Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 162/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2015-06-30

Sygn. akt IV U 162/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 czerwca 2015 roku

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Marcin Wojciechowski

Protokolant:

st. sekr. sądowy Ewa Adaszek

po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2015 roku w Piotrkowie Trybunalskim

na rozprawie

sprawy z odwołania: A. B. (1)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w T.

o zasiłek chorobowy

na skutek odwołania: A. B. (1)

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w T.

z dnia 8 kwietnia 2015 roku, sygn. (...)/ (...)

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób że przyznaje wnioskodawcy A. B. (1) prawo do zasiłku chorobowego za okres od 2 marca 2015 roku 10 marca 2015 roku.

Sygn. akt IV U 162/15

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 8 kwietnia 2015 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. w sprawie nr (...) (...) odmówił wnioskodawcy A. B. (1) prawa do zasiłku chorobowego za okres od dnia 2 marca 2015 roku do dnia 10 marca 2015 roku.

W uzasadnieniu decyzji organ rentowy wskazał, iż tytuł ubezpieczenia społecznego wnioskodawcy ustał w dniu 28 lutego 2015 roku, niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia i trwała przez okres którzy niż 30 dni.

Pismem z dnia 23 kwietnia 2015 roku wnioskodawca wniósł odwołanie od powyższej decyzji podnosząc, iż rozumowanie ZUS oparte jest na błędnym ustaleniu, że odzyskał on w dniu 1 marca 2015 roku zdolność do pracy, a w rzeczywistości pozostawał niezdolnym do pracy.

W roku postępowania wnioskodawca podnosił, iż nie ujęcie dnia 1 marca 2015 roku w zaświadczeniu lekarskim było wynikiem błędu lekarza.

W odpowiedzi na odwołanie z dnia 6 maja 2015 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł o oddalenie odwołania podnosząc, iż zaskarżona decyzja jest prawidłowa.

Sąd ustalił, co następuje:

Wnioskodawca był zatrudniony do dnia 28 lutego 2015 roku przez agencję pracy tymczasowej w oparciu o comiesięczne umowy o pracę na okres jednego miesiąca.

- okoliczność bezsporna –

W dniu 25 lutego 2015 roku wnioskodawca stał się niezdolnym do pracy z powodu choroby zapalenia dolnych dróg oddechowych – lekarz stwierdził niezdolność do pracy i wystawił zaświadczenie dotyczące okresu od dnia 25 lutego do dnia 28 lutego 2015 roku ( sobota ).

Wnioskodawca w poniedziałek 2 marca udał się ponownie do lekarza z uwagi na dalsze dolegliwości – lekarz leczący wystawił kolejne zaświadczenie dotyczące okresu od dnia 2 marca 2015 roku.

- okoliczność bezsporna –

Zaświadczenia dotyczące okresu 25-28.02.2015r. i 02 – 10.03.2015r. opatrzone były tożsamym kodem .

- okoliczność bezsporna -

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o dokumenty zawarte w aktach sprawy i aktach organu rentowego oraz w oparciu o niezakwestionowane twierdzenia wnioskodawcy.

Należy wskazać, iż organ rentowy zachował w niniejszej sprawie bezczynność nie odnosząc się w jakikolwiek sposób do twierdzeń wnioskodawcy zawartych w odwołaniu, a uszczegółowionych w jego zeznaniach. Dlatego też biorąc pod uwagę pozostały materiał dowodowy zebrany w sprawie zgodnie z art. 230 k.p.c. Sąd uznał twierdzenia A. B. (2) za przyznane.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonego jest zasadne.

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego – art. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r., nr 31, poz. 267).

Zgodnie zaś z art.7 ww. ustawy zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego.

W niniejszej sprawie ZUS swoje stanowisko oparł na treści ww. art. 7 ustawy zasiłkowej uznając, iż okres od dnia 2 marca do dnia 10 marca 2015 roku należy traktować jako odrębny okres niezdolności do pracy od okresu 25 – 28 lutego 2015 roku. Rozumowanie to oparte jest na pominięciu w zaświadczeniach lekarskich dnia 1 marca 2015 roku.

Należy wskazać, iż wnioskodawca w dniu 1 marca 2015 roku nie odzyskał zdolności do pracy. Potwierdzeniem tegoż jest fakt, iż lekarz leczący wnioskodawcę stwierdził dalszą niezdolność do pracy z tytułu tej samej choroby. Nieujęcie dnia 1 marca 2015 roku w zaświadczeniu lekarskim należy traktować jako błąd lekarza sporządzającego dokument, a za który to błąd ubezpieczony nie może ponosić konsekwencji.

Fakt, iż w dniu 1 marca 2015 roku wnioskodawca był niezdolnym do pracy powoduje, iż od dnia 2 marca 2015 roku nie rozpoczyna się kolejny okres niezdolności do pracy a jedynie, iż trwa ona nadal i zastosowanie ma norma art. 6 ustawy zasiłkowej. Skutkuje to prawem A. B. (1) do zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy od dnia 2 marca 2015 roku do dnia 10 marca 2015 roku.

Dlatego też biorąc pod uwagę powyższe rozważania należało uznać zaskarżoną decyzję za niezasadną, a tym samym podlegającą zmianie.

Dlatego też Sądu na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c. zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że uznał, iż wnioskodawcy A. B. (1) przysługuje prawo do zasiłku chorobowego za okres od dnia 2 marca 2015 roku do dnia 10 marca 2015 roku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Famulska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Marcin Wojciechowski
Data wytworzenia informacji: