Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 527/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2016-02-25

Sygn. akt VII K 527/15

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 lutego 2016 roku

Sąd Rejonowy w P., VII Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR Marcin Oleśko

Protokolant: Lena Błaszczyńska

w obecności Prokuratora Rafała Matusiaka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2016 roku sprawy:

Ł. P., urodzonego (...) roku w P., syna M. i B. z domu S.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w P.z dnia (...)roku w sprawie (...)za przestępstwo z art. 279 § 1 kk, popełnione w miesiącu grudniu 2002 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat oraz karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych, przy przyjęciu, że wartość jednej stawki wynosi 10,00 złotych;

II.  Sądu Rejonowego w P.z dnia (...)roku w sprawie
(...)za przestępstwo z art. 278 § 3 kk popełnione w dniu 04 kwietnia 2003 roku na karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin;

III.  Sądu Rejonowego w P.z dnia(...)roku, w sprawie (...)za przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk popełnione w dniu 28 sierpnia 2003 roku, na karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne. Postanowieniem z dnia (...)roku, w sprawie (...)Sąd Rejonowy w P.zamienił karę ograniczenia wolności na zastępczą karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

IV.  Sądu Rejonowego w P.z dnia (...)roku, w sprawie (...)za przestępstwo z art. 190 § 1 kk popełnione w dniu 07 października 2003 roku, na karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

V.  Sądu Rejonowego w P.z dnia (...)roku, w sprawie (...)za przestępstwo z art. 278 § 3 kk popełnione w dniu 03 grudnia 2003 roku, na karę 5 (pięciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

VI.  Sądu Rejonowego w P.z dnia (...)roku, w sprawie (...)za przestępstwo z art. 207 § 1 kk i in. popełnione w okresie od miesiąca lutego 2003 roku do miesiąca marca 2004 roku, na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 (czterech) lat. Postanowieniem z dnia (...)roku, Sąd Rejonowy w P.zarządził wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności została w całości wykonana;

VII.  Sądu Rejonowego w P.z dnia (...)roku, w sprawie (...)za przestępstwo z art. 158 § 1 kk w zw. z art. 91 §1 kk popełnione w dniu 27 marca 2003 roku, na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

VIII.  Wyrokiem Łącznym Sądu Rejonowego w P.z dnia (...)roku w sprawie(...)na:

- karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, obejmującą wyroki opisane w punktach I, II, VII niniejszego wyroku. Kara łączna pozbawienia wolności została w całości wykonana;

- karę łączną 12 (dwunastu) miesięcy ograniczenia wolności, polegająca na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, obejmującą wyroki opisane w punktach III, IV, V niniejszego wyroku. Kara łączna ograniczenia wolności została w całości wykonana;

IX.  Sądu Rejonowego w P.z dnia (...)roku w sprawie (...)za przestępstwo z art. 278 § 3 kk, popełnione w dniu 14 listopada 2008 roku na karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych, przy przyjęciu, że wartość jednej stawki dziennej na kwotę 20,00 złotych. Postanowieniem z dnia (...)roku, w sprawie (...), Sąd Rejonowy w P.zamienił karę grzywny na 5 (pięć) miesięcy pracy społecznie użytecznej w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin miesięcznie. Postanowieniem z dnia(...)roku, w sprawie (...)Sąd Rejonowy w P., uchylił powyższe postanowienie. Postanowieniem z dnia (...)roku, w sprawie(...) Sąd Rejonowy w P.zamienił pozostałą do uiszczenia karę grzywny w ilości 30 (trzydziestu) stawek dziennych po 20,00 (dwadzieścia) złotych, na zastępczą karę 15 (piętnastu) dnia pozbawienia wolności. Kara grzywny została wykonana w całości;

X.  Sądu Rejonowego w P.z dnia (...)roku w sprawie (...)za przestępstwo z art. 226§ 1 kk, popełnione w dniu 17 września 2008 roku na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 (trzech) lat oraz karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych, przy przyjęciu, że wartość jednej stawki wynosi 10,00 (dziesięć) złotych. Na poczet kary grzywny zaliczono okres zatrzymania w sprawie od dnia 17 września 2008 roku do dnia 18 września 2008 roku. Kara grzywny została w całości wykonana.

XI.  Sądu Rejonowego w P.z dnia (...) roku w sprawie (...)za przestępstwo z art. 158 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu
11 listopada 2008 roku na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 (pięciu) lat oraz karę grzywny w wysokości 80 (osiemdziesiąt) stawek dziennych, przy przyjęciu, że wartość jednej stawki wynosi 10,00 (dziesięć) złotych. Postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2011 roku, w sprawie (...)Sąd Rejonowy w P.zarządził skazanemu wykonanie kary pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności została w całości wykonana;

XII.  Sądu Rejonowego w P.z dnia(...)roku w sprawie (...)za:

a)  przestępstwo z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 10 października 2010 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

b)  przestępstwo z art. 190 § 1 kk popełnione w dniu 10 października 2010 roku na karę
5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

za które orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności. Kara została w całości wykonana.

XIII.  Sądu Rejonowego w P.z dnia (...)roku w sprawie (...)za przestępstwo z art. 178a § 1 kk, popełnione w dniu 14 czerwca 2014 roku na karę grzywny w wysokości 60 (pięćdziesiąt) stawek dziennych, przy przyjęciu, że wartość jednej stawki wynosi 20,00 (dwadzieścia) złotych. Na poczet kary grzywny zaliczono okres zatrzymania w sprawie od dnia 14 czerwca 2014 roku do dnia 15 czerwca 2014 roku. Postanowieniem z dnia (...)roku, Sąd Rejonowy w P., w sprawie (...)zamienił skazanemu pozostałą do uiszczenia karę grzywny na 6 (sześć) miesięcy pracy społecznie użytecznej w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym. Postanowieniem z dnia (...)roku, Sąd Rejonowy w P., w sprawie (...)zarządził skazanemu zastępczą karę 30 (trzydziestu) dni pozbawienia wolności w zamian za niewykonaną karę grzywny.

XIV.  Sądu Rejonowego w P.z dnia(...)roku w sprawie (...)za:

a) przestępstwo z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 6 czerwca 2014 roku na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

b) przestępstwo z art. 245 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 6 czerwca 2014 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

za które orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku i 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesił na okres próby 5 (pięciu) lat oraz karę grzywny w wysokości 100 (sto) stawek dziennych, przy przyjęciu, że wartość jednej stawki wynosi 10,00 (dziesięć) złotych. Na poczet orzeczonej kary grzywny zaliczono okres zatrzymania w dniu 1 lipca 2014 roku. Postanowieniem z dnia (...)roku, w sprawie (...), Sąd Rejonowy w P.zamienił skazanemu pozostałą do uiszczenia karę grzywny na 49 (czterdzieści dziewięć) dni zastępczej kary pozbawienia wolności. Zastępcza kara będzie wykonywana w okresie od dnia 19 września 2016 roku do dnia 7 listopada 2016 roku.

XV.  Sądu Rejonowego w P.z dnia(...)roku w sprawie (...)za:

a) przestępstwo z art. 178a § 1 kk w popełnione w dniu 21 sierpnia 2014 roku na karę
6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

b) przestępstwo z art. 178a § 4 kk popełnione w dniu 13 listopada 2014 roku na karę
8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

za które orzeczono karę łączną 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności. Karę zaczął odbywać od dnia 14 maja 2015 roku. Postanowieniem z dnia (...)roku, w sprawie (...)Sąd Okręgowy w P.udzielił skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Postanowieniem z dnia (...)roku w sprawie (...)Sąd Okręgowy w P.uchylił zezwolenie na odbycie pozostałej do wykonania poza zakładem karnym kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres odbywania kary w zakładzie karnym od dnia 14 maja 2015 roku do dnia 24 czerwca 2015 roku oraz objęty system dozoru elektronicznego od 26 czerwca 2015 roku do 15 lipca 2015 roku, uznając w tym zakresie karę za wykonaną. Skazany będzie odbywał karę w okresie od dnia 23 marca 2016 roku do dnia 19 września 2016 roku;

XVI.  Sądu Rejonowego w P.z dnia (...)roku w sprawie (...)za przestępstwo z art. 244 kk, popełnione w dniu 9 stycznia 2015 roku na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności. Skazany będzie odbywał karę w okresie od dnia 25 września 2015 roku do dnia 23 marca 2016 roku

w przedmiocie wydania wyroku łącznego:

1.  na podstawie art. 85 § 1, 2, 3 k.k., art. 86 § 1 k.k., 89 § 1 kk w zw. z art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 396 ze zm.)orzeczone w punkach XIV, XV, XVI kary pozbawienia wolności łączy i wymierza skazanemu Ł. P. karę łączną 2 (dwóch) lat i 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 71 § 2 kk grzywna orzeczona w pkt. 4 (czwartym) wyroku Sądu Rejonowego w P.z dnia (...) roku w sprawie (...)nie podlega wykonaniu;

3.  na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej kary łącznej 2 (dwóch) lat i 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności zalicza skazanemu:

- okres pozbawienia wolności w sprawie (...)w okresie od dnia 14 maja 2015 roku do dnia 24 czerwca 2015 oraz od dnia oraz od 26 czerwca 2015 roku do 15 lipca 2015 roku;

- okres pozbawienia wolności w sprawie (...)w okresie od dnia 25 września 2015 roku;

- okres pozbawienia wolności w sprawie (...)w dniu 1 lipca 2014 roku;

4.  na podstawie art. 576 § 1 kpk wyroki opisane w punktach XIV, XV, XVI w części dotyczącej orzeczenia o karze pozbawienia wolności uznaje za pochłonięte niniejszym wyrokiem łącznym, zaś w pozostałym zakresie podlegają odrębnemu wykonaniu;

5.  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w zakresie objęcia wyrokiem łącznym wyroków opisanych w punktach I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIII;

6.  na podstawie art. 572 kpk w zw. z art. 89 § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk (w brzmieniu obowiązującym do dnia 7 czerwca 2010 roku) umarza postępowanie w zakresie objęcia wyrokiem łącznym wyroków opisanych w punktach IX, X, XI;

7.  zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów sądowych, które przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt VII K 527/15

UZASADNIENIE

Ł. P. został skazany następującymi wyrokami:

XVII.  Sądu Rejonowego w P.z dnia (...)roku w sprawie (...)za przestępstwo z art. 279 § 1 kk, popełnione w miesiącu grudniu 2002 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat oraz karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych, przy przyjęciu, że wartość jednej stawki wynosi 10,00 złotych.

/odpis wyroku w sprawie(...)– k. 52-54;

dane o karalności – k. 109-113/

XVIII.  Sądu Rejonowego w P.z dnia(...)roku w sprawie
(...)za przestępstwo z art. 278 § 3 kk popełnione w dniu 04 kwietnia 2003 roku na karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin;.

/odpis wyroku w sprawie(...)– k. 51;

dane o karalności – k. 109-113/

XIX.  Sądu Rejonowego w P.z dnia(...)roku, w sprawie (...)za przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk popełnione w dniu 28 sierpnia 2003 roku, na karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne. Postanowieniem z dnia (...)roku, w sprawie (...)Sąd Rejonowy w P.zamienił karę ograniczenia wolności na zastępczą karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności. Kara została wykonana w całości.

/odpis wyroku w sprawie (...)– k. 24;

obliczenie kary – k. 25, k. 26;

zawiadomienie o zwolnieniu ze sprawy – k. 27;

odpis postanowienia w sprawie (...)– k. 27A;

dane o karalności – k. 109-113/

XX.  Sądu Rejonowego w P. z dnia 10 grudnia 2003 roku, w sprawie VII K 158/04 za przestępstwo z art. 190 § 1 kk popełnione w dniu 07 października 2003 roku, na karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym.

/odpis wyroku w sprawie – VII K 158/04 – k. 28;

obliczenie kary – k. 29, k. 30;

zawiadomienie o zwolnieniu ze sprawy – k. 31;

dane o karalności – k. 109-113/

XXI.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)roku, w sprawie (...)za przestępstwo z art. 278 § 3 kk popełnione w dniu 03 grudnia 2003 roku, na karę 5 (pięciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym.

/odpis wyroku w sprawie (...) k. 32;

obliczenie kary – k. 33;

zawiadomienie o zwolnieniu ze sprawy – k. 34;

dane o karalności – k. 109-113/

XXII.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)roku, w sprawie (...)za przestępstwo z art. 207 § 1 kk i in. popełnione w okresie od miesiąca lutego 2003 roku do miesiąca marca 2004 roku, na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 (czterech) lat. Postanowieniem z dnia (...)roku, Sąd Rejonowy w P. zarządził wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności została w całości wykonana.

/odpis wyroku w sprawie(...)– k. 43

obliczenie kary – k. 44;

zawiadomienie o zwolnieniu ze sprawy – k. 45;

dane o karalności – k. 109-113/

XXIII.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)roku, w sprawie (...)za przestępstwo z art. 158 § 1 kk w zw. z art. 91 §1 kk popełnione w dniu 27 marca 2003 roku, na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności. Kara została wykonana w całości.

/odpis wyroku w sprawie (...)– k. 62-63;

odpis wyroku w sprawie(...)– k. 76;

obliczenie kary – k. 77;

zawiadomienie o zwolnieniu ze sprawy – k. 78

odpis postanowienia w sprawie (...)– k. 79;

obliczenie kary – k. 80, k. 81, k. 82;

dane o karalności – k. 109-113

XXIV.  Wyrokiem Łącznym Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)roku w sprawie (...)na:

- karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, obejmującą wyroki opisane w punktach I, II, VII niniejszego wyroku. Kara łączna pozbawienia wolności została w całości wykonana;

- karę łączną 12 (dwunastu) miesięcy ograniczenia wolności, polegająca na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, obejmującą wyroki opisane w punktach III, IV, V niniejszego wyroku. Kara łączna ograniczenia wolności została w całości wykonana.

/odpis wyroku w sprawie (...)– k. 46-47;

odpis postanowienia w sprawie (...)– k. 48;

obliczenie kary – k. 49;

zawiadomienie o zwolnieniu ze sprawy – k. 50;

dane o karalności – k. 109-113/

XXV.  Sądu Rejonowego w P. z dnia(...)roku w sprawie (...)za przestępstwo z art. 278 § 3 kk, popełnione w dniu 14 listopada 2008 roku na karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych, przy przyjęciu, że wartość jednej stawki dziennej na kwotę 20,00 złotych. Postanowieniem z dnia (...)roku, w sprawie (...), Sąd Rejonowy w P. zamienił karę grzywny na 5 (pięć) miesięcy pracy społecznie użytecznej w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin miesięcznie. Postanowieniem z dnia (...)roku, w sprawie (...) Sąd Rejonowy w P., uchylił powyższe postanowienie. Postanowieniem z dnia (...)roku, w sprawie(...)Sąd Rejonowy w P. zamienił pozostałą do uiszczenia karę grzywny w ilości 30 (trzydziestu) stawek dziennych po 20,00 (dwadzieścia) złotych, na zastępczą karę 15 (piętnastu) dnia pozbawienia wolności. Kara grzywny została wykonana w całości.

/odpis wyroku w sprawie(...)– k. 38;

obliczenie kary – k. 40;

zawiadomienie o zwolnieniu ze sprawy – k. 41;

dane o karalności – k. 109-113;

akta sprawy (...)/

XXVI.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)roku w sprawie (...)za przestępstwo z art. 226§ 1 kk, popełnione w dniu 17 września 2008 roku na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 (trzech) lat oraz karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych, przy przyjęciu, że wartość jednej stawki wynosi 10,00 (dziesięć) złotych. Na poczet kary grzywny zaliczono okres zatrzymania w sprawie od dnia 17 września 2008 roku do dnia 18 września 2008 roku. Kara grzywny została w całości wykonana.

/odpis wyroku w sprawie(...)– k. 35;

odpis postanowienia w sprawie (...)– k. 36;

dane o karalności – k. 109-113;

akta sprawy (...)/

XXVII.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)roku w sprawie (...)za przestępstwo z art. 158 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu
(...)roku na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 (pięciu) lat oraz karę grzywny w wysokości 80 (osiemdziesiąt) stawek dziennych, przy przyjęciu, że wartość jednej stawki wynosi 10,00 (dziesięć) złotych. Postanowieniem z dnia (...)roku, w sprawie (...)Sąd Rejonowy w P. zarządził skazanemu wykonanie kary pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności została w całości wykonana.

/odpis wyroku w sprawie (...)– k. 6. k. 102

odpis postanowienia w sprawie (...) k. 7, k. 103;

obliczenie kary – k. 8, k. 104;

zawiadomienie o zwolnieniu ze sprawy – k. 9, k. 105;

dane o karalności – k. 109-113/

XXVIII.  Sądu Rejonowego w P. z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie (...)za:

c)  przestępstwo z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 10 października 2010 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

d)  przestępstwo z art. 190 § 1 kk popełnione w dniu 10 października 2010 roku na karę
5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

za które orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności. Kara została w całości wykonana.

/odpis wyroku w sprawie (...)– k. 3, k. 106;

obliczenie kary – k. 4, k. 107;

zawiadomienie o zwolnieniu ze sprawy – k. 5, k. 108;

dane o karalności – k. 109-113/

XXIX.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)roku w sprawie (...)za przestępstwo z art. 178a § 1 kk, popełnione w dniu 14 czerwca 2014 roku na karę grzywny w wysokości 60 (pięćdziesiąt) stawek dziennych, przy przyjęciu, że wartość jednej stawki wynosi 20,00 (dwadzieścia) złotych. Na poczet kary grzywny zaliczono okres zatrzymania w sprawie od dnia 14 czerwca 2014 roku do dnia 15 czerwca 2014 roku. Postanowieniem z dnia (...) roku, Sąd Rejonowy w P., w sprawie(...)zamienił skazanemu pozostałą do uiszczenia karę grzywny na 6 (sześć) miesięcy pracy społecznie użytecznej w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym. Postanowieniem z dnia (...)roku, Sąd Rejonowy w P., w sprawie (...)zarządził skazanemu zastępczą karę 30 (trzydziestu) dni pozbawienia wolności w zamian za niewykonaną karę grzywny.

/odpis wyroku w sprawie (...)– k. 10, k. 101;

dane o karalności – k. 109-113;

akta sprawy(...)/

XXX.  Sądu Rejonowego w P. z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie (...)za:

a) przestępstwo z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 6 czerwca 2014 roku na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

b) przestępstwo z art. 245 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 6 czerwca 2014 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

za które orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku i 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesił na okres próby 5 (pięciu) lat oraz karę grzywny w wysokości 100 (sto) stawek dziennych, przy przyjęciu, że wartość jednej stawki wynosi 10,00 (dziesięć) złotych. Na poczet orzeczonej kary grzywny zaliczono okres zatrzymania w dniu 1 lipca 2014 roku. Postanowieniem z dnia (...)roku, w sprawie (...), Sąd Rejonowy w P. zamienił skazanemu pozostałą do uiszczenia karę grzywny na 49 (czterdzieści dziewięć) dnia zastępczej kary pozbawienia wolności. Zastępcza kara będzie wykonywana w okresie od dnia 19 września 2016 roku do dnia 7 listopada 2016 roku.

/odpis wyroku w sprawie (...)– k. 59;

odpis postanowienia w sprawie (...)– k. 60;

obliczenie kary – k. 61;

dane o karalności – k. 109-113;

akta sprawy (...)/

XXXI.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)roku w sprawie (...)za:

a) przestępstwo z art. 178a § 1 kk w popełnione w dniu 21 sierpnia 2014 roku na karę
6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

b) przestępstwo z art. 178a § 4 kk popełnione w dniu 13 listopada 2014 roku na karę
8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

za które orzeczono karę łączną 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności. Karę zaczął odbywać od dnia 14 maja 2015 roku. Postanowieniem z dnia (...)roku, w sprawie (...)Sąd Okręgowy w P. udzielił skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Postanowieniem z dnia (...)roku w sprawie (...)Sąd Okręgowy w P. uchylił zezwolenie na odbycie pozostałej do wykonania poza zakładem karnym kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres odbywania kary w zakładzie karnym od dnia 14 maja 2015 roku do dnia 24 czerwca 2015 roku oraz objęty system dozoru elektronicznego od 26 czerwca 2015 roku do 15 lipca 2015 roku, uznając w tym zakresie karę za wykonaną. Skazany będzie odbywał karę w okresie od dnia 23 marca 2016 roku do dnia 19 września 2016 roku.

/odpis wyroku w sprawie (...)– k. 56;

obliczenie kary – k. 57;

zawiadomienie o zwolnieniu ze sprawy – k. 58;

dane o karalności – k. 109-113;

akta sprawy (...)/

XXXII.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)roku w sprawie (...)za przestępstwo z art. 244 kk, popełnione w dniu 9 stycznia 2015 roku na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności. Skazany będzie odbywał karę w okresie od dnia 25 września 2015 roku do dnia 23 marca 2016 roku.

/odpis wyroku w sprawie (...)– k. 2, k. 99;

obliczenie kary – k. 100;

dane o karalności – k. 109-113;

akta sprawy (...)/

Skazany przebywa w warunkach izolacji więziennej od 26 września 2015 roku, kiedy to został doprowadzony do odbycia kary po odwołanym (...). Skazany wykazuje całkowicie bezkrytyczną postawę wobec dotychczasowego trybu życia oraz popełnionych przestępstw. Zachowanie Ł. P. w izolacji penitencjarnej należy określić jako naganne. Nie był on wyróżniany nagrodami. Mimo dobrego przystosowania do warunków izolacji penitencjarnej skazany nie potrafi właściwie funkcjonować w warunkach zakładu karnego typu półotwartego. W dniu 29 października 2015 roku w związku z negatywną oceną postawy i zachowania został decyzją Komisji Penitencjarnej zakwalifikowany do dalszego odbywania kary w ZK typu zamkniętego. Od początku pobytu w izolacji penitencjarnej sporządzono skazanemu pięć wniosków o wymierzenie kary dyscyplinarnej za aroganckie zachowanie, odmowy wykonania poleceń przełożonych, odmowę przyjęcia posiłków dostarczonych przez administrację w celu wymuszenia korzystnej dla siebie decyzji oraz nieprzestrzeganie porządku wewnętrznego. W oddziale mieszkalnym, w grupie współosadzonych stara się funkcjonować prawidłowo i nie stwarzać problemów, prawidłowo układa swoje relacje. Ł. P. wykazuje lekceważący stosunek do obowiązujących przepisów regulujących wykonywanie kary oraz do przełożonych. Jego zachowanie w negatywny sposób wpływa na atmosferę w oddziale mieszkalnym, prowokując współosadzonych do prezentowania podobnych postaw. Ł. P. deklaruje przynależność do struktur nieformalnych podkultury przestępczej. Jest jej szeregowym uczestnikiem, jednak w bezkrytyczny sposób akceptuje panujące w niej normy i zasady. Jest negatywnie nastawiony do administracji ZK, odmawia wykonywania poleceń, narusza porządek, zachowuje się arogancko. Względem przełożonych prezentuje niewłaściwe postawy, lekceważy przepisy regulujące tryb wykonywania kary pozbawienia wolności oraz przełożonych. Jest nastawiony jedynie na zaspakajanie swoich potrzeb. Wobec skazanego nie używano środków przymusu bezpośredniego. Nie był uczestnikiem zdarzenia nadzwyczajnego. O porządek w celi mieszkalnej i wygląd zewnętrzny dba w stopniu poprawnym. Czas wolny spędza głownie na zajęciach własnych w celi mieszkalnej, wykazuje zainteresowanie dostępnymi formami zajęć kulturalno – oświatowych realizowanych na terenie tutejszej jednostki. Nie jest zainteresowany podniesieniem poziomu swoich kwalifikacji zawodowych. Skazany posiada wykształcenie gimnazjalne. Nie jest zatrudniony na terenie jednostki. Nie czynił żadnych starań w zakresie zdobycia zatrudnienia podczas odbywania kary. Kontakt zewnętrzny utrzymuje w formie widzeń, korespondencji oraz rozmów telefonicznych przede wszystkim z konkubiną. Z byłą żoną i dziećmi utrzymuje sporadyczny kontakt. Postawiona wobec niego prognoza penitencjarna jest negatywna.

/opinia o skazanym – k. 83 , k. 115/

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 569 § 1 kpk wyrok łączny wydaje się, w przypadku stwierdzenia podstaw do orzeczenia kary łącznej.

Ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015r., poz. 396) doszło do nowelizacji przepisów Rozdziału IX Kodeksu karnego tj. zbiegu przestępstw oraz łączenia kar i środków karnych. Nowelizacja ta weszła w życie w dniu 1 lipca 2015 roku. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw przepisów Rozdziału IX Kodeksu karnego w brzmieniu nadanym tą ustawą, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Taka sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie. Sąd Rejonowy w P. wyrokiem z dnia (...)roku, w sprawie (...)skazał Ł. P. za przestępstwo z art. 244 kk. Wyrok uprawomocnił się dniu (...)roku.

Jak stanowi art. 85 § 2 kk podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone
i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa o których mowa w art. 85 § 1 kk. Tym samym po dokonanej w dniu 1 lipca 2015 roku nowelizacji Kodeksu karnego, można łączyć jedynie te kary, które podlegają wykonaniu (w tym kary z warunkowym zawieszeniem ich wykonania).

Dlatego też w niniejszej sprawie zachodzi brak warunków do wydania wyroku łącznego w zakresie wyroków opisanych w punktach I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIII gdyż kary w tych sprawach zostały już wykonane.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd na podstawie art. 572 kpk umorzył postępowanie w zakresie objęcia wyrokiem łącznym wyroków opisanych w punktach I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIII (pkt 5 wyroku).

W niniejszej sprawie według zasad obowiązujących po dniu 1 lipca 2015 roku nie mogą zostać też połączone wyroki opisane w punktach IX, X, XI. Jest tak dlatego, że w sprawie (...)(pkt X wyroku) została wymierzona między innymi kara 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 (trzech) lat. W sprawie tej czyn został popełniony w dniu 17 września 2008 roku. Na dzień popełnienia czynu zabronionego ustawodawca nie przewidział możliwości łączenia bezwzględnej kary pozbawienia wolności z karą pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania i orzekanie z tak połączonych kar bezwzględnej kary łącznej pozbawienia wolności. Możliwym było jedynie wymierzenie kary łącznej z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. W realiach niniejszej sprawy Sąd nie widzi podstaw do orzekania kary łącznej pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Tym samym gdyby Sąd łącząc kary w ramach wyroku łącznego według zasad obowiązujących po dniu 1 lipca 2015 roku, połączyłby także karę orzeczoną w sprawie (...)faktycznie doprowadziłby do sytuacji, że kara ta utraciłaby status kary
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania i stałaby się karą o charakterze bezwzględnym
Z punktu widzenia brzmienia art. 4 § 1 kk, w ocenie Sądu zabieg taki nie jest dopuszczalny. Tym samym jeżeli chodzi o karę orzeczoną w sprawie (...)trzeba brać pod uwagę brzmienie przepisów Kodeksu karnego na dzień 17 września 2008 roku i rozważać czy nie ma podstaw do orzeczenia kary łącznej według zasad wtedy obowiązujących. Dlatego też kara łączna obejmująca karę ze sprawy (...)powinna być ewentualnie wydana w oparciu o treść przepisów rozdziału IX kk w brzmieniu sprzed 8 czerwca 2010 roku.

Dochodząc do powyższych ustaleń Sąd miał na uwadze, iż zgodnie z brzmieniem art. 89 § 1 i § 1a (w okresie od 8 czerwca 2010 roku do 1 lipca 2016 roku) w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności albo grzywny z warunkowym zawieszeniem i bez warunkowego zawieszenia ich wykonania sąd może w wyroku łącznym warunkowo zawiesić wykonanie kary łącznej, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 69. W razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania sąd może w wyroku łącznym orzec karę łączną pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Powyższa treść art. 89 kk weszła w życie od dnia 8 czerwca 2010 roku.

Do dnia 7 czerwca 2010 roku zgodnie z art. 89 § 1 kk w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności albo grzywny
z warunkowym zawieszeniem i bez warunkowego zawieszenia ich wykonania sąd mógł warunkowo zawiesić wykonanie kary łącznej, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 69. Do tego dnia w kodeksie karnym nie było regulacji art. 89 § 1a kk.

Przed tą nowelizacją art. 89 § 1 kk stanowił podstawę do orzekania kary łącznej
w wyroku łącznym w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem i bez warunkowego zawieszenia ich wykonania, ale przez orzeczenie kary łącznej z warunkowym zawieszeniem jej wykonania (por. uchwałę SN z dnia 27 marca 2001 r., I KZP 2/01, OSNKW 2001, z. 5-6, poz. 41). W związku z wprowadzeniem do Kodeksu karnego z dniem 8 czerwca 2010 r. art. 89 § 1a kk pojawiła się możliwość orzeczenia w konfiguracji kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania kary bez warunkowego zawieszenia, a więc w sposób mniej korzystny dla skazanego w stosunku do poprzedniego stanu prawnego. Jednakże skoro kara łączna jest instytucją prawa karnego materialnego, to orzekanie powinno nastąpić
z uwzględnieniem art. 4 § 1 kk. Oznacza to, że należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, gdy jest względniejsza dla skazanego. Natomiast możliwość wymierzenia kary łącznej w wyroku łącznym na podstawie art. 89 § 1a KK, zgodnie z art. 4 § 1 KK, dotyczyć będzie skazań za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, popełnione po dniu 7 czerwca 2010 r.

Na tożsamym stanowisku stanął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 kwietnia 2011 roku, w sprawie V KK 74/11, podnosząc, iż możliwość wymierzenia kary łącznej w wyroku łącznym na podstawie art. 89 § 1a KK, zgodnie z art. 4 § 1 KK, dotyczy skazań za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, popełnione po dniu 7 czerwca 2010 r. (Legalis).

W związku z powyższym w realiach niniejszej sprawy koniecznym stało się rozstrzygnięcie czy karę orzeczoną w sprawie (...)można połączyć z inną karą, przy uwzględnieniu przepisów Kodeksu karnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 7 czerwca 2010 roku. Sąd mając na uwadze stan prawny na tamten okres doszedł do następujących wniosków.

W myśl art. 85 kk orzeczenie kary łącznej, a co za tym idzie wydanie wyroku łącznego, było możliwe, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw
i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu.

Zgodnie z powyższymi przesłankami formalnymi, w przedmiotowej sprawie możliwe jest wymierzenie skazanemu kary łącznej na podstawie wyroków opisanych
w punktach: IX, X, XI.

Analiza materiału dowodowego pozwala przyjąć, że w sprawie przedmiotowej pierwszym wyrokiem w rozumieniu art. 85 kk jest wyrok Sądu Rejonowego w P. z dnia
(...)r. w sprawie o sygn. akt (...)W realiach tej sprawy możliwe jest zatem wydanie wyroku łącznego i połączenie kar orzeczonych za czyny popełnione przed datą 16 lutego 2009 roku.

Przed wydaniem wyroku w sprawie (...)skazany popełnił jeszcze przestępstwa w dniu 17 września 2008 roku, za które został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)roku w sprawie(...)oraz w dniu 11 listopada 2008 roku za które został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)roku w sprawie (...).

W przedmiotowej sprawie za czyn w sprawie (...)została wymierzona kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oraz kara grzywny. Natomiast w sprawach (...)i (...)zostały wymierzone odpowiednio kary grzywny oraz 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, co do której zostało jednak wydane postanowienie o zarządzeniu wykonania kary.

W związku z powyższym w niniejszej sprawie zachodziła potrzeba rozważenia wydania wyroku łącznego, w którym doszłoby do połączenia bezwzględnej kary pozbawienia wolności (sprawa (...)) z karą z warunkowym zawieszeniem jej wykonania (sprawa (...)) a następnie orzeczona łączna kara pozbawienia wolności zostałaby warunkowo zawieszona.

Oznacza to, że stwierdzenie, czy zachodzi możliwość wydania wyroku łącznego, jeżeli łączeniu miałyby podlegać kary orzeczone z warunkowym zawieszeniem ich wykonania i bez zawieszenia ich wykonania, jest uzależnione od ustalenia, czy w realiach sprawy może zostać skazanemu orzeczona kara łączna w z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, to jest, czy in concreto materializują się przesłanki wskazane w art. 69 § 1 kk.

Zdaniem Sądu z powodów wskazanych poniżej nie zachodziłyby przesłanki wskazane w art. 69 § 1 kk, skutkujące warunkowym zawieszeniem wykonania kary.

Dlatego też w niniejszej sprawie również zachodzi brak warunków do wydania wyroku łącznego w zakresie wyroków opisanych w punktach IX, X, XI gdyż Sąd nie widzi możliwości orzeczenia kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd na podstawie art. 572 kpk umorzył postępowanie w zakresie objęcia wyrokiem łącznym wyroków opisanych w punktach IX, X, XI (pkt 6 wyroku).

Przechodząc do rozważań związanych ze stanem prawnym obowiązującym po dniu 1 lipca 2015 roku, w myśl art. 85 § 1 kk jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw
i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną.

Zgodnie z art. 85 § 2 kk podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone
i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w art. 85 § 1 kk.

Zgodnie z powyższymi przesłankami formalnymi, w przedmiotowej sprawie możliwe jest wymierzenie skazanemu kary łącznej na podstawie wyroków opisanych
w punktach: XIV, XV, XVI.

Zgodnie z art. 86 § 1 kk sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności; karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)roku w sprawie (...)wymierzono skazanemu karę łączną 1 (jednego) roku i 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 5 (pięciu) lat. Ponadto na podstawie art. 71 § 1 kk orzeczono karę grzywny
w wysokości 100 (sto) stawek dziennych, przy przyjęciu, że wartość jednej stawki wynosi 10,00 (dziesięć) złotych.

Sąd Rejonowy wyrokiem z dnia z dnia(...)roku w sprawie (...)wymierzył Ł. P. karę łączną 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności.

Ponadto wyrokiem Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)roku w sprawie (...)orzeczono wobec skazanego karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Tym samym w niniejszej sprawie Sąd mógł wymierzyć karę łączną w granicach od 1 roku i 5 miesięcy pozbawienia wolności do 2 lat i 7 miesięcy pozbawienia wolności.

Zgodnie z art. 85a kk orzekając karę łączną, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego,
a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Tym samym Sąd wymierzając karę łączną według regulacji obowiązujących po dniu 1 lipca 2015 roku,
w znacznej części kieruje się podobnymi przesłankami o których mowa w art. 53 § 1 kk, dotyczącymi wymierzenia kary jednostkowej.

Ł. P. jest osobą wielokrotnie karaną. Nadto był już skazywany za przestępstwa, popełnione w warunkach recydywy szczególnej podstawowej. Dopuszczał się on przestępstw z niskich pobudek tj. chęci osiągnięcia korzyści majątkowej. Popełniał też przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności. Wymierzając skazanemu karę łączną, Sąd uwzględnił również przebieg procesu resocjalizacji Ł. P.. Nie przemawia ona co do zasady na korzyść skazanego. Z załączonej opinii wynika, iż skazany wykazuje całkowicie bezkrytyczną postawę wobec dotychczasowego trybu życia oraz popełnionych przestępstw. Zachowanie Ł. P. w izolacji penitencjarnej jest naganne. Od początku pobytu w izolacji penitencjarnej sporządzono skazanemu pięć wniosków o wymierzenie kary dyscyplinarnej za aroganckie zachowanie, odmowy wykonania poleceń przełożonych, odmowę przyjęcia posiłków dostarczonych przez administrację w celu wymuszenia korzystnej dla siebie decyzji oraz nieprzestrzeganie porządku wewnętrznego. Ł. P. wykazuje lekceważący stosunek do obowiązujących przepisów regulujących wykonywanie kary oraz do przełożonych. Jego zachowanie w negatywny sposób wpływa na atmosferę w oddziale mieszkalnym, prowokując współosadzonych do prezentowania podobnych postaw. Ł. P. deklaruje przynależność do struktur nieformalnych podkultury przestępczej. Jest jej szeregowym uczestnikiem, jednak w bezkrytyczny sposób akceptuje panujące w niej normy i zasady. Jest negatywnie nastawiony do administracji ZK, odmawia wykonywania poleceń, narusza porządek, zachowuje się arogancko. Względem przełożonych prezentuje niewłaściwe postawy, lekceważy przepisy regulujące tryb wykonywania kary pozbawienia wolności oraz przełożonych. Jest nastawiony jedynie na zaspakajanie swoich potrzeb. Nie jest zainteresowany podniesieniem poziomu swoich kwalifikacji zawodowych. Nie podejmuje starań w zakresie zatrudnienia go. Nie wykazuje też zainteresowania uzupełnieniem edukacji. Prognoza penitencjarna na obecnym etapie odbywania kary pozbawienia wolności jest negatywna.

Przy wydaniu wyroku łącznego Sąd rozważał ponadto, czy pomiędzy poszczególnymi czynami, za które wymierzono kary, istnieje ścisły związek przedmiotowy lub podmiotowy, czy też związek ten jest dość odległy lub w ogóle go brak.

Ł. P. dokonał czynów objętych wyrokami wskazanymi w punktach XIV, XV i XVI w dość bliskiej odległości czasowej tj. w okresie od 6 czerwca 2014 roku do
9 stycznia 2015 roku.

Czyny te zostały wymierzone w różne dobra chronione prawem. Są to przestępstwa przeciwko wolności, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko bezpieczeństwu
w komunikacji. Przywołane okoliczności wskazują, iż związek przedmiotowy pomiędzy przypisanymi skazanemu czynami nie jest ścisły.

W rozpoznawanej sprawie istnieje bliskość strony podmiotowej dokonanych przestępstw. Wszystkie zostały popełnione umyślnie.

Zdaniem Sądu stosowanie zasady absorpcji będzie uzasadnione wtedy, kiedy kilka przestępstw będzie społecznie odbieranych "jako pewna całość", tyle tylko że prawnie rozbita na osobne czyny. W takich przypadkach, z reguły, da się wyróżnić przestępstwo o charakterze podstawowym i inne przestępstwa o charakterze wobec niego podrzędnym. Taka sytuacja nie zachodzi w niniejszej sprawie. Popełnione przez skazanego przestępstwa nie pozostają ze sobą w żadnym związku. Okoliczność ta natomiast przemawia za zastosowaniem przy wymiarze kary łącznej zasady kumulacji.

Konkludując, Sąd łącząc kary, zastosował zasadę asperacji. Faktem jest, iż większość okoliczności przemawia za zbliżeniem się do zasady kumulacji niż absorpcji. Dlatego też orzeczona kara łączna, bliższa jest zasadzie kumulacji.

Zgodnie z art. 89 § 1 kk w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem i bez warunkowego zawieszenia ich wykonania sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary łącznej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia każdego z tych przestępstw nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające do osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

Tym samym w realiach niniejszej sprawy nie zachodzą podstawy do warunkowego zawieszenia wykonania kary łącznej pozbawienia wolności, gdyż powyższe warunki nie zostały spełnione.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd wymierzył skazanemu karę łączną 2 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności, kierując się zasadą asperacji (pkt 1 wyroku).

W sprawie (...), na podstawie art. 71 § 1 kk została orzeczona kara grzywny. Zgodnie z art. 71 § 2 kk w razie zarządzenia wykonania kary grzywna orzeczona na podstawie art. 71 § 1 kk nie podlega wykonaniu; kara pozbawienia wolności ulega skróceniu o okres odpowiadający połowie liczby uiszczonych stawek dziennych grzywny
z zaokrągleniem w górę do pełnego dnia.

Mając na uwadze treść art. 71 § 2 kk w związku z orzeczeniem kary łącznej
o charakterze bezwzględnym, kara grzywny wymierzona w sprawie (...)nie podlega wykonaniu. Dlatego też orzeczono jak w punkcie 2 wyroku.

Na poczet orzeczonej kary łącznej Sąd w na podstawie art. 577 kpk zaliczył skazanemu:

- okres pozbawienia wolności w sprawie (...)w okresie od dnia 14 maja 2015 roku do dnia 24 czerwca 2015 oraz od dnia oraz od dnia 26 czerwca 2015 roku do dnia 15 lipca 2015 roku;

- okres pozbawienia wolności w sprawie (...)w okresie od dnia 25 września 2015 roku;

- okres pozbawienia wolności w sprawie (...)w dniu 1 lipca 2014 roku.

Dlatego orzeczono jak w punkcie 3 sentencji wyroku.

Stosownie do brzmienia art. 576 § 1 kpk należało stwierdzić, że wyroki opisane
w punktach XIV, XV, XVI w części dotyczącej orzeczenia o karze pozbawienia wolności są pochłonięte niniejszym wyrokiem łącznym, zaś w pozostałym zakresie podlegają odrębnemu wykonaniu (pkt 4 wyroku).

W myśl art. 624 § 1 kpk Sąd zwolnił skazanego od kosztów postępowania związanych
z wydaniem wyroku łącznego. Skazany przebywa aktualnie w zakładzie karnym, gdzie będzie odbywał karę kilku lat pozbawienia wolności. Dlatego też już na tym etapie postępowania należy przewidywać bezskuteczność egzekucji kosztów sądowych (pkt 7 wyroku).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Wojnarowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Marcin Oleśko
Data wytworzenia informacji: