Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 316/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2016-12-06

Sygn. akt. III RC 316/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 06 grudnia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Aleksandra Szymorek-Wąsek

Protokolant: st. sekr. sądowy Renata Olejnik

po rozpoznaniu w dniu 06 grudnia 2016 roku w Piotrkowie Tryb.

na rozprawie sprawy z powództwa O. N. - reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową P. K.

przeciwko J. N.

o podwyższenie alimentów

oraz z powództwa wzajemnego J. N.

przeciwko O. N. - reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową P. K.

o obniżenie alimentów

1.  podwyższa alimenty od pozwanego J. N. na rzecz małoletniej powódki O. N., ostatnio ustalone wyrokiem Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 28.04.2015 roku w sprawie sygnatura akt III RC 707/14, utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. z dnia12.10.2015 roku, w sprawie sygnatura akt II Ca 510/15, z kwoty po 500 złotych miesięcznie do kwoty po 700 (siedemset) złotych miesięcznie, płatne poczynając od dnia 08.07.2016 roku, pozostawiając bez zmian pozostałe, dotychczasowe warunki płatności;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  oddala powództwo wzajemnie o obniżenie alimentów;

4.  nie obciąża stron nieuiszczonymi kosztami sądowymi, które przejmuje na rachunek Skarbu Państwa;

5.  znosi wzajemnie koszty procesu między stronami;

6.  nadaje wyrokowi w punkcie 1 rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 316/16

UZASADNIENIE

Pozwem, który wpłynął do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim 08 lipca 2016 roku małoletnia O. N. za pośrednictwem przedstawicielki ustawowej P. K. wniosła o podwyższenie alimentów od pozwanego J. N., ostatnio ustalonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z 28 kwietnia 2015 roku sygn. akt III RC 707/14, z kwoty po 500,00 złotych miesięcznie do kwoty 1.100,00 złotych miesięcznie płatnych do rąk matki dziecka do dnia 5 każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami.

W uzasadnieniu przedstawicielka ustawowa małoletniej podniosła, że doszło do znacznego pogorszenia się jej sytuacji finansowej z uwagi na to, iż nie przyznano jej renty, a z powodów zdrowotnych ciężko o znalezienie odpowiedniej pracy. Ponadto wskazała, że do zmiany sytuacji doszło także po stronie pozwanego, który wyjechał do Anglii w celach zarobkowych i zarabia tam około 1.200 funtów miesięcznie.

22 września 2016 roku do tut. Sądu wpłynęło pismo pozwanego J. N. – odpowiedź na pozew, w którym to zobowiązany wniósł o obniżenie alimentów na rzecz małoletniej O. z kwoty po 500,00 złotych miesięcznie do kwoty po 330,00 złotych miesięcznie.

Na rozprawie 18 października 2016 roku i 6 grudnia 2016 roku przedstawicielka ustawowa małoletniej poparła powództwo o podwyższenie alimentów, nie uznała powództwa o obniżenie alimentów.

Pełnomocnik pozwanego poparł powództwo o obniżenie alimentów, nie uznał powództwa o podwyższenie alimentów.

24 października 2016 roku do Sądu Rejonowego w Piotrkowie wpłynął wniosek przedstawicielki ustawowej małoletniej o udzielenie zabezpieczenia powództwa w kwocie po 900,00 złotych miesięcznie.

Postanowieniem z 09 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletnia O. N. urodziła się (...) w B. i jest córką J. N. oraz P. K.. Miała symptomy alergii, karmiona była mlekiem firmy (...), którego miesięczny koszt zakupu wynosił 50,00 złotych. Ponadto małoletnia spożywała obiady w słoiczku, których koszt miesięczny wynosił 180,00 złotych oraz przeciery owocowe, które kosztowały 90,00 złotych miesięcznie. Małoletnia spożywała również kaszki firmy (...), która wystarczała na półtora tygodnia i koszowa 10,00 złotych. Małoletnia piła soczki i herbatki, na których zakup matka dziewczynki przeznaczała 15,00 złotych miesięcznie. P. K. kupowała małoletniej środki higieniczne i pielęgnacji: szampon za kwotę 15,00 złotych, krem na odparzenia – 15,00 złotych, żel do mycia – 15,00 złotych, chusteczki higieniczne i waciki – 10,00 złotych miesięcznie, krem pielęgnacyjny – 15,00 złotych miesięcznie oraz pieluchy jednorazowe, których koszt wynosił 12,00 złotych miesięcznie. Raz na kwartał matka kupował dla córki 5 koszulek za kwotę 50,00 złotych, 5 par spodenek za kwotę 50,00 złotych, 5 śpioszków za kwotę 75,00 złotych, 10 sztuk body za kwotę 120,00 złotych, zabawki za kwotę 50,00 złotych, obuwie za kwotę 30,00 złotych. Ponadto poniosła jednorazowy koszt zakupu ubrania wierzchniego w wysokości 100,00 złotych.

/ dowód: odpis skrócony aktu urodzenia - k. 16 akt sygn. akt III RC 707/14, zestawienie kosztów utrzymania k. 71 - 72, zeznania P. K. - protokół audio - video z rozprawy z 27.04.2015 r. – 00:03:45-00:08:05 k. 83v – 84 /

P. K. w chwili ustalania przednio alimentów miała 24 lata. Uczyła się na pierwszym roku szkoły policealnej na kierunku opiekun medyczny. Otrzymywała rentę rodzinną wysokości 850,00 złotych netto miesięcznie. Świadczenie to miała przyznane do 31 sierpnia 2015 roku. Mieszkała z córką i matką w miejscowości P., w domu stanowiącym własność matki. Prowadziła odrębne gospodarstwo domowe. Partycypowała w kosztach utrzymania domu przekazując na poczet rachunków za energię elektryczną kwotę 50,00 złotych na 2 miesiące. W miesiącu letnim ponosiła koszt butli gazowej podłączonej w łazience, której miesięczny koszt wynosił 50,00 złotych. Od maja do września podłączono w łazience drugą butlę, której koszt na 2 miesiące wynosił 50,00 złotych. Za śmieci opłata wynosiła 21,00 złotych miesięcznie, z czego P. K. przekazywała matce kwotę 10,00 złotych. Opłata za wywóz szamba wynosiła 50,00 złotych miesięcznie, telewizja i Internet 70,00 złotych miesięcznie, z czego P. przekazywała matce kwotę 35,00 złotych miesięcznie. Podatek od gruntu wyniósł 100,00 złotych. Od lipca 2014 roku matka małoletniej powódki przekazała na jego poczet 25,00 złotych.

/ dowód: decyzja ZUS – k. 5, zestawienie kosztów utrzymania k. 71 - 72, zeznania J. K. - protokół audio - video z rozprawy z 27.04.2015 r. – 00:09:11- 00:37:40 k. 83v - 84 , zeznania G. N. - protokół audio - video z rozprawy z 27.04.2015 r. – 00:37:40 - 01:00:16 k. 84 - 85, zeznania P. K. - protokół audio - video z rozprawy z 27.04.2015 r. – 01:02:48 - 01:42:12 k. 85 – 86v akt III Rc 707/14 /

J. N. w chwili ustalania przednio alimentów miał 25 lat. Jest technikiem logistyki, miał licencjat z logistyki i uprawnienia na wózki widłowe wysokiego składowania. Biegle mówi w języku angielskim. Mieszkał w Anglii i tam też pracował, wraz z ojcem wynajmował mieszkanie. W Polsce od 19 marca 2015 roku był zarejestrowany jak osoba bezrobotna, bez prawa do zasiłku. W tym jednak czasie na portalach społecznościowych w marcu 2015 roku informował o poszukiwaniu osoby do zatrudnienia posiadającej uprawnieniami na wózki widłowe wysokiego składowania za wynagrodzeniem 12,5 złotych za godzinę.

/ dowód: zaświadczenie k. 26, k. 70, wydruk z portalu internetowego – k. 82, zeznania J. K. - protokół audio - video z rozprawy z 27.04.2015 r. – 00:09:11- 00:37:40 k. 83v - 84 , zeznania G. N. - protokół audio - video z rozprawy z 27.04.2015 r. – 00:37:40 - 01:00:16 k. 84 - 85, zeznania P. K. - protokół audio - video z rozprawy z 27.04.2015 r. – 01:02:48 - 01:42:12 k. 85 – 86v akt III Rc 707/14 /

Obecnie P. K. ma 25 lat, jest opiekunem medycznym. W roku szkolnym 2015/2016 kształciła się w Szkole Medycznej (...) dla (...) w P. w zawodzie Technik elektroradiolog, w formie stacjonarnej, kontynuuje naukę. Opłaca czesne w wysokości 95,00 złotych miesięcznie od 10 lutego 2016 roku, a wcześniej w kwocie 76,00 złotych miesięcznie. Zaległa z płatnościami na kwotę 260,00 złotych. Mieszka wraz z córką w mieszkaniu matki, do którego przeprowadziła się z wcześniej wynajmowanego samodzielnie mieszkania przy ul. (...) w P.. Opłacała wówczas czynsz w wysokości 850,00 złotych, pokrywała koszty rachunków za wodę – 47,04 złotych miesięczni, koszty wywozu odpadów komunalnych w kwocie 18,00 złotych miesięcznie, energii elektrycznej w wysokości około 80,22 złotych za dwa miesiące. Do matki wprowadziła się, aby zminimalizować koszty utrzymania. W tym celu wyremontowała w mieszkaniu matki pokój dla córki. Za położenie gładzi zapłaciła 500,00 złotych, a koszt farb wyniósł 70,00 złotych. Matka małoletniej powódki kupiła również meble za kwotę 2.000,00 złotych, w tym: łóżko i dywan za kwotę 340,00 złotych, 2 lampki za kwotę 60,00 złotych oraz firanki, których koszt wyniósł 280,00 złotych. P. K. ponosi stałe koszty utrzymania domu, do których należą opłaty: za czynsz w wysokości 330,00 złotych miesięcznie, śmieci – 20,00 złotych miesięcznie, media – 100,00 złotych miesięcznie, gaz – 40,00 złotych za dwa miesiące, prąd – 70,00 złotych także co dwa miesiące. Matka małoletniej pracuje na umowę zlecenie za miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 1.200,00 złotych. Ze względu na stan zdrowia, ponieważ choruje na astmę, nie może podejmować pracy ciężkiej, fizycznej, w środowisku alergizującym i drażniącym drogi oddechowe, przeciwwskazana jest także praca zmianowa. Posiada zadłużenie z tytułu pożyczki w kwocie ponad 600,00 złotych.

/ dowód: zaświadczenie lekarskie – k. 12, pismo– k. 77, wydruk z systemu ekstranet – k. 78, zaświadczenie – k. 7, faktura VAT – k. 8, 102, pismo Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 10 – k. 10, rozliczenie dostawy wody – k. 11, umowa najmu – k. 13 - 15, zeznania P. K. – protokół audio - video z rozprawy z 18.10.2016 r. – 00:32:07 - 00:51:13 k. 83 – 84 /

J. N. ma aktualnie 26 lat. 01 października 2016 roku powrócił do Polski z Anglii, gdzie przebywał w celach zarobkowych. Decyzją starosty powiatu z 24 października 2016 roku z dniem 21 października 2016 roku został uznany za osobę bezrobotną. Pozostaje na utrzymaniu matki. Jest osobą zdrową, nie ma orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, ani innych przeciwwskazań do zatrudnienia. Na rzecz małoletniej w podczas pobytu za granicą dokonał przelewów bankowych: 05 maja 2015 roku w kwocie 131 funtów w ramach zasądzonych alimentów, 29 sierpnia 2015 roku tytułem zaspokojenia potrzeb O., 03 listopada 2015 roku w wysokości 94,34 funtów i 02 grudnia 2015 roku w kwocie 95,28 funtów w ramach alimentów, 02 stycznia 2016 roku w kwocie 34,73 funtów tytułem zwrotu za opiekę lekarską, 24 stycznia 2016 roku w kwocie 17,31 funtów tytułem zaspokojenia potrzeb małoletniej, 01 marca 2016 roku w wysokości 101,10 funtów w ramach alimentów, 22 kwietnia 2016 roku tytułem wpisowego za klub dziecięcy w kwocie 37,43 funtów oraz 07 lipca 2016 roku w wysokości 108,48 funtów tytułem alimentów i dodatkowej kwoty 50,00 złotych. Następnie 19 listopada 2016 roku przelewem bankowym przekazał na rzecz córki kwotę 3,97 funtów tytułem środków na leki dla małoletniej, a od 01 grudnia do 03 grudnia przelał kwoty 9,77 funtów, 9,68 funtów oraz 109,41 funtów. Ponadto czynił na rzecz małoletniej wydatki na zakup zabawek i ubrań 05 grudnia na kwotę 129,97 złotych oraz 25 listopada 2016 roku na kwotę 42,48 złotych.

/ dowód: decyzja .- k. 132, wydruki poleceń zlecenia transakcji – k. 133 - 136, 40 - 48, faktury VAT –k. 128, 129, zeznania J. N. protokół audio - video z rozprawy z 18 października 2016 r. – 00:54:28 - 01:02:38 k. 84 /

Małoletnia O. N. z powodu opóźnionego rozwoju psychoruchowego oraz podejrzenia całościowych zaburzeń w rozwoju wymaga objęcia specjalistyczną opieką oraz programem wspomagania rozwoju. Decyzją z 10 stycznia 2016 roku orzeczono o niepełnosprawności małoletniej, stwierdzonej do dnia 31 stycznia 2017 roku. U dziewczynki podejrzewa się całościowe zaburzenia w rozwoju o charakterze autyzmu dziecięcego. Z tego powodu uczęszcza do prywatnego przedszkola, do grupy integracyjnej. Opłata stała wynosi 150,00 złotych miesięcznie. Ponadto matka małoletniej powódki opłaca obiady, których dzienna stawka wynosi 7,00 złotych. Pokryła również koszty tzw. wpisowego w kwocie 100,00 złotych 16 sierpnia 2016 roku, II ratę wpisowego 17 sierpnia 2016 roku, opłatę za ubezpieczeni i książki w wysokości 96,70 złotych oraz koszty wyżywienia i czesnych 08 września 2016 roku w wysokości 178,00 złotych, a także 30 października 2016 roku w wysokości 269,00 złotych. Wobec małoletniej zalecana jest terapia psychologiczna, logopedyczna oraz terapia Integracji Sensorycznej. Ponadto pozostaje pod stałą opieką neurologa. Koszt ostatniej wizyty wyniósł 140,00 złotych. Za przeprowadzone badanie EEG matka małoletniej zapłaciła kwotę 220,00 złotych. Wizyta u neurologa to wydatek rzędu 120,00 złotych. Podobnie wizyty u logopedy i psychiatry, każdorazowo stanowią koszt 120,00 złotych. Matka małoletniej pokrywa koszty jej utrzymania, w tym zakupu środków higieny i czystości, ubrań, zabawek i wyżywienia, a także leków. Małoletnia choruje w związku z czym używa płynu E. (...), którego koszt wynosi 42,99 złotych co dwa tygodnie.

/ dowód: opinia nr (...) – k. 92, faktury VAT – k. 93 - 96, decyzja – k. 67, diagnoza psychologiczna – k. 66, opinii o uczniu – k. 67 - 68, umowa przyjęcia dziecka do przedszkola – k. 75, dowody wpłat KP – k. 70 - 74, faktury VAT – k. 93- 95, 99 - 101, 119 - 127, zeznania P. K. – protokół audio-video z rozprawy z 18.10.2016 r. – 00:32:07 - 00:51:13 k. 83v – 84 /

Sąd zważył, co następuje:

podstawę wniesionego powództwa stanowił art. 138 krio, zgodnie z którym w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zakres świadczeń alimentacyjnych precyzuje art. 135 § 1 krio i zależy on od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

W niniejszej sprawie przedstawicielka ustawowa małoletniej O. N. wniosła o zmianę orzeczenia w przedmiocie alimentów płaconych przez pozwanego J. N. na rzecz małoletniej córki, przez ich podwyższenie z kwoty po 500,00 złotych, na kwotę po 1.100,00 złotych. Należy z całą pewnością stwierdzić, że po stronie uprawnionej nastąpiła zmiana stosunków uzasadniająca podwyższenie zasądzonych na jej rzecz alimentów. Wobec małoletniej wydano bowiem orzeczenie o niepełnosprawności i stwierdzono całościowe zaburzenia rozwoju. Dziewczynka wymaga dalszej diagnostyki, a już teraz pozostaje pod stałą opieką neurologa. W dalszej kolejności potrzebować będzie specjalistycznych konsultacji logopedy i psychiatry. Stan zdrowia małoletniej spowodował, iż w ramach przedszkola uczęszcza ona do placówki prywatnej, której czesne wynoszą miesięcznie 150,00 złotych. Przy czym matka małoletniej pokrywa dodatkowe opłaty, takie jak wyżywienie, ubezpieczenie, książki. P. K. przeprowadziła się do mieszkania matki, aby zmniejszyć koszty utrzymania mieszkania, a dla komfortu dziecka przeprowadziła w nowym lokum remont w pokoju dziecka, co kosztowało około 3.000,00 złotych. Ponosi stałe koszty utrzymania domu, w tym m.in. czynszu i opłat za media. Wynagrodzenie jakie otrzymuje, tj. 1.200,00 złotych nie wystarcza na pokrycie wszystkich potrzeb małoletniej, które w aktualnej sytuacji uległy znacznemu zwiększeniu. Matka małoletniej ma ponadto ograniczone zdolności zarobkowe z tego powodu, iż choruje na astmę, a także kontynuuje naukę w Szkole Medycznej. Na marginesie należy jedynie zauważyć, że matka czyni także osobiste starania w wychowaniu małoletniej. Natomiast ojciec O. N. J. N., utrzymuje sporadyczny kontakt z córką. Na jej rzecz przelewem bankowym przekazywał do rąk matki świadczenie alimentacyjne, a czasami kwoty wyższe w przypadku jednorazowych zwiększonych potrzeb dziecka. Po powrocie z Anglii, gdzie przebywał w celach zarobkowych pozostaje na utrzymaniu matki, a od 21 października formalnie jest osobą bezrobotną. Nie posiada jednak orzeczenia o niepełnosprawności, jest zdrowy i nie ma przeciwwskazań do podjęcia pracy. Z jego doświadczeniem w pracy poza granicami kraju może wynikać, że jako osoba młoda, biegle znająca język angielski i posiadająca uprawnienia na obsługę wózków widłowych ma duże zdolności samoorganizacji, a co za tym idzie znaczne możliwości zarobkowe. Należy bowiem pamiętać, iż określając kwotę świadczenia alimentacyjnego, nie chodzi tylko o bieżącą sytuację majątkową osoby zobowiązanej, ale o jej potencjalne możliwości zarobkowe, które określają zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych, nie zaś rzeczywiste zarobki i dochody. Mając powyższe na uwadze, w ocenie Sądu, pozwany jest w stanie łożyć na utrzymanie małoletniej córki kwotę 700,00 złotych, która w części pokryje usprawiedliwione potrzeby małoletniej i nie obciąży zobowiązanego ponad miarę. Tym bardziej, że pozwany J. N., w chwili kiedy pozostawał zatrudniony, był w stanie łożyć na utrzymanie małoletniej kwoty wyższe, niż dotychczasowa kwota zasądzonych alimentów. W pozostałym zakresie powództwo o podwyższenia alimentów oddalono, jako zbyt wygórowane w stosunku do usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki.

Powództwo wzajemne o obniżenie alimentów oddalono wobec nieudowodnienia ograniczenia możliwości zarobkowych zobowiązanego do alimentacji lub zmniejszenia się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionej, bądź takiego polepszenia jej sytuacji, że jest w stanie częściowo sama się utrzymać.

O kosztach sądowych oraz o kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 100 kpc.

O rygorze natychmiastowej wykonalności rozstrzygnięto stosownie do treści art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie powołanych przepisów, należało orzec, jak w wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Walczyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Szymorek-Wąsek
Data wytworzenia informacji: