Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 135/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2016-04-05

Sygn. akt IV U 135/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 kwietnia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Marcin Wojciechowski

Protokolant:

stażysta Karolina Halasa

po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2016 roku w Piotrkowie Trybunalskim

na rozprawie

sprawy z odwołania: A. G.

przeciwko Zakładowi (...) w Ł.

o zasiłek chorobowy

na skutek odwołania: A. G.

od decyzji Zakładu (...) w Ł.

z dnia 11 kwietnia 2014 roku, sygn. (...)

oddala odwołanie.

Sędzia Sądu Rejonowego

M. W.

Sygn. akt IV U 135/14

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 11 kwietnia 2014 roku Zakład (...) w Ł. w sprawie nr (...)odmówił wnioskodawczyni A. G. prawa do zasiłku chorobowego za okres od dnia 22 marca 2014 roku do dnia 7 kwietnia 2014 roku.

W uzasadnieniu decyzji organ rentowy wskazał, iż decyzją z dnia 7 marca 2014 roku stwierdzono, że wnioskodawczyni z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu od 7 listopada 2013 roku.

Pismem z dnia 12 maja 2014 roku wnioskodawczyni wniosła odwołanie od powyższej decyzji podnosząc, iż ZUS błędnie przyjął po jest stronie brak tytułu do ubezpieczenia, a zdaniem wnioskodawczyni jej niezdolność do pracy powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu..

Pismem z dnia 3 czerwca 2014 roku Zakład (...) wniósł o oddalenie odwołania podnosząc, iż zaskarżona decyzja jest prawidłowa.

Postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2014 roku Sąd zawiesił postępowanie w sprawie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie Sądu Okręgowego w Ł.VIII U (...)

Postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2016 roku Sąd podjął zawieszone postępowanie w sprawie.

Sąd ustalił, co następuje:

Wnioskodawczyni A. w dniu 13 listopada 2013 roku stała się niezdolną do pracy z powodu choroby. Niezdolność do pracy była kontynuowana w okresie od 22 marca 2014 roku do dnia 7 kwietnia 2014 roku.

- okoliczności bezsporne –

Decyzją z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie Nr (...)Zakład (...)w Ł. stwierdził, że wnioskodawczyni z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu od 7 listopada 2013 roku

- okoliczność bezsporna-

Wnioskodawczyni złożyła odwołanie od powyższej decyzji.

Sąd Okręgowy w Ł.prawomocnym wyrokiem z dnia 30 października 2015 roku w sprawie VIII U (...) oddalił odwołanie wnioskodawczyni.

- fakt znany sądowi z urzędu -

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonej jest niezasadne.

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego – art. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r., nr 31, poz. 267).

Kwestią sporną w niniejszej sprawie było posiadanie przez wnioskodawczynię ubezpieczenia chorobowego w chwili powstania niezdolności do pracy.

Problem ten znalazł rozstrzygnięcie w wyroku Sądu Okręgowego w Ł.z dnia 30 października 2015 roku w sprawie VIII U (...) w którym oddalono odwołanie wnioskodawczyni od decyzji wyłączającej A. G. z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od dnia 7 listopada 2013 roku.

Sąd rozstrzygający odwołanie będące przedmiotem niniejszego postępowania zgodnie z art. 365 § 1 k.p.c. jest związany powyższym wyrokiem potwierdzającym brak ubezpieczenia chorobowego wnioskodawczyni.

Dlatego też należało uznać, iż wnioskodawczyni nie posiadała ubezpieczenia chorobowego, nie posiadała więc statusu ubezpieczonej.

Mając powyższe na uwadze należało uznać, iż wnioskodawczyni nie nabyła prawa do zasiłku chorobowego, a tym samym odwołanie jako niezasadne podlegało oddaleniu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Famulska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Marcin Wojciechowski
Data wytworzenia informacji: