Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Ca 1629/13 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2014-05-07

Sygn. akt III Ca 1629/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 maja 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Wojciech Borten

Sędziowie: SO Bożena Rządzińska

SR Eryk Dąbrowski

Protokolant : Łukasz Wiktorski

po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2014 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa Ł. S. i H. S.

przeciwko Wojewódzkiemu (...) imienia M. P. w Ł. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej oraz (...) Spółce Akcyjnej V. (...) w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powodów

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 10 czerwca 2013 roku

sygn. akt III C 820/12

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący :

1.  zasądza od Wojewódzkiego (...) imienia M. P. w Ł. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na rzecz Ł. S. i H. S. kwoty po 30 000 (trzydzieści tysięcy) złotych dla każdego z nich z ustawowymi odsetkami liczonymi za okres od dnia 26 sierpnia 2009r. do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałej części w stosunku do Wojewódzkiego (...) imienia M. P. w Ł. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, a w stosunku do pozwanego (...) Spółki Akcyjnej V. (...) w W. w całości;

3.  zasądza od Wojewódzkiego (...) imienia M. P. w Ł. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na rzecz Ł. S. kwotę 5 318,29 (pięć tysięcy trzysta osiemnaście złotych dwadzieścia dziewięć groszy), na rzecz H. S. kwotę 4 400 (cztery tysiące czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu,

4.  nie obciąża powodów kosztami zastępstwa prawnego należnymi pozwanemu (...) Spółce Akcyjnej V. (...) w W.;

II.  oddala apelację w pozostałej części;

III.  zasądza od Wojewódzkiego (...) imienia M. P. w Ł. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na rzecz Ł. S. i H. S. kwoty po 2 700 (dwa tysiące siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sabina Szwed
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Borten,  Bożena Rządzińska ,  Eryk Dąbrowski
Data wytworzenia informacji: