna 25 stycznia 2017 r.,

- wykazana fakturą nr (...), która stała się wymagalna 29 maja 2017 r..

Powód wezwał pozwaną do uiszczenia zapłaty pismem z dnia 21 lipca 2017 r.. Pomimo wezwania pozwana nie zapłaciła należności z tych faktur.

W związku z brakiem zapłaty powód dochodzi pozwem zapłaty od pozwanej łącznej kwoty 57011,96 zł z odsetkami liczonymi od dnia następnego od dnia wymagalności wynikających z faktur i not odsetkowych.

W dniu 27 września 2017 r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, którym zasądził od pozwanej R. W. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w G. kwotę kwoty 57 011,96 zł w tym z odsetkami liczonymi zgodnie z żądaniem z pozwu oraz kwotę 4320,13 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (nakaz k. 8-10 akt).

Nakaz został doręczony pozwanej w dniu 2 października 2017 r. (dowód: koperta k. 10-11 akt).

Pozwana R. W. w dniu 16 października 2017 r. złożyła sprzeciw od nakazu zapłaty, w którym wnosił o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie kosztów procesu.

W uzasadnieniu sprzeciwu pozwana wnosiła o skierowanie sprawy na rozprawę i umożliwienie przeprowadzenie negocjacji ugodowych z powodem (sprzeciw k. 11-12 akt).

Postanowieniem z dnia 20 października 2017 r. Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie stwierdził skuteczne wniesienie sprzeciwu, utratę mocy nakazu zapłaty i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Ciechanowie do rozpoznania według właściwości (postanowienie k. 14 akt).

Po skierowaniu sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym pełnomocnik powoda, radca prawny A. J., nie zmienił żądania pozwu: wnosił o zasądzenie na jego rzecz od pozwanej R. W. łącznie kwoty. Ponadto powód wnosił o zasądzenie kosztów procesu.

W uzupełnieniu pozwu pełnomocnik powoda dołączył do pozwu kserokopie dokumentów stanowiących podstawę dochodzonego roszczenia: odpis z KRS, kserokopie faktur, kserokopię umowy o sprzedaż energii elektrycznej.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód (...) S.A. w G. zawarł w dniu 2 maja 2007 r. z R. W. umowę nr 21783/2007 umowę sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji. Na mocy umowy powód (sprzedawca) zobowiązał się do dostarczania energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy do mieszkania położonego w C. ul. (...) pozwana (odbiorca) do zapłaty zgodnie z ogólnymi warunkami umowy (dowód: kserokopia umowy k. 74-75 akt).

Za świadczone usługi powód wystawił faktury VAT na adres wskazany przez pozwaną :

- nr (...), która stała się wymagalna dnia 7 stycznia 2015 r.,

- nr (...), która stała się wymagalna dnia 16 lutego 2015 r.,

- nr (...), która stała się wymagalna dnia 11 marca 2015 r.,

- nr (...), która stała się wymagalna dnia 9 maja 2015 r.,

- nr (...), która stała się wymagalna dnia 9 maja 2015 r.,

- nr (...), która stała się wymagalna dnia 11 lipca 2015 r.,

- nr (...), która stała się wymagalna dnia 23 listopada 2015 r.,

- nr (...), która stała się wymagalna dnia 23 listopada 2015 r.,

- nr (...), która stała się wymagalna dnia 15 stycznia 2016 r.,

- nr (...), która stała się wymagalna dnia 16 marca 2016 r.,

- nr (...), która stała się wymagalna dnia 27 maja 2016 r.,

- nr (...), która stała się wymagalna dnia 11 lipca 2016 r.,

- nr (...), która stała się wymagalna dnia 30 września 2016 r.,

- nr (...), która stała się wymagalna dnia 18 listopada 2016 r.,

- nr (...), która stała się wymagalna dnia 25 stycznia 2017 r.,

- nr (...), która stała się wymagalna dnia 26 stycznia 2017 r.,

- nr (...), która stała się wymagalna dnia 29 maja 2017 r.,

oraz noty odsetkowe:

- nr (...), która stała się wymagalna 16 lutego 2015 r.

- wykazana fakturą nr (...), która stała się wymagalna 23 listopada 2015 r.,

- wykazana fakturą nr (...), która stała się wymagalna 15 stycznia 2016 r.

- wykazana fakturą nr (...), która stała się wymagalna 15 stycznia 2016 r.,

- wykazana fakturą nr (...), która stała się wymagalna 16 marca 2016 r.,

- wykazana fakturą nr (...), która stała się wymagalna 27 maja 2016 r.,

- wykazana fakturą nr (...), która stała się wymagalna 11 lipca 2016 r.,

- wykazana fakturą nr (...), która stała się wymagalna 30 września 2016 r.,

- wykazana fakturą nr (...), która stała się wymagalna 18 listopada 2016 r.,

- wykazana fakturą nr (...), która stała się wymagalna 25 stycznia 2017 r.,

- wykazana fakturą nr (...), która stała się wymagalna 29 maja 2017 r..

( dowód: faktury i noty k. 27-59 akt).

Należności z tych faktur i not odsetkowych pozwana nie zapłaciła (bezsporne, zeznanie pozwanej k. 68-69 akt).

Na wezwanie do uiszczenia należności z dnia 30 maja 2017 r. pozwana nie udzieliła odpowiedzi i nie uiściła należności (dowód: wezwanie k. 62 akt).

Na dzień wniesienia pozwu, tj. 3 sierpnia 2017 r. do spłaty pozostała kwota 57011,96 zł z odsetkami liczonymi od dnia następnego od dnia wymagalności wynikających z faktur i not odsetkowych (dowód: pozew w elektronicznym postepowaniu upominawczym k. 2-7 akt, wezwanie do zapłaty k. 62 akt).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, a w szczególności: pozwu k. 2-7 akt, sprzeciwu k. 11-12 akt, opisu KRS k. 23-26 akt, kserokopii: umowy k. 74-75 akt, faktur i not odsetkowych k. 27-59 akt, wezwania do zapłaty k. 62 akt, zeznań pozwanej R. W. k. 68-69 akt.

W niniejszej sprawie, na podstawie art. 232 kpc zdanie drugie, Sąd dopuścił dowód z dokumentów złożonych w trakcie postępowania. Fakt ich istnienia wynikał już z dołączonych do pozwu dokumentów. Prawdziwość dokumentów nie był przez pozwaną kwestionowana, ani nie budzi wątpliwości. Sąd uwzględnił wszystkie dokumenty dołączone do pozwu i złożone przez powoda. Przedłożone dokumenty rzeczywiście były sporządzone, a w ich treść nie ingerowano, nie były przerabiane. W tej sytuacji Sąd jako wiarygodne ocenił dokumenty, gdyż ich prawdziwość nie budzi wątpliwości i żadna ze stron w toku procesu ich nie kwestionowała.

Sąd dał wiarę zeznaniom R. W.. Pozwana nie kwestionowała wysokości należności dochodzonej pozwem, a wnosiła jedynie o możliwość rozłożenia należności na raty.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 535. § 1 k.c. przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

W dniu 2 maja 2007 r. R. W. zawarła z (...) S.A. z siedzibą w G. umowę o świadczenie usług dystrybucji z odbiorcą energii nr umowy (...) r.

Na mocy umowy powód (sprzedawca) zobowiązał się do dostarczania energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy do mieszkania położonego w C. ul. (...), a pozwana (odbiorca) do zapłaty. Pozwana na podstawie umowy tej umowy, korzystała z dostarczanej przez powoda energii elektrycznej. Powód wywiązał się ze swojego zobowiązania oraz spełnił wszystkie wynikające z umowy świadczenia, zaś strona pozwana nie zapłaciła należności na łączną kwotę 57 011,96 zł. Należności te zostały stwierdzone fakturami VAT i notami odsetkowymi, które zostały wystawione na podstawie odczytów układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w domu strony pozwanej i w których określono terminy płatności.

Z art 6 k.c. wynika, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

W niniejszej sprawie zostały przedstawione przez powoda umowa oraz faktury i noty odsetkowe, których prawdziwość oraz rzetelność nie budzą wątpliwości. Tym samym należy uznać, że powód wykazał istnienie zobowiązania. Natomiast pozwana nie udowodniła, że zwolniła się z ciążącego na niej zobowiązania.

W tej sytuacji Sąd uznał żądanie pozwu za uzasadnione i należność zasądził w wysokości dochodzonej pozwem. Na zasądzoną kwotę składa się należność z faktur wystawionych na adres wskazany w umowie przez pozwaną :

- nr (...), z terminem płatności dnia 7 stycznia 2015 r.,

- nr (...), z terminem płatności dnia 16 lutego 2015 r.,

- nr (...), z terminem płatności dnia 11 marca 2015 r.,

- nr (...), z terminem płatności dnia 9 maja 2015 r.,

- nr (...), z terminem płatności dnia 9 maja 2015 r.,

- nr (...), z terminem płatności dnia 11 lipca 2015 r.,

- nr (...), z terminem płatności dnia 23 listopada 2015 r.,

- nr (...), z terminem płatności dnia 23 listopada 2015 r.,

- nr (...), z terminem płatności dnia 15 stycznia 2016 r.,

- nr (...), z terminem płatności dnia 16 marca 2016 r.,

- nr (...), z terminem płatności dnia 27 maja 2016 r.,

- nr (...), z terminem płatności dnia 11 lipca 2016 r.,

- nr (...), z terminem płatności dnia 30 września 2016 r.,

- nr (...), z terminem płatności dnia 18 listopada 2016 r.,

- nr (...), z terminem płatności dnia 25 stycznia 2017 r.,

- nr (...), z terminem płatności dnia 26 stycznia 2017 r.,

- nr (...), z terminem płatności dnia 29 maja 2017 r.,

oraz not odsetkowych:

- nr (...), z terminem płatności 16 lutego 2015 r.

- wykazana fakturą nr (...), z terminem płatności 23 listopada 2015 r.,

- wykazana fakturą nr (...), z terminem płatności 15 stycznia 2016 r.

- wykazana fakturą nr (...), z terminem płatności 15 stycznia 2016 r.,

- wykazana fakturą nr (...), z terminem płatności 16 marca 2016 r.,

- wykazana fakturą nr (...), z terminem płatności 27 maja 2016 r.,

- wykazana fakturą nr (...), z terminem płatności 11 lipca 2016 r.,

- wykazana fakturą nr (...), z terminem płatności 30 września 2016 r.,

- wykazana fakturą nr (...), z terminem płatności 18 listopada 2016 r.,

- wykazana fakturą nr (...), z terminem płatności 25 stycznia 2017 r.,

- wykazana fakturą nr (...), z terminem płatności 29 maja 2017 r..

W niniejszej sprawie została przedstawiona przez powoda umowa, której prawdziwości oraz rzetelności pozwana nie kwestionowała. Tym samym należy uznać, że powód wykazał istnienie zobowiązania. Natomiast pozwana nie udowodniła, że zwolniła się z ciążącego na niej zobowiązania przez wykazanie spłacenia należności.

W tej sytuacji Sąd uznał żądanie pozwu za uzasadnione i należność zasądził w wysokości dochodzonej pozwem.

Jak wynika z art. 476 zdanie pierwsze k.c., dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Zgodnie zaś z art. 481 § 1 k.c., jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto na podstawie art. 482. § 1 k.c. od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa.

W niniejszej sprawie termin zapłaty należności upływał we wskazanych w fakturach terminach. Skoro pozwana nie uiściła należności w tych terminach, od dnia następnego należą się wierzycielowi odsetki ustawowe - zgodnie z art. 359§ 2 k.c.

Uwzględniając powyższe, Sąd zasądził od pozwanej na rzecz powoda dochodzoną kwotę wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, zgodnie z żądaniem pozwu, o czym orzekł w pkt I wyroku.

W treści wyroku Sąd nie zamieścił odrębnego punktu odnośnie oddalenia wniosku pozwanej o rozłożenie należności na raty, mając na uwadze stanowisko wyrażane w doktrynie.

Odmowa rozłożenia świadczenia na raty albo wyznaczenia terminu do spełnienia świadczenia nie wymaga odrębnego orzeczenia w sentencji wyroku, lecz powinna być umotywowana w uzasadnieniu (K. Piasecki (w:) Kodeks postępowania cywilnego..., t. 1, red. K. Piasecki, s. 1504, Przemysław Telenga (w;) Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania cywilnego).

Sąd w ogóle nie może umorzyć należności, a jedynie ma prawo do rozłożenia należności na raty. W niniejszej sprawie Sąd nie uznał za zasadne rozłożenie zasądzonej należności na raty. Możliwość taka wynika z art. 320 k.p.c., zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie. Przesłanką do rozłożenia świadczenia na raty jest pozytywna prognoza odnośnie spłaty, bowiem celem uregulowania z art. 320 k.p.c. jest zapewnienie dłużnikowi możliwości spłaty zadłużenia. W niniejszej sprawie pozwana wskazała, że utrzymuje się z wynagrodzenia za pracę w kwocie 2800 zł brutto miesięcznie. Dochód w takiej wysokości nie pozwala na przyjęcie, iż pozwana jest w stanie spełnić świadczenie w ratach. Ponadto należy wskazać, iż od chwili wytoczenia powództwa pozwana nie zapłaciła nawet w części należności dochodzonych pozwem. Taka postawa pozwanej również wskazuje na to, że należność rozłożona na raty nie będzie przez nią spłacana w przyszłości w ratach. W tej sytuacji, ze względu na dotychczasową postawię pozwanej, Sąd uznał za niecelowe rozłożenie należności na raty.

O kosztach procesu Sąd orzekł w pkt II wyroku, zgodnie z zasadą wyrażoną w trybie art. 98 § 1 i § 3 k.p.c.

Na koszty składają się: opłata sądowej, którą uiścił powód – 713 zł oraz koszty zastępstwa procesowego - wynagrodzenie radcy prawnego w kwocie 5400 zł, których wysokość wynika z § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1667), 17 zł opłaty od pełnomocnictwa oraz 7,13 zł opłat maniplacyjnych.

Z tych względów Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

ZARZĄDZENIE

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioletta Wiśniewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Kopczyńska
Data wytworzenia informacji: