Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1465/15 - wyrok Sąd Okręgowy w Płocku z 2015-08-27

Sygn. akt I C 1465/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 sierpnia 2015r.

Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSO Agnieszka Bilkiewicz

Protokolant: sekretarz sądowy Izabela Sztupecka

po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2015r. w P.na rozprawie

sprawy z powództwa (...) sp. z.o.o. w B.

przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C.,

o zapłatę

orzeka:

1.  zasądza od pozwanego (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. w B. kwotę 193.604,65zł (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset cztery złote sześćdziesiąt pięć groszy) wraz z ustawowymi odsetkami:

- od kwoty 1.328,40 zł od dnia 8.07.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 3.099,60 zł od dnia 8.07.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 1.425,82 zł od dnia 15.07.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 253,80 zł od dnia 13.07.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 992,14 zł od dnia 13.07.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 948,89 zł od dnia 13.07.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 4.313,39 zł od dnia 15.07.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 4.876,90 zł od dnia 15.07.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 9.911,81 zł od dnia 15.07.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 2.857,68 zł od dnia 15.07.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 11.273,69 zł od dnia 15.07.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 315,79 zł od dnia 17.07.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 4.428,00 zł od dnia 17.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 221,40 zł od dnia 17.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 3.807,91 zł od dnia 18.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 637,63 zł od dnia 18.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 948,89 zł od dnia 18.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 1.052,35 zł od dnia 18.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 263,09 zł od dnia 19.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 1.114,56 zł od dnia 19.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 192,78 zł od dnia 19.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 233,28 zł od dnia 19.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 2.407,32 zł od dnia 22.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 3.645,53 zł od dnia 22.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 13.248,36 zł od dnia 22.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 339,07 zł od dnia 24.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 3.765,85 zł od dnia 26.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 3.944,80 zł od dnia 26.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 192,78 zł od dnia 26.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 474,44 zł od dnia 27.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 6.769,76 zł od dnia 27.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 474,44 zł od dnia 27.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 8.964,22 zł od dnia 27.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 1.289,52 zł od dnia 29.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 221,40 zł od dnia 29.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 2.157,08 zł od dnia 25.09.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 8.584,06 zł od dnia 26.09.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 1.243,28 zł od dnia 26.09.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 948,89 zł od dnia 26.09.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 3.569,07 zł od dnia 27.09.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 2.262,38 zł od dnia 27.09.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 948,89 zł od dnia 27.09.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 14.144,33 zł od dnia 27.09.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 980,64 zł od dnia 28.09.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 96,39 zł od dnia 28.09.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 686,45 zł od dnia 28.09.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 997,54 zł od dnia 28.09.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 192,78 zł od dnia 2.10.2014 r. do dnia zapłaty

-od kwoty 1.771,20 zł od dnia 4.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 1.123,20 zł od dnia 5.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 2.333,43 zł od dnia 5.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 826,90 zł od dnia 5.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 2.656,80 zł od dnia 5.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 9.890,64 zł od dnia 5.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 1.017,90 zł od dnia 10.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 1.532,84 zł od dnia 10.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 140,28 zł od dnia 10.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 2.234,41 zł od dnia 10.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 225,63 zł od dnia 10.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 912,60 zł od dnia 10.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 1.328,40 zł od dnia 13.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 531,36 zł od dnia 13.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 3.040,16 zł od dnia 16.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 2.568,24 zł od dnia 16.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 3.948,48 zł od dnia 16.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 844,02 zł od dnia 16.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 503,71 zł od dnia 16.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 1.593,00 zł od dnia 16.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 140,28 zł od dnia 16.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 1.121,64 zł od dnia 16.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 297,54 zł od dnia 16.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 601,34 zł od dnia 16.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 6.264,00 zł od dnia 16.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 829,22 zł od dnia 16.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 8.280,36 zł od dnia 16.10.2014 r. do dnia zapłaty;

2. zasądza od pozwanego (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. w B. kwotę 12.524,01 zł (dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote jeden grosz) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 12.05.2015 r. do dnia zapłaty;

3. zasądza od pozwanego (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. w B. kwotę 17.524zł (siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote) tytułem zwrotu kosztów procesu.

  Sygn. akt I C 1465/15

UZASADNIENIE

Powód (...) sp. z o.o. w B. wystąpił przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C. o zapłatę:

1) kwoty 193.604,65zł wraz z odsetkami ustawowymi :

- od kwoty 1.328,40 zł od dnia 8.07.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 3.099,60 zł od dnia 8.07.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 1.425,82 zł od dnia 15.07.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 253,80 zł od dnia 13.07.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 992,14 zł od dnia 13.07.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 948,89 zł od dnia 13.07.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 4.313,39 zł od dnia 15.07.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 4.876,90 zł od dnia 15.07.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 9.911,81 zł od dnia 15.07.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 2.857,68 zł od dnia 15.07.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 11.273,69 zł od dnia 15.07.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 315,79 zł od dnia 17.07.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 4.428,00 zł od dnia 17.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 221,40 zł od dnia 17.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 3.807,91 zł od dnia 18.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 637,63 zł od dnia 18.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 948,89 zł od dnia 18.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 1.052,35 zł od dnia 18.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 263,09 zł od dnia 19.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 1.114,56 zł od dnia 19.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 192,78 zł od dnia 19.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 233,28 zł od dnia 19.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 2.407,32 zł od dnia 22.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 3.645,53 zł od dnia 22.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 13.248,36 zł od dnia 22.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 339,07 zł od dnia 24.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 3.765,85 zł od dnia 26.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 3.944,80 zł od dnia 26.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 192,78 zł od dnia 26.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 474,44 zł od dnia 27.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 6.769,76 zł od dnia 27.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 474,44 zł od dnia 27.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 8.964,22 zł od dnia 27.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 1.289,52 zł od dnia 29.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 221,40 zł od dnia 29.07.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 2.157,08 zł od dnia 25.09.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 8.584,06 zł od dnia 26.09.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 1.243,28 zł od dnia 26.09.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 948,89 zł od dnia 26.09.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 3.569,07 zł od dnia 27.09.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 2.262,38 zł od dnia 27.09.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 948,89 zł od dnia 27.09.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 14.144,33 zł od dnia 27.09.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 980,64 zł od dnia 28.09.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 96,39 zł od dnia 28.09.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 686,45 zł od dnia 28.09.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 997,54 zł od dnia 28.09.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 192,78 zł od dnia 2.10.2014 r. do dnia zapłaty

-od kwoty 1.771,20 zł od dnia 4.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 1.123,20 zł od dnia 5.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 2.333,43 zł od dnia 5.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 826,90 zł od dnia 5.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 2.656,80 zł od dnia 5.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 9.890,64 zł od dnia 5.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 1.017,90 zł od dnia 10.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 1.532,84 zł od dnia 10.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 140,28 zł od dnia 10.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 2.234,41 zł od dnia 10.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 225,63 zł od dnia 10.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 912,60 zł od dnia 10.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 1.328,40 zł od dnia 13.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 531,36 zł od dnia 13.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 3.040,16 zł od dnia 16.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 2.568,24 zł od dnia 16.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 3.948,48 zł od dnia 16.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 844,02 zł od dnia 16.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 503,71 zł od dnia 16.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 1.593,00 zł od dnia 16.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 140,28 zł od dnia 16.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 1.121,64 zł od dnia 16.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 297,54 zł od dnia 16.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 601,34 zł od dnia 16.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 6.264,00 zł od dnia 16.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 829,22 zł od dnia 16.10.2014 r. do dnia zapłaty,

-od kwoty 8.280,36 zł od dnia 16.10.2014 r. do dnia zapłaty;

tytułem należności za dostarczone produkty medyczne;

2) kwoty 12.524,01zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 12 maja 2015r. do dnia zapłaty; tytułem rekompensaty za koszty odzyskania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013r., poz. 403) (pozew k.2-12).

Sąd Okręgowy w Płocku w dniu 25 czerwca 2015r. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (k.143-143v).

Pozwany (...) Szpital Wojewódzki w C. – w sprzeciwie od nakazu zapłaty- zaskarżył go w całości oraz wniósł o rozłożenie zadłużenia pozwanego na 12 równych miesięcznych rat. Wskazał, iż pozostaje w opóźnieniu z realizacją zapłat na rzecz powoda, lecz nie jest to sytuacja zawiniona przez pozwanego. Podniósł, iż znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, co jest faktem powszechnie znanym. Wymagalne zadłużenie pozwanego stale się powiększa i aktualnie wynosi ok. 39 mln zł. Pomimo tego pozwany nadal prowadzi działalność leczniczą. Wobec braku wystarczających środków finansowych na pokrycie wszystkich wymagalnych zobowiązań staje przed koniecznością dokonywania wyborów, które z zobowiązań uregulować w pierwszej kolejności: publicznoprawne, pracownicze, czy też należności za media, leki i sprzęty.

Nie można mówić o przyczynieniu się pozwanego do zaistniałej sytuacji, gdyż to niewystarczające wpływy z NFZ utrudniają realizację bieżących należności.

Proponowane rozstrzygnięcie znajduje oparcie w art. 5 k.c., skoro społecznie usprawiedliwioną zasadą jest ochrona ludzi, zwłaszcza tych dotkniętych przez los w stopniu ograniczającym ich sprawność życiową (sprzeciw k.146-147).

Do końca procesu strony nie zmieniły swoich stanowisk.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwany (...) Szpital Wojewódzki w C. nabywał od powoda (...) sp. z o.o. w B. produkty lecznicze, na mocy umów:

- nr AT- (...) z dnia 30.07.201r. (k.20-20a),

- nr AT- (...) z dnia 1.08.2013r. (k.21-25),

- nr AT- (...) z dnia 05.08.2013r. (k.26-27v),

- nr AT- (...) z dnia 17.10.2013r. (k.28-30),

- nr AT- (...) z dnia 13.01.2014r. (k.31-35),

- nr AT- (...) z dnia 22.01.2014r. (k.36-38),

- nr AT- (...) z dnia 17.02.2014r. (k.39-41),

- nr AT- (...) z dnia 14.03.2014r. (k.42-43v),

- nr AT- (...) z dnia 22.01.2014r. (k.44-45v),

- nr AT- (...) z dnia 14.05.2014r. (k.46-47v),

- nr AT- (...) z dnia 28.05.2014r. (k.48-50v),

- nr AT- (...) z dnia 08.06.2014r. (k.51-52v),

- nr AT- (...) z dnia 01.08.2014r. (k.53-55v),

- nr AT- (...) z dnia 18.08.2014r. (k.56-58v).

Powód, z tytułu należności za sprzedane wyroby farmaceutyczne i produkty lecznicze wystawiał faktury VAT, wraz z terminami płatności (k.59-136).

Pozwany nie uiścił należności, wskazanych w wystawionych fakturach oraz wymagalnych od nich odsetek ustawowych i umownych; stanowiących łącznie na dzień 17.06.2015r. kwotę 193.604,65zł (niesporne).

Nadto, powód naliczył rekompensatę za koszty odzyskania należności; zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013r., poz. 403); w kwocie łącznej 12.524,01zł (niesporne).

Do zapłaty powyższych kwot powód bezskutecznie wezwał pozwanego pismem z dnia 30.04.2016r. (k.138-142).

Pozwany (...) Szpital Wojewódzki w C. jest w złej sytuacji finansowej. Nie spłaca zaległych zobowiązań oraz bieżących należności na rzecz wierzycieli. Wymagalne zadłużenie pozwanego stale się powiększa. Obecnie wynosi ok. 39 mln zł. (niesporne, rachunek zysków i strat k. 152, zestawienie rachunków k. 153). Pomimo tego pozwany nadal świadczy usługi medyczne na rzecz pacjentów (wykazy k.154-156).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o dokumenty zgromadzone w sprawie. Nie były one kwestionowane, dlatego Sąd uznał je za wiarygodne.

Sąd zważył, co następuje:

Stan faktyczny w sprawie był niesporny. Powód wykazał wskazanymi dokumentami dochodzoną pozwem należność.

Pozwany w istocie uznał powództwo, jednocześnie wnosząc o rozłożenie dochodzonej kwoty na raty.

Z tych względów Sąd orzekł jak w pkt. 1 wyroku, zasądzając od pozwanego na rzecz powoda:

- kwotę 193.604,65zł wraz z odsetkami ustawowym od dat wymagalności poszczególnych należności do dnia zapłaty;

- kwotę 12.524,01zł tytułem rekompensaty wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 12 maja 2015r. do dnia zapłaty..

Jednocześnie Sąd rozważył możliwość rozłożenia powyższej kwoty na raty.

Zgodnie z art. 320 k.p.c. „W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie”. W piśmiennictwie wskazuje się, że uprawnienie to przysługuje sądowi w szczególnie uzasadnionych wypadkach, a więc w sytuacjach, w których ze względu na stan majątkowy, rodzinny czy zdrowotny spełnienie zasądzonego świadczenia byłoby dla pozwanego niemożliwe do wykonania lub w każdym razie bardzo utrudnione i narażałoby jego lub jego bliskich na niepowetowane szkody. Trudności w spełnieniu świadczenia mogą być także spowodowane działaniem samego dłużnika. Skorzystanie z przysługującego Sądowi uprawnienia ma na celu umożliwienie pozwanemu wykonanie wyroku w sposób dobrowolny (Komentarz do Kodeksu Postępowania Cywilnego Część Pierwsza Postępowanie Rozpoznawcze tom 1 pod redakcją Tadeusza Erecińskiego, Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1999r., str.543).

W ocenie Sądu sytuacja finansowa pozwanego nie uzasadnia rozłożenia zasądzonego świadczenia na raty. Pozwany sam przyznał, iż nie jest w stanie dobrowolnie regulować swoich zobowiązań, które przekraczają ok. 39 mln zł. Brak jest więc podstaw do przyjęcia, że rozłożenie zasądzonej kwoty na raty umożliwi pozwanemu dobrowolne spełnienie swoich zobowiązań wobec powoda. O braku dobrej woli pozwanego w tym zakresie świadczy też fakt, iż pomimo swoich deklaracji – złożonych w sprzeciwie od nakazu zapłaty- pozwany nie dokonał nawet częściowej zapłaty.

Należy zgodzić się ze stanowiskiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku wyrażonym w wyroku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie I ACa 242/12 (LEX nr 1321914), w którym wskazano, że „Ochrona, jaką zapewnia pozwanemu dłużnikowi art. 320 k.p.c., nie może być stawiana ponad ochronę wierzyciela w procesie cywilnym i wymaga uwzględnienia wszelkich okoliczności sprawy, w tym uzasadnionego interesu podmiotu inicjującego proces”.

Sytuacja obu stron jest podobna. Powód sprzedaje wyroby farmaceutyczne i produkty lecznicze, zaś pozwany świadczy usługi medyczne. Z punktu widzenia pacjentów waga obu stron jest jednakowa. Szpital bez sprzętu medycznego nie mógłby realizować swojej funkcji. Dlatego postępowanie pozwanego zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu producenta środków medycznych. Naraża go na utratę płynności finansowej, co godzi w jego przyszłe funkcjonowanie oraz rodzi możliwość wzrostu cen na jego produkty, za co ostateczne będą musieli zapłacić pacjenci.

Brak jest też podstaw do rozłożenia zasądzonej kwoty na raty z powołaniem się na przesłanki art. 5 k.c. W tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie sygn. akt V CSK 20/06 (LEX nr 198525) wskazując, że „Artykuł 320 k.p.c., mimo swojej lokaty, jest przede wszystkim normą z zakresu prawa materialnego. Przepis ten, w zakresie objętym jego hipotezą, wyłącza stosowanie art. 5 k.c.”.

Z uwagi na powyższe Sąd orzekł jak w sentencji, o kosztach orzekając na podstawie art. 98 k.p.c., zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu, zasądzając od pozwanego na rzecz powoda kwotę 17.524zł; w tym z tytułu: opłaty sądowej od pozwu 10.307zł, wynagrodzenia pełnomocnika 7.200zł (stawka minimalna w sprawach cywilnych wynikająca z § 6 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz.490 - wyciąg), opłaty skarbowej od pełnomocnictwa 17zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Kosakowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Płocku
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Bilkiewicz
Data wytworzenia informacji: