Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 16/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2017-06-07

Sygn. akt II K 16/17

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 07 czerwca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalski, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Krupska - Świstak

Protokolant: sekr. sąd. Marta Owczarek

w obecności Prokuratora Agnieszki Kuźnickiej

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 07 czerwca 2017 r.

sprawy M. C.

syna J. i W. z d. S.

ur. (...) w W.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie o sygn. akt II K 185/85 , za czyn z art. 168 dkk, z którego kara została wykonana w całości;

II.  Sądu Rejonowego w P. (...)z dnia 19 maja 1989 r. w sprawie o sygn. akt II K 978/88, za czyn z art. 208 dkk popełniony z 25 na 26 maja 1988 r., z którego kara została wykonana w całości;

III.  Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 18 listopada 1996 r. w sprawie o sygn. akt II K 432/96, za czyn z art. 184§ 1 dkk popełniony w okresie od kwietnia 1994 r. do czerwca 1996 r., z którego kara została wykonana w całości;

IV.  Sądu Rejonowego w P. (...)z dnia 12 listopada 1997 r. w sprawie o sygn. akt II K 365/97 , za czyn z art. 210 § 1 dkk popełniony 16 kwietnia 1997 r., z którego kara została wykonana w całości;

V.  Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie o sygn. akt II K 775/04 , za czyn z art. 207 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełniony w okresie od lutego 2004 r. do kwietnia 2004 r., z którego kara została wykonana w całości;

VI.  Sądu Rejonowego w P. (...)z dnia 07 lipca 2006 r. w sprawie o sygn. akt II K 293/06 , za czyny z art. 280 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 197 § 1 kk popełnione w dniu 18 marca 2006 r. na kary odpowiednio – 3 lat oraz 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z którego kara została wykonana w całości

VII.  Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie o sygn. akt II K 807/11 , za czyn z art. 209 § 1 kk popełniony w okresie od 7 października 2010 r. do sierpnia 2011 r., na karę 12 miesięcy ograniczenia wolności, z którego kara została wykonana w całości;

VIII.  Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 02 lutego 2012 r. w sprawie o sygn. akt II K 1012/11 , za dwa czyny z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione w dniach 06 września 2004 r. i 17 września 2004 r. na kary po 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywny w liczbie po 30 stawek dziennych o wartości 10 zł każda i karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz łączną grzywnę w liczbie 40 stawek dziennych o wartości 10 zł każda, z którego kara została wykonana w całości;

IX.  Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 09 maja 2013 r. w sprawie o sygn. akt II K 129/13 , za czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 11 sierpnia 2012 r., na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w liczbie 70 stawek dziennych o wartości 10 zł każda, z którego kary zostały wykonane w całości;

X.  Sądu Rejonowego w P. (...). z dnia 01 lipca 2013 r. w sprawie o sygn. akt II K 460/12 , za dwa czyny z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w połowie grudnia 2011 r. i 03 stycznia 2012 r. na kary po 1 roku i 2 miesiące pozbawienia wolności oraz dwa czyny z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w połowie grudnia 2011 r. i 07 stycznia 2012 r. na kary po 1 roku i 2 miesiące pozbawienia wolności oraz karę łączną 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, z którego kara została wykonana w całości

XI.  Sądu Rejonowego w P. (...)z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie o sygn. akt II K 737/12 , za dwa czyny z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w okresie od 05 marca 2012 r. do 06 marca 2012 r. i w dniu 07 marca 2012 r. na kary 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w liczbie 50 stawek dziennych o wartości 10 zł każda i 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w liczbie 30 stawek dziennych o wartości 10 zł każda oraz karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę łączną 50 stawek dziennych o wartości 10 zł każda, z którego kary zostały wykonane w całości;

XII.  Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 03 marca 2014 r. w sprawie o sygn. akt II K 664/13 , za dwa czyny z art. 161 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 17 lipca 2011 r., na kary po 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności, wykonywaną od 7 października 2016 r. do 03 sierpnia 2017 r.

XIII.  Sądu Rejonowego w P. (...)z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie o sygn. akt II K 284/14 , za 18 czynów z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnionych w okresie od 01 do 25 kwietnia 2013 r., na kary po 1 roku pozbawienia wolności oraz karę łączną 3 lat pozbawienia wolności, z przewidywanym okresem jej odbycia od 3 sierpnia 2017 r. do 2 sierpnia 2020 roku i środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody;

XIV.  Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 09 października 2014 r. w sprawie o sygn. akt II K 473/14 , za czyn z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. art. 64 § 1 kk popełniony w marcu 2013 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, z przewidywanym okresem jej odbycia od 02 sierpnia 2020 r. do 29 maja 2021 r. oraz środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody

XV.  Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 721/14 , za dwa czyny z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w okresie od 01 do 25 kwietnia 2013 r., na kary po 1 roku pozbawienia wolności oraz karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z przewidywanym okresem jej odbycia od 29 maja 2021 r. do 25 listopada 2022 roku i środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody;

o r z e k a

1.  podstawie art. 569 § 1 kpk w zw. z art. 85 kk i art. 86 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2015 r. w zw. art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2015 r. poz. 396) – a contrario rozwiązuje kary łączne orzeczone wyrokami opisanymi w pkt XII, XIII i XV i z wyroków jednostkowych opisanych w pkt XII, XIII, XIV i XV wymierza skazanemu M. C. karę łączną 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w pkt 1 wyroku łącznego zalicza skazanemu okres odbycia kary w sprawie II K 664/13 od dnia 07 października 2016 r. do 07 czerwca 2017 r.;

3.  stwierdza, że w zakresie nieobjętym wyrokiem łącznym wyroki jednostkowe podlegają odrębnemu wykonaniu;

4.  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w zakresie wyroków jednostkowych opisanych w pkt od I do XII;

5.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. J. kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej obrony udzielonej skazanemu z urzędu;

6.  zwalnia skazanego M. C. od kosztów postępowania przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

M. C. został skazany prawomocnymi wyrokami:

1. Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie o sygn. akt II K 185/85 , za czyn z art. 168 dkk, z którego kara została wykonana w całości

Dowód: dane z KRK k. 7-9, informacja o likwidacji akt k. 30, k. 31

2. Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 19 maja 1989 r. w sprawie o sygn. akt II K 978/88, za czyn z art. 208 dkk popełniony z 25 na 26 maja 1988 r., z którego kara została wykonana w całości;

Dowód: dane z KRK k. 7-9, odpis wyroku k. 32-32v, obliczenie kary k. 33, informacja

o zwolnieniu k. 34

3. Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 18 listopada 1996 r. w sprawie o sygn. akt II K 432/96, za czyn z art. 184§ 1 dkk popełniony w okresie od kwietnia 1994 r. do czerwca 1996 r., z którego kara została wykonana w całości;

Dowód: dane z KRK k. 7-9, odpis wyroku k. 35-35v,postanowienie o zarządzeniu

wykonania kary k. 36, obliczenie kary k. 37, informacja o zwolnieniu k. 38

4. Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 12 listopada 1997 r. w sprawie o sygn. akt II K 365/97 , za czyn z art. 210 § 1 dkk popełniony 16 kwietnia 1997 r., z którego kara została wykonana w całości;

Dowód: dane z KRK k. 7-9, odpis wyroku k. 39-39 i k. 40, obliczenie kary k. 41,

informacja o zwolnieniu k. 42

5. Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie o sygn. akt II K 775/04 , za czyn z art. 207 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełniony w okresie od lutego 2004 r. do kwietnia 2004 r., z którego kara została wykonana w całości;

Dowód: dane z KRK k. 7-9, odpis wyroku k. 43-43v,postanowienie o zarządzeniu kary

k.44, obliczenie kary k. 45, informacja o zwolnieniu k. 46

6. Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 07 lipca 2006 r. w sprawie o sygn. akt II K 293/06 , za czyny z art. 280 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 197 § 1 kk popełnione w dniu 18 marca 2006 r. na kary odpowiednio – 3 lat oraz 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z którego kara została wykonana w całości

Dowód: dane z KRK k. 7-9, odpis wyroku k. 47-47v, obliczenie kary k. 48, informacja

o zwolnieniu k. 49

7. Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie o sygn. akt II K 807/11 , za czyn z art. 209 § 1 kk popełniony w okresie od 7 października 2010 r. do sierpnia 2011 r., na karę 12 miesięcy ograniczenia wolności, z którego kara została wykonana w całości jako zastępcza kara pozbawienia wolności

Dowód: dane z KRK k. 7-9, odpis wyroku k. 50, postanowienie o zamianie kary k. 51 ,

obliczenie kary k. 52, informacja o zwolnieniu k. 53

8. Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 02 lutego 2012 r. w sprawie o sygn. akt II K 1012/11 , za dwa czyny z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione w dniach 06 września 2004 r. i 17 września 2004 r. na kary po 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywny w liczbie po 30 stawek dziennych o wartości 10 zł każda i karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz łączną grzywnę w liczbie 40 stawek dziennych o wartości 10 zł każda, z którego kara została wykonana w całości;

Dowód: dane z KRK k. 7-9, odpis wyroku k. 54-73v,postanowienie o zarządzeniu

wykonania kary k. 74 i k.77 , obliczenie kary k. 75 i k. 78, informacja o

zwolnieniu k. 76 i k. 79

9. Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 09 maja 2013 r. w sprawie o sygn. akt II K 129/13 , za czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 11 sierpnia 2012 r., na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat oraz grzywnę w liczbie 70 stawek ,

Dowód: dane z KRK k. 7-9, odpis wyroku k. 80-80v, postanowienie o zamianie kary k.

81, obliczenie kary k. 82,

10. Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 01 lipca 2013 r. w sprawie o sygn. akt II K 460/12 , za dwa czyny z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w połowie grudnia 2011 r. i 03 stycznia 2012 r. na kary po 1 roku i 2 miesiące pozbawienia wolności oraz dwa czyny z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w połowie grudnia 2011 r. i 07 stycznia 2012 r. na kary po 1 roku i 2 miesiące pozbawienia wolności oraz karę łączną 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, z którego kara została wykonana w całości

Dowód: dane z KRK k. 7-9, odpis wyroku k. 88-89v, obliczenie kary k. 90, informacja

o zwolnieniu k. 81;

11. Sądu Rejonowego w P. (...)z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie o sygn. akt II K 737/12 , za dwa czyny z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w okresie od 05 marca 2012 r. do 06 marca 2012 r. i w dniu 07 marca 2012 r. na kary 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w liczbie 50 stawek dziennych o wartości 10 zł każda i 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w liczbie 30 stawek dziennych o wartości 10 zł każda oraz karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności – wykonaną w całości, oraz grzywnę łączną 50 stawek dziennych o wartości 10 zł każda,

Dowód: dane z KRK k. 7-9, odpis wyroku k. 83-84, obliczenie kary k. 85i k.87,

informacja o zwolnieniu k. 86;

12. Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 03 marca 2014 r. w sprawie o sygn. akt II K 664/13 , za dwa czyny z art. 161 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 17 lipca 2011 r., na kary po 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności, wykonywaną od 7 października 2016 r. do 03 sierpnia 2017 r.

Dowód: dane z KRK k. 7-9, odpis wyroku k. 92-92v, obliczenie kary k. 93,

13. Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie o sygn. akt II K 284/14 , za 18 czynów z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnionych w okresie od 01 do 25 kwietnia 2013 r., na kary po 1 roku pozbawienia wolności oraz karę łączną 3 lat pozbawienia wolności, z przewidywanym okresem jej odbycia od 3 sierpnia 2017 r. do 2 sierpnia 2020 roku i środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody;

Dowód: dane z KRK k. 7-9, odpis wyroku k. 94-97, obliczenie kary k. 98,

14. Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 09 października 2014 r. w sprawie o sygn. akt II K 473/14 , za czyn z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. art. 64 § 1 kk popełniony w marcu 2013 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, z przewidywanym okresem jej odbycia od 02 sierpnia 2020 r. do 29 maja 2021 r. oraz środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody;

Dowód: dane z KRK k. 7-9, odpis wyroku k. 99-99v, obliczenie kary k. 100

15. Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 721/14, za dwa czyny z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w okresie od 01 do 25 kwietnia 2013 r., na kary po 1 roku pozbawienia wolności oraz karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z przewidywanym okresem jej odbycia od 29 maja 2021 r. do 25 listopada 2022 roku i środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody;

Dowód: dane z KRK k. 7-9, odpis wyroku k. 101-101 i k. 102, obliczenie kary k. 103

Obecnie, skazany odbywa karę pozbawienia wolności orzeczoną w sprawie o sygn. akt II K 664/13, a na wykonanie oczekują nadto kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach: II K 284/14, II K 473/14 i II K 721/14.

Do wykonania pozostają nadto 4 kary zastępcze orzeczone za niewykonane grzywny, przy czym dwie z nich wymierzone zostały za wykroczenia w sprawach II W 247/12 i II W 144/12 oraz dwie za przestępstwa osądzone w sprawach II K 129/13 i II K 737/12

Dowód: informacja o orzeczeniach i pobytach k. 13-23v i k. 113-123v

Zestawienie kar (opinia o skazanym) k. 111v

W warunkach penitencjarnych skazany funkcjonuje poprawnie – nie był karany dyscyplinarnie, uzyskiwał nagrody regulaminowe. Utrzymuje prawidłowe relacje ze współosadzonymi i nie deklaruje przynależności do subkultury więziennej.

Dowód: opinia o skazanym k. 112

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 569 § 1 kpk – wyrok łączny może być wydany jedynie wówczas, gdy zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej. Ostatni wyrok skazujący przeciwko M. C. zapadł 20 stycznia 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 721/14 i uprawomocnił się 08 kwietnia 2015 r. Oznacza to konieczność rozważenia dopuszczalności wydania wyroku łącznego przez pryzmat przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2015 r., o czym stanowi art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2015 r. poz. 396).

Materialnoprawne przesłanki orzeczenia kary łącznej w poprzednim stanie prawnym określał art. 85 kk stanowiąc, iż może ona być orzeczona, jeśli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw. Analiza wyroków zapadłych w przeszłości przeciwko skazanemu z tego punktu widzenia automatycznie eliminuje z pola rozważań wyroki wyszczególnione powyżej w pkt od 1 do 7, ponieważ daty ich wydania oraz daty popełnionych przestępstw nie pozostają ze sobą w takiej relacji czasowej, jaka jest konieczna dla przyjęcia zbiegu przestępstw zezwalających na wymierzenie kary łącznej i tym samym wydanie wyroku łącznego. W zbiegu formalnie odpowiadającym tym warunkom pozostają przestępstwa ujęte w wyrokach opisanych w pkt 11,10, 9 oraz w pkt 8 i 5, jednakże orzeczone nimi kary pozbawienia wolności, za wyjątkiem kary 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat orzeczonej w sprawie II 129/13 – zostały w całości wykonane i ich ewentualne połączenie (dopuszczalne w świetle przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2015 r.) nie może rzutować in plus na sytuację M. C.. Mogłoby ją natomiast pogorszyć, z uwagi na połączenie kary w sprawie II K 129/13, której wykonanie warunkowo zawieszono, z karami o charakterze bezwzględnym i przy jednoczesnym braku podstaw do zawieszenia wykonania orzeczonej w ten sposób kary łącznej. Wprawdzie w stosowanym stanie prawnym, ukształtowanym nowelą obowiązującą od dnia 8 czerwca 2010 r. (Dz.U.2009, Nr 206, poz. 1589) zabieg taki, na mocy dodanego art. 89 § 1a kk jest dopuszczalny, jednak byłby on w ocenie Sądu nieracjonalny, nie tylko z uwagi na długoterminowy charakter kary łącznej wymierzonej w wyroku łącznym z innych skazań. Wartość przedmiotu czynności wykonawczej przestępstwa osądzonego w sprawie II K 129/13 wynosi 600 zł, co każe liczyć się z obligatoryjną kontrawnecjonalizacją tego wyroku, przed terminem wykonania ewentualnej kary łącznej obejmującej to skazanie. Wyrok łączny w tym zakresie utraciłby rację bytu. Nadto, wykonane w całości kary łączne w sprawach II K 460/12 ( pkt 10) i II K 737/13 ( pkt 11) obejmowały m.in. skazania za czyny, które obecnie należy kwalifikować jako wykroczenia ( czyny III i IV w sprawie II K 460/12 i czyn II w sprawie II K 737/12). Czyny te nie były objęte kontrawencjonalizacją w trybie art. 50 ust.1 w zw. z art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy –kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 25 października 2013 r. poz. 1247). W tym stanie rzeczy, wzgląd na racjonalną politykę karania, której instrumentem jest niewątpliwie wyrok łączny – wymagał w powyższym zakresie pozostawienia status quo.

W zbiegu realnym, uprawniającym do wydania wyroku łącznego pozostawały przestępstwa osądzone w czterech chronologicznie ostatnich wyrokach jednostkowych, opisanych w pkt 12, 13, 14, i 15 . Wszystkie zostały popełnione zanim zapadł pierwszy, chociażby nieprawomocny wyrok w sprawie II K 664/13 ( pkt 12), tj. przed 3 marca 2014 r. i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju.

Zgodnie ze wskazaniami art. 86 § 1 kk, przy wymiarze kary łącznej pozbawienia wolności Sąd ma możliwość orzeczenia jej w wysokości od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 15 lat pozbawienia wolności. W przypadku połączenia kar z wyroków opisanych w pkt od 12 do 15 kara łączna winna zatem plasować się przedziale od 1 roku do 15 lat pozbawienia wolności, bowiem już tylko suma jednostkowych kar (po 1 roku pozbawienia wolności) wymierzonych za 18 przestępstw osądzonych w sprawie II K 284/14 prowadziłoby do przekroczenia ustawowego limitu górnego zagrożenia karą łączną orzekaną w wyroku łącznym.

Łącząc kary jednostkowe Sąd Rejonowy zastosował zasadę asperacji, bowiem żadna z dwóch pozostałych technik łączenia kar nie byłaby w przypadku M. C. uzasadniona. Przeciwko zasadzie kumulacji przemawiał bliski związek przedmiotowo-podmiotowy czynów oraz ten sam rodzaj atakowanego nimi dobra prawnego. Zastosowaniu oczekiwanej przez skazanego zasady pochłaniania sprzeciwiała się z kolei duża liczba przestępstw i ustawiczne popadanie w konflikty z prawem świadczące o znacznej demoralizacji w/w i braku zdolności do wyciągania wniosków z własnych doświadczeń. Skazany nie powinien w tej sytuacji oczekiwać „ premii” w postaci absorpcji kar jednostkowych, bo jest przestępcą wielokrotnym, którego czyny były na przestrzeni wielu lat uciążliwością dla szerokiego grona pokrzywdzonych. Uzasadnia to raczej kumulowanie kar niż ich absorbowanie, a korzystna opinia o funkcjonowaniu skazanego w warunkach izolacji nie równoważy zła jakie wielokrotnie wyrządzał. Kara orzekana w wyroku łącznym nie przestaje być karą, co oznacza, że stoją przed nią te same zadania w zakresie tak resocjalizacyjnym, jak i prewencyjnym. Wreszcie – wymiar kary łącznej orzekanej w wyroku łącznym nie może stwarzać wrażenia faktycznego „ darowania” kary, które przynależy do zgoła innej instytucji prawa karnego.

Z tych wszystkich względów wymierzono M. C. karę łączną 5 lat pozbawienia wolności zaliczając na jej poczet okres odbywania kary w sprawie II K 664/13.

Zastosowana technika łączenia kar i tak korzystniej kształtuje sytuację procesową skazanego, bowiem choć orzeczono karę łączną wyższą niż najwyższa kara jednostkowa, to jednak znacząco niższą od ich sumy.

Na podstawie art. 576 § 1 kpk należało stwierdzić, że w zakresie nieobjętym wyrokiem łącznym wyroki podlegające łączeniu podlegają odrębnemu wykonaniu.

Wynagrodzenie dla obrońcy ustalono zgodnie z brzmieniem § 17 ust. 5 w zw. z § 4 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. 2015, poz. 1801).

Uznając, że uiszczenie kosztów byłoby obecnie dla skazanego zbyt uciążliwe z uwagi na długoterminowy pobyt w zakładzie karnym i brak majątku oraz źródła dochodów zwolniono go z tego obowiązku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mirosława Krzaczyńska-Motyl
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Krupska-Świstak
Data wytworzenia informacji: