Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 841/17 - postanowienie Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 2019-03-19

Sprostowano postanowieniem
z dnia 03/04/2019
Kierownik sekretariatu
D. W.-Pieniążek

Sygn. akt I Ns 841/17

POSTANOWIENIE

Dnia 19 marca 2019 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny, w składzie:

Przewodniczący: S.S.R. Bartosz Kasielski

Protokolant: aplikant aplikacji sędziowskiej M. S.

po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku E. G.

przy udziale Z. S., G. S., H. G., M. Ć., J. K. i S. S.

o dział spadku i podział majątku wspólnego

w przedmiocie wniosku E. G. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzupełnienie postanowienia oraz uzupełnienia postanowienia

postanawia :

I.  przywrócić E. G. termin do wniesienia wniosku o uzupełnienie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 27 sierpnia 2018 roku wydanego w sprawie sygn. akt I Ns 841/17;

II.  uzupełnić postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 27 sierpnia 2018 roku wydanego w sprawie sygn. akt I Ns 841/17 w ten sposób, że :

1.  ustalić, że w skład majątku wspólnego małżonków T. G. i E. G. poza składnikami majątkowymi opisanymi w punktach I.1 – I.3 postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 27 sierpnia 2018 roku wydanego w sprawie sygn. akt I Ns 841/17 wchodziły również :

a)  212,994 (dwieście dwanaście (...)) jednostek uczestnictwa zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym Pionier (...) Pionier Pieniężny w Banku (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.;

b)  747,36 (siedemset czterdzieści siedem 36/100) jednostek uczestnictwa zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym P. S. – Pionier Gotówkowy w Banku (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.;

2.  ustalić, że w skład masy spadkowej po T. G. poza składnikami majątkowymi opisanymi w punkcie II postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 27 sierpnia 2018 roku wydanego w sprawie sygn. akt I Ns 841/17 wchodziły również :

a)  106,497 (sto sześć (...)) jednostek uczestnictwa zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym Pionier (...) Pionier Pieniężny w Banku (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.;

b)  373,68 (trzysta siedemdziesiąt trzy 68/100) jednostek uczestnictwa zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym P. S. – Pionier Gotówkowy w Banku (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.;

3.  dokonać podziału majątku wspólnego T. G. i E. G. oraz działu spadku po T. G. w zakresie nieobjętym postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 27 sierpnia 2018 roku wydanym w sprawie sygn. akt I Ns 841/17 w ten sposób, że :

a)  przyznać na wyłączną własność E. G. :

aa) 170,398 (sto siedemdziesiąt (...)) jednostek uczestnictwa zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym Pionier (...) Pionier Pieniężny w Banku (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.;

bb) 597,88 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem 88/100) jednostek uczestnictwa zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym P. S. – Pionier Gotówkowy w Banku (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.;

b)  przyznać na wyłączną własność Z. S., G. S., H. G. i J. K. :

aa) po 10,649 (dziesięć (...)) jednostek uczestnictwa zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym Pionier (...) Pionier Pieniężny w Banku (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz każdego z nich;

bb) po 37,37 (trzydzieści siedem 37/100) jednostek uczestnictwa zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym P. S. – Pionier Gotówkowy w Banku (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz każdego z nich.

III.  ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Włodarczyk-Pieniążek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Bartosz Kasielski
Data wytworzenia informacji: