Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 261/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2016-04-05

Sygn. akt IV U 261/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 kwietnia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Marcin Wojciechowski

Protokolant:

stażysta Karolina Halasa

po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2016 roku w Piotrkowie Trybunalskim

na rozprawie

sprawy z odwołania: A. G.

przeciwko Zakładowi (...) w Ł.

o zasiłek macierzyński

na skutek odwołania: A. G.

od decyzji Zakładu (...) w Ł.

z dnia 28 lipca 2014 roku, sygn. (...)

oddala odwołanie.

Sędzia Sądu Rejonowego

M. W.

Sygn. akt IV U 261/14

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 28 lipca 2014 roku Zakład (...) w Ł. w sprawie nr (...) odmówił wnioskodawczyni A. G. prawa do:

- zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego od 8 kwietnia 2014 roku do dnia 25 sierpnia 2014 roku;

- zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego od 26 sierpnia 2014 roku do dnia 6 października 2014 roku;

- zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego od dnia 7 października 2014 roku do dnia 6 kwietnia 2015 roku.

W uzasadnieniu decyzji organ rentowy wskazał, iż decyzją z dnia 7 marca 2014 roku stwierdzono, że wnioskodawczyni z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu od 7 listopada 2013 roku, co skutkuje brakiem prawa do zasiłki macierzyńskiego.

Pismem z dnia 1 września 2014 roku wnioskodawczyni wniosła odwołanie od powyższej decyzji podnosząc, iż ZUS błędnie przyjął po jest stronie brak tytułu do ubezpieczenia, a zdaniem wnioskodawczyni urodziła dziecko w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu co rodzi po jej stronie prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Pismem z dnia 11 września 2014 roku Zakład (...) wniósł o oddalenie odwołania podnosząc, iż zaskarżona decyzja jest prawidłowa.

Postanowieniem z dnia 24 września 2014 roku Sąd zawiesił postępowanie w sprawie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie Sądu Okręgowego w Ł. VIII U (...)

Postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2016 roku Sąd podjął zawieszone postępowanie w sprawie.

Sąd ustalił, co następuje:

Wnioskodawczyni A. w dniu 13 listopada 2013 roku stała się niezdolną do pracy z powodu choroby. Niezdolność do pracy była kontynuowana w okresie do 7 kwietnia 2014 roku, w dniu 8 kwietnia 2014 roku wnioskodawczyni urodziła dziecko.

- okoliczności bezsporne –

Decyzją z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie Nr (...)Zakład (...) w Ł. stwierdził, że wnioskodawczyni z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu od 7 listopada 2013 roku

- okoliczność bezsporna-

Wnioskodawczyni złożyła odwołanie od powyższej decyzji.

Sąd Okręgowy w Ł.prawomocnym wyrokiem z dnia 30 października 2015 roku w sprawie VIII U (...) oddalił odwołanie wnioskodawczyni.

- fakt znany sądowi z urzędu -

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonej jest niezasadne.

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko – art. 29 ust.1 pkt 1ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r., nr 31, poz. 267).

Kwestią sporną w niniejszej sprawie było posiadanie przez wnioskodawczynię ubezpieczenia chorobowego w chwili urodzenia dziecka.

Problem ten znalazł rozstrzygnięcie w wyroku Sądu Okręgowego w Ł. z dnia 30 października 2015 roku w sprawie VIII U (...) w którym oddalono odwołanie wnioskodawczyni od decyzji wyłączającej A. G. z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od dnia 7 listopada 2013 roku.

Sąd rozstrzygający odwołanie będące przedmiotem niniejszego postępowania zgodnie z art. 365 § 1 k.p.c. jest związany powyższym wyrokiem potwierdzającym brak ubezpieczenia chorobowego wnioskodawczyni.

Dlatego też należało uznać, iż wnioskodawczyni nie posiadała ubezpieczenia chorobowego, nie posiadała więc statusu ubezpieczonej w chwili urodzenia dziecka.

Mając powyższe na uwadze należało uznać, iż wnioskodawczyni nie nabyła prawa do zasiłku macierzyńskiego, a tym samym odwołanie jako niezasadne podlegało oddaleniu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Famulska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Marcin Wojciechowski
Data wytworzenia informacji: