Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 385/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2017-12-18

Sygn. akt II K 385/17

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 grudnia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Krupska - Świstak

Protokolant: sekr. sąd. Marta Owczarek

w obecności Prokuratora Jakuba Bętkowskiego

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2017 r.

sprawy S. K.

syna M. i W. z d. G.

ur. (...) w Ł.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Wojskowego Sądu Garnizonowego w S. z dnia 23 grudnia 1986 r. w sprawie o sygn. akt SG 254/86, za czyn z art. 210 § 1 dkk, z którego kara została wykonana w całości;

II.  Sądu Rejonowego w Ł. z dnia 10 stycznia 1991 r. w sprawie o sygn. akt VIII K 849/90, za czyn z art. 145 § 1 dkk, z którego kara została wykonana w całości;

III.  Sądu Rejonowego w Ł. z dnia 05 marca 1991 r. w sprawie o sygn. akt X K 11/91, za czyn z art. 212§ 2 dkk z którego kara została wykonana w całości;

IV.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 01 października 1996 r. w sprawie o sygn. akt II K 491/96 , za czyn z art. 208 dkk, z którego kara została wykonana w całości w ramach wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Ł.z dnia 18 marca 1997 r. sygn. akt VI K 72/97;

V.  Sądu Rejonowego w Ł. z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie o sygn. akt VI K 602/96 , za czyn z art. 208 dkk, z którego kara została wykonana w całości z którego kara została wykonana w całości w ramach wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Ł. z dnia 18 marca 1997 r. sygn. akt VI K 72/97;

VI.  łącznym Sądu Rejonowego w Ł. z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie o sygn. akt VI K 72/97 , obejmującym wyroki jednostkowe opisane w pkt IV i V, z którego kara łączna została wykonana w całości;

VII.  Sądu Rejonowego w Ł. z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie o sygn. akt VI K 391/98 , za czyn z art. 288 § 1 kk, z którego kara została wykonana w całości w ramach wyroku łącznego Sądu Rejonowego dla Ł. (...) w Ł. z dnia 16 czerwca 2000 r. sygn. akt VI K 142/00,

VIII.  Sądu Rejonowego w Ł.z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie o sygn. akt VI K 476/99 , za dwa czyny z art. 13 § 1 kk w zw. art. 279 § 1 kk, z którego kara została wykonana w całości w ramach wyroku łącznego Sądu Rejonowego dla Ł. (...) w Ł. z dnia 16 czerwca 2000 r. sygn. akt VI K 142/00,

IX.  łącznym Sądu Rejonowego dla Ł. (...) w Ł. z dnia 16 czerwca 2000 r. w sprawie o sygn. akt VI K 142/00, obejmującym wyroki jednostkowe opisane w pkt VII i VIII, z którego kara łączna została wykonana w całości;

X.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie o sygn. akt II K 259/03 , za czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk z którego kara pozbawienia wolności została wykonana w całości w ramach wyroku łącznego Sądu Rejonowego w T. (...)z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sygn. akt II K 448/11;

XI.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie o sygn. akt II K 61/06 , za czyn z art. 282 kk i inne, z którego kara pozbawienia wolności została wykonana w całości w ramach wyroku łącznego Sądu Rejonowego w T. (...) z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sygn. akt II K 448/11;

XII.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie o sygn. akt II K 456/06 , za czyn z art. 282 kk i inne, z którego kara pozbawienia wolności została wykonana w całości w ramach wyroku łącznego Sądu Rejonowego w T. (...) z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sygn. akt II K 448/11

XIII.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie o sygn. akt II K 479/06, za czyny z art. 279 § 1 kk i inne, z którego kara łączna została wykonana w całości;

XIV.  Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie o sygn. akt II K 189/07 za czyn z art. 258 § 1 kk i inne, z którego kara pozbawienia wolności została wykonana w całości w ramach wyroku łącznego Sądu Rejonowego w T. (...) z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sygn. akt II K 448/11;

XV.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 08 października 2007 r. w sprawie o sygn. akt II K 227/06 za czyny z art. 279 § 1 kk i inne, z którego kara pozbawienia wolności została wykonana w całości w ramach wyroku łącznego Sądu Rejonowego w T. (...) z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sygn. akt II K 448/11;

XVI.  Sądu Rejonowego w T. (...) z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie o sygn. akt II K 368/07 za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk, z którego kara pozbawienia wolności została wykonana w całości w ramach wyroku łącznego Sądu Rejonowego w T. (...) z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sygn. akt II K 448/11;

XVII.  łącznym Sądu Rejonowego w T. (...) z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sygn. akt II K 448/11obejmującym wyroki jednostkowe opisane w pkt X, XI, XII, XIV,XV i XVI, na dwie kary łączne - 2 i 3 lat pozbawienia wolności, wykonane w całości oraz dwie łączne kary grzywny – 100 i 150 stawek dziennych o wartości jednej stawki ustalonej każdorazowo na kwotę 10 zł, przy czym na poczet pierwszej z w/w grzywien skazany w dniu 10 stycznia 2013 r. uiścił pierwszą ratę w kwocie 100 zł, a do dnia 04 listopada 2015 r. uregulował łącznie 750 zł, druga z grzywien nie została wykonana w żadnej części;

XVIII.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie o sygn. akt II K 75/13 za czyn z art. 244 kk, z którego kar a została wykonana w całości;

XIX.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 09 kwietnia 2013 r. w sprawie o sygn. akt II K 143/13 za czyn z art. 244 kk, z którego kara została wykonana w całości;

XX.  Sądu Rejonowego wB. z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie o sygn. akt II K 87/13 za czyn z art. 244 kk na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat i grzywnę 80 stawek dziennych po 10 zł, wykonaną w całości ; kara pozbawienia wolności nie została zarządzona do wykonania;

XXI.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie o sygn. akt II K 62/14 , za czyny z art. 286 § 1 kk na karę łączną 3 lat pozbawienia wolności z zaliczeniem na jej poczet okresu tymczasowego aresztowania od dnia 3 września 2013 r. do dnia 24 września 2013 r. oraz łączną grzywnę w liczbie 120 stawek dziennych o wartości 10 zł każda, przy czym kara pozbawienia wolności została wprowadzona do wykonania 24 kwietnia 2016 r. i nie została wykonana w całości ( przewidywany koniec kary – 03 kwietnia 2019 r.), grzywna została wykonana w całości 29 czerwca 2017 r.

XXII.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 209/15 , za przestępstwa i ciągi przestępstw z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk na karę łączną 1 roku pozbawienia wolności, niewykonaną w żadnej części, z przewidywanym okresem odbycia od 03 kwietnia 2019 r. do 02 kwietnia 2020 r.;

XXIII.  Sądu Rejonowego dla W. (...) w W. z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. akt VIII K 638/15 za czyny z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat, której wykonanie dotąd nie zostało zarządzone, grzywnę w liczbie 150 stawek dziennych o wartości 10 zł każda i środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody – niewykonane w żadnej części;

XXIV.  Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 06 września 2016 r. w sprawie o sygn. akt II K 427/16 , za czyn z art. 284 § 2 kk w zw. art. 64 § 1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, niewykonaną w żadnej części, z przewidywanym okresem jej odbycia od 02 kwietnia 2020 r. do 02 października 2020 r.

o r z e k a

1.  podstawie art. 569 § 1 kpk w zw. z art. 85 § 1, § 2 i § 3 kk, art. 86 § 1 i § 4 kk oraz art. 89 § 1b kk łączy jednostkowe i łączne kary pozbawienia wolności wymierzone wyrokami opisanymi w pkt XXI, XXII, XXIII i XXIV i wymierza skazanemu S. K. karę łączną 5 (pięciu) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 577 kpk w zw. z art. 63 § 1 kk na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w pkt 1 wyroku łącznego zalicza skazanemu okres odbycia kary w sprawie II K 62/14 od dnia 24 czerwca 2016 r. godz. 21.20 oraz okres tymczasowego aresztowania w w/w sprawie od dnia 03 września 2013 r. godz. 00:00 do dnia 24 września 2013 r. godz. 00:00;

3.  na podstawie art. 85 § 1, § 2 i § 3 kk i art. 86 § 2 i § 4 kk łączy karę łączną grzywny w liczbie 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych orzeczoną wyrokiem łącznym opisanym w pkt XVII z jednostkową karą łączną grzywny orzeczoną wyrokiem opisanym w pkt XXIII i wymierza skazanemu S. K. łączną karę grzywny w liczbie 300 (trzystu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

4.  stwierdza, że w zakresie nieobjętym wyrokiem łącznym, wyroki jednostkowe podlegają odrębnemu wykonaniu;

5.  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie co do wyroków opisanych w pkt od I do XX– w zakresie dotyczącym kary pozbawienia wolności oraz co do wyroków opisanych w pkt od I do XVI i od XVIII do XXII oraz w pkt XXIV w zakresie dotyczącym kary grzywny;

6.  zwalnia skazanego od kosztów postępowania związanych z wydaniem wyroku łącznego, obciążając nimi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

S. K. został prawomocnie skazany następującymi wyrokami:

1.  Wojskowego Sądu Garnizonowego w S. z dnia 23 grudnia 1986 r. w sprawie o sygn. akt SG 254/86, za czyn z art. 210 § 1 dkk, z którego kara została wykonana w całości;

2.  Sądu Rejonowego w Ł. z dnia 10 stycznia 1991 r. w sprawie o sygn. akt VIII K 849/90, za czyn z art. 145 § 1 dkk, z którego kara została wykonana w całości;

3.  Sądu Rejonowego wŁ.z dnia 05 marca 1991 r. w sprawie o sygn. akt X K 11/91, za czyn z art. 212§ 2 dkk z którego kara została wykonana w całości;

4.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 01 października 1996 r. w sprawie o sygn. akt II K 491/96 , za czyn z art. 208 dkk, z którego kara została wykonana w całości w ramach wyroku łącznego Sądu Rejonowego wŁ. z dnia 18 marca 1997 r. sygn. akt VI K 72/97;

5.  Sądu Rejonowego w Ł. z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie o sygn. akt VI K 602/96 , za czyn z art. 208 dkk, z którego kara została wykonana w całości z którego kara została wykonana w całości w ramach wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Ł. z dnia 18 marca 1997 r. sygn. akt VI K 72/97;

6.  łącznym Sądu Rejonowego w Ł. z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie o sygn. akt VI K 72/97 , obejmującym wyroki jednostkowe opisane w pkt IV i V, z którego kara łączna została wykonana w całości;

7.  Sądu Rejonowego w Ł. z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie o sygn. akt VI K 391/98 , za czyn z art. 288 § 1 kk, z którego kara została wykonana w całości w ramach wyroku łącznego Sądu Rejonowego dla Ł. (...) w Ł. z dnia 16 czerwca 2000 r. sygn. akt VI K 142/00,

8.  Sądu Rejonowego w Ł. z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie o sygn. akt VI K 476/99 , za dwa czyny z art. 13 § 1 kk w zw. art. 279 § 1 kk, z którego kara została wykonana w całości w ramach wyroku łącznego Sądu Rejonowego dlaŁ. (...) w Ł.z dnia 16 czerwca 2000 r. sygn. akt VI K 142/00,

9.  łącznym Sądu Rejonowego dla Ł. (...) w Ł. z dnia 16 czerwca 2000 r. w sprawie o sygn. akt VI K 142/00, obejmującym wyroki jednostkowe opisane w pkt VII i VIII, z którego kara łączna została wykonana w całości;

10.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie o sygn. akt II K 259/03 , za czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk z którego kara pozbawienia wolności została wykonana w całości w ramach wyroku łącznego Sądu Rejonowego w T. (...) z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sygn. akt II K 448/11;

11.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie o sygn. akt II K 61/06 , za czyn z art. 282 kk i inne, z którego kara pozbawienia wolności została wykonana w całości w ramach wyroku łącznego Sądu Rejonowego w T. (...) z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sygn. akt II K 448/11;

12.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie o sygn. akt II K 456/06 , za czyn z art. 282 kk i inne, z którego kara pozbawienia wolności została wykonana w całości w ramach wyroku łącznego Sądu Rejonowego w T. (...) z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sygn. akt II K 448/11;

13.  Sądu Rejonowego wB. z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie o sygn. akt II K 479/06, za czyny z art. 279 § 1 kk i inne, z którego kara łączna została wykonana w całości;

14.  Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie o sygn. akt II K 189/07 za czyn z art. 258 § 1 kk i inne, z którego kara pozbawienia wolności została wykonana w całości w ramach wyroku łącznego Sądu Rejonowego w T. (...) z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sygn. akt II K 448/11;

15.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 08 października 2007 r. w sprawie o sygn. akt II K 227/06 za czyny z art. 279 § 1 kk i inne, z którego kara pozbawienia wolności została wykonana w całości w ramach wyroku łącznego Sądu Rejonowego w T. (...) z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sygn. akt II K 448/11;

16.  Sądu Rejonowego w T. (...) z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie o sygn. akt II K 368/07 za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk, z którego kara pozbawienia wolności została wykonana w całości w ramach wyroku łącznego Sądu Rejonowego w T. (...) z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sygn. akt II K 448/11;

Dowód: dane z KRK k.6-10; wykaz wykonywanych kar k. 86-87; informacja o orzeczeniach i pobytach k. 88-97v i k. 27-36v

17.  łącznym Sądu Rejonowego w T. (...) z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sygn. akt II K 448/11obejmującym wyroki jednostkowe opisane w punktach: 10, 11, 12, 14, 15 i 16, na dwie kary łączne - 2 i 3 lat pozbawienia wolności, wykonane w całości oraz dwie łączne kary grzywny – 100 i 150 stawek dziennych o wartości jednej stawki ustalonej każdorazowo na kwotę 10 zł, przy czym na poczet pierwszej z w/w grzywien skazany w dniu 10 stycznia 2013 r. uiścił pierwszą ratę w kwocie 100 zł, a do dnia 04 listopada 2015 r. uregulował łącznie 750 zł, druga z grzywien łącznych nie została wykonana w żadnej części;

Dowód: odpis wyroku łącznego II K 448/11 k. 18-20; odpis

postanowienia II Ko 949/16 k. 21; obliczenie kary k. 22, k. 24 i k. 25; zawiadomienie o zwolnieniu k. 23, informacja SR w B. k. 75, informacja o orzeczeniach i pobytach k. 88-97v

18.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie o sygn. akt II K 75/13 za czyn z art. 244 kk, z którego kara została wykonana w całości;

19.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 09 kwietnia 2013 r. w sprawie o sygn. akt II K 143/13 za czyn z art. 244 kk, z którego kara została wykonana w całości;

Dowód: wykaz wykonywanych kar k. 86-87; informacja o orzeczeniach i pobytach k. 88-97v i k. 27-36v, dane z KRK k. 6-10

20.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie o sygn. akt II K 87/13 za czyn z art. 244 kk na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat i grzywnę 80 stawek dziennych po 10 zł, wykonaną w całości ; kara pozbawienia wolności nie została zarządzona do wykonania;

Dowód: informacja SR w B. k. 37 i k. 74, odpis wyroku II K 87/13 k. 38 i IV Ka 428/13 k. 39; informacja o orzeczeniach i pobytach k. 88-97v

21.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie o sygn. akt II K 62/14 , za czyny z art. 286 § 1 kk na karę łączną 3 lat pozbawienia wolności z zaliczeniem na jej poczet okresu tymczasowego aresztowania od dnia 3 września 2013 r. do dnia 24 września 2013 r. oraz łączną grzywnę w liczbie 120 stawek dziennych o wartości 10 zł każda, przy czym kara pozbawienia wolności została wprowadzona do wykonania 24 kwietnia 2016 r. i nie została wykonana w całości (przewidywany koniec kary – 3 kwietnia 2019 r.), grzywna została wykonana w całości 29 czerwca 2017 r.

Dowód: odpis wyroku II K 62/14 k. 40-49, informacja SR w B. o uiszczeniu grzywny k. 74, wykaz wykonywanych kar k. 86-87;

22.  Sądu Rejonowego w B.z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 209/15 , za przestępstwa i ciągi przestępstw z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk na karę łączną 1 roku pozbawienia wolności, niewykonaną w żadnej części, z przewidywanym okresem odbycia od 3 kwietnia 2019 r. do 2 kwietnia 2020 r.;

Dowód: odpis wyroku II K 209/15 k. 51-56v, wykaz wykonywanych kar k. 86-87; informacja o orzeczeniach i pobytach k. 88-97v i k. 27-36v

23.  Sądu Rejonowego dla W. (...) w W. z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. akt VIII K 638/15 za czyny z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat, której wykonanie dotąd nie zostało zarządzone, grzywnę w liczbie 150 stawek dziennych o wartości 10 zł każda i środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody – niewykonane w żadnej części;

Dowód: odpis wyroku VIII K 638/15k. 61-63; informacja SR dla W. (...) k. 66 i k. 83

24.  Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 06 września 2016 r. w sprawie o sygn. akt II K 427/16 , za czyn z art. 284 § 2 kk w zw. art. 64 § 1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, niewykonaną w żadnej części, z przewidywanym okresem jej odbycia od 02 kwietnia 2020 r. do 02 października 2020 r.

Dowód: odpis wyroku II K 427/16 k. 57-57v; obliczenie kary k. 58; wykaz wykonywanych kar k. 86-87; informacja o orzeczeniach i pobytach k. 88-97v i k. 27-36v

Wnioskiem z dnia 3 lipca 2017 r. S. K. wystąpił o wydanie wobec niego wyroku łącznego z czterech skazań jednostkowych ( II K 448/11, II K 62/14, II K 209/15 i II K 427/16), a pismem z dnia 25 września 2017 r. zawiadomił, że cofa w/w wniosek z uwagi na powzięcie informacji, że wyrok łączny może być dla niego niekorzystny w razie objęcia nim także skazania na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania (tj. pominiętej we wniosku kary z wyroku Sądu Rejonowego dla W. (...)w W. za dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie VIII K 638/15).

W odpowiedzi, skazany został poinformowany, że istnienie warunków do wydania wyroku łącznego zobowiązuje sąd do działania z urzędu, wobec czego cofnięcie wniosku o wyrok łączny nie jest dla sądu wiążące.

Dowód: wniosek k. 2, cofnięcie wniosku k. 67

Skazany S. K. przebywa w warunkach izolacji penitencjarnej od 25 kwietnia 2016 r., a jego zachowanie jest oceniane jako poprawne. Nie był karany dyscyplinarnie, nie przejawiał zachowań agresywnych ani autoagresywnych, wielokrotnie korzystał z ulg i nagród. Nie wyraził zainteresowania ofertą oddziaływań z zakresu profilaktyki uzależnień, mimo, że w przeszłości był uznany za osobę uzależnioną od alkoholu. Skazany werbalizuje krytyczny stosunek do popełnionych przestępstw, ale w ocenie przedstawicieli ZK jego deklaracje budzą wątpliwości.

Dowód: opinia o skazanym k. 86-87

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Dopuszczalność wydania wyroku łącznego – stosownie do dyspozycji art. 569 § 1 kpk podlega badaniu przez pryzmat warunków zezwalających na orzeczenie kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów. W przypadku S. K., treść wyroku łącznego kształtowały regulacje prawne obowiązujące od 1 lipca 2015 r., o czym przesądził art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2015 r. poz. 396). Zaszła bowiem potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem mającym miejsce po dniu wejścia w życie powołanej nowelizacji – tj. po 1 lipca 2015 r. Po dacie tej zapadły bowiem dwa z czterech wyroków jednostkowych, z których kary dotąd nie zostały wykonane w całości.

Przepisy art. 85 §1, 2 i 3 kk w obecnym stanie prawnym konstytuują trzy warunki orzeczenia kary łącznej. Są to:

- po pierwsze, jednorodzajowość orzeczonych kar lub ich zdatność do połączenia ( art. 85§ 1 kk);

- po drugie, podleganie kary wykonaniu w całości lub w części ( 85§ 2 kk), co eliminuje z zakresu rozważań kary już w całości wykonane, a także te, w których kary już nie wolno wykonać;

- po trzecie, pozostawanie łączonych kar w takiej relacji czasowej do popełnianych przestępstw, aby karą łączną nie została objęta kara za przestępstwo popełnione po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania kary lub kary łącznej podlegającej łączeniu. Innymi słowy, węzłem kary łącznej nie może być objęta taka kara, w czasie odbywania której sprawca popełnił kolejny czyn zabroniony.

Analizując historię skazań S. K. przez pryzmat wskazanych przesłanek orzekania kary łącznej pozbawienia wolności należało zatem w pierwszej kolejności stwierdzić brak warunków do objęcia wyrokiem łącznym tych skazań, w których kary jednostkowe zostały wykonane w całości. Negatywna przesłanka opisana w art. 85§ 2 kk dotyczyła tym samym wyroków opisanych powyżej, w punktach od 1 do 19, co musiało skutkować umorzeniem postępowania w tym zakresie, z uwagi na treść art. 572 kpk.

Karą, której obecnie nie można uznać za „podlegającą wykonaniu” w myśl art. 85§ 2 kk, a tym samym objąć wyrokiem łącznym, jest również kara 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat orzeczona wyrokiem opisanym w pkt 20. Kara ta nie została bowiem zarządzona do wykonania, a jednocześnie uprawniający do tego okres, wskazany w art. 75 § 4 kk, zakończył się z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, co nastąpiło 6 września 2015 r. W tym zakresie postępowanie także wymagało umorzenia z uwagi na oczywisty brak warunków do wydania wyroku łącznego opartego na w/w skazaniu.

Kryteria doboru kar kwalifikujących się do połączenia spełniały natomiast skazania na kary pozbawienia wolności z czterech ostatnich chronologicznie wyroków jednostkowych, opisanych w punktach od 21 do 24. Są one bowiem karami tego samego rodzaju, żadna z nich nie została wykonana w całości (opisana w pkt 21 kara orzeczona wyrokiem Sądu Rejonowego w B. w sprawie II K 62/14 została wprowadzona do wykonania 24 kwietnia 2016 r., a jej koniec przypada na 03 kwietnia 2019 r.), a nadto żadna z nich nie została wymierzona za czyn popełniony w czasie odbywania innej z tej grupy kar. Wprawdzie na mocy wyroku opisanego w pkt 23 S. K. korzystał z dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, ale nie może ulegać wątpliwości, że treść art. 89 § 1 kk nie tylko zezwala na orzeczenie bezwzględnej kary łącznej obejmującej to skazanie, ale wręcz do tego zobowiązuje. S. K. nie spełnia bowiem formalnego kryterium upoważniającego do orzeczenia kary łącznej na zasadach probacji. Po pierwsze, w czasie skazania każdym z wyroków opisanych w punktach od 20 do 24 był już osobą skazaną na karę pozbawienia wolności ( i to wielokrotnie). Po drugie, orzeczona kara łączna nawet teoretycznie nie może zmieścić się w minimalnym wymiarze uprawniającym do warunkowego zawieszenia jej wykonania ( tj. w wymiarze nieprzekraczającym 1 roku), bowiem najniższa z kar podlegających łączeniu osiąga pułap 3 lat pozbawienia wolności ( pkt 21 – wyrok Sądu Rejonowego w B. z dnia 10 marca 2014 r. sygn. II K 62/14). W tym stanie rzeczy, zaszły jedynie podstawy, aby zastosować zasadę łączenia kar opisaną w art. 89 § 1b kk skutkującą przyjęciem, że miesiąc kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania równa się 15 dniom kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Tym samym, nominalny wymiar 2 lat kary pozbawienia wolności z dobrodziejstwem probacji, orzeczonej wyrokiem opisanym w pkt. 23 stanowi ekwiwalent 1 roku kary pozbawienia wolności o charakterze bezwzględnym.

Warunki do objęcia wyrokiem łącznym zachodziły nadto co do dwóch kar grzywien: łącznej, w liczbie 150 stawek dziennych, wymierzonej wyrokiem łącznym opisanym w pkt 17, która dotąd nie została uregulowana w żadnej części ( inaczej niż druga z łącznych grzywien wymierzonych tym samym wyrokiem, którą skazany rozpoczął wykonywać 10 stycznia 2013 r. a po tej dacie popełnił dalsze przestępstwa skutkujące m.in. wymierzeniem analogicznych kar) z niewykonaną grzywną wymierzoną wyrokiem opisanym w pkt 23.

Pozostałe kary grzywny zostały wykonane w całości, a zatem nie mogą podlegać łączeniu.

Zgodnie z treścią art. 86 § 1 kk – sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak wskazanych w tym przepisie limitów przewidzianych dla każdego rodzaju kary. Oznacza to, że granice możliwej do wymierzenia skazanemu kary łącznej pozbawienia wolności lokowały się w przedziale od 3 lat ( najwyższa z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa - w sprawie II K 62/14 – pkt 21) do 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności ( suma wszystkich orzeczonych kar w łączonych wyrokach, w tym w przypadku kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania – w połowie nominalnego wymiaru). Granice możliwej do wymierzenia łącznej kary grzywny kształtowały się według tej samej zasady, z tym, że ustawowy limit tego rodzaju kary kończy się na 810 stawkach dziennych.

Decydując o doborze techniki łączenia kar, należało mieć na uwadze brzmienie art. 85a kk formułującego zasadę uwzględnienia przede wszystkim celów zapobiegawczych i wychowawczych, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeb w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. W ocenie Sądu, osiągnięcie tych celów zapewni wyłącznie połączenie kar pozbawienia wolności na zasadzie kumulacji ze skutkiem w postaci wymierzenia kary łącznej na poziomie 5 lat i 6 miesięcy. Mając w polu widzenia wyjątkowość tejże zasady i jej skrajny charakter, nie sposób było jednocześnie zignorować fakt, że S. K. to także sprawca wyjątkowy, bo uporczywy, głęboko zdemoralizowany i nadzwyczaj odporny na oddziaływania resocjalizacyjne. Wymownym tego dowodem pozostaje bogata karta karna i historia skazań trwająca nieprzerwanie od przeszło 30 lat, skłaniająca do wniosku, że skazany rozsmakował się w życiu na cudzy koszt.

W ocenie Sądu, skazany nie tylko nie zasłużył na premię w postaci absorpcji (choćby w niewielkiej części) poszczególnych kar jednostkowych, ale również wymaga długotrwałej separacji od społeczeństwa z uwagi na akcentowany w pierwszej kolejności w art. 85a cel zapobiegawczy kary łącznej. Nieodzowne jest również zapewnienie mu intensywnej resocjalizacji w warunkach zakładu karnego, aby skutek wychowawczy istotnie zyskał trwały charakter. S. K. z pewnością nie należy do sprawców zdolnych do krytycznych przemyśleń w warunkach wolnościowych o czym świadczy fakt, że mimo odbycia kolejnych kar z uporem powracał na drogę przestępstwa, atakując najczęściej te same bądź podobne dobra prawne.

Łączna kara grzywny na poziomie 300 stawek dziennych mieści się w ustawowych granicach a wartość ponownie oszacowanej stawki dziennej ( na minimalnym ustawowym poziomie) uwzględnia położenie życiowe skazanego i ograniczone obecnie możliwości zarobkowania.

Stosowanie do treści 577 kpk w zw. z art. 63 § 1 kk na poczet kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres tymczasowego aresztowania i odbycia kary pozbawienia wolności w sprawie o sygn. II K 62/14/13

W zakresie nieobjętym wyrokiem łącznym, wyroki jednostkowe będą podlegały odrębnemu wykonaniu.

Zważywszy, że skazany nie dysponuje obecnie stałym źródłem dochodów i ma przed sobą perspektywę odbycia kary izolacyjnej, koszty postępowania należało przejąć na rachunek Skarbu Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mirosława Krzaczyńska-Motyl
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Krupska-Świstak
Data wytworzenia informacji: