Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 151/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2018-09-27

Projekt

POSTANOWIENIE

Dnia 27 września 2018 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący Sędzia SO Renata Lech

Protokolant: sekretarz sądowy Daria Mazerant

po rozpoznaniu w dniu 27 września 2018 roku w Piotrkowie Trybunalskim

na rozprawie

sprawy z wniosku M. S. kandydata na radnego Rady Powiatu (...)

z udziałem A. N.

o wydanie orzeczenia w trybie art.111 § 1 Kodeksu wyborczego

postanawia:

1.  zakazać uczestnikowi postępowania A. N. rozpowszechniania następujących nieprawdziwych informacji na temat osoby i działalności M. S. - kandydata na radnego Rady Powiatu (...) umieszczonych na portalu społecznościowym F.: dotyczących nierzetelności dziennikarskiej wnioskodawcy, która polegać miała na tym, że M. S., zbierając informację na temat zdarzenia drogowego nie kontaktował się w tej sprawie z (...) Policją, ponadto treści w których uczestnik postępowania sugeruje, iż wnioskodawca przynależał do partii politycznych ( (...), (...) i (...)), informacji, iż kandydat M. S. kandydował z listy (...), informacji, iż (...) odrzuciła M. S. jako kandydata na radnego, a także informacji, iż M. S. sam o sobie pisał, że był współlaureatem nagrody (...) oraz informacji przypisujących wnioskodawcy używanie fałszywych kont internetowych oraz nakazuje usunięcie powyższych informacji zamieszczonych na portalu społecznościowym F.;

2.  oddalić wniosek w pozostałej części ;

3.  ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty związane ze swoim udziałem w sprawie ;

SSO Renata Lech

UZASADNIENIE

Wnioskodawca M. S. we wniosku złożonym w dniu 25 września 2018 roku w trybie art. 111 § 1 kodeksu wyborczego wniósł o:

1)  zakazanie uczestnikowi postępowania A. N. rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat osoby i działalności M. S. - kandydata na radnego Rady Powiatu (...), zamieszczonych na portalu społecznościowym facebook a następnie udostępnianych na profilach osób zarejestrowanych jako użytkownicy tego portalu (w tym wnioskodawcy oraz kandydata na radnego sejmiku województwa (...), A. G.) o jego rzekomej nierzetelności dziennikarskiej oraz publikowaniu informacji niesprawdzonych i nieprawdziwych.

2)  nakazanie uczestnikowi postępowania A. N. sprostowania opublikowanych treści, nieprawdziwych informacji na temat M. S.. Sprostowanie powinno być zamieszczone na tablicy uczestnika w formie

przypiętej za pomocą tzw. pinezki na okres jednego miesiąca informacji. Treść sprostowania zawiera załącznik nr 3 do niniejszego wniosku,

3)  nakazanie uczestnikowi postępowania A. N. przeproszenia wnioskodawcy M. S. za podanie nieprawdziwych informacji skutkujących naruszeniem jego dóbr osobistych w postaci czci i dobrego imienia, poprzez publikację na portalu internetowym Nasz T..pl oraz w prasie lokalnej Dziennik (...) dodatek 7-dni na stronie 2 wielkości co njmniej 6 modułów - czcionka numer 16 a także na portalu (...) gdzie wcześniej dokonywał wpisów o których mowa w niniejszym wniosku.

„Przepraszam Pana M. S. za to, że w trakcie aktualnie trwającej samorządowej kampanii wyborczej rozpowszechniałam nieprawdziwe i obraźliwe informacje na jego temat, które naruszały jego dobra osobiste i podważały wiarygodność dla wykonywanego przez niego zawodu dziennikarza i dyskredytowały go także jako kandydata na radnego rady Powiatu (...)

4)  nakazanie uczestnikowi postępowania A. N. wpłacenie kwoty 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na rzecz Fundacji (...) z siedzibą przy ul. ul. (...), (...)-(...) T.. Konto bankowe nr (...) z przeznaczeniem na budowę hospicjum stacjonarnego w T.

W uzasadnieniu wnioskodawca wskazał, że w dniu 22 września 2018 roku uczestnik postepowania A. N. na swoim profilu internetowym na portalu społecznościowym F., a następnie na profilach innych osób udostępnił tekst pod tytułem „Szczyt kur...wa S.”, zaatakował w nim wnioskodawcę M. S. będącego od roku 2014 roku radnym Rady Powiatu (...), a równocześnie właściciela portalu internetowego NaszTomaszow.pl - Codzienna Gazeta (...) (tytuł prasowy zarejestrowanyw w tut, Sądzie Okręgowym). Treść i forma niniejszego wpisu, który następnie wielokrotnie był rozpowszechniany, w sposób istotny w ocenie wnioskodacwy przekroczyły dopuszczalne ramy dozwolonej krytyki, której podlega każda osoba sprawująca funkcje publiczną. W dodatku tekst ukazał się w czasie trwania kampanii wyborczej do samorządu terytorialnego w której M. S. stara się o reelekcję na funkcję radnego Rady Powiatu (...).

W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia braków wniosku z dnia 25 września 2018 roku , wnioskodawca wnosił o zakazanie uczestnikowi postępowania A. N. rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat osoby i działalności M. S. - kandydata na radnego Rady Powiatu (...), zamieszczonych na portalu społecznościowym facebook a następnie udostępnianych na profilach osób zarejestrowanych jako użytkownicy tego portalu (w tym wnioskodawcy oraz kandydata na radnego sejmiku województwa (...), A. G.) o jego rzekomej nierzetelności dziennikarskiej oraz publikowaniu informacji niesprawdzonych i nieprawdziwych.

- wniosek ten dotyczy poniższych zrzutów ekranu i treści w nich zawartych dotyczących opublikowanego przeż wnioskodawcę na łamach portalu (...) artykułu pt. "Szybka i niebezpieczna". Informacje dotyczą rzekomej nierzetelności dziennikarskiej, która polegać miała na tym, że M. S. zbierając informacje na temat zdarzenia drogowego nie kontaktował się w tej sprawie z (...) Policją, przez co nie dopełnił należytej staranności właściwej dla wykonywanego zawodu dziennikarza. Ponadto treści w których A. N. określa go mianem oszusta i manipulatora oraz przypisuje mu, że używa fałszywych kont internetowych np. A. Ż. a nadto sugeruje, jakoby przynależał do partii politycznych ( (...) i (...)). Nieprawdziwe są także informacje, jakoby kandydat M. S. kandydował z listy (...) i miał jakiekolwiek związki z tą partią. Dodatkowo nieprawdziwa informacja to ta, która mówi, że jakoby (...) odrzuciła M. S. jako kandydata na radnego. Fakty są dokładnie odwrotne to wnioskodawca odmówił kandydowania z list PO i N, podkreślając przy tym brak programu i wizji zarządzania miastem i powiatem. Kolejną nieprawdziwą informacją jest jakoby M. S. był (...). Prawdą natomiast jest, że jeden z laureatów otrzymał tę prestiżową nagrodę dziennikarską dzięki wsparciu wnioskodawcy oraz informacjom od niego pochodzącym. Temat dotyczył krzywdzenia młodych kobiet przez działaczy (...) (sprawę zakończona wyrokiem Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.) Usunięcie dotyczy wszelkich miejsc, gdzie te informacje zostały udostępnione, M.in. profili internetowych prywatnych użytkowników takich jak wnioskodawca, A. G. i tych, o których wnioskodawca nie wie, że zostały na nich opublikowane. Ponadto z profili należących do spółki (...) (Dziennik (...) oraz NaszeMiasto).

- nakazanie uczestnikowi postępowania A. N. sprostowania opublikowanych treści, nieprawdziwych informacji na temat M. S.. Sprostowanie powinno być zamieszczone tablicy uczestnika w formie przypiętej za pomocą tzw. pinezki na okres jednego miesiąca informacji. Treść sprostowania zawiera załącznik nr 3 do niniejszego wniosku,

- punkty 2 oraz 3 złożonego wniosku są tożsame i dotyczą de facto publikacji przeprosin, które przedstawione zostały w pkt. 3.

W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 27 września 2018 roku uczestnik postępowania wnosił o oddalenie wniosku.

Na rozprawie w dniu 27 września 2018 roku wnioskodawca poparł wniosek .

Uczestnik postępowania na rozprawie w dniu 27 września 2018 roku wniósł o oddalenie wniosku.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca M. S. od roku 2014 roku jest radnym Rady Powiatu (...), a równocześnie właścicielem portalu internetowego NaszTomaszow.pl - Codzienna Gazeta (...) (tytuł prasowy zarejestrowany w tut. Sądzie Okręgowym). M. S. stara się o reelekcję na funkcję radnego Rady Powiatu (...).

(okoliczność niesporna)

W dniu 22 września 2018 roku uczestnik postepowania A. N. na swoim profilu internetowym na portalu społecznościowym F., a następnie na profilach innych osób udostępnił tekst pod tytułem „Szczyt kur...wa S.” . W treści pojawiły sie m.in. następujące informacje: ,, S. jak sam o sobie pisze jest współlauareatem (...)’’. ,, By nie być gołosłownym odnośnie Twojego kur....stwa , które wyniosłem na tytuł o Tobie teraz to czynię. Sprzedałeś się (...) gdy padli przeszedłeś do PO, teraz służysz pisiorom ‘’....... ,,Odnośnie Twojej rzetelności pseudodziennikarskiej rozmawiałem z Policją w T.. Zdziwienie, S. ? Rzecznik prasowy oswiadczył, że nikt z mediów z nim nie rozmawiał o tym zdarzeniu. O Twoim zasmarkanym vortalu nawet nikt nie słyszał. Fakty. Proszę. Aspirant A. J. z (...) Policji powiedział mi wprost :,, Jest Pan jedynym dziennikarzem, który rozmawia ze mną o tej sprawie. Nikt do mnie nie dzwonił. S. za publikowanie i powoływanie się na nie odbyte rozmowy z Policją i przekazywanie medialnie fałszywych faktów jest przewidziana odpowiedzialność ‘’ .

( dowód: wydruki z portalu społecznościowego faceebook )

Wnioskodawca M. S., publikując na łamach portalu (...) artykuł pt. "Szybka i niebezpieczna" kontaktował się z Komendą Powiatową Policji w T. i przeprowadził dwie rozmowy z aspirant A. J. odnośnie zdarzenia drogowego , którego dotyczyła powyższa publikacja .

Wnioskodawca M. S. nigdy nie należał do żadnej partii politycznej , brał udział kilka razy w wyborach samorządowych, za każdym razem z różnych komitetów. W 2002 kandydował jako kandydat niezależny do Rady Miasta T. z listy (...), w 2014r. kandydował do Rady Powiatu (...) z listy (...) jako kandydat niezależny. W obecnych wyborach samorządowych jest kandydatem do Rady Powiatu (...) Komitetu Wyborczego Wyborców M. W..

M. S. nigdy nie publikował informacji na temat tego, że jest laureatem czy też współlaureatem nagrody (...). Jeden z laureatów otrzymał tę prestiżową nagrodę dziennikarską dzięki wsparciu wnioskodawcy oraz informacjom od niego pochodzącym. Temat dotyczył krzywdzenia młodych kobiet przez działaczy (...) (sprawę zakończona wyrokiem Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.)

Wnioskodawca odmówił kandydowania z list (...).

Wnioskodawca nigdy nie korzystał z fałszywych kont internetowych.

(dowód: zeznania wnioskodawcy, protokół rozprawy z dnia 27 września 2018r.)

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Stosownie do art. 111 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112), jeżeli rozpowszechniane, w tym również w prasie w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. poz. 24, z późn. zm.), materiały wyborcze, w szczególności plakaty, ulotki i hasła, a także wypowiedzi lub inne formy prowadzonej agitacji wyborczej, zawierają informacje nieprawdziwe, kandydat lub pełnomocnik wyborczy zainteresowanego komitetu wyborczego ma prawo wnieść do sądu okręgowego wniosek o wydanie orzeczenia:

1) zakazu rozpowszechniania takich informacji;

2) przepadku materiałów wyborczych zawierających takie informacje;

3) nakazania sprostowania takich informacji;

4) nakazania publikacji odpowiedzi na stwierdzenia naruszające dobra osobiste;

5) nakazania przeproszenia osoby, której dobra osobiste zostały naruszone;

6) nakazania uczestnikowi postępowania wpłacenia kwoty do 100 000 złotych na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Sąd okręgowy rozpoznaje wniosek, o którym mowa w § 1, w ciągu 24 godzin w postępowaniu nieprocesowym. Sąd może rozpoznać sprawę w przypadku usprawiedliwionej nieobecności wnioskodawcy lub uczestnika postępowania, którzy o terminie rozprawy zostali prawidłowo powiadomieni. Postanowienie kończące postępowanie w sprawie sąd niezwłocznie doręcza wraz z uzasadnieniem osobie zainteresowanej, o której mowa w § 1, i zobowiązanemu do wykonania postanowienia sądu.

Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w ciągu 24 godzin zażalenie do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je w ciągu 24 godzin. Od postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.

Publikacja sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin następuje najpóźniej w ciągu 48 godzin, na koszt zobowiązanego. W orzeczeniu sąd wskazuje prasę w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe, w której nastąpić ma publikacja, oraz termin publikacji.

W razie odmowy lub niezamieszczenia sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin przez zobowiązanego w sposób określony w postanowieniu sądu sąd, na wniosek zainteresowanego, zarządza opublikowanie sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin w trybie egzekucyjnym, na koszt zobowiązanego.

Zgodnie z treścią analizowanego przepisu materiały wyborcze (na temat ich pojęcia zob. kom. do art. 109) muszą być formą agitacji wyborczej (na temat jej pojęcia zob. kom. do art. 105). Jeżeli podane w nich zostaną informacje nieprawdziwe, odnoszące się do programu wyborczego bądź do osoby kandydata, mogące zdyskwalifikować go w oczach wyborców i temu służące, to takie zachowania wymagają ingerencji w trybie przepisów art. 111. W orzecznictwie podkreśla się w związku z tym, że: "należy w pierwszej kolejności odpowiedzieć na pytanie, czy w art. 111 § 1 Kodeksu wyborczego chodzi tylko o materiały wyborcze w ujęciu art. 109 § 1 i 2 tego kodeksu, czyli pochodzące od komitetu wyborczego i przezeń sygnowane. Za odpowiedzią negatywną na tak postawione pytanie przemawia przede wszystkim wykładnia językowa przepisu art. 111 § 1 Kodeksu wyborczego. Budowa zdaniowa przepisu świadczy o tym, że mogą tutaj wchodzić w grę materiały wyborcze w szczególności plakaty, ulotki i hasła (z uwagi na użycie sformułowania "w szczególności" katalog jest tylko przykładowy), a także wypowiedzi lub inne formy prowadzonej agitacji wyborczej (brak katalogu choćby przykładowego, chodzi tylko o to, by była to forma agitacji wyborczej). W tym drugim wypadku nie musi więc chodzić o materiały pochodzące od komitetu wyborczego. Zaznaczenia wymaga również, iż z uwagi na użycie w omawianym przepisie sformułowania "również w prasie" obejmuje on swoim działaniem rozpowszechnianie materiałów wyborczych a także wypowiedzi lub innych form prowadzonej agitacji wyborczej zawierających nieprawdziwe informacje nie tylko w prasie również na innych polach komunikacji społecznej. Za przedstawionym wyżej rozumieniem przepisu art. 111 § 1 Kodeksu wyborczego przemawia nadto wykładnia celowościowa. Gdyby, bowiem w trybie wyborczym dopuszczalne było rozpoznawanie jedynie spraw dotyczących materiałów wyborczych wyraźnie oznaczonych przez komitety wyborcze, byłoby to swego rodzaju zachętą do łamania ustawy. Premiowane byłyby komitety, które celem uniknięcia rygorów odpowiedzialności wynikającej z szybkiego trybu wyborczego, do prowadzenia agitacji wyborczej posługiwały się podmiotami trzecimi, formalnie z nimi nie związanymi. Prowadziłoby to, z kolei do pozbawienia konkurentów możliwości skorzystania z szybkiej ochrony prawnej, co ma znaczenie w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybory i ciszę wyborczą, kiedy standardowe środki ochrony prawnej przewidziane w Kodeksie cywilnym byłyby nieskuteczne, właśnie z uwagi na ów krótki czas pozostający do dnia głosowania. Jeżeli zatem ratio legis przepisu art. 11 § 1 Kodeksu wyborczego polega na dążeniu do zapobieżenia zniekształceniu wyniku wyborów przez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, zaprezentowana wyżej wykładnia w pełni koresponduje z tym postulatem" (post. SA w R. z 7.9.2013 r., I ACz 775/13, L.).

Od naruszenia regulacji dotyczącej materiałów wyborczych "należy jednak odróżnić prawo dziennikarza do krytyki służącej napiętnowaniu przejawów nieprawidłowości życia publicznego, niebędące formą agitacji wyborczej (…) Publiczne środki masowego przekazu są uprawnione, w granicach przewidzianych prawem, do wypowiedzi urzeczywistniających konstytucyjną zasadę wolności słowa i jawności życia publicznego. Jeżeli krytyka jest nieuprawniona (…) to zainteresowany może poszukiwać ochrony i żądać usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych na zasadach ogólnych, przewidzianych w art. 24 Kodeksu cywilnego" (post. SA w B. z 10.11.2006 r., I ACz 872/06, OSA 2006, Nr 4, poz. 26). Warto też w tym miejscu powołać orzecznictwo ETPCz, który w jednej ze spraw stwierdził, że szczególnie istotne jest, aby w okresie poprzedzającym wybory, informacji i opinie wszelkiego rodzaju mogły być swobodnie rozpowszechniane. "Wolne wybory oraz wolność wypowiedzi, w szczególności wolność prowadzenia debaty politycznej, tworzą łącznie fundament każdego systemu demokratycznego (zob. M.-M. i C. v. Belgia, wyrok z 2.3.1987 r., Seria (...), Nr 113, p. 22, § 47). Te dwa prawa są ze sobą ściśle powiązane, a współistniejąc przyczyniają się do wzajemnego wzmocnienia. Z tych względów szczególnie istotne jest, by w okresie poprzedzającym wybory informacje i opinie wszelkiego rodzaju mogły być swobodnie rozpowszechniane (zob. B. v. Wielka Brytania, wyrok z 19.2.1998 r., Raporty 1998-I, § 42). Zasady te znajdują zastosowanie zarówno w przypadku wyborów lokalnych, jak i krajowych". Opinie i informacje rozpowszechniane w trakcie kampanii wyborczej powinny być traktowane jako część debaty na tematy leżące w zainteresowaniu społecznym, chyba że istnieje powód, aby postępować odmiennie, przy czym ograniczenia wolności w tej sferze powinny być interpretowane zawężająco. Trybunał przypomniał także, że władza w społeczeństwie demokratycznym podlega stałemu nadzorowi ze strony obywateli i każdy powinien mieć możliwość zwrócenia uwagi opinii publicznej na sytuacje, które uważa za bezprawne, pod warunkiem że działa w dobrej wierze. Opinie i informacje mające związek z wyborami, zarówno lokalnymi, jak i krajowymi, które są rozpowszechniane w trakcie kampanii wyborczej, powinny być traktowane jako stanowiące część debaty na tematy leżące w zakresie zainteresowania społecznego, chyba że istnieje przeciwdowód. Trybunał powtórzył, że w kwestiach leżących w polu zainteresowania publicznego ograniczenia wolności wypowiedzi powinny być interpretowane zawężająco (zob. wyr. z 9.1.2007 r., skarga Nr (...), Kwiecień v. Polska, L.).

Przepis art. 111 Kodeksu ma bowiem na celu ochronę opinii publicznej przed rozpowszechnianiem informacji nieprawdziwych, a więc ma na względzie przede wszystkim dobro publiczne. Właśnie na podstawie faktów bowiem, a nie wyrażanych ocen, wyborcy powinni wyrabiać sobie własne zdanie, które zaowocuje określoną decyzją w akcie głosowania" ( M. G. , Kampania wyborcza. Zagadnienia wybrane, P. W.. 2012, Nr 5) (zob. kom. do art. 113). Koresponduje z tym następujące stanowisko spotykane w orzecznictwie sądowym uznające, że art. 111 KWyb "(…) ustanawia ochronę prawną w okresie kampanii wyborczej dla kandydata i pełnomocnika wyborczego zainteresowanego komitetu wyborczego przed nieprawdziwymi informacjami zawartymi w materiałach wyborczych. Celem tego przepisu ustawy jest jednak nie tylko ochrona uczestników kampanii wyborczej (kandydatów i komitetów wyborczych), lecz również – a może przede wszystkim – ocena prawidłowości przebiegu kampanii wyborczej, rywalizacji politycznej, zasad uczciwej konkurencji wyborczej, która ma przez to zapobiegać zniekształcaniu ocen wyborców i w tym znaczeniu ma charakter ochrony dobra publicznego (tak F. Rymarz, Komentarz do art. 111 Kodeksu wyborczego, System Informacji Prawnej LEX). Również w orzecznictwie zwraca się uwagę na okoliczność, że ratio legis komentowanego przepisu ustawy polega na dążeniu do zapobieżenia wypaczeniu wyniku wyborów przez rozpowszechnianie informacji nieprawdziwych (por. post. SA w R. z 7.9.2013 r., I ACz 775/13, L.). Co więcej, wskazuje się w literaturze przedmiotu, że "zainteresowanym komitetem" w rozumieniu art. 111 § 1 ustawy jest każdy komitet biorący udział w kampanii wyborczej, w której rozpowszechniane są nieprawdziwe informacje (por. Rakowska-Trela Anna, Udział zawodowego pełnomocnika w postępowaniu "w trybie wyborczym" po wejściu w życie kodeksu wyborczego, Palestra 2011.9-10.12). (…) Podkreślić jednocześnie należy, że w postępowaniu opartym na przepisie art. 111 ustawy, sąd ogranicza się wyłącznie do zbadania, czy kwestionowany przez wnioskodawcę materiał zawiera informacje nieprawdziwe. Bez znaczenia natomiast pozostaje, czy np. skutkowały one naruszeniem dóbr osobistych określonej osoby, bądź wiązały się z innymi negatywnymi konsekwencjami"

(post. SO w Poznaniu z 30.10.2015 r., I Ns 322/14,

W przedmiotowej sprawie bezspornym jest, że w dniu 22 września 2018 roku uczestnik postepowania A. N. na swoim profilu internetowym na portalu społecznościowym F., a następnie na profilach innych osób udostępnił tekst pod tytułem „Szczyt kur...wa S. ‘’. W treści tego artykułu pojawiły sie m.in. następujące informacje: ,, S. jak sam o sobie pisze jest współlauareatem (...)’’........ ,, By nie być gołosłownym odnośnie Twojego kur....stwa , które wyniosłem na tytuł o Tobie teraz to czynię. Sprzedałeś się (...) gdy padli przeszedłeś do PO, teraz służysz pisiorom‘’....... ,,Odnośnie Twojej rzetelności pseudodziennikarskiej rozmawiałem z Policją w T.. Zdziwienie, S. ? Rzecznik prasowy oswiadczył, że nikt z mediów z nim nie rozmawiał o tym zdarzeniu. O Twoim zasmarkanym vortalu nawet nikt nie słyszał. Fakty. Proszę. Aspirant A. J. z (...) Policji powiedział mi wprost :,, Jest Pan jedynym dziennikarzem, który rozmawia ze mną o tej sprawie. Nikt do mnie nie dzwonił. S. za publikowanie i powoływanie się na nie odbyte rozmowy z Policją i przekazywanie medialnie fałszywych faktów jest przewidziana odpowiedzialność ‘’.

Powyższe informacje mają charakter agiatacji wyborczej w rozumieniu art.105 kodeksu wyborczego, gdyż ich treść , forma i miejsce publikacji wskazują na to , iż mają one służyć publicznemu nakłanianiu lub zniechęcaniu do głosowania w określony sposób.

Informacje te w świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego są informacjami nieprawdziwymi.

Jak wynika z przekonujących zeznań wnioskodawcy, publikując na łamach portalu (...) artykuł pt. "Szybka i niebezpieczna" kontaktował się z Komendą Powiatową Policji w T. i przeprowadził dwie rozmowy z aspirant A. J. odnośnie zdarzenia drogowego , którego dotyczyła powyższa publikacja .

Wnioskodawca M. S. nigdy nie należał do żadnej partii politycznej , brał udział kilka razy w wyborach samorządowych, za każdym razem z różnych komitetów jako kandydat niezależny. W obecnych wyborach samorządowych jest kandydatem do Rady Powiatu (...) K. Wyborczego Wyborców M. W. .

M. S. nigdy nie publikował informacji na temat tego, że jest lauratem nagrody (...). Jeden z laureatów otrzymał tę prestiżową nagrodę dziennikarską dzięki wsparciu wnioskodawcy oraz informacjom od niego pochodzącym. Temat dotyczył krzywdzenia młodych kobiet przez działaczy (...) (sprawę zakończona wyrokiem Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.)

Wnioskodawca odmówił kanadydowania z list (...) i Nowoczesnej.

Uzasadniony jest zatem wniosek w zakresie zakazu rozpowszechniania przez uczestnika postępowania nieprawdziwych informacji w sposób wskazany w sentencji niniejszego orzeczenia i nakazanie usunięcia powyższych informacji.

Sąd nie uwzględnił żądania wnioskodawcy w zakresie nakazania sprostowania oraz opublikowania przeprosin. Żądanie w powyższym zakresie zostało sformułowane bardzo ogólnikowo bez wskazani konkretnej formy i treści tak sprostowania jak i przeprosin

Sąd nie uwzględnił żądania wnioskodawcy dotyczących treści w których A. N. określa wnioskodawcę mianem „oszusta i manipulatora”.

Powyższe sformułowanie jest opinią sformułowaną przez jej autora i w związku z tym nie można dokonać jego oceny w ramach kryteriów prawdy czy tez fałszu , które stanowią podstawę merytorycznego rozpoznania wniosku w trybie wyborczym w oparciu o art.111 kodeksu wyborczego .

Sąd oddalił także zawarte w pkt 4 żądanie zasądzenia kwoty 10.000 zł na wskazaną organizację pożytku publicznego. Biorą pod uwagę charakter zarzutów, zakres rozstrzygnięcia Sądu należało uznać, iż cele represyjno – prewencyjne wynikające z dominującego elementu publicznoprawnego regulacji zawartej w art. 111 kodeksu wyborczego, służącej przede wszystkim zapewnieniu prawidłowości prowadzonej kampanii wyborczej, zostaną w wystarczający sposób osiągnięte poprzez rozstrzygnięcie zawarte w punkcie pierwszym niniejszego orzeczenia.

O kosztach postępowania Sąd orzekł zgodnie z treścią art. 520 § 1 k.p.c.

SSO Renata Lech

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Libiszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Renata Lech
Data wytworzenia informacji: