Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2094/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Płocku z 2014-01-23

Sygn. akt IC 2094/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 stycznia 2014r.

Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSO Renata Szatkowska

Protokolant: sekretarz sądowy Anna Bogacz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 stycznia 2014r. w Płocku

sprawy z powództwa (...) S.A. we W.

przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej (...)

o zapłatę

zasadza od (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na rzecz (...) S.A. z siedzibą we W. kwotę 455 884,50 zł (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złotych pięćdziesiąt groszy) wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwot:

⚫.

933,90 od dnia 04 września 2012r. do dnia zapłaty,

2685,80 zł od dnia 07 września 2012r. do dnia zapłaty,

1613,25 zł od dnia 11 września 2012r. do dnia zapłaty,

283,20 zł od dnia 18 września 2012r. do dnia zapłaty,

1644,20 zł od dnia 18 września 2012r. do dnia zapłaty,

6239,80 zł od dnia 18 września 2012r. do dnia zapłaty,

2 176,00 zł od dnia 22 września 2012r. do dnia zapłaty,

779,00 zł od dnia 22 września 2012r. do dnia zapłaty,

l 867,80 zł od dnia 27 września 2012r. do dnia zapłaty,

779,00 zł od dnia 06 października 2012 r. do dnia zapłaty,

6239,80 zł od dnia 06 października 2012r. do dnia zapłaty,

478,80 zł od dnia 06 października 2012 r. do dnia zapłaty,

l 386,00 zł od dnia 12 października 2012 r. do dnia zapłaty,

283,20 zł od dnia 19 października 2012 r. do dnia zapłaty,

900,10 zł od dnia 19 października 2012 r. do dnia zapłaty,

l 867,80 zł od dnia 19 października 2012 r. do dnia zapłaty,

2685,80 zł od dnia 27 października 2012 r. do dnia zapłaty,

6239,80 zł od dnia 27 października 2012 r. do dnia zapłaty,

324,43 zł od dnia 30 października 2012 r. do dnia zapłaty,

84,96 zł od dnia 3 listopada 2012 r. do dnia zapłaty,

216,00 zł od dnia 3 listopada 2012 r. do dnia zapłaty,

701,80 zł od dnia 3 listopada 2012 r. do dnia zapłaty,

283,20 zł od dnia 3 listopada 2012 r. do dnia zapłaty,

762,70 zł od dnia 10 listopada 2012 r. do dnia zapłaty,

3347,00 zł od dnia 15 listopada 2012 r. do dnia zapłaty,

l 400,85 zł od dnia 15 listopada 2012 r. do dnia zapłaty,

17,30 zł od dnia 20 listopada 2012 r. do dnia zapłaty,

212,40 zł od dnia 23 listopada 2012r. do dnia zapłaty,

2211,30 zł od dnia 23 listopada 2012 r. do dnia zapłaty,

1 867,80 zł od dnia 23 listopada 2012 r. do dnia zapłaty,

470,40 zł od dnia 30 listopada 2012 r. do dnia zapłaty,

l 241,00 zł od dnia 30 listopada 2012 r. do dnia zapłaty,

l 744,50 zł od dnia l grudnia 2012 r. do dnia zapłaty,

78,00 zł od dnia 7 grudnia 2012 r. do dnia zapłaty,

4 108,60 zł od dnia 8 grudnia 2012 r. do dnia zapłaty,

9359,70 zł od dnia 8 grudnia 2012 r. do dnia zapłaty,

354,00 zł od dnia 15 grudnia 2013 r. do dnia zapłaty,

l 952,51 zł od dnia 18 grudnia 2012 r. do dnia zapłaty,

779,00 zł od dnia 18 grudnia 2012 r. do dnia zapłaty,

l 867,80 zł od dnia 25 grudnia 2012 r. do dnia zapłaty,

l 805,50 zł od dnia 25 grudnia 2012 r. do dnia zapłaty,

478,80 zł od dnia 29 grudnia 2012 r. do dnia zapłaty,

779,00 zł od dnia 29 grudnia 2012 r. do dnia zapłaty,

12 617,70 zł od dnia 29 grudnia 2012 r. do dnia zapłaty,

1 444,40 zł od dnia 4 stycznia 2013 r. do dnia zapłaty,

9359,70 zł od dnia 4 stycznia 2013 r. do dnia zapłaty,

212,40 zł od dnia 15 stycznia 2013 r. do dnia zapłaty,

2093,40 zł od dnia 15 stycznia 2013r. do dnia zapłaty,

3473,45 zł od dnia 15 stycznia 2013 r. do dnia zapłaty,

l 867,80 zł od dnia 15 stycznia 2013r. do dnia zapłaty,

283,20 zł od dnia 19 stycznia 2013r. do dnia zapłaty,

l 744,50 zł od dnia 19 stycznia 2013r. do dnia zapłaty,

934,80 zł od dnia 19 stycznia 2013r. do dnia zapłaty,

762,70 zł od dnia 7 lutego 2013 r. do dnia zapłaty,

283,20 zł od dnia 7 lutego 2013 r. do dnia zapłaty,

463,20 zł od dnia 9 lutego 2013 r. do dnia zapłaty,

2747,60 zł od dnia 9 lutego 2013 r. do dnia zapłaty,

603,60 zł od dnia 16 lutego 2013 r. do dnia zapłaty,

77,25 zł od dnia 16 lutego 2013 r. do dnia zapłaty,

3 083,80 zł od dnia 19 lutego 2013 r. do dnia zapłaty,

7 616,22 zł od dnia 26 lutego 2013 r. do dnia zapłaty,

l 544,00 zł od dnia 26 lutego 2013 r. do dnia zapłaty,

900,14 zł od dnia 26 lutego 2013 r. do dnia zapłaty,

3 697,83 zł od dnia 26 lutego 2013 r. do dnia zapłaty,

872,50 zł od dnia 26 lutego 2013 r. do dnia zapłaty,

2621,38 zł od dnia 26 lutego 2013 r. do dnia zapłaty,

2944,03 zł od dnia 28 lutego 2013 r. do dnia zapłaty,

l 321,92 zł od dnia 2 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

424,80 zł od dnia 5 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

762,70 zł od dnia 5 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

8,58 zł od dnia 5 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

3 137,65 zł od dnia 5 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

10 282,17 zł od dnia 5 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

216,00 zł od dnia 7 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

872,50 zł od dnia 7 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

6 552,27 zł od dnia 7 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

2486,16 zł od dnia 7 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

2459,82 zł od dnia 7 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

4 121,40 zł od dnia 8 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

283,92 zł od dnia 9 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

3 140,29 zł od dnia 9 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

7014,58 zł od dnia 9 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

487,94 zł od dnia 12 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

5292,49 zł od dnia 12 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

175,10 zł od dnia 12 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

6092,31 zł od dnia 12 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

4424,69 zł od dnia 15 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

53,30 zł od dnia 15 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

l 281,42 zł od dnia 15 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

3 151,10 zł od dnia 16 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

2407,27 zł od dnia 16 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

605,50 zł od dnia 16 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

251,60 zł od dnia 16 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

2034,27 zł od dnia 16 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

537,42 zł od dnia 19 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

887,11 zł od dnia 19 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

4512,63 zł od dnia 19 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

4 191,34 zł od dnia 19 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

663,34 zł od dnia 19 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

1 385,42 od dnia 21 marca 2013r. do dnia zapłaty,

676,51 zł od dnia 21 marca 2013r. do dnia zapłaty,

9 647,99 zł od dnia 21 marca 2013r. do dnia zapłaty,

2 338,48 zł od dnia 21 marca 2013r. do dnia zapłaty,

214,70 zł od dnia 22 marca 2013r. do dnia zapłaty,

354,00 zł od dnia 22 marca 2013r. do dnia zapłaty,

5 144,41 zł od dnia 22 marca 2013r. do dnia zapłaty,

4 478,30 zł od dnia 29 marca 2013r. do dnia zapłaty,

1 906,80 od dnia 26 marca 2013r. do dnia zapłaty,

997,92 zł od dnia 26 marca 2013r. do dnia zapłaty,

872,50 zł od dnia 26 marca 2013r. do dnia zapłaty,

520,02 zł od dnia 26 marca 2013r. do dnia zapłaty,

4478,30 zł od dnia 29 marca 2013r. do dnia zapłaty,

2 435,60 zł od dnia 30 marca 2013r. do dnia zapłaty,

872,50 zł od dnia 30 marca 2013r. do dnia zapłaty,

l 160,24 zł od dnia 30 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

314.93 zł od dnia 30 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

872,50 zł od dnia 30 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

13 508,93 zł od dnia 30 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

214,70 zł od dnia 3 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

3 296,40 zł od dnia 3 kwietnia 2013 r. do dnia zapłaty,

487.94 zł od dnia 3 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

968,76 zł od dnia 3 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

5 983,22 zł od dnia 3 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

123,00 zł od dnia 4 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

283,92 zł od dnia 4 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

2459,82 zł od dnia 4 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

2973,82 zł od dnia 5 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

762,70 zł od dnia 5 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

506,04 zł od dnia 6 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

478,22 zł od dnia 6 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

l 906,80 zł od dnia 6 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

3 876,26 zł od dnia 6 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

5 026,54 zł od dnia 9 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

4 920,92 zł od dnia 9 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

l 544,00 zł od dnia 11 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

2617,50 zł od dnia 11 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

l 791,72 zł od dnia 11 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

4425,95 zł od dnia 11 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

472,39 zł od dnia 12 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

603,60 zł od dnia 13 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

487,94 zł od dnia 13 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

l 117,58 zł od dnia 13 kwietnia 2013 r. do dnia zapłaty,

106,16 zł od dnia 13 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

6952,12 zł od dnia 13 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

2608,47 zł od dnia 16 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty ,

979,78 zł od dnia 18 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

6348,95 zł od dnia 18 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty ,

3 891,68 zł od dnia 18 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

872,50 zł od dnia 19 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

142.56 zł od dnia 19 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

773,50 zł od dnia 19 kwietnia 2013 r. do dnia zapłaty,

l 407,60 zł od dnia 19 kwietnia 2013 r. do dnia zapłaty,

265.57 zł od dnia 20 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

762,70 zł od dnia 23 kwietnia 2013 r. do dnia zapłaty,

214,70 zł od dnia 23 kwietnia 2013 r. do dnia zapłaty ,

748,44 zł od dnia 23 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

580,68 zł od dnia 23 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

487,94 zł od dnia 23 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

798,82 zł od dnia 25 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

692,84 zł od dnia 25 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

7 208,29 zł od dnia 25 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

7 682,76 zł od dnia 25 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

l 300,40 zł od dnia 26 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

354,00 zł od dnia 27 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

l 628,70 zł od dnia 27 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

350,90 zł od dnia 27 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

979,78 zł od dnia 27 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

434,16 zł od dnia 27 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

8 673,02 zł r. od dnia 27 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

650,20 zł od dnia 27 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

3 374,04 zł od dnia 27 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

773,50 zł od dnia 7 maja 2013 r. do dnia zapłaty,

1744,50 zł od dnia 7 maja 2013 r. do dnia zapłaty,

6006,03 zł od dnia 7 maja 2013 r. do dnia zapłaty,

2099,52 zł od dnia 7 maja 2013r. do dnia zapłaty,

2152,44 zł od dnia 7 maja 2013 r. do dnia zapłaty,

660,96 zł od dnia 7 maja 2013r.do dnia zapłaty,

979,78 zł od dnia 7 maja 2013 r. do dnia zapłaty,

2712,36 zł od dnia 7 maja 2013 r. do dnia zapłaty,

7063,39 zł od dnia 9 maja 2013 r. do dnia zapłaty,

274,80 zł od dnia 10 maja 2013 r. do dnia zapłaty,

214,70 zł od dnia 10 maja 2013 r. do dnia zapłaty,

154,50 zł od dnia 10 maja 2013 r. do dnia zapłaty,

229,00 zł od dnia 10 maja 2013 r. do dnia zapłaty,

16923,31 zł od dnia 10 maja 2013 r. do dnia zapłaty,

l 300,40 zł od dnia 10 maja 2013 r. do dnia zapłaty,

276,12 zł od dnia 11 maja 2013 r. do dnia zapłaty,

3 321,70 zł od dnia 11 maja 2013 r. do dnia zapłaty,

l 956,98 zł od dnia 11 maja 2013 r. do dnia zapłaty,

2937,38 zł od dnia 11 maja 2013 r. do dnia zapłaty,

256,28 zł od dnia 11 maja 2013 r. do dnia zapłaty,

3489,00 zł od dnia 11 maja 2013 r. do dnia zapłaty,

5338,87 zł od dnia 14 maja 2013 r. do dnia zapłaty,

l 332,50 zł od dnia 14 maja 2013 r. do dnia zapłaty,

650,20 zł od dnia 14 maja 2013 r. do dnia zapłaty,

1 962,68 zł od dnia 16 maja 2013 r. do dnia zapłaty,

11 635,76 zł od dnia 16 maja 2013 r. do dnia zapłaty,

l 087,60 zł od dnia 17 maja 2013 r. do dnia zapłaty,

214,70 zł od dnia 17 maja 2013 r. do dnia zapłaty,

3 463,56 zł od dnia 17 maja 2013 r. do dnia zapłaty,

7,08 zł od dnia 14 maja 2013 r. do dnia zapłaty,

28,06 zł od dnia 14 maja 2013 r. do dnia zapłaty,

419,90 zł od dnia 21 marca 2013 r. do dnia zapłaty

oraz kwotę 30.012 zł ( trzydzieści tysięcy dwanaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

I C 2094/13

UZASADNIENIE

(...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. wniosła o zasądzenie od (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. kwoty 455.884,50 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dat wskazanych w pozwie do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu pozwu powód podał, że pozwany zakupił u niego materiały medyczne, za które nie zapłacił należności.

Nakazem zapłaty z dnia 2 lipca 2013 roku, wydanym w postępowaniu upominawczym, zasądzono powyższą kwotę wraz z żądanymi odsetkami i kosztami procesu.

W sprzeciwie od powyższego nakazu zapłaty pozwany zaskarżył nakaz w całości; wniósł o przekazanie sprawy do Sądu Okręgowego w Płocku, I Wydział Cywilny z uwagi na zapisy umowy z dnia 2 sierpnia 2012 roku oraz umowy z dnia 23 stycznia 2013 roku zawartych między stronami, zgodnie z którymi wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego tj. pozwanego, o wyznaczenie rozprawy, na której prawdopodobne byłoby zawarcie ugody między stronami, rozłożenie zadłużenia na 24 równe miesięczne raty i rozstrzygnięcie o kosztach procesu wg norm przepisanych, w tym nieobciążenie pozwanego kosztami postępowania z uwagi na art. 102 kpc. Podał, że roszczenie powoda jest uzasadnione, jednak opóźnienie w realizacji zapłaty nie jest przez niego zawinione, gdyż wpływy z NFZ nie wystarczają na uiszczenie bieżących należności. Jego wymagalne zadłużenie stale się powiększa i na koniec 2012 roku wynosiło ok. 20 mln zł. Pozwany podkreślił, że zawsze wykazuje dobrą wolę i realizuje swoje zobowiązania w miarę możliwości finansowych.

W piśmie z dnia 9 stycznia 2014 roku powód nie wyraził zgody na rozłożenie należności na raty; szczegółowo uzasadnił swoje stanowisko.

Sąd ustalił, co następuje:

(...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. zawarła – w ramach konsorcjum firm (...) S.A. i (...) S.A. - ze (...) Szpitalem Wojewódzkim w C. dwie umowy w przedmiocie sprzedaży asortymentu medycznego oraz dostarczenie go na własny koszt i ryzyko za umówioną kwotę, płatną w umówionym terminie w dniach 2 sierpnia 2012 roku i 23 stycznia 2013 roku. Zgodnie z postanowieniami umów zamawiający winien zapłacić należność za dostarczony towar w terminie 30 dni od wystawienia faktury (v.k. 57-73 umowy z dnia 2 sierpnia 2012r. i z dnia 23 stycznia 2013r. ).

Powód wywiązał się z dostawy zamówionego towaru i lider konsorcjum wystawił faktury na łączną kwotę 455.884,50 zł, której poszczególne należności powinny być zapłacone w okresie od 3 września 2012 roku do 16 maja 2013 roku; w fakturach wskazano, iż płatność winna nastąpić na rzecz (...) S.A. ( v. k. 74- 507 faktury VAT za dostarczony towar). Pozwany jednak nie zapłacił umówionej należności (okoliczność przyznana przez pozwanego).

Pismem z dnia 29 maja 2013 roku powód wezwał szpital do zapłaty kwoty 445.884,50 zł wraz z odsetkami (v. k. 508 wezwanie do zapłaty).

Pozostali wierzyciele pozwanego szpitala uzyskali już tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 8.506.787,93 zł (v. k. 531 zestawienie nakazów zapłaty).

Pozwany nie reguluje zobowiązań, gdyż wpływy z NFZ nie wystarczają na pokrycie należności. Na koniec 2012 roku zadłużenie pozwanego wynosiło ok. 20 mln zł (v. okoliczność przyznana przez pozwanego).

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie dokumentów w postaci: umowy z dnia 2 sierpnia 2012r. i z dnia 23 stycznia 2013r. ( k. 57-73), faktur VAT za dostarczone materiały (k. 74-507), wezwania do zapłaty z dnia 29 maja 2013 roku (k. 508), zestawienia nakazów zapłaty (k. 531).

Sąd zważył, co następuje:

Ponieważ pozwany złożył sprzeciw od nakazu zapłaty, wydanego w postępowaniu upominawczym, nakaz – zgodnie z art. 505 § 1 kpc utracił moc, a sprawa podlegała rozpoznaniu na rozprawie.

Strony zawarły dwie umowy sprzedaży materiałów medycznych, zatem zgodnie z art. 535 kc na kupującym ciąży obowiązek zapłaty ceny.

Pozwany nie kwestionował ani faktu zawarcia umów, ani faktu dostarczenia wskazanego asortymentu medycznego przez powoda, ani też okoliczności, że należności za kupione materiały nie uiścił.

Z tych względów powództwo w całości uwzględniono, także w odniesieniu do odsetek ustawowych z mocy art. 455 kc w zw. z art. 481 kc.

Nie uwzględniono wniosku pozwanego o rozłożenie należności na raty. Art. 320 kpc wskazuje, że w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie. Przepis podkreśla, iż dotyczy to jedynie szczególnych wypadków. Przyjmuje się powszechnie, że takimi szczególnymi wypadkami są sytuacje, w których ze względu na stan majątkowy, rodzinny, czy zdrowotny dłużnika, spełnienie przez niego świadczenia byłoby niemożliwe lub bardzo utrudnione i narażałoby jego bliskich na niepowetowane szkody; rozłożenie należności na raty ma na celu umożliwienie dłużnikowi wykonanie wyroku w sposób dobrowolny.

Okoliczności rozpoznawanej sprawy nie wskazują, by sytuacja pozwanego szpitala stanowiła szczególny wypadek w powyższym rozumieniu. Dług pozwanego wynosił kilkanaście miesięcy temu ok. 20 mln zł, z czego ponad 8 mln zł są już stwierdzone tytułami egzekucyjnymi. Pozwany nie wskazał, z jakiego źródła będą pochodziły pieniądze na spłatę proponowanych rat. W ocenie sądu szpital nie jest więc w stanie płacić przedmiotowej należności w ratach.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 kpc. Na koszty te składają się: opłata od pozwu (22.795,00 zł), wynagrodzenie pełnomocnika powoda (7.200,00 zł – wg § 6 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej), opłata skarbowa od pełnomocnictwa (17 zł).

Sąd nie znalazł podstaw do zastosowania art. 102 kpc i nie obciążania pozwanego kosztami procesu. Kłopoty finansowe pozwanego nie stanowią bowiem szczególnie uzasadnionego przypadku. Szpital od długiego już czasu nie reguluje swoich zobowiązań, wystawiono przeciwko niemu kilkadziesiąt nakazów zapłaty, zatem niniejsza sprawa nie jest wyjątkowa na tle funkcjonowania szpitala.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Bogacz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Płocku
Osoba, która wytworzyła informację:  Renata Szatkowska
Data wytworzenia informacji: