Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X GC 282/12 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2014-10-29

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 października 2014 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Rafał Maciejewski

Protokolant: sekr. sąd. Anna Parteka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 października 2014 r. w Ł.

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W.

przeciwko J. C.

o zapłatę 115.138,33 zł

I.  zasądza od J. C. na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W. kwotę 115.138,33 zł (sto piętnaście tysięcy sto trzydzieści osiem złotych trzydzieści trzy grosze), z ustawowymi odsetkami:

1)  od kwoty 27,42 zł (dwadzieścia siedem zł czterdzieści dwa grosze) od dnia 20 marca 2010 roku do dnia zapłaty,

2)  od kwoty 1.596,25zł (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt sześć zł dwadzieścia pięć groszy) od dnia 22 września 2010 roku do dnia zapłaty,

3)  od kwoty 3.782 zł (trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa zł) od dnia 21 października 2010 roku do dnia zapłaty,

4)  od kwoty 3.294 zł (trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery zł) od dnia 21 października 2010 roku do dnia zapłaty,

5)  od kwoty 212 zł (dwieście dwanaście zł) od dnia 20 października 2010 roku do dnia zapłaty,

6)  od kwoty 190,39 zł (sto dziewięćdziesiąt zł trzydzieści dziewięć groszy) od dnia 20 października 2010 roku do dnia zapłaty,

7)  od kwoty 1.222,43 zł (jeden tysiąc dwieście dwadzieścia dwa zł czterdzieści trzy grosze) od dnia 13 listopada 2010 roku do dnia zapłaty,

8)  od kwoty 3.782 zł (trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa zł) od dnia 21 listopada 2010 roku do dnia zapłaty,

9)  od kwoty 3.294 zł (trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery zł) od dnia 21 listopada 2010 roku do dnia zapłaty,

10)  od kwoty 1.220 zł (jeden tysiąc dwieście dwadzieścia zł) od dnia 21 listopada 2010 roku do dnia zapłaty,

11)  od kwoty 398,13 zł (trzysta dziewięćdziesiąt osiem zł trzynaście groszy) od dnia 23 listopada 2010 roku do dnia zapłaty,

12)  od kwoty 190,39 zł (sto dziewięćdziesiąt zł trzydzieści dziewięć groszy) od dnia 20 listopada 2010 roku do dnia zapłaty,

13)  od kwoty 1.611 zł (jeden tysiąc sześćset jedenaście zł) od dnia 15 grudnia 2010 roku do dnia zapłaty,

14)  od kwoty 3.782 zł (trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa zł) od dnia 21 grudnia 2010 roku do dnia zapłaty,

15)  od kwoty 3.294 zł (trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery zł) od dnia 21 grudnia 2010 roku do dnia zapłaty,

16)  od kwoty 1.220zł (jeden tysiąc dwieście dwadzieścia zł) od dnia 21 grudnia 2010 roku do dnia zapłaty,

17)  od kwoty 330,50 zł (trzysta trzydzieści zł pięćdziesiąt groszy) od dnia 21 grudnia 2010 roku do dnia zapłaty,

18)  od kwoty 156,17 zł (sto pięćdziesiąt sześć zł siedemnaście groszy) od dnia 21 grudnia 2010 roku do dnia zapłaty,

19)  od kwoty 181,06 zł (sto osiemdziesiąt jeden zł sześć groszy) od dnia 21 stycznia 2011 roku do dnia zapłaty,

20)  od kwoty 1.168 zł (jeden tysiąc sto sześćdziesiąt osiem zł) od dnia 21 stycznia 2011 roku do dnia zapłaty,

21)  od kwoty 94,01 zł (dziewięćdziesiąt cztery zł jeden grosz) od dnia 15 stycznia 2011 roku do dnia zapłaty,

22)  od kwoty 3.813 zł (trzy tysiące osiemset trzynaście zł) od dnia 21 stycznia 2011 roku do dnia zapłaty,

23)  od kwoty 3.321 zł (trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden zł) od dnia 21 stycznia 2011 roku do dnia zapłaty,

24)  od kwoty 1.230 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści zł) od dnia 21 stycznia 2011 roku do dnia zapłaty,

25)  od kwoty 1.171 zł (jeden tysiąc sto siedemdziesiąt jeden zł) od dnia 15 lutego 2011 roku do dnia zapłaty,

26)  od kwoty 153,69 zł (sto pięćdziesiąt trzy zł sześćdziesiąt dziewięć groszy) od dnia 15 lutego 2011 roku do dnia zapłaty,

27)  od kwoty 308,41 zł (trzysta osiem zł czterdzieści jeden groszy) od dnia 15 lutego 2011 roku do dnia zapłaty,

28)  od kwoty 3.813 zł (trzy tysiące osiemset trzynaście zł) od dnia 21 lutego 2011 roku do dnia zapłaty,

29)  od kwoty 3.321 zł (trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden zł) od dnia 21 lutego 2011 roku do dnia zapłaty,

30)  od kwoty 1.230 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści zł) od dnia 21 lutego 2011 roku do dnia zapłaty,

31)  od kwoty 163,10 zł (sto sześćdziesiąt trzy zł dziesięć groszy) od dnia 21 marca 2011 roku do dnia zapłaty,

32)  od kwoty 182,54 zł (sto osiemdziesiąt dwa zł pięćdziesiąt cztery grosze) od dnia 21 marca 2011 roku do dnia zapłaty,

33)  od kwoty 1.083 zł (jeden tysiąc osiemdziesiąt trzy zł) od dnia 15 marca 2011 roku do dnia zapłaty,

34)  od kwoty 3.813 zł (trzy tysiące osiemset trzynaście zł) od dnia 21 marca 2011 roku do dnia zapłaty,

35)  od kwoty 1.230 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści zł) od dnia 21 marca 2011 roku do dnia zapłaty,

36)  od kwoty 205,13 zł (dwieście pięć zł trzynaście groszy) od dnia 21 kwietnia 2011 roku do dnia zapłaty,

37)  od kwoty 1.011 zł (jeden tysiąc jedenaście zł) od dnia 21 kwietnia 2011 roku do dnia zapłaty,

38)  od kwoty 3.813 zł (trzy tysiące osiemset trzynaście zł) od dnia 21 kwietnia 2011 roku do dnia zapłaty,

39)  od kwoty 1.230 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści zł) od dnia 21 kwietnia 2011 roku do dnia zapłaty,

40)  od kwoty 185,05 zł (sto osiemdziesiąt pięć zł pięć groszy) od dnia 17 maja 2011 roku do dnia zapłaty,

41)  od kwoty 3.813 zł (trzy tysiące osiemset trzynaście zł) od dnia 21 maja 2011 roku do dnia zapłaty,

42)  od kwoty 1.230 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści zł) od dnia 21 maja 2011 roku do dnia zapłaty,

43)  od kwoty 154,32 zł (sto pięćdziesiąt cztery zł trzydzieści dwa grosze) od dnia 21 czerwca 2011 roku do dnia zapłaty,

44)  od kwoty 3.813 zł (trzy tysiące osiemset trzynaście zł) od dnia 21 czerwca 2011 roku do dnia zapłaty,

45)  od kwoty 1.230 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści zł) od dnia 21 czerwca 2011 roku do dnia zapłaty,

46)  od kwoty 1.835,51 zł (jeden tysiąc osiemset trzydzieści pięć zł pięćdziesiąt jeden groszy) od dnia 22 czerwca 2011 roku do dnia zapłaty,

47)  od kwoty 150,33 zł (sto pięćdziesiąt zł trzydzieści trzy grosze) od dnia 15 lipca 2011 roku do dnia zapłaty,

48)  od kwoty 3.813 zł (trzy tysiące osiemset trzynaście zł) od dnia 21 lipca 2011 roku do dnia zapłaty,

49)  od kwoty 1.230 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści zł) od dnia 21 lipca 2011 roku do dnia zapłaty,

50)  od kwoty 197 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem zł) od dnia 21 lipca 2011 roku do dnia zapłaty,

51)  od kwoty 155,57 zł (sto pięćdziesiąt pięć zł pięćdziesiąt siedem groszy) od dnia 21 sierpnia 2011 roku do dnia zapłaty,

52)  od kwoty 198,01 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem zł jeden grosz) od dnia 21 sierpnia 2011 roku do dnia zapłaty,

53)  od kwoty 3.813 zł (trzy tysiące osiemset trzynaście zł) od dnia 21 sierpnia 2011 roku do dnia zapłaty,

54)  od kwoty 1.230 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści zł) od dnia 21 sierpnia 2011 roku do dnia zapłaty,

55)  od kwoty 162,47 zł (sto sześćdziesiąt dwa zł czterdzieści siedem groszy) od dnia 21 września 2011 roku do dnia zapłaty,

56)  od kwoty 197,99 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem zł dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) od dnia 21 września 2011 roku do dnia zapłaty,

57)  od kwoty 3.813 zł (trzy tysiące osiemset trzynaście zł) od dnia 21 września 2011 roku do dnia zapłaty,

58)  od kwoty 1.230 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści zł) od dnia 21 września 2011 roku do dnia zapłaty,

59)  od kwoty 267 zł (dwieście sześćdziesiąt siedem zł) od dnia 15 października 2011 roku do dnia zapłaty,

60)  od kwoty 173,13 zł (sto siedemdziesiąt trzy zł trzynaście groszy) od dnia 15 października 2011 roku do dnia zapłaty,

61)  od kwoty 3.813 zł (trzy tysiące osiemset trzynaście zł) od dnia 21 października 2011 roku do dnia zapłaty,

62)  od kwoty 1.230 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści zł) od dnia 21 października 2011 roku do dnia zapłaty,

63)  od kwoty 655 zł (sześćset pięćdziesiąt pięć zł) od dnia 22 listopada 2011 roku do dnia zapłaty,

64)  od kwoty 158,71 zł (sto pięćdziesiąt osiem zł siedemdziesiąt jeden groszy) od dnia 15 listopada 2011 roku do dnia zapłaty,

65)  od kwoty 3.813 zł (trzy tysiące osiemset trzynaście zł) od dnia 21 listopada 2011 roku do dnia zapłaty,

66)  od kwoty 1.230 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści zł) od dnia 21 listopada 2011 roku do dnia zapłaty,

67)  od kwoty 1.300,07 zł (jeden tysiąc trzysta zł siedem groszy) od dnia 15 grudnia 2011 roku do dnia zapłaty,

68)  od kwoty 169,37 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć zł trzydzieści siedem groszy) od dnia 21 grudnia 2011 roku do dnia zapłaty,

69)  od kwoty 3.813 zł (trzy tysiące osiemset trzynaście zł) od dnia 21 grudnia 2011 roku do dnia zapłaty,

70)  od kwoty 1.230 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści zł) od dnia 21 grudnia 2011 roku do dnia zapłaty,

71)  od kwoty 171,25 zł (sto siedemdziesiąt jeden zł dwadzieścia pięć groszy) od dnia 21 stycznia 2012 roku do dnia zapłaty,

72)  od kwoty 1.416 zł (jeden tysiąc czterysta szesnaście zł) od dnia 21 stycznia 2012 roku do dnia zapłaty,

73)  od kwoty 3.813 zł (trzy tysiące osiemset trzynaście zł) od dnia 21 stycznia 2012 roku do dnia zapłaty,

74)  od kwoty 1.230 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści zł) od dnia 21 stycznia 2012 roku do dnia zapłaty,

II.  zasądza od J. C. na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W. kwotę 9.374 zł (dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Parteka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Rafał Maciejewski
Data wytworzenia informacji: