Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVIII C 71/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 2017-05-05

XVIII C 71/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 kwietnia 2017 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Artur Piotr Wewióra

protokolant: Michał Frajtak

rozpoznawszy w dniu: 12 kwietnia 2017 roku

w Ł. na rozprawie

sprawę z powództwa: Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W.

przeciwko: G. G.

o: zapłatę

oddala powództwo.

XVIII C 71/17

UZASADNIENIE

I.  Stanowiska stron.

Powód Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W., reprezentowany przez radcę prawnego, domagał się zasądzenia od pozwanej G. G. 1.238,62 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 20 czerwca 2016 roku do dnia zapłaty.

Pozwana domagała się oddalenia powództwa podnosząc zarzut niewykazania zasady i wysokości dochodzonego roszczenia, jak również brak legitymacji czynnej.

II.  Ustalenia faktyczne i ocena dowodów.

(...) spółka akcyjna we W. jako zbywca i Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. jako fundusz zawarli 16 grudnia 2015 roku umowę przelewu wierzytelności w ramach transakcji sekurytyzacji. Objęto tą umową między innymi twierdzoną przez (...) spółkę akcyjną we W. wierzytelność wobec G. G. o zapłatę łącznie 2.307,14 zł.

(umowa z wyciągiem z załącznika, k. 16 – 20)

Dalszych ustaleń czynić nie sposób.

Pozwana zaprzeczyła przede wszystkim samemu zawarciu umowy pierwotnej.

Powód nie przedstawił żadnego dowodu na istnienie twierdzonej przez siebie wierzytelności. Załączona przy piśmie z 31 stycznia 2017 roku kserokopia umowy, niepotwierdzona w żaden sposób za zgodność z oryginałem, nie może stanowić dowodu. Wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu inwestycyjnego w tych okolicznościach zastąpić dowodu z umowy nie może, gdyż stanowi w istocie własne oświadczenie powoda, że twierdzona w pozwie wierzytelność mu przysługuje, zatem dokument ten z punktu widzenia jego mocy dowodowej ma znaczenie identyczne jak uzasadnienie pozwu. Trafnie wskazuje pozwana, że wysokości twierdzonych roszczeń pozostają rozbieżne, a powód w żaden sposób nie wykazał wysokości dochodzonego przez siebie roszczenia.

III.  Ocena roszczenia.

Powód nie wykazał zasadności dochodzonego roszczenia. Nie sprostał również ciężarowi dowodu w zakresie wykazania wysokości tego roszczenia.

W tych okolicznościach roszczenie podlega oddaleniu w całości (art. 6 k.c.).

IV.  Koszty.

Powód przegrał sprawę w całości.

Pozwana nie wykazała jednak poniesienia jakichkolwiek kosztów, podlegających zwrotowi jako koszty procesu (art. 98 § 2 k.p.c.).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Szymon Olczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Artur Piotr Wewióra
Data wytworzenia informacji: